Groot, groter, grootst! Tour de force Adriaan van der Hoop in 1835 met Dieuwke Fontein in 1844 (Jan Adam Kruseman (1804-1862) ling tussen hun blekerijen in het gebied van de Moolen- duijnen, de vroegere Wildernis (het duingebied). Om die duidelijk aan te geven besluiten beiden grenspalen aan te brengen, met aan de ene zijde de gebeitelde letters ZV (Zorgvrij)en aan de andere zijde SEB (Spaar en Berg). Aardig, dat deze blekersnamen nu nog in ons straatbeeld zijn terug te vinden: Rusburglaan, Litslaan. Ook de Van Dalenlaan is vernoemd naar een bleker. En wat te denken van Kluijskenslaan, Kopslaan en Bruno Klauwersstraat. Jan Rusburg laat in 1782 op Spaar en Berg een nieuw huis bouwen op de plek van een eerder afgebroken gebouw. Ruim 35 jaar later, te weten in 1818, komt Spaar en Berg in bezit van Adriaan van der Hoop, een rijke bankier uit Amsterdam. Deze ondernemer weet van aanpakken. Hij zal de blekerij, die toen al een hofstedegedeelte kende, grondig van aanzien doen veranderen. Dat begint al met de aankoop van diverse percelen grond die aan zijn hofstede grenzen. Zo breidt hij in de zeven jaar na zijn aankoop de hofstede in alle windrichtingen fors uit. Een sterk staaltje betreft zijn nog te bouwen stal, want hij is een paardenliefhebber en bezit zelf ook enkele ren paarden. In 1829 koopt hij in Haarlem een fraai grachtenpand met bijbehorende gebouwen, waaronder een koetshuis. Nu, Adriaan laat het koetshuis afbreken en via Spaarne, Jan Gijsenvaart en Delft overbrengen naar Spaarnberg, waar het weer steen voor steen wordt opgebouwd. Dit koetshuis biedt plaats aan tien paarden, waarmee hij wedstrijden rijdt op zijn eigen harddraversbaan (nu de Harddraverslaan). Als de hofstede naar de zin van Adriaan van der Hoop voldoende in omvang is toegenomen, ligt het in de lijn het geheel te herinrichten en te verfraaien. Beide werk zaamheden pakt hij voortvarend aan. Als eerste laat hij bij het huis dat gebouwd is in opdracht van de vorige eigenaar, kassen bouwen. Deze laatste wor den verwarmd door een soort centraal verwarmingssys- teem. Water dat in een grote ketel wordt verhit, circuleert op natuurlijke wijze via een buizensysteem en verspreidt zo de benodigde warmte in de kassen. In 1834-1835 laat hij tegen het herenhuis een oranjerie bouwen. Beeldbank Noord-Hollands Archief najaar 2021 Stichting Santpoort 6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 7