Speculaas poppen WONINGINRICHTING: P. C. VAN GAART EN ZN. 1 GERO ZILVER en GERO ALPACA. ILAMPEKAPPEN EN SCHEMERLAMPJES, i PRACTISCHE ST. NICOLAAS GESCHENKEN E. M. O. Electrise h Melkbedrijf SINT NICOLAAS. VOOR DE SINT NICOLAAS I F. G. SMIT,h. G. I. KOOREN, Binnenweg 32, Heemstede. - Telefoon 28227. 1 G. TEEUWEN ZONEN, ONZE ST. NICOLAASTAFEL IS GEREED. Gebrs. KOMPIER, PIJPEN PIJPEN PIJPEN MANUFACTUREN, DAMES- EN HEEREN-MODEMAGAZIJN Aan het Heemsteedsche publiek! Een degelijk St. NICOLAAS CADEAU Comestibles en Delicatessen ALLES SPOTGOEDKOOP. 1 J. H. I. RENDERS, Binnenweg 30, Heemstede. f GEVESTIGD 1848. EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJZERHANDEL Voor de a.s. ST. NICOLAAS WIE ZINGT ER MEE? J. J. BOS, Feestmagazijn, Raadhuisstraat 34. - HEEMSTEDE. „ESPERANTO" SCHOENMAKERIJ Daarom is het S0L1EDE en DEGELIJKSTE ADRES: OOSTERLAAN 6. - - Koloniale Waren - - zoekt men uit een ruime sorteering in ons bekend MAGAZIJN „WILHELMINA". Alléén bij M. BÖHM TROMP, Camplaan 49 ZIE DE ETALAGES. BLOEMENDAAL MAISON DENIJS Bloemendaalsche weg 101 Zanavoortscne laan 127 1/4 pond 25 cent 1/* pond 50 cent- 1 pond f 1.— en hooger. I Dassen, Mutsen, Handschoenen, Doosjes Zakdoeken, Truien, Pullovers, enz. Etaleert SHADOW 1.30 M. breed vanaf f 1.95 per Meter. N. WILDSCHUT, Voorweg 41; EEN GROOTE SORTEERING I N.B. Speciaal adres voor levering van St. Nicolaas en Knecht. Weet U dat wij de beste kwaliteit Leder gebruiken voor onze Reparatie's? Raadhuisstraat 21 - Heemstede. - Telefoon 28037. CONFISERIE „MODERN" J. C. KOK. Camplaan 2 HEEMSTEDE. \ïi GEZ. TER HAAK, WILHELMINAPLEIN 9. De grootste en nieuwste sorteering TABAKSPIJPEN voor de a.s. St. NICOLAAS SIGAREN- EN SIGARETTENPIJPJES IN ÉTUI. Slagroom, Karnemelksche Pap en overheerlijke Melk Yoghurt. vindt men in het Schoenmagazijn „BOSCH EN VAART". H. W. v. TURNHOUT, Wagenweg 114, t/o Meesterlottelaan. i 10 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT PATISSERIE CUISINE Aanbevelend, Jb. DENIJS. miuiiniiiiiiiiimiiiiimig Evenals vorige jaren vindt U voor de St. Nicolaas bij ons de meest uitgezochte cadeaux, i dewelke U ten onzent kunt bezichtigen op onze speciaal daartoe ingerichte tafels. In DAM ES-CADEAU X: Doosjes Zakdoeken, Flacons eau de cologne, Luxe doozen Zeep, Pullovers, Vesten, Zijden g Sjaals, Handschoenen, enz. In HEEREN-ARTIKELEN: Zijden"Overhemden, Zelfbinders, Handschoenen (ook Nappa). Voor KINDEREN: Beleefd aanbevelend: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllillilli Telef. 28185 Koediefslaan 121, hoek Heerenweg. HEEMSTEDE. Voor de a.s. ST.