Groote sorteering: WINTER-AANBIEDING. I Brandstoffen I Belgische iTHitUT Kantoor: BROUWERSVAART IDE. j De bekende keurige St. Nicolaas-Êtalage fijnste St. Nicolaas-Artikelen FABER'S GROOTE KEUZE St. NICOLAAS-CADEAUX. HUDSON en SUPER SIX AUTOMOBIELEN. HEROPENING van de Esrste Heemsteedsche Bazar A. W. ROGGEBAND II ASSURANTIËN. PIANO'S PIANO CORONA A. HUP'!! Manufactutenhandel „MEUBELHUIS" Doet uw St. Nicolaas bestellingen JAN VAN WIJK. van J. HABERMEHL is weder gereed. FLINKE BIJVERDIENSTE. Banketletters en Speculaas-poppen HEEMSTEDE. - Tel. 28J73 - Raadhuisstraat 95. TXPIJTHANDEL EN WONINGINRCHTING Gaiage VAN HOUTEN, Dleekersviartweg 9 - iel. 21111 - HEEMSTEDE. VAN EMPELEN'S BLOEMENMAGAZIJN Rund-, Kalis- en Varkensslachterij Binnenweg 84 Een PORTRET F\ STEENVOORDEN Co. St. NICOLAAS SURPRISE. St. NICOLAAS CADEAU ,,'T WIJNHUIS VAN HEEMSTEDE" DROSTE-letters, Taai-Taai en Strooimoppen» op ZATERDAG 24 NOVEMBER a.s. W. C. SPIERS I GUDA NIESTADT, Fotograaf, ZIE IN DE ÉTALAGE ONZE SCHITTERENDE WILLEM J. VAN WOUW Dames en Heeren Kapsalons. JOH. DE LAAT, kapper, LI tfi ifi Hi Hi LI Hi Li Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Opticïësi w. i. vogel, MANTELS, naar maat gemaakt f 9.00 JAPONNEN6 00 St. nicolaas CADEAUX Badhuisstraat 9. Tel. 13316. GRINT - SCHELPEN Eerste Heemsteedsche Gramophoonhardel Een bezoek aan deze collectie is zoowel voor grooten als voor kleinen een genot. Binnenweg 203 Heemstede ZIJN SN ALLE OPZICHTEN WARE VRAAGT PROEFRIT. BINNENWEG 53, NICO ZWART. In vele gevallen is het moeilijk een passend ST. NICOLAAS GESCHENK te bedenken! Een mooie Kamerplant, een Vaas Bloemen, een Jardinière met Planten, een Fruitmand, dit zijn alle CADEAUX welke altijd zeer welkom zijn. Laat ons Uw SURPRISES verzorgen, wij brengen steeds iets aparts. St.-NICOLAAS GESCHENK. PRINSESSEKADE 41 - HAARLEM EEN VOETBAL m (BETALING IN OVERLEG) f 150.- en f 185.- 8 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. Wasschen, Knippen, Onduieeren, Watergolf, Haarwerken, Haarverven. Speciaal ook lang haar. BERKENRODESTR. 50, (hoek Oranjeplein). 31 Hi Brillen. Zakmessen. Pincenez Scharen. Luxe Etuis. Tooneel- en Veldkijkers. Barometers. Thermometers. Compassen. Leesglazen. Gillette Apparaten. Loupen. BINNENWEG 24. TELEFOON 28483. BINNENWEG 157 HEEMSTEDE. Wij brengen voorde Sint Nicolaas MOOIE KLEEDJES. HET NIEUWSTE. Zie onze Etalage. PATRONEN op maat verkrijgbaar, wordt ook pasklaar gemaakt. A anbevelend, wilh. dauftes, Oedipl. Coupeuse, Groote Houtstraat, hoek Nieuwstraat. Wij hebben een prachtsorteering in: a /Cheeouuihels, jDhcekasten, Piëdestals, Bloem- ateïsT Buïfétteii, "Dressoirs, Schrijf bureaux, Spiegels, Schilderijen, Oud-Holl. Meubeltjes, Divans, Ligstoelen, Clubfauteuils, enz., enz. Alles streng concurreerend. NEEMT U EENS EEN KIJKJE IN ONS M AGAZIJN. BIJ VAN REE, Camp laan 18. WIJN-, BIER- EN LIMONADEHANDEL. Telefoon 