DRUKWERK Kantoorbehoeften. ANTHRACIET QF BESTE bij J. A. ZWARTER r ununrPfinDQ bouwkünd,ge- beeedigdmakelaar, SPEELGOEDEREN. Nationale PLUIMVEE- en KONIJNEN-Tentoonstelling PIANOLES aangeboden. KENNEL „KLEIST" z lil X 0. 3 X LUXE DOOZEN POST. Wist U dat het oudste en bekendste ADRES voor: FA. STEENVOORDEN Co. Hotel Café-Restaurant „LOMMEROORD" GROOTE KEUZE. LAGE PRIJS. HEEMSTEEOSCHEN RIJWIELHANDEL GEDISTILLEERD, WIJNEN, LIMONADES EN BIEREN IS: VRAAG EN AANBOD. Zeer net MEISJE, op Zaterdag 24 en Zondag 25 Nov., Raadhuisstraat 67. Telefoon 28033. D. GLAS, Banketbakker-Kok, Binnenweg 19. - Tel. 28076. GROOTE BESPARING. wenscht oralis opleiding voor Kinderverzorging. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. BEZOEKT DE in (le groote Zaal van het R.K. Vcreenigings- gebouw te Heemstede. Gezelligste DANCING van Heemstede. BOEK- HANDELSDRUKKERIJ RAADHUISSTRAAT 87 - HEEMSTEDE Ca nUltULRUUnO zich beleeld aan voor: NIEUWBOUW, VERBOUWINGEN EN ONDERHOUDSWERKEN. SCHOOL-ÉTUIS vanaf 45 cent. J. M. OPDAM EN ZOON, ANNO 1810. MEVROUW! Door deze bericht ik U dat de ST. NICOLAAS-ETALAGE gereed is. FIJNE DOOZEN BORSTPLAAT, MARSEPEIN en BONBONS, BANKETLETTERS, SPECULAASPOPPEN, CHOCOLADELETTERS DROSTE, Enz. DAGMEISJE gevraagd, GEVRAAGD: Gevraagd net MEISJE, DIRECT GEVRAAGD: te HEEMSTEDE, Geopend: Zaterdag van 108 uur. Zondag van 9.308 uur. Br. fr. onder No. 83, aan liet bur. v. d. biad. heeft te koop: Pinchertjes, Boxers 3 md., Zwarte Poedel, Snoutser, Jonge St. Bernard v. 12 w., met St. Ruwh. Foxterrier met St., Angora Poes, Jonge Duitsche Herder en een Buldog. Houtvaartpad 206 b/d. Pijlslaan. HEEMSTEDE HEERENWEG 86 TELEF. 28427 RADIO-CONCERT. BILLARD. Groote Zaal, met groot ruim Tooneel- podium. Nog 3 avonden in de week disponibel, ook voor het geven van danslessen. VRAAGT PROSPECTUS Aanbevelend, E. TH IEL, Eigenaar. N.V. HEEMSTEEDSCHE LAAN VAN ROZENBURG 22. TELEFOON 26379. HEEMSTEDE. KANTOOR: BRONSTEEWEG 45. (o tr J Q£ lil LLJ I 0 0) L r CC O LJJ 0§ Z u N Vliegende Hollanders, Fietsjes, Autopeds, Poppen, Poppen wagens, Poppenmeubelen, Serviesjes, Speel- en Theetafels, enz., enz. St. NI CO LAAS is onderweg. KOMT U NU even onze ETALAGE zien, dan kunt U zich OVERTUIGEN dat bij den STEN alles voorradig is op Rijwielgebied. O. a. ALLE MERKEN carbid en electrische lampen, handschoenen, handwarmers, jasbeschermers, enz., enz. WAT NIET NAAR ZIN IS, MAG GERUILD WORDEN. Aanbevelend, Binnenweg 20, t/o Haarl. Bank. TELEFOON 28411. BINNENWEG 80—82. TELEFOON 28071. ALLES VAN PRIMA GRONDSTOFFEN. Curs, kinderkl. Cursusg. f 7.50. Duur 6 weken. Opgav. zoo spoedig mogelijk. Cursus v. dames en meisjes die haar eigen kleeding willen leeren knippen en naaien. Men werkt aan eigen kleed. Lesgeld f 5.p. m. Ochtend-, middag of avondlessen. M. BANNING, Leerares Ned. Modevakbond, Kampersingel 2 - HAARLEM. KNIPT DIT UIT! Magazijn „VERTROUWEN." Groote Opruiming van nieuwe en 2de handsch complete Ameublementen, Dressoirs, Buffetten, Linnen- en Boekenkasten, zware Eiken Salon- en Uitschuif taf els, Naaitafels, Theemeubels en Theekasten, vanaf f 13.—, zware Eiken Spiegels in groote keuze, Ledikanten, Spiraalmatrassen, Bedden, Wollen en gestikte Dekens, Karpetten, Vloerzeil, enz., enz., alles tegen verminderde prijzen wegens plaatsgebrek en uitbreiding begin Januari. Mej. C. J. KRES, Binnenweg 5254. 's Avonds tot half tien geopend. oud 18 jaar, v. g. g. en Dipl. Tesselschade voor zien, biedt zich aan voor hulp in de huishouding of bij kinderen, v. d. en n. Br. fr. onder No. 82, aan het bur. v. d. blad. van 8|12 uur, klein gezin, zonder kinderen. Mevrouw DE GRAAF, 33 Spaarnzichtlaan, Heemstede. NET MEISJE voor heele dagen. Zich aan te melden: Beeklaan 16, nabij halte Blauwe Brug. Welk jong meisje in bezit van Mulo of 3-j. H. B. S. Br. onder lett. U., Gimbels Boekh., Heemstede. van 'smorg. 9 tot nam. 3 uur, voor lichte huise lijke bezigheden. Zandvoortschelaan 165, Heemstede. een jonge Werkster, voor den Zaterdag. Zandvoorter Allee 16. I i «f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 10