HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNS /KWAK WOLLEN DEKENS REISPLAIDS-TOCHTDEKENS VOETZAKKEN - VACHTEN WAT DOET U IN DE KOU AFSLAG I TERSMITTEN'S VLEESCHHOUWERIJ N, VAN BREEMEN'S ANTHRACIET EN BRECHCOKES DE HYG. VLEESCMHAL IN IEDER HUWELIJK O.TH.DANTUMA GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP- VERKOOP -HUUR- VERFfUUR AAN ELECTRISCHE SMEDERIJ LUXOR BRANDSTOFFENHANDEL ANTHRACIET „SPECIAAL" voor haarden SCHOUWBURG JANSWEG JAN VAN WIJK ORANJE NASSAU ANTHRACIET HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 HUIZE KAROLV I HEEMSTEEDSCHE MODEVAKSCHOOL I f 5.— AMOft IN DE PASTORIE f3.50 Administratie van huizenassurantiën, hypotheken, taxatiën^17. SCHAATSENSLIJPERIJ W. R. SMINK VARKENSVLEESCH RUNDVLEESCH VULPENHUIS r t Geweerstraat 55, bij de Pijlslaan HAARLEM - GIERSTRAAT 16-22 24 - TEL. 10342 als U niet warm gekleed is met HANDSCHOENEN, WOLLEN VEST, PULLOVER, SLIPOVER, SHAWL, CACHENEZ, WOLLEN SOKKEN, SPORTKOUSEN, SLOBKOUSEN, LUMBERJACK, PET MET OOR KLEPPEN, ALPIN, WOL ONDERGOED, FLANELLEN PYAMA'S, enz. UIT HET HEERENMODEMAGAZIJN VAN C. G. LI0PPE21K, Binnenweg 135-137, IEEMSTEOE. - Iel. 28235 BINNENWEG SI TELEFOON 28269 1 onder leiding van gediplomeerde leeraressen. 15 FEBRUARI a.s. aanvang van DE NIEUWE CURSUSSEN Costuuinnaaieu - Patroonteekenen - Knip ten - Lingeriënaa'en - Yers'o Ipii - Mof versieren ënz. P. P. 0 35 3 0.25 0.55 0.50 0.22 Zie de prijzen in den winkel P. p. 0.39 0.55 0.45 o.eo 0.85 0.85 Ons andere Hoofdn-mmerDE GEMASKERDE RUITER. RAADHUISSTRAAT 93 - Telef. 29059 Smite Frjtiulagiii ui VIT lilfiriiucb, Iiid- tl Ttiimtat Kalfsvleesch Holl. Rundvleesch Probeert U het eens, wij zijn er van overtuigt dat U tevreden zuit zijn Beleeïd aanbevelend, JAN VAN SCHIE, SrTelefoon 13002, na 6 uur 22433 Blank Varkensvleesch Philips-Service Bureau P. H. LEYENAAR PERMANENT WAVE HAARLEM R0TTERDAMSCH HOFSTAD T00XEEL No. 5 van het Abonnement 106 BROUWERSVAART KRUISWEG no. 4 TEL. 10748 HAARLEM HAARLEM Eigan Reparatie-Inrichting 20/30 30/50 10/20 O.N. Eieren f 2.60 f2.60 f 1.50 f 1.50 Belg. Anthraciet 20/33 en 33/53 f 2.20 per H.L. Wales Anthraciet f2 50 en f 3. - per H.L. Parel- en Geklopte Cokesf 0.75 per H L. PATISSERIE „DE KWAKEL" TE HUUR Ruime Kantoorlokalen I l LIE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 4. .V »T. .V-. i'i; i T Tti l - J ri»j 1 Xiiyij u vyx^iiiiiUL/v^ivijMU v vyj V*->V' 'Vv; GEWELDIGE OPRUIMING RANDOE in de VAN I mi o»» misi mus urn - oigeh ip ot specule wmmiwmi