CORNs. L. KWAK, IJRT MM AAR A uen K ALLE INLICHTINGEN GRATIS. MAKELAAR. BOUWTERREINEN^ Vraagt geïllustreerde Woninggids. Vrijblijvende. Kantoor HEEMSTEDE: HEEMSTEEDSCHE DREEF. Opgave van 7 Telefoon 28236. Kantoor Heemsteedsche Dreet 276, ifi ifi ifi Efï Lfi Ui Ui Ui Ui Ui Li Ui Ui Ui Ui Ui Komt llf aar a llen b/ OOPT WW AAR MLLEN MX AAR AAR AAR LLEN LLEN LLEN OMEN IJKEN OOPEN Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui UiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiifiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUiUi Februari 1929. Zondags gesloten. Kantoor BENNEBROEK: RIJKSSTRAATWEG 5. Telefoon 97. Kantoor HEEMSTEDE: CAMPLAAN. Telefoon 28395. BOUWTERREIN Kantoor HAARLEM: SCHOUWTJESPLEIN 5. Telefocn 14122. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU Tramhalte Blauwe brug. TE KOOP; VILLA'S. Binnenweg, oppervlakte grond 2200 M2. Böschlaan Bronsteeweg, met garage Bronsteeweg, ruime villa, met apart aan gebouwd kantoor Heemsteedsche Dreef10.000 Heerenweg. 16.500, 27.000 28.000 en met oentr. verwaiming, garage en aangelegde tuin van 3200 Ma Jacob Catslaan J. H. Weisenbruchweg Kerklaan Middenlaan 22 000 (gestoff.), 25.000 en Oosterhoutlaan, prijs n. o. te komen. Paulus Buyslaan Prins Hendriklaan Spaarnelaan, niet 3000 Ms. terrein en vijver Zandvoorter Allée Zonnelaan. met garage HALVE VILLA'S. Amarillislaan Bronsteeweg Heemsteedsche Dreef Heerenweg. div. perceelen 12.500 en Hobbemastraat Jac. van Ruysdaellaan17.500 en div. perc Jan van Goyenstraat Jeroen Bo-chlaan Lanckhorstlaan 10.000. div. perc. 14.250 14.500, I 15.500, f 16.000 en 2 per ceelen, prijs n. o. t. k. Landzichtlaan Oosterlaan Overboschlaan boek Adr. Pauwlaan 18.000 en Pietei de Hooghstraat Paulus Buijslaan 14.000 en 14.250, div. perceelen met grooten tuin Hembrandtlaan Spaarnelaan Spaarnzichtlaan Valkenburgerlaan V. d. Spiegellaan Zandvoorter Allée, div. perceelen 32.000 35.000 28.000 42.000 18.000 42.000 50.000 30.000 26.000 50.000 27.506 17.500 24.000 65.000 23.000 70.000 HEEKENHUIZEN. Binnenweg11.500 en Bronsteeweg div. perc Hobbemastraat Jac. van Ruysdaellaan20.000 en Jan v. Goyenstraat 10.000, 12.000 en J C. v. Oostzanenlnan J. H. Weisenbru diweg18.600 en J M. Molenaerplcin. met centr. verwarming en vaste waschtafels J. M. Molenaerplein Laan van Bloemenhove9.600 en Laan van Rozenburg Lanckhorstlaan12.600 en Landzichtlaan8.000 en Leidschevaart Linaeuelaan Lucas v. Leydenlaan I 11.500, 14.000 en liembrandtlaan12.000, 14.000 en Slingerlandlaan Spaarnzichtlaan9.000, I 18.500 en pr. n. o. t. k. Zandvoortschelaan Zandvoortschelaan div. perc 13.000 19.500 15.500 21.000 la.OOO 12.000 19.500 14.500 14.0°0 10.500 18.750 14.000 10.600 14.000 24.000 16.500 16.000 10.000 14.0 0 18.500 9.500 11.000 18.000 25.000 20.000 18.: oo 16.000 28.000 12 000 0.000 14.500 14.250 9.200 14.000 20.000 22.000 17.500 16 600 16.500 20.000 14.000 12.800 14.750 17.500 LANDHUIZEN. Beelslaanf 13.500 Tooropkade bij het Spaarne. diverse Land huizen, met centrale verwarming en brandvrij rietdakp. perceel 25.000 WINKELHUIZEN. Binnenweg11.000 