EN Ziet onze ÉTALAGE in HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN voor ST. NICOLAAS-GESCHENKEN. Ml FELIX WAGENWEG 31-35 HET ADRES VERTROUWEN. I ALLE VAN PRIMA FABRIKAAT. KENNEL „KLEIST" W. C. SPIERS JANSEN's Eerste Heemsteedsehe fijne Vleeschwaren en Delicatessenhande! 7 Een degelijk St. NICOLAAS CADEAU LUXE MANDJES MET DELICATESSEN. Wat is de FA. STEENVOORDEN Co. RADIO-HANDEL A. L. J. DE VRIES, HAARLEM Binnenweg 84 Alle toebehooren voor Automobielen en Rijwielen, enorme ver scheidenheid, zeer ge schikt voor CADEAUX. ZIET ONZE ÉTALAGES. Autogarage VAN LENT, O 1^ (0 s (0 _JN VOETBAL Rund-,Kalfs- Varkensslachterij Telefoon 28341 FIJNE VLEESCHWAREN. HEEMSTEDE. Raadhuisstraat 54 Telefoon 28022 Grootste sorteering FIJNE VLEESCHWAREN. Hors d'oeuvre artikelen. FORELLEN IN GELEI. voor Wijnen, Genevers, Likeuren, Limonades, Bieren en Minerale Wateren. Probeert U eens onze welbekende assortie-schotels. - Uitgebreid wijndepöt Ferwerda Tieman. vindt men in het Schoenmagazijn „BOSCH EN VAART". H. W. v. TURNHOUT, Wagenweg 114, t/o Meesterlottelaan. BOSBOOM TOUSSAINTSTRAAT 43. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT VULHAARDEN KACHELS wb 1 I J tegenover de Schouwtjeslaan. TELEFOON 13097. of een paar VOETBALSCHOENEN is een altijd welkom St. NICOLAAS CADEAU voor iederen jongen. Deze zijn verkrijgbaar tegen zeer concurreerende prijzen bij: W. LUITEN, Lederhandel, Camplaan 41. heeft te koopPinchertjes, Boxers 3 md., Zwarte Poedel, Snoutser, Jonge St. Bernard v. 12 w., met St. Ruwli. Foxterrier met St., Angora Poes, Jonge Duitsche Herder en een Bnldog. Houtvaartpad 206 b/d. Pijlslaan. Paté de foie gras. Ganzenborst. Ganzenleverworstjes. Tfieeworstjes. Brunswijker metworstjes. Franfürter knakworstjes. Lachschinken. Casselerrib. Rauwe hammetjes. Geldersche rookworst (diverse merken). Uitgebreide sorteering Buitenlandsche kaassoorten. Roquefort. Brie. Cervais. Camenbert. Chalet. Gruyère. Parmezaan. Roomkaasjes en andere soorten. BINNENWEG 80—82. TELEFOON 28071. NA DEN 5DEN DECEMBER KAN GERUILD WORDEN. TELEFOON 11140. OPGERICHT 1905. Wendt U tot het aanschaffen van RADIO-TOESTELLEN, zoowel de Philips' „Standaard"- Combinatie of welk toestel U ook moeht wenschen, tot onderstaand vertrouwd adres:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 9