Garage: „Aerdenhout" JOH. LIMPERS Heerenmodes Benger's Ondergoederen Singei Mij. i VOO» DE FEESTDAGEN. 27. IEL. 28161. SCHOENMAKERIJ „ESPERANTO" DE WILDT T. MAl Hudson en Essex Super Six Automobielen HEROPEND WIM TEEUWEN Ra"a3V 21 VOORJAAR A. KOPJES—NIEMAN. „HEM VI" CABOTINE VEEL MOOIE BLOEMEN IN UW TUIN, LATHYRUS, OIHLIA'S, CHRYSANTHEN, VASTE en ROTSPUNTEN HUPKENS' Leesbibliotheek DRUKWERK WAGENWEG 80 INTERWOVEN SOKKEN ADVERTEERENj ORDERS OE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT HET FRUITHUIS Eerste klas Maat- en Reparatie-Inrichting. BIEDT AAN VOOR HET ZOMERSEIZOEN, SCHITTEREND MAATWERK: AUTO-GARAGE VAN HOUTEN ZEE- en RIVIERVISCHHANDEL GEROOKTE PALING, GEROOKTE ZALM, GEROOKTE ELFT. De bekende zaak in KRUIDENIERSWAREN en COMESTIBLES der Nic. Beetslaan No. 7, AERDENHOUT. Telef. 26416. Zandvoortschelaan No. 139, HEEMSTEDE. Telef. 26189. VRAAGT PRIJS VOOR NAAR DE BLOEM VELDEN EN DE BETUWE. HAARLEM'S EERSTE MODERNE VISCHHANDEL levert U alle soorten gebakken visch, warm thuis. Groen, Grijs, Bruin, Rood CONFISERIE MODERN N.V. T.I. „ENCHANTRESS" voorh. H. CARLÉE LEIDSCHEVAARTWEG - HAARLEM. V Dames! UW TAILLEUR-COSTUMES en MANTELS J. A. T. ZOR N, RUBBER STEMPELS TELEFOON 13681 I. SCHEEPER DRUKWERK is N.V. DRUKKERIJ v.h. DE ERVEN LOOSJES - HAARLEM - IS DE GROOTE VRAAG, WAT ZULLEN WIJ ETEN? Oosterlaan 6 Telefoon 28754 Heemstede. f 30.— 39.- 28. ALLES EERSTE KWALITEIT. Telef. 28754. DE WILDT MAI, Oosterlaan 6. De HUDSON MOTOR CAR COMPANY heeft de grootste productie van zes-cylinderwagens, en het is statistisch bewezen, dat zij, vergeleken met andere fabrieken de minste winst per wagen neemt. De HUDSON en ESSEX Super Six wagens bieden dus de hoogste waarde voor den aanschaffingsprijs. Vertegenwoordiger voor Heemstede en Omgeving: BLEEKERSVAARTWEG No. 9. - Tel. 28187. Binnenweg 39 Telefoon 28461 Heemstede Uitsluitend 1e kwaliteit versche, gerookte en levende vischwaren. Versche Zeevisch, o.a Schol, Schelvisch, Kabeljauw, Tarbot, Tong en Zuiderzeebot. BAK- EN STOOFPALING. Firma GEBR. KOMPIER voorheen I. PEPERKORN. GEBR. KOMPIER voorheen Firma J. PEPERKORN - Camplaan 2 het meest betrouwbare en lichtloopende rijwiel Rijwielen, Motoren en Automobielen. BENZINE - OLIËN - BANDEN 8 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GROOTE HOUTSTRAAT 181 Telefoon 13059 NEEMT PROEF!!! NEEMT PROEF!!! voor uw schuurtje of kippenhok, 90 cent per K.G. Goedkooper dan verf. 8 M2. per één Kilogram. Verkrijgbaar bij R. JORRITSMA, POSTLAAN 4, HEEMSTEDE. RAADHUISSTR. 4 TEL. 28089 FANTASIE TAARTEN SLAGROOM GEBAK FIJNE KOEKJES BONBONS ENZ. maar dan ook do meest geschikte en beste soorten uit onze catalogus uitgezocht, want daarin vindt U uitgebreide collecties van -J0 worilen vervaardigd bij jaren Coupeur bij Firma Maaseland en Sax te Utrecht. Ook veranderen en moderniseeren wordt alhier uitgevoerd. SCHOUWTJESLAAN 65rood. Zandvoortschelaan 165 HEEMSTEDE - AERDENHOUT Vertegenwoordiger Borneostraat 32. OLIE, NAALDEN en REPARATIE. HET BESTE ADRES VOOR N.V DRUKKERIJ voorheen - DE ERVEN LOOSJES - Gedempte OudeGracht 88, Haarlem TELEFOON 10144 lllllllllllllllll!l!l!llllll!lll!llllllllllllllllllll!lllllllll|il!l||||l!l!||i||||||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||!||||||||||||U||||||||lv BRENGT GEEFT DAAROM NOG HEDEN UW ANNONCES OP AAN DE - ADMINISTRATIE VAN - UITGAVE DER GED. OUDE GRACHT 88 Heb geen zorg, kom naar daar is keus genoeg. Prachtige dikke en blanke Asperges 85 et., blauwe en dunne voor soep 40 ct. Sperzie boontjes 80 et. Versche peultjes 75 et. per pond. Groote witte Bloemkool vanaf 20 ct., bossen peentjes 40 ct.. mooi dik lof 12 ct., Postelein 15 ct., Spinazie zonder vuiltjes of zaadjes 6 ct.. groote goudgele Kropsla vanaf 6 ct.. groote bossen Rabarber 20 et., enz., enz. En dan Fruit zoo mooizoo lekker Wilt U werkelijk het beste voor Uw geld? Koop dan hetgeen u noodig heeft in Het FRUITHUIS van HEEMSTEDE. Bezorging gesehiedt door twee wagens en vanuit den winkel. 32.- 16.— DAMES WERK. Box-Rijglaarzen met krans, zwart. f 32, Box Molières, zwart27. Luxe Bontschoentje, zwart25. In andere kleuren f 2.50 meer ook met Elastiek. HEEREN MAATWERK Box Rijg-Derby-Bottiues, zwart Hooge Elastiek Bottines, Mollicres Box-Kalfs. zwart Lage Elastiek Schoenen. Box-Kalfs Pantoffel, zwart, dito Alles in het bruin f2.meer, In alle kleuren verkrijgbaar. U loopt er drie maal zoolang op als op fabriekschoenen. Bij bet aanmeten wordt de helft vooruitbetaald. Alles niet steunzolen. Adressen worden gaarne opgegeven die, door ons bediend zijn geweest. Verder onze beroemde STEUNZOLEN, die wij door bet gelieele land leveren. Ook met de band gemaakt door ons zelf. U hebt geen pijn in de voeten meer, als gij steunzolen van onze fabriek draagt (zonder ijzer of stalen veer) die kosten slechts f 2.50 per paar. Geen fabrieksschoen of steunzool meer! Ook het repareeren wordt door ons stipt uitgevoerd. Aanbevelend, Fijne kwaliteit HOLLANDSCHE en SCHOTSCHE MAATJES HARING. Groote sorteering Zalm en Sardines, Haring op Tomaten en Mosterdsaus. .Beleefd aanbevelend. Voldoet thans aan de hoogste eischen van dezen tijd, wat betreft hygiëne PRIMA QUALITEIT - en comfort - LAGE PRIJZEN SPECIAAL ADRES voor FIJNE VLEESCHWAREN. Beleefd aanbevelend, OXFORD

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1929 | | pagina 8