WIM TEEUWEN, EJ. ZANDVOORTSCHELAAN 167 AERDENHOUT HEEMSTEDE ANTHRACIET QE BESTE bij J. A. ZWARTER W. C. SPIERS ADVERTEEREN ORDERS DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT ROOYAKKER TELEFOON 26440 Sigarenhandel FRED. ROT, Auto-Garage VAN LENT, Heemstede. het meest betrouwbare lichtloopende RIJWIEL. Raadhuisstraat 21. - Tel. 28031 SPECIALE AANBIEDING Zomerartikelen. Binnenweg 84 DIT BLAD WORDT GEDRUKT OP PAPIER DER N.V. HOLL. PAPIER INDUSTRIE E. DE VRIES Zn., AMSTERDAM. KENNEL „KLEIST Zandvoortschelaan 155 DAMESKAPSALON PORT-SHERRY CHAMPAGNES WHISKY COGNAC OUDE GENEVERS ELIXERS LIKEUREN Eerste Heemsteedsche Verhuurinrichting RADIOM ASTEN. Dubbel focus Glazen Groote Ongemeub. Boven-Voorkamer te Huur, Houtvaartpad 206, bij de Pijlslaan, Haarlem. ATTENTIE. GROOTE SORTEERING VOSSEN, CHOCOLATERIE ,,'T SCHOUWTJE" N.V. DRUKKERIJ v.h. DE ERVEN LOOSJES Een goede raad is een daalder waard. Eerste Heemsteedsche Groente en Fruithandel BINNENWEG 27 WILLY ROGGEVEEN KNIPPEN - WASSCHEN - WATERGOLF ONDULEEREN - KAPPEN MANICURE Machinale Brei-lnrichting Speciaal adres voor sterke Schoolkousen BUITENLANDSCHE LIKEUREN Eiland MARKEN KAGERMEER. MUZIEK - BUFFET. Rechten voorbehouden. Raadhuisstraat 67. Telefoon 28033. (Voor verhuur van AUTOMOBIELEN zonder bestuurder.) J. MEIJER Jr., Glipperweg No. 40, Heemstede (Telefoon 47, Bennebroek.) WIJNHUIS VALKENBURG. Graaf EGBERT Sigaren zijn NIET te evenaren. Carboieum, 18 Cent per Liter. R. JORRITSMA, DRUKWERK is. Schoenreparatie-lnrichting en RIJWIELEN en AUTOMOBIELEN. Moderne Inrichting voor Schoenreparatie VAN TUANHOUT'S SCHOENMAGAZIJN Heerlijke pasvormen. Prima grondstoffen. Wagenweg 114 Telefoon 11140 Rund-, Kalfs-&Varkensslachterij Telefoon 28341 FIJNE VLEESCHWAREN. W. J. VOGEL, Opticien. 8 r I' EERSTE HEEMSTEEDSCHE COTTtANT voor Dame-alleen, gelegen Landzichtlaan, f 15. per maand. Br. fr. onder No. 42, aan het bur. v. d. blad. aiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiüüiiiiiiiiinimiiiiiiiiiimiimmimmiimiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiri Jf het beste ADRES, om uw huisdieren gedurende de vacantie te verzorgen. Verschillende RASHONDEN TE KOOP. ans ^ontcc-arker Schouwtjaslaan 100----Tel. 13099" Laat uw BONT WERKEN bij voor keur Kepareeren en Moderniseeren in de Zomermaanden. Billijk tarief. in alle kleuren. BEWAREN VAN BONT ONDER GARANTIE. kl n Tevens Mantels en Mantel-Costumes van prima II.D. Engeische en Fransche stoften. Z ONXE BLOEMSTR A AT 61, hoek VAN OOSTEN DE BRUIJNSTRAAT, direct bij halte Schouwtjesbrug. CHOCOLADE - BONBONS SUIKERWERKEN EN BISCUITS VERKADE'S ARTIKELEN SIROPEN, LIMONADES, JAMS, enz. Aanbevelend, J. DE WILDE. BRENGT GEEFT DAAROM NOG HEDEN UW ANNONCES.OP AAN DE - ADMINISTRATIE VAN - UITGAVE DER GED. OUDE GRACHT 88 - HAARLEM - ill!llllllll!llllllllllllllllll!lll!illllllllillllllllllllllllllllll!lllllllll!lllillllllll!llll!lllllllllllllllllllll!ll!lll!llllllllllllllllllll!lllll!IIIIIIIIIHUii Maar ik geef het voor niets, tenminste als u het ter harte neemt. Bestel nu uw 1 enoo- digde inmaak Snij- en Spercieboonen, dan bent u zeker dat u het beste en het voordeeligste krijgt. U krijgt dan boonen van de eerste pluk. Door de groote droogte komt van de naboonen weinig of niets terecht, denk daar wel aan. TELEFOON 28161 MAGAZIJN „DE LEIDSCIIE VAART" TELEFOON 26144 OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN. Zandvoortschelaan 156 Telef. 26405 JAVALAAN 55 HEEMSTEDE Zoowel MEISJES als JONGENS SPORTKOUSEN Aanbevelend, H. J. EI.BERSE v. d. BERG VAN- THE DO NT IN ENT AL BODEGA CY MOËT - POMMERY - IKROY LANSON - PERKIER JOUET POL ROGER - LUCIEN CLICQUOT VEUVE CLICQUOT OLD MULL - HIGH LIFE GLEN GARRY - MAC NISH - WHITE L A BEL JOHNNIE WALKER - BLACK W HITE JOHN IIAIG - CANADIAN CLUB BOLS DRY GIN - HILLS UNDERWOOD GORDON'S DRY GIN THE KING'S SODAWATER J. DUPONT& Co. - MARNIER LA POSTOLLE COURYOISIER - HENNIiSSY MARTELL - BISQUIT Dl BOUCIIË CHARTREUSE - ELIXIR D'ANVERS GRAND MARNIER - BËNËTICTLNE AMER PICON - CORDIAL MEDOC LA YIEULLE CURE - RELSKY KUMMEL TRIPLE SEC MENTHE COINTREAU WODKA BOLS - WIJNAND FOCKINK HULSTKAMP - 1500TZ - NIGHT CAP BOKA1A - BOOMSMA - RIJNBENDE ANGOSTURA - CATZ - COOYMANS POMMERANS - LONGA YITEA - KINA L1TTAUER - MAAG BITTER HULSTKAMP - WIJNAND FOCKINK - BOLS PASSAGIERSDIENST Naar het Kagermeer: Vanaf 7 Juli a.s. alle werkdagen (behalve 's Zater- Idags) vertrek vanaf Koudenhorn 1.30 n.m., meert Z.-B. Spaarne bij Haarl. Dagblad op verzoek. Zondags vertrek 2 uur nam. vanaf Z.-B. Spaarne bij Haarl. Dagblad. 1 e klas f 1.40 - 2e klas f 1.— Kinderen ben. 10 jaar half geld. Naar het Eiland Marken: Per „Helena Maria" DINSDAGS en DONDERDAGS. Vertrek KOUDENHORN 8.30 v.m. 1e klas f 2.40 - 2e klas f 2. Kinderen ben. 10 jaar half geld. Directeur H. J. FEME, Ravelingsteeg 13, Haarlem. Telefoon 11292. Kaarten verkrijgbaar Ravelingsteeg 13 eu aan de boot. Vraagt prijs voor Boottochten. ?iiiiiiiimiiiiiniiiumiiiiiiii(iijiiiiiiiimniiiiiiiiHiitiiiiiiiimtiiiiiiii!iiiiiimmiiiiuiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimti: Speciaal adres voor het les geven in het besturen van auto's, tot bewijs van Rijvaardigheid is verkregen. Vraagt prijs en cond. TEL. 28763. TEL. 28769. Vraagt uitsluitend onze prima Limonades I 0.90 per fl. Vraagt Heineken's en Amstel bieren. Pils 20 et. Muncbcnor 20 et. Lasrer 16 et. Wij leveren uit eigen fabriek prima Spuitwater, groote liters (geen 8 Maatjes) 15 et. en onze prima Kogel- flcsehjes 15 et. en verder alle Minerale wateren tegen scherp concurrccrendc prijzen. Bestelhuis Kcrklaan 89 en Lentelaan in do Valkenburgerstr. „NASH" SEDAN, 7 plaatsen, schitterend uitgerust, als nieuw, billijk TE KOOP AANGEBODEN. ,,STUDEBAKER" 5 persoons Sedan. FALCON KNIGHT, 5 persoons Sedan. Alle gewenschte inlichtingen worden gaarne verstrekt. Raadhuisstraat 88. Telefoon 28587. Postlaan 4 Heemstede. HET BESTE ADRES VOOR N.V. DRUKKERIJ voorheen - DE ERVEN LOOSJES - Gedempte OudeGracht 88, Haarlem TELEFOON 10144 CAMPLAAN 41 HEEMSTEDE Grootste en modernste inrichting uit den omtrek Onder Bijkstoezieht. Gediplomeerd Schoenliersteller. Aanbevelend. W. LUITEN. OXFORD A. A. MOOREN. Op den gehouden vakienioonstelling te Haarlom, 15-16-17 Juli 1929, werd ons reparatiewerk wederom bekroond met bronzen medaille. HEEMSTEDE Onder Bijkstoezieht lepenlaan 8 gediplomeerd. VAN EENIGE OPGERICHT 1905 voorkomen het gedurig verwisselen van lees- en nfstandsbril. BINNENWEG 24 - Tel. 28483 - HEEMSTEDE. Tooneel- en Reiskijkers.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1929 | | pagina 8