w J fXi JA. I „1- Het een roept het ander op. Verfraaiing van het landschap 8 Een jaar later laat hij op zijn terrein door de beroemde ar chitect Jan David Zocher jr. een zomerhuis bouwen naar Zwitsers model, het ons welbekende chalet. Overigens woont Adriaan in de winter niet op Spaarnberg maar in een riant optrekje aan de Keizersgracht in Amsterdam. Als de gebouwen er alle staan, wordt het tijd voor de ver fraaiing van het omliggende landschap. Zoals we inmiddels van hem kunnen verwachten doet hij dat wederom op grondige wijze. Hij huurt opnieuw de beroemde Jan David Zocher jr. in, naast bouwmeester ook landschapsarchitect. aan exotische planten, waarmee hij tussen 1820 en 1840 op tentoonstellingen prijzen wint. In diezelfde periode breidt Adriaan zijn bezit nog maar eens verder uit door een deel van de aangrenzende blekerij Zorgvrij te kopen. Naar de toen heersende mode wordt de tuin in Engelse landschapsstijl aangelegd. Al wandelend door zo’n tuin wordt de wandelaar elke keer weer getroffen door speel se landschapselementen als verschil in reliëf, slingerende lanen met om elke hoek weer een doorkijkje met verras sende elementen zoals pagodes, kleine ruïnes en schil derachtige bruggetjes over smalle beekjes. Blijkbaar roept de verfraaiing van het een het ander op. Mogelijk is, dat Adriaan het huis dat gebouwd was in opdracht van de vorige eigenaar niet rijk genoeg vond afsteken tegen de fraai(deels)aangelegde tuinen. En aangezien Adriaan goede ervaringen heeft met Jan Da vid Zocher jr. als architect, vraagt Adriaan hem in 1839 naar ontwerp een nieuw herenhuis te bouwen tegen de in 1834-1835 gebouwde oranjerie aan. Het wordt een in Spaarnberg rond 1850. Een uitgebreid gebied aan weerszijde van de “Straatweg (van Santpoort) naar Bloemendaal” (huidige Wüstelaan). Het speelse padenpatroon, horende bij de Engelse landschapsstijl, is hier duidelijk te herkennen. Aan de oostzijde het herenhuis met koetshuis, boomgaard en hertenkamp. De langwerpige stroken zijn de voormalige bleekvel den. Aan de westzijde het chalet, de ijskelder, vinkenbaan en harddraversbaan. 7 fel Kaart:J. Morren najaar 2021 Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 9