Gemeente-Duinwaterbedrijf Dpro8p Heeillstdsctie Naaicursus. HEEMSTEDE - Tel. 28461 - BINNENWEG 39 1 VETTE GEROOKTE ZALM. Sigarenmagazijn FRED. ROT Voor de a.s. FEESTDAGEN. 1 FIJNE GEROOKTE PALING, PALING IN GEiEI.,f ZATERDAG a.s. OPENING van ST. NICOLAAS!! I HEIJN u SPEELGOEDEREN. FLINKE BIJVERDIENSTE. Een PORTRET St. Nicolaas-Cadeaux „HEMVI" (ft Hygiènische Vischbakkerij en Inleggerij LUXE DOOZEN POST. PIANOLES HEEMSTEDE. GUDA NIESTADT, Fotograaf, Dames en Heeren Kapsalons, JOH. DE LAAT, kapper tfi Alle dagen versch gebakken visch. Voor den SINT NICOLAAS Onze toonkamer achter den winkel is vanaf 30 Nov. gereed, waarvoor wij U beleefd tof een bezoek uitnoodigen FRED. ROT. Gerookte Paling. - Opgemaakte Schotels. Kreeft. - Oesters. - Caviar. A. KOPJES NIEMAN. Haarlem's Eerste Moderne Vischhandel Groote Houtstraat 181, Telefoon 13059, HAARLEM ALBERT HEUN GROOTE KEUZE. LAGE PRIJS. VRAAG EN AANBOD. ONDERWIJZERES EEN MEISJE, Voor HANDELSBLAD BE EERSTE HEEMSTEEBSCHE COURANT. ;de Vrijdagavond 4 Januari, St.-NICOLAAS GESCHENK. W ffi Onze Gem. Haring, Rolmops, enz. is van de beste kwaliteit, op fijn gekruiden azijn en uit EIGEN INLEGGERIJ. Tevens 't beste ADRES voor versche Yischwaren, blanke Zoutevisch en Stokvisch, Stoof- en Rakpaling. Groote sorteering van Zalm, Sardines, enz. RAADHUISSTRAAT 88 HAARLEM'S EERSTE MODERNE VISCHHANDEL Groote Houtstraat 181 Telefoon 13059 Haarlem de meest moderne zaak op dit gebied voor Haarlem en Omstreken. Wij vestigen speciaal Uw aandacht op onze en speciale afdeeling voor het opmaken van schotels. VOOR Iets nieuws „EENHEIDS CHOCOLADE LETTERS" Heemstede, Raadhuisstraat 14. Tel. 28538 2 g SCHOOL-ÉTUIS vanaf 45 cent. NET MEISJE gevraagd WERKSTER gevraagd, EEN NETTE JONGEN JONGE WERKSTER NET MEISJE, DAGMEISJE gevraagd, DAGMEISJE gevraagd UFFMCTri\F I)e CURSUSSEN van lie NAAISCHOO Met het oog op een mogelijke VORSTPERIOBE worden verbruikers gewezen op de verplichting Watermeter en Leiding1 op doelmatige wijze tegen vorst te beschutten. Be me ter put dient voorzien te zijn van een passend,niét te zwaar deksel. Het afdekken van meter en leiding mag uitsluitend geschieden met materialen die gemakkelijk zijn uit te nemen en in zindelijken toestand verkeeren. Be Birecteur, Ir. W. J. A. BUYNSTEE. De CURSUSSEN van (le NAAISCHOOL vangen weder aan in de bewaarschool ,,'t Kleuterhuis", Lieven de Keijlaan. Aanmeldenvoor deelname bij Mevrouw ROEST, Raadhuisstraat 18, vóór Zaterdag 8 Becember. Gevr. actieve personen die hun vrijen tijd productief willen maken, door zich te interesseeren voor den verkoop van Muziekinstrumenten, (geen radio, etc.) Rrieven met inlichtingen onder lett. L. aan het bureau van dit blad. a a> o 6D cc O a IS EEN ALTIJD WELKOM ZANDVOORTSCHELAAN 102. Ontwikkelen en afdrukken amateurwerk. Wasschen, Knippen, Onduleeren, Watergolf, Haarwerken, Haarverven. Speciaal ook lang haar. BERKENRODESTR. 50, (hoek Oranjeplein). m m m LI \R m w s m m m m m m Mï m ifi Li m m m ZEE- EN RIVIERVISGHHANDEL Beleefd aanbevelend 'niÈtk* TELEFOON 28587 Evenals vorige jaren maken wij U wederom attent op onze groote sorteering overtuigt U even door onze ET A LAG E te bezichtigen iet. Hugo, Karei I, Graaf Egbert, Aïda, Willem II, enz., enz., voorradig in kleine en luxe verpakking. ASSORTLMENTK1SÏJES, vanaf f 1.—. Onze reelainesigaar IJzerenbrug, 50 stuks f 2.50; Luxe doozen Sigaretten van 50 en 100 stuks: üubee, Broehus, Livanos, Turmac, Ismalun, Abdulla, enz., enz. luxe doozen TABAKv. Rossum, Niemeijer, Dobhelmann, enz., enz. Tabakspijpen, Sigaren- en Sigarettenpijpjes, Aschbakjes, Tabakszakkeu, Sigarenkokers, Sigaretten-étuis, Aanstekers, Sigarendoos met muziek, enz., enz. Wij verkoopen uitsluitend alléén bekende merken en artikelen van vooraanstaand fabrikaat. Beleefd Aanbevelend, LEVERT U VOOR DE FEESTDAGEN: m m 'li LI m Aanbevelend. BE BIRECTIE. BANKET-, CHOCOLADE-, SUIKERWERKEN, enz. BANKETSTAVENp. stuk 45 ct. SPOORBANKETp. J pond 40 HEERLIJK GEKRUID SPECULAAS p. 1 pond 1924 ct., p. blik v. 3 pond 105125 SPECULAAS met amandelenp. pond 29 BLANK SPECULAASp. J 40 ECHT ZAANSCH TAAI TAAIp: pond 30 Fondant Borstplaatp. J pond 29 Conserf p. 19 Luxe kistjes Borstplaatp. stuk 58 doozen p. stuk 4460 Suikerbeestjesp. J pond 22',2 GROOTE SORTEERING CHOCOLADE FIGUREN Chocolade Beestjes (menagerie)p. ons 15 p. doosje 2238—45 Luxe doozen Bonbonsp. stuk 75 ONZE CHOCOLADE LETTERS keurig verpakt in cartons, zijn evenals vorig jaar weder van hoogfijne kwaliteit. alle letters in deze serie 25 ct. p. stuk. W IJ N E N. Samoswijn fleseh Malagawijn gratis Port a Port. Roode Port Witte Port p. fleseh 75 ct. 85 1.15 85—1.25 8>—1.30 Bisschopwijn, p. fleseh75 et. Prima Boerenjongens, p. pot. 701.25 Boerenmeisjes, 851.55 Samos Superieurp. fleseh 90 VERMOUTH, p. groote fleseh 100—130 ct. -E Z ac UJ uj I O (0 I- OC O O Q Z LU N CO Vliegende Hollanders, Fietsjes, Autopeds, Poppen, Poppen wagens, Poppenmeubelen, Serviesjes, Speel- en Theetafels, enz., enz. zoekt gezellige Zit-Slaapkamer, m. of z. Pension. Brieven onder letter A. GIMBEL'S Boekhandel, Heemstede. voor het schoonhouden van kantoren, 1 uur daags, f 4.per week. Brieven onder No. 10 aan het bureau van dit blad. ALLES IVIET GARANTIE. Magazijn „VERTROUWEN." Groote keuze in Sint Nicolaas-Cadeaux, in prachtige nieuwe eiken moderne Meubelen, zooals Bessoirs en Buffetten vanaf f 42.50, Theekasten en Theemeubels, zware Eiken Spiegels vanaf f 3.50 en hooger, Salon Bloem- en Uitschuif- tafels, Naaitafels, Linnen- en Boekenkasten, pracht Eiken tafels, moderne staande Schemer lampen, Arm- en Ligstoelen, ook verstelbare pracht Salonstoeltjes, diverse en Oud-Hollandsche Meubelen. Groote keuze in moderne Tafelkleeden. enz., enz. Lage prijzen wegens uitbreiding van de zaak begin Januari. Mej. C. J. KITES, Binnenweg 5254. Zondag 2 Dec. en 's avonds tot 10 uur geopend. voor twee halve dagen per week. Mevrouw TROUW, Craijenestersingel 9 bij de Koediefslaan, Heemstede. gevraagd, om in het rijwielvak opgeleid te worden. A. VERBONSCHOT, Binnenweg 57. 'b Gevraagd tegen 15 Bec. in klein gezin. voor dag en nacht, zelfst. kunnende werken. Aanm bij voorkeur 'sav. Laan van Rozen burg 2. biedt zich aan, Binsdag en Bonderdag vrij. Br. lett. Z, GIMBEL'S Boekh., Heemstede. Gevraagd voor direct, voor halve dagen, in klein gezin, niet ouder dan 17 jaar. Paulus Potterlaan 7. in klein gezin. Adres: Binnenweg 124, Heemstede. aangeboden te Heemstede, voor eerstbeginnenden. j Cond. f 3.per maand. Br. ond. lett. S. S., GIMBEL'S Boekh., Heemstede. voor direct, niet beneden de 18 jaar. Mevrouw GROTSTUK, Hugo de Vriesplein 4, Heemstede. M EDELEZER gevraagd. OmtrekNic.Beets- plein, Heemstede. AdresBoekhandel UAUBEY, Valkenburgerstraat 22.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 10