-NICOLAAS groote verscheidenheid in: LOOPERS. TAPIJTEN. DIVAN TAFEL KLEEDEN. SCHOORSTEENLOOPERS. TAFELKLEEDJES. THEEKLEEDEN. KUSSENS en KUSSENKLEEDJES. KLEINE MEUBELEN JAPANSCHE CHINEESFHE ARTIKELEN. Illlllllllllllll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM OPGERICHT 1896 TELEFOON 28180 KACHELPLATEN KOLENKITTEN BEDKRUIKEN in Koper, Aluminium en Vertind FLUITKETELS, enz. SCHAATSEN en SLEDEN IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii timii Aanbevelend, IIIIIHIilllli §1111111111huimummin[nis; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 1 (Wijze: Zie de Maan schijnt, enz.) Zie de Artikelen voor de ruiten, Bij J. Bos in de Raadhuisstraat. Daar is alles nu voorhanden Maar kom dan ook niet te laat. Wij hebhen Maskers, mantel, staf. I Ja in een Woord het is af. Wij hebben Mijters, Pruiken, Baarden, Daar is een ieder op gesteld. En Boekjes, Rijmpje en ook raadsel Ach, het kost U weinig geld. En ook Bandjes met Muziek. I Voor St. Nicolaas, 't is Magnifiek. Ook genegen visites te maken per Auto. Aanbevelend, OOSTERLAAN 6, HEEMSTEDE. TELEFOON 28754. ALLES FIJN HANDWERK. TELEFOON 28754. Wij kleuren Uw Schoenwerk in elke gewcnschte kleur. TELEFOON 28754. STOOKT ONZE PRIMA Belgische Anthraciet. RAADHUISSTRAAT 4 Tel. 2.8.0.8.9 Aanbevelend, SPECIAAL ADRES IN TELEFOON 28114. VESTEN PULL-OVERS TRUIEN PYAIVI A'S OVERHEMDEN SOKKEN KOUSEN HANDSCHOENEN SKISOKJES CAMISOLE ZAKDOEKEN KLEEDJES POCKETS SCHORTEN EAU DE COLOGNE ZEEP v BRETELLES M SOKOPHOUDERS DASSEN ZIET DE ETALAGE. HET IS OOK UW BELANG. VOOR IEDER MAN. VOOR ELKE BEURS. Mooie ASSORTIMENTKISTJES SIGAREN in diverse prijzen. Dames Pullovers, Vesten, Pyama's, jl Nappa en andere Handschoenen; Zakdoekjes, ook in doos, Nicolaas- Slobkousen, 'Shawls, enz.. enz. artikelen, hebben wij zeer uitgebreid, zoowel nuttige ais luxe. Heeren Overhemden, gebreide en Nappa Handschoenen, Zak doeken, Pochettes, Dassen, Sokhouders, Sokken, Pyama's, Vesten, enz., enz. Een zeer groote sorteering luxe fleschjes Eau de Co logne. Ook prachtdoozen Luxe Zeep en een fraaie sorteering Byouterieën en Corsage's in Doos. Zooals u reeds weet zijn wij scherp concurreerend, en verzoeken U vriendelijk x j ons met een bezoek kinder_ cadeaux heb- hebben f ben wij alles wat U maar wenscht, ook filialen. S aardige Surprises. Komt U eens kijken? Leidschevaart, t.o. Schouwtjesbrug. Hiermede bericht ondergeteekende, dat hij door de steeds toenemende vraag zijn bij producten zelf is gaan produceeren, en een naar de eischen destijds heeft ingericht. Om nu het publiek in Heemstede te laten zien, dat het overbodig is zijn artikelen te betrekken van Haarlemsche leveranciers, geven wij een ieder de gelegenheid om ons bedrijf te komen bezichtigen, van 27 Nov. tot eu met 30 Nov. tot 's avonds 10 uur. NEEMT PROEFMETONZE Beleefd Aanbevelend, J. P. VAN STAVEREN, Telefoon 28229 CAMPLAAN 11. NA DEN 5DEN DECEMBER KAN GERUILD WORDEN. TELEFOON 11140. OPGERICHT 1905.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 6