Beelden Santpoort Glad Graniet in Jos Diekstra Jos Wong Lun Hing: Ontmoeting Twee gladde granieten massieve handen schui ven in elkaar: een gebaar van ontmoeting, wellicht een eerste kennismaking. Verder geen enkele fran je. Basaler kan het niet. En toch zo symbolisch en veelzeggend. Dan kan het zomaar zijn, dat de focus louter ligt op het bereiken van een doel en niet meer op wat hier zoal te zien is. Want rond dit plantsoen met de allure van een pleintje bevinden zich meerdere kunstwerken. Een ervan is hier afgebeeld, getiteld: “Ontmoeting”. Niet alleen de titel is goed gekozen, ook de plek waar ontmoeting een essenti eel onderdeel uitmaakt van het sociale leven in Santpoort. Het Burgemeester Weertsplantsoen met zijn smalle zij straten en aan het eind de drukke kruising met de Ha- gelingerweg. Veel geparkeerde auto’s. Automobilisten, fietsers en voetgangers zoeken hun weg naar el ders of naar de talrijke winkels die hier gevestigd zijn. Kortom: verkeer van alle kanten. Opletten ge blazen! Bij het scheppen van dit werk is uitgegaan van ‘omgevingsvormgeving’: de kunstenaar richt een ruimte zodanig in, dat het de belevingswaarde ervan vergroot, waarbij het accent niet ligt op de architectuur maar op de passant, de gebruiker van die ruimte. Het kunstwerk is vervaardigd door Josephus Johannes Wilhelmus (Jos) Wong Lun Hing, die ook wel als Jos Wong door het leven gaat. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en was do cent aan de Gerrit Rietveld Academie. Foto: Hans Scholte najaar 2021 Stichting Santpoort 52

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 53