28152. SlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilillllillimillllllllilllllllllllillllEi^illllllIHHI^ PRIMA B Telefoon 1074826080. ÏÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIlllllMIIIIIIIIIIIIIIIlIIlllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIffi UW ADRES VOOR: Gramophoons, Platen, Veeren, Mondorgels Naalden, is de Borneostraat 23 HEEMSTEDE. REPARATIE-INRICHTING. EVENALS ANDERE JAREN IS ZIJ RIJK VOORZIEN VAN DE Gevr. actieve personen die htm vrijen tijd productief willen maken, door zich te interesseeren voor den verkoop van Muziekinstrumenten, (geen radio, etc.) Brieven met inlichtingen onder lett. L. aan het bureau van dit blad. IN ALLE PRIJZEN. in niet te overtreffen kwaliteit. ALLES TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. Kussens. Spiegeltjes. Kussendokjes. Vachten. Fantasiekleedjes. Voetzakken. Tkeewarmers. Voetbankjes. Handgesmced bronswerk. Waterstoven. Kapstokken. Waterkruiken. Paraplniebakken. TeUfoon 28386 Kapstok- Tafel- Divan- Sehoorst-een- Wollen f Gestikte t kleeden. Dekens. Donzen Molton Jacquard Wiegen Poppen Spreien. Dekens. W- SB De geweldig groote en hoogst moderne inrichting der Hudson-Essex fabrieken hebben het mogelijk gemaakt, dat een product van de uiterste perfectie als de HUCSO N- en ESSEX SUPER SIX AUTOMOBIELEN aan het publiek geleverd kan worden tegen zeer matige prijzen, teivijl de hooge kwaliteit, vastgelegd in het Super-Six principe alle onderdee en der Hudson- en Essex wagens kenmerkt. AGENT DER HUDSON" ESSEX SUPER SIX AUTOMOBIELEN. Alvorens Uw inkoopen te doen voor de a.s. Sint Nicolaas, wordt U beleefd verzocht eerst even een kijkje te nemen aan bovenstaand adres. Onze zaak is thans flink vergroot en uit gebreid met vele nieuweartikelen als: kleine Meubelen, Damestasschen en meerdere Nouveauté's. Thans 3 flinke Etalage's waarin voor U ook zeker iets naar Uw smaak is tentoongesteld. Moeite noch kosten worden gespaard om ieder naar smaak en prijs te kunnen vol doen. Uw persoonlijke overtuiging zal zeer op prijs worden gesteld door Een uitgelezen collectie vindt U in TELEFOON 28080. HEEMSTEDE. Telefoon 28341 Uitsluitend eerste kwaliteit, tegen concurreerende prijzen. IS EEN ALTIJD WELKOM ZANDVOORTSCHELAAN 102. Onlwikkelen en afdrukken amateurwerk. TELEFOON 14892 of een paar VOETBALSCHOENEN is een altijd welkom St. NICOLAAS CADEAU voor iederen jongen. Deze zijn verkrijgbaar tegen zeer concurreerende prijzen bij: W. LUITEN, Lederhandel, Camplaan 41. ANNO 1810 BINNENWEG 80—82 TELEFOON 28071 IGEEN AANGENAMER DAN EEN GOEDE, SOLIEDE EEINI ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE IN DIVERSE MERKEN EN UITVOERING VINDT U BIJ: KRUISSTRAAT 41 TEL. 13354 SCHRIJFMACHINES Compt. in koffer. 3 jaar garantie. SCHRIJFMACH1NEHANDEL ZIJLSTRAAT 90 - HAARLEM TELEF. 11161. Repareeren Verhuren

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 8