n.v. HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORN5. L. KWAK, BOUWTERREIN ALLE INLICHTINGEN GRATIS. ijkt IAIaar H llen If oopt iv aar mllen 11 aar aar aar llen llen llen omen ijken dopen L MAKELAAR. BOUWTERREINEN. Vraagt geïllustreerde Woninggids. Komt IIIaar A llen i# Vrijblijvende. Kantoor HEEMSTEDE: HEEMSTEEDSCHE DREEF. Opgave van *0 Februari 1930. Zondags gesloten. Telefoon 28236. Kantoor Heemsteedsche Dreef 276, Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui Kantoor BENNEBROEK: RIJKSSTRAATWEG 5. Telefoon 97. Kantoor HEEMSTEDE: CAMPLAAN. Telefoon 28395. Kantoor HAARLEM: SCHOUWTJESPLEIN 5. Telefocn 14122. UïUiUiifiUïUiUiUiUiUÏUÏEHUiUiUiUiUiUiUïUSUÏUiUiUiUiUTUiUiUiUiUiUiUiUÏUi DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. 3 Tramhalt* Blauw» brug. TE KOOPs VILLA'S. Boschlaan Bronsteeweg 28.000, met garage 25.000 en Bronsteeweg, ruime villa, met apart aan gebouwd kantoor - k" Heemsteedsche Dreeff 15.000, Heerenweg 18.000, 27.000 28.000 en met oentr. verwarming, garage en aangelegde tuin van 3200 Ma Jacob Catslaan15.000 en Lanckhorstlaan Middenlaan 22 000 (gestoff.), 25.000 en Oosterhoutlaan, prijs n. o. te komen. Oosterhoutlaan Prins Hendriklaan Spaarnelaan, met 3000 M*. terrein en vijver Van Merlenlaan, met 4000 M2. terrein 3000 HALVE VILLA'S. Amarillislaan Bronsteeweg12.000, 18.000 en Crayenesterkade, met garage Heerenweg 18» en Hugo de Vriesplein, div. perc., per stuk. en J. C. van Oostzanenlaan Jac. van Ruijsdaellaan17.000, div. perc schitterend gelegen, met garaee en centrale vérwarming Jac. Thijsselaan Jeroen Bo-chlaan Lanckhorstlaan 9.200, 10.000, 14.000, Landzichtlaan8.000 en Middenlaan Oosterlaan Oudeman laan Overboschlaan 13.500, 18.000, 22.000, Pieter de Houghstraat, aan de vijver, ook gemeubileerd Rembrandtlaan Rpaarndaan Spaarnzichtlaan10.500 en Van Speijkstraat te Zandvoort Valkenburgerlaan12.800 en V. d. Spiegellaan12.500 en Zandvoorter Allée 35.000 25.000 36.000 16.000 42.000 45.000 50.000 go ono 42.000 27.6UG 20.000 24.000 65.000 60.000 60.000 18.000 10.000 18.500 12.000 23.000 14.500 15.000 13.0UU 17.5u0 12.000 21.600 15.500 14.500 14.5U0 9.200 17.000 14.000 15.000 83.000 29.000 16.600 20.000 14.000 11.000 16.900 11.000 18.000 HEEUENHU1ZEN. A-terka ie, div. percf 9.200 en 9.600 Binnenwegj 11.600 en 13.000 Hobbemaatraat15.600 Jac. van Riiijadaellaiin 17.000. 20.000. 21.000 div. perc. per stuk 16.500 Jan v. Goyenstraat 11.500, 12.000 en Itf.OGO J. C. v. Ooatzanenlaan12.000 J. H. WeiBenbruehweg18.600 en 19.500 J. M. Molenaerplein. met centr, verwarming en vaate waachtafels.14.500 J. M. Molenaerplein14.000 Koediefslaan9.500, div. perceelen 11.000 Laan van Bloemenhove9.500 en 10.600 Lanckhorstlaan12.600 en 14.5O0 Landzichtlaan 10.600 Leidschevaart14 600 Linaeuslaanf 21.000 en 26.000 Lucas v. Leydenlaan 11.500, 14.000 en 16.600 Rembrandtlaan, met garage16.000 Rembrandtlaan... 12 000 f 14.006 en 15 0110 Spaarnzichtlaan, hoek Landzichtlaan12.500 Spaarnzichtlaan 8.600, 9.000 f 9.500, 12.500 en 13.500 pr. n. o. t. k. Van den Spiegellaan.. 9.500. 