llig ^fe; gggjoll wfc |B.. Bronnen gezicht geweest zijn: er waren vijfhonderd lampions uitgereikt, een vijftigtal fakkels en nog een aantal petro- leumflambouwen. Veel aandacht trok ook een versierde wagen van de boogschutters en een groep versierde fietsers. Het fanfarekorps ‘Wilhelmina’ en het koor ‘Vox Humana’ zorgden voor de muzikale omlijsting. De tocht ging door beide dorpen. Veel huizen en gebouwen waren ‘geïllumineerd’. Santpoort kon toen al goed feestvieren. Haarlem’s Dagblad 26, 27 en 28 augustus 1913 Noord-Hollands Archief Bib. nr. 57109 Depot 44- 002929W Oorkonde ter herinnering aan het planten van een ‘onafhankelijkheidsboom’ ter gelegenheid van de viering van honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland 1813-1913. Rolle, S. ‘De bewaarschool van mevrouw Wüste’ De Zandpoort nr. 2/3 (1979) 15-23 www.ru.nl/overradboud/liedteksten-melodieën/ver- zetsliederentegennapoleon Wikipedia ‘Kokadorus’ Groot, L.F. de, ‘Nóg een monument? De onafhankelijk heidsboom aan de Wüstelaan’ De Zandpoort nr. 5/6 (1984) 27,28 De Onafhankelijkheidsboom aan de Wüstelaan 77-79 in 2021. Xi- r» r •r- Y7 'B'" L-W® :&9\ vl2£Z •x 4 ■fe&È Pi Stichting Santpoort najaar 2021 51 Foto: Florian van der Horst Kjjiigjffi h- ■JT 3“S.' RretH ‘v.'a 1 C-Z z r '^rt I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 52