Van blekerij naar hofstede Hoe is dat gegaan met Spaarnberg? De blekerij Spaarnberg verwisselt door de eeuwen heen een aantal malen van eigenaar en blijkt halverwege de zeventiende eeuw gedeeltelijk ingericht als hofstede. Dat gebeurde vaker met de blekerijen. Het woongedeelte of een gedeelte daarvan werd dan verbouwd tot een wat luxer onderkomen, zodat de eigenaar er langer kon ver blijven. Waren die hofsteden vóór 1650 nog in handen van Haar lemmers en Velsenaren, halverwege de zeventiende eeuw komen ze geleidelijk aan in bezit van Amsterdamse kooplieden en notabelen. Sommigen van hen laten op de hofstede een herenkamer inrichten, voor het geval dat zij tijdelijk op de hofstede zouden verblijven voor toezicht of overleg met de pachter van de hofstede. Anderen laten er een herenhuis bouwen. Kennemerland blijkt zeer in trek: het is gemakkelijk be reikbaar over het IJ en het Wijkermeer, de duinen lonken als jachtgebied en de geestgronden lenen zich goed voor de aanleg van tuinen. Men kan het zich hier vestigen zien als een ultieme vlucht uit de stinkende steden. In de eerste helft van de achttiende eeuw blijken er in Kennemerland maar liefst 50 kleinere en grote hofste den te bestaan, met vaak mooie tuinen in de Franse Le Notrestijl (strakke geometrische tuinen). Jan Rusburg treft enige malen een regeling met Arend Lits, zijn buurman, die de noordelijk gelegen blekerij Zorgvrij in bezit heeft. Het betreft de zuivere grensbepa- In de tweede helft van de achttiende eeuw zal een om wenteling gaan plaatsvinden in de tuinarchitectuur. De speelse Engelse landschapstijl raakt in zwang. Veel van deze hofsteden groeien dan uit tot ware lusthoven. Een testament uit 1758 geeft een stukje duidelijkheid over de geschiedenis van blekerij Spaarnberg. Daarin wordt bepaald, dat een zekere Jan Rusburg de blekerij zal erven. Dat gebeurt uiteindelijk ook. De blekerij wordt in het testament dan omschreven als: een lakenblekerij met bijbehorende betimmeringen, bleekvelden en landerijen. Hij is degene die de blekerij de naam Spaar en Berg geeft. De bleekvelden liggen overigens niet alle in het oostelijk deel van blekerij Spaar en Berg (richting Delft). Voorbij de droogberg achter Het Chalet bevond zich eveneens een bleekveld. Wij herkennen deze vlakte nu als de speelwei de, waar vroeger een muziektent stond. Nog redelijk dui delijk is te zien, dat het noordelijke stuk van dit veld om geven is door een houtwal die diende ter afscherming, zodat zo min mogelijk zand of wild het uitgelegde linnen zou kunnen vervuilen en beschadigen. Voormalig bleekveld. Nu speelweide en evenemententerrein Stichting Santpoort najaar 2021 5 Beeldbank Noord-Hollands Archief

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 6