Binnenweg waarvan 1 hoekperceel80.000 Als ik door Groenendaal 0! door de duinen dwaal Geniet ik van een leven Als deze streek en zij alleen kan geven. Camplaan, Heemstede. ('rayenesterlaan, Haarlem. Dr. I'. Cuyperslaan, Heemstede. Heerenweg, Heemstede. Lanckhorstlaan, Heemstede. Meerweg, Heemstede. Middenlaan, Haarlem. Slingerlandlaan, Heemstede. Van der Spiegellaan, Heemstede. Te bevragen: Telefoon 28236. Tramhalte Blauwe Brug. TE HUUR; VILLA'S. Binnenwegif 2400.p. jaar Heerenweg1200. Heerenweg (gemeub.) 1350.per half jaar, 2400. Jacob Catslaan1200. Middenlaan1500. Prins Hendriklaan1500. HALVE VILLA'S. Bronsteeweg1550. Crayenesterlaan9'0. Heemsteedsche Dreef1300. Koediefslaan800. Landzichtlaan800.- Oosterlaan1200. Spaarnelaan1400. HEERENHUIZEN. Azalialaan, div. percj 650.p. jaar Heerenweg1000.en 1200. Jan van Goyenstraat 800.900. en 1000. J. M. Molenaerplein1000. Laan van Bloemenhove, div. perc. 840 780.— I Landzichtlaan750. Rembrandtlaan750. Zandvoorter Allee, div. perceelen I 800.— en 850.— LANDHUIZEN. Beelslaan1100.p. jaar WINKELHUIZEN. Binnenweg1040.per jaar Het gebouw „Bloemhof", Bloemhofstraat 16, Haarlem, totale oppervlakte 2100 M2.bevat koffiekamer, kantoren, tooneel, groote zaal (opp. 1200 M2.), centrale verwarming, garage, af dakken, enz. te huur f 3600.per jaar. TE KOOP: HALVE VILLA'S. LANDHUIZEN. Dumlaan, diverse perceelen9.200 Rijkretraat 4(i Groote Sparrenlnan22.000. TE HUUR: LANDHUIZEN. .000 HALVE VILLA'S. Duinlaan, diverse perceelen 624.p. jaar. Rijksstraatweg Groote Sparren la an2000. - 2700.per jaar. Tramhalte Raadhuis. TE KOOP: HALVE ILL A'S. Hugo de Vriesplein, div. pre. 17.000. 17.500 18.000 Melchior Treublaan16.500 Meerweg10 500 Postlaan... 11.000. 11.500, 11.500 en 12.000 Ritzema Boskade (Grotstuk).. 16.000 en 16.500 Valkenburgerlaan, div. perc19.000, 23.500 en 25.000 Valkenburgerplein20.000 HEEKENHUIZEN. Bumenweg incl. compl. badkamer-inrichting 13.00 Dr. P. Cuyperslaan 12.000 en 12.500 Havenkade8.600 Havenstraat bev. 5 kam., m. compl. inger. badk. en vaste waschtafel op één der slaapkamers 8.500 Havenstraat6.500 en 7.600 Meerweg9.000 met centrale verwarming11.500 Valkenburoerstraat, gemeub., prijs n. o. t. k. LANDHUIZEN Camplaan HALVE LANDHUIZEN. 17.000 Javalann, div. perceelen7.600 Landzichtlaan8.600 en 10.000 Lieven de Keijlaan. 9.500, 9.600 en 9.700 Spaa1 nzichtlaan12.000 MIDDENSTANDSWONINGEN. Celebesstraaf6 0<10 Esdoornstraat, div. perceelen5.500 Esdoornkade, div. perceelen5.600 WINKELHUIZEN, enz. Raadhuisstraat, grootte 355 M*18 750 ARBEIDERSWONINGEN. Moleuwerfslaan, 10 arb. woningen prijs n. o. t. k. TE HUUR: Meerweg Postlaan HALVE VILLA'S. 800.p. jaar 950. HEEKENHUIZEN. Bosboom Toussaintstr. 550.en 600.p. jaar Meerweg700.- HALVE LANDHUIZEN. Javalaan600. en 624. I Lieven de Keijlaan650. LANDHUISJES. Glipperweg 540.en 600.per jaar MIDDENSTANDSWONINGEN. Esdoornstraat, div. perceelen650.p. jaar Esdoornkade, div. perceelen650. aan <Ic Javalaan Ie ileein- slede te knop; met schuren, steenen werkplaats en achler- terreln. Groot 1200 ML Pr(js f 12.000. Geschikt Toor den bouw van een duhhel villalje. Tramhalte Schouwtjesbrug. TE KOOP: VILLA'S. Burgemeester Grotlie&traat (Soest;14.500 Frederikspark45.000 en 58.000 Heerenweg, m. tot. oppervl. grond 307 87 M*. 165.000 met 8700 M*. grond 120.000, 60.000 St. Jansstraat (Laren)60.000 Westerhoutpark, Villa „Westerhout", p. n. o. t. k. HALVE VILLA'S. Pie ter de Hooghstraat, gemeub., p. n. o. t. k. Smutslaan (Baarn)11.000 HEEKENHUIZEN. Bosch en Hovenstraat14.500 Bosch en Vaartstraat...17.000 Eindenhoutstraat 10.000 11 000 12.000, 13.500 Hasselaersplem10.000 Ipenrodestraat9.000, f 12.000. 12.000, 12.500 en 17.000 Koninginneweg14.000 Leidsche Vaart9.500, 9.800 en 13.000 Oranjeplein23.000 Prinsessekade12.500 en 12.500 Spruitenboschstraat11.000 12.500 en 23.000 HEEKENHUIZEN (vervolg.) Uit den Boschstraat, p. n. o. t. k. Vredenhofstraat 9.500, gemeub. 12.000, Westerhoutpark Westerhoutstraat14.000 15.000 (met diversen 17.000 f 16.500, 17.000 21.000 en Wilholminapark Zomerlust8traat13.000 en WINKELHUIZEN. Leidsche Vaart, Winkel- en Woonhuis. Van *t Hoffstraat, winkelhuis met ruime woongelegenheid (vrij op naam) MIDDENSTANDSWONINGEN. Amsterdamstraat, div perceelen Maxwellstraat, div pero. Teslastraat Van 't Hoffstraat, div. perc Wijde Geldeloozepad (Huis met Bovenhuis) PENSION MET INVENTARIS Zijlweg 10.000 18.600 15.600 18.600 25.000 14.000 15.000 I 8.500 8.000 I 7.500 6.200 6.000 5.200 10.000 8.000 TE HUUR: VILLA'S. Heerenweg900.en 8000.p. jaar Westerhoutpark, Villa .,Westerhout'' 4000.p. j. HEERENHUIZEN. Eindenhoutstraat l 00 en 840.— p. jaar 1000.— 800.— Koninginneweg i 1 00 en 900.— Spruitenboschstraat Uit den Boschstraat.. Van Hogendorpstraat 900.— Vred en hofstraat i 660.— en 750.— Westerhoutpark 1400 Weaterhouf straat 900 1000 1300.— Wilhelmi napark 1000.-- event, gemeubileerd t huur 175.p. maand. Zomeriuststraat 900 - p. jaar BENEDEN- en BOVENHUIZEN. Berkenrodestrnat, Benedenhuis.600.p. jaar. Leidschevaart, Bovenhuis.675. Gemeub. App., Pensions, etc. Berkenrodestraat, gem. zit-slaapkamer 26.p. m. Berkenrodestraat Gemeubileerd Heerenhuis. Bronsteeweg, Gemeub. Kamer m. of z. pension. Clomati8laan, Villa, gem. of gestoff., pr. n. o. t. k. Eindenhoutstraat, Gem. Appartementen. Eindenhoutstraat, eem. Heerenhuis, 200.p. m. Hillegom, nabij Hoofdst.r., Gem. Appartom. P. n. o. t. k. Laan van Rozenburg, Gem. Zit-slaapkamer met erker en kl. kamer, 126.per maand met pension. Leidschevaart,weg, zit- en slaapkamer met of zonder pension en schitterend uitzicht, p. n. o. t. k. Oranjeplein, gemeub. Ie étage 110.per maand. 2e 40.— Ook tezamen k 150. Teslastraat. Gem. Kamer met pension. Uit den Boschstraat, gem. Heerenhuis, 160.p. m. Vredenhofstraat, Gem. Heerenhuis en Zit- en Slaap kamer, met ontbiit. Vredenhofstraat, Gem. Kamer met pension. Vijverlaan, Gemeub. Appartementen. Zand vaartkade, gem. app. m. of z. pens., p. n. o. t. k. Zandvoortschelaan (Bentveld), gem. étage, p. n. o. t. k. Zandvoorter Allée, Gom kamers, met pension, 1200.p. jaar. Zomerlu-tsf raat, Gcmeubi!e< r 1 Heerenhuis.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1929 | | pagina 8