10.000, 11.000 13.000 Weischenbruchweg. div. perceelen17.000 16.000 W. v. d. Veldekade14.000 met aparte achtertuin, in combinatie16.500 Zandvoortschelaan11.900, 16.000 en 18.600 LANDHUIZEN. Tooropkade bij het Spaarne, diverse Land huizen. met centra.e verwarming en brandvrij rietdakp. perceel 28.000 WINKELHUIZEN. Binnenweg, waarvan 1 hoekperceel 30.000 GARAGE. CJoosterlaan1.600 a. d. Javalaan te Heemstede te koop; met schuren, steenen werkplaats en achterterrein. Groot 1200 M3. Prijs f 10.000. Geschikt voor den bouw van een dubbel villa'tje. C'amplaan, Heemstede, t'rayeucstcrlaan, Haarlem. Dr. P. C'uyperslaan, Heemstede. Glipperweg. Heerenweg, Heemstede. Lanckhorsilaan, Heemstede. Meerweg, Heemstede. Middenlaan, Haarlem. Slingerlandlaan, Heemstede. Van der Spiegellaan, Heemstede. Te bevragen: Telefoon 28236. Tramhalte Blauwe Brug. TE HUUR: VILLA'S. Heerenweg (gemeub.) 1350.per half jaar, 2-100.p. jaar Jac. von Ruijsdaellaan1800. Middenlaanlöoo. Oosterhoutlaan1400. HALVE VILLA'S. Amarilleslaan800.- Binnenweg, diverse perceelen780.- 800.- Bronsteeweg800.156'».- Crayenesterkade800.- Crnvenestej luan750.- Heemsteedsche Dreef1000.- Lanrkhorct'aan 1100.en 1200.- Landzichtlaan80U.- Oosterlaan 1200.- Overboschlaan1200.- Spaarneiaan 1400.- GAIiAGE. Cloosterlaan180.p. jaar HEER EN HUI ZEN. Crayënesterlaan750.en Irislaan div. perceelen hoekperceel Jac. van Ruijsdaellaan, div. perc. Jan van Goyenstraat J. M. Molenaerplein Laan van Bloemenhove, div. perc. Landzichtlaan Narcissenlaan, div. perceelen hoekperceel Rembrandtlaan, met garage Rembrandtlaan Rhododendronplein, hoekperceel.. midd. perceel Spaarnzichtlaan Zandvoortschelaan 750. 56. 60. 1150. 900. 950. 840 780. 750. 56. 60, 1250. 1000. 65. 60, 800. 1200. p. jaar p. m. p. jaar p. m. p.jaar p. m. p. jaar 5 1fi Ui tfï Ui Hi hfi Ui Ui Li Ui Ui Ui Ui Ui Ui TE KOOP: HALVE VILLA'S. Duinlaan, diverse perceelen Groote Sparrenlaan22.000 LANDHUIZEN. nuil Rijksstraatweg46.000 TE HUUR: HALVE VILLA'S. LANDHUIZEN. Duinlaan, diverse perceelenf 624.p. jaar. Rijksstraatweg2700.p. jaar. Groote Sparrenlaan2000. Tramhalte Raadhuis. TE KOOPi VILLA'S. Lieven de Keijlaan13.500 Valkenburgerlaan, met garage19.600 HALVE VILLA'S. Heemsteedsche Dreef, hoek Postlaan15.000 Hugo de Vriesplein, div. pre. 17.000. 17.500 18 000 Melchior Treublaan16.500 Postlaan11.000, 11.500, 11.500, 12.000 Rit7emn Roskfl.de (Grotstuk).. 16.000 en 16.500 Valkenburgerlaan 12.800, 15.000,'16.500, 19 000 Valkenburgerplein15.750 en 20.000 HEERENHUIZEN. Binnenweg incl. compl. badkamer-inrichting 13.000 Dr P. Cnvperslaan11.000 en 12.500 Havenkade8.600 Havenstraat9.000 Meerweg 9.000 Schouwbroekerstraat8.500 Valkenburgerstraat, gemeub., prijsn. o. t. k. HALVE LANDHUIZEN. Javalaan. div. perceelen7.50Ó met complete badinstallatie7.500 j Landzichtlaanj 8.600 en 10.000 Lieven de Keij'aan9.600 en 9.700 Spaarnzichtlaan12.000 MIDDENSTANDSWONINGEN. Pelehesstrnat6.000 Esdoornkade, div. perceelen8.6u0 WINKELHUIZEN, enz. Raadhuisstraat, grootte 355 M*18.760 ARBEIDERSWONINGEN. i Molenwerfslaan, 10 arbeiderswoningen, prijs n. o. t. k. TE HUUR: HALVE VILLA'S. HEEKENHUIZEN, Camplaan1300.p. jaar. Schouwbroekerstraat700.— p. jaar Oudemanslaanf 1200.— p. jaar HALVE LANDHUIZEN. Javalaan520.p. jaar Tramhalte Schouwtjesbrug. TE KOOP: VILLA'S. Burgemeester Grothestraat (Soest)14.500 Preuerikspark40.000 St. Jansstraat (Laren)..60 000 VVesterboutpark. Villa „Wfs'erhout", p. n. o. t. k. HALVE VILLA'S. Pieter de Hooghstraat, gemeub., p. n. o. t. k. Srautslaan (Baam)11.000 18.500 14.5O0 HEERENnUIZEN. Bosch en Hovenstraat11.000 en Bosch en Vaartstr,;at, p. n. o. t. k. Bosch cn Vaartstraat9.500 en Eindenhoutetraat11 000 12.000, Hasselnersplein Iordenstraat Ipenrodestraat9.500, 12.500 en Koninginneweg Oranjeplein20 000 en Prinsessekade 11.000, 12.500, I 12."00 en Spruitenbo chstraat11.000 en Vredenhofstraat 9.500, gemeub. 12.000 12.500 17.000 13.6»n 10.000 15 "HO 17.000 1 t.uno 23 000 13.500 12 500 12.500 HEEKENHUIZEN (vervolg). We terhoutstraat l 11.000 12.000. 14.000, I 15.500 (met diversen 17.000), 17.000 en Wilhelminapark14.000 en Zomerluststraat15.000 LANDHUIS. Lorentzkade7.000 WINKELHUIZEN. Le:dsehe Vaart, Winkel- en Woonhuis 8.500 Van 't Hoffstraat, winkelhuis mot ruime woongelegenheid (vrij op naam)8.000 MIDDENSTANDSWONINGEN. Amsterdamstraat, div. perceelen7.500 Maxwellstraat, 6.200 Teslastraat6.000 Van t Hoffs raat, div. perc5.200 Wijde Geldeloozepad (Huis met Bovenhuis) 10.000 PENSION MET INVENTARIS Zijlweg8.000 TE HUUR: VILLA'S. Westerhoutpark, Villa „Westerhout" 4000.p. j. HEEBENUU1ZEN. Eindenhoutstraat800.p. jaar Iordenstraat 900. Ipenrodestraat1000. Koninginneweg1000. Oranjeplein1200. Prinsessekade900.- Uit don Boschstraat800. Van Hogendorpstraat0 iO. Vredenhofstraat750. Westerhoutstraat800. Wilhelminapark1000. BURGERWOONHUIZEN. Thomsonlaan 520.p. jaar. WERK- EN BERGPLAATS. Maerten van Heemskerkstraat, met vrijen opgang, 12U0.per jaar. Gemeub. App., Pensions, ete. Berkenrodestraat, gem. zit slaapkamer 25.p. m. Berkenrodestraat, Gemeubileerd Heerenhuis. Bronsteeweg, Gemeub Kamer m. of z. pension. Bronsteeweg gem. Heerenhuis, 200.p. mnd. Eindenhoutstraat, Gem. Appartementen. Eindenhoutstraat, gem. Heerenhuis, 200.p. m. Hillegom, nabij Hoofdstr., Gem. Appartem. P. n. o. t. k. Jac. van Ruijsdaellaan, Gemeub. Villa te huur voor 360per maand. Koninginneweg, gem. kamers met pension, p.n. o. t k. Laan van Rozenburg, Gem. Zit slaapkamer met erker en kl. kamer, 126.per maand met pension. Leidschevaartweg. zit- en slaapkamer, met of zonder pension en schitterend uitzicht, p. n. o. t. k. Lucas van Leijdenlaan. gemeub. app. met pension, 75.per maand. Oranjeplein, gemeub. Ie etage 110.per maand. 2e M 40.— Ook tezamen 150. Ostadeplein, 2 kamers en een kleine kamer te huur k 55.per maand, met pension p. n. o. t. k. Oosterlaan, gemeub. heerenhuis, dicht bii tramhalte, huurprijs 75.f 100.per maand. Parklaan, gem. app. met pension. Jac. van Ruijsdaellaan, Villa gestoffeerd te huur voor 2000 per jaar. Spaarnzichtlaan, gem heerenhuis te huur 125.p.m. Spaarnzichtlaan, Zit-slaapkamer m. pens. 70 tot 80. Teslastraat. Gem. Kamer met pension. Vredenhofstraat, Gem. Heerenhuis en Zit- en Slaap kamer, met ontbijt. Vredenhofstraat, Gem. Kamer met pension. gem. Ie étage, m. pens., 170. -p.m. parterre, ƒ110.p.m. 2e étage kamer met zijkamer met pension 90.per maand. Vijverlaan, Gemeub. Appartementen. Will. v. d. Veldekade, gem. zit- en slaapkamer, be neden of boven met balcon, zonder pension, beneden ƒ60.p.m., boven ƒ50.gebruik van keukon en bijkeuken. Zand vaartkade, gem. app. m. of z. pens., p. n. o. t. k. Zandvoorter Allée, Gem. kamers, met pension, 1200.p. jaar. Zandvoortschelaan, gem. kamers met pension te huur 100.k 110.per maand. Zomerluststraat, gemeub. heerenhuis 200.p. m.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1930 | | pagina 9