j St. Nicolaas- of Kerstgeschenk j N.V. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES, De bekende keurige St. Nicolaas-Étalage WONINGINRICHTING: P. C. VAN GAART EN ZN. H.B.S, GERO ZILVER en GERO ALPACA. LAMPEKAPPEN EU SCHEMERLAMPJES. I PRACTISCHE ST. NICOLAAS GESCHENKEN een fruitmand bij Rooyakkers. zeer geschikt voor St.-Nicolaas Cadeaux. j LYDIA'S WEDERVAREN TE PARIJS 1 van J. HABERMEHL is weder gereed. fijnste St. Nicolaas-Artikelen Banketletters en Speculaas-poppen HEEMSTEDE. - Tel. 28073 - Raadhuisstraat 95. J. H. J. RENDERS, BINNENWEG 30. VOOR DE SINT NICOLAAS Garage Aerdenhout. - Tel. 2618S STUDEBAKER en FIAT Automobielen F. G. SMIT, */h. G. I. KOOIEN, Binnenweg 32, Heemstede. - Telefoon 28227. HEDEN ETALEEREN WIJ: VAN BAKEL EN LINDEMAN, Prijs gebonden in fraai linnen band met gouddruk f 2.50. GEO. OUDE GRACHT 88 HAARLEM, i DROSTE-letters, Taai-Taai en Strooimoppen. GEVESTIGD 1848. EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJZERHANDEL een zeer ruime keuze, DAG EN NACHT GEOPEND. Voor de a.s. ST. NICOLAAS zoekt men uit een ruime sorteering in ons bekend MAGAZIJN „WILHELMINA". Wilt U werkelijk iets moois, iets passends, iets heerlijks? Welnu een goed Boek wordt steeds op prijs gesteld. Wij kunnen U een alom gunstig beoordeeld boek aanbevelen, n.m.: Een echt gezellig boek, het verhaal van een jong meisje van goeden huize, dat een jaar als hulp in de huishouding in het gezin van een predikant te Parijs vertoefde en daar allerlei wederwaardigheden beleefde. Een keurig levendig geschreven boek voor jong en oud. Geschikt voor iederen leeftijd. Men zegt van dit boek o.a. In iederen Boekhandel verkrijgbaar of direct van de Uitgeefster Een bezoek aan deze collectie is zoowel voor grooten als voor kleinen een genot. Etaleert SHADOW 1.30 M. breed vanaf f 1.95 per Meter. Dames. Zie onze speciale inrichting en overtuigt U. 1 EEN GROOTE SORTEERING I GEZ. TER HAAK, WILHELMINAPLEIN 9. HET FRUITHUIS VAN HEEMSTEDE De allerfijnste sinaasappelen en manderijnen, in prijs van 4 tot 8 cent. 8 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. ELECTRISCHE KRONEN, LANTAAR NS, ZIJDEN KAPORNAM ENTEN, SCHEMERLAMPEN, WILHELMINAPLEIN 19—21, HEEMSTEDE. Telefoon 28353. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiife' U ZOEKT EEN WELKOM door SYDIE VAN HEUSDE. Eenvoudig wordt in dit boek verteld, echt Hollandsch genoegelijk, van het leven in het gezin van pasteur Le Vin, Madame Le Vin is geen huisvrouw, is geen goede gade en moeder, leeft haar Parijsch leventje en om dat te kunnen be- kostigen, houdt zij pensiongasten. Welk een taak dit 20-jarige Hollandsche meisje in dit gezin heeft, waar de 3| pensiongasten komen en gaan, waar keuken- en kamermeisjes nog sneller wisselen, ;-s laat zich begrijpen. Maar kranig slaat zij zich er door. Een aardig boekske voor jonge meisjes, ook wel voor de moeders, een keurig bandje. j§ Nieuwsblad, van het Noorden. I I iiimBiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimmiiil EVENALS ANDERE JAREN IS ZIJ RIJK VOORZIEN VAN DE N ALLE PRIJZEN. in niet te overtreffen kwaliteit. ALLES TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. Telef. 28185 Koediefslaan 121, hoek Heerenweg. HEEMSTEDE. Voor de a.s. ST.-NICOLAAS groote verscheidenheid in: LOOPERS. TAPIJTEN. km»»™- SCHOORSTEENLOOPERS. TAFELKLEEDJES. THEEKLEEBEN. KUSSENS en KUSSENKLEEDJES. KLEINE MEUBELEN. ARTIKELEN. JAPANSCHE CIIINEESCHE 1 OPGERICHT 1896 TELEFOON 28180 Voor uw eventueele cadeaux voor mijnheer en de kinderen is voor U een eerste vereischte bovendien moet U letten op kwaliteit en zeer zeker op fydon prijs". Welnu ten onzent zult U al deze voorwaarden vereenigd vinden. U spaart zich daarbij een moeilijken tocht naar de stad en Uw succes bij de uwen is U bij voorbaat verzekerd. Beleefd aanbevelend, KACHELPLATEN KOLENKITTEN BEDKRUIKEN in Koper, Aluminium en Vertind FLUITKETELS, enz. SCHAATSEN en SLEDEN IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN. Aanbevelend, N. WILDSCHUT, Voorweg 41. MEVROUW, Weet U dat J. G. HARTEL, Binnenweg 42, Tel. 28478, tegen onderstaande prijzen prima kwaliteit vleesch verkoopt? VERSCH HOLLANDSCH RUNDVLEESCH. Haas1.10 Biefstuk„1.00 Lende0.75 Boeuf„0.70 Rib0.75 Riblap0.70 Lappen, mager„0.60 doorr0.56 VARKENSVLEESCH. Fricandeau 0.80 en 0.90 Fillet0.80 Carb. haas0.70 rib0.65 Lappen0.64 Doorr. lappen0.52 Mager spek 0.65. Rookspek 0.70 Vet spek0.50 Vraagt U eens prijscourant van prima Kaifsvieesch. VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR LANGE AFSTANDEN OOK PER DAG EN MAAND. Aanbevelend, A. DE BOER, Zandvoortschelaan 139. Intieme [verhoudingen veroorloven het geven van PRAKTISCHE geschenken. Voor verwanten en intieme vrienden komen daarom als Sinterklaas-verrassing ook in aanmerking: de elegante regen mantels, de sierlijke en warme pull-overs, de marters en vossen en de kostbare, fraaie bontmantels, welke H. B. S. zoo buiten gewoon voordeelig aanbiedt. HR GW A RTF ANEGANG D. OlïHn I E., SCHAGCHELSTRAAT MAGAZIJN VAN MODERNE DAMESKLEEDING. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiEigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiij fnminimin VESTEN PULL-OVERS TRUIEN PYAMA'S OVERHEMDEN SOKKEN KOUSEN HANDSCHOENEN SKISOKJES CAMISOLE ZAKDOEKEN KLEEDJES POCKETS SCHORTEN EAU DE COLOGNE ZEEP BRETELLES i SOKOPHOUDERS, DASSEN ZIET DE ETALAGE. HET IS OOK UW BELANG. Wel: bestelt dan voor uw ouders, schoonouders, suikertantes of suikeroompjes Dan krijgt U het beste voor uw geld. Bestelt s.v.p. bijtijds. Aanbevelend, Binnenweg 27. - Telef. 28161. Pas aangekregen met de St. Nicolaasboot uit Spanje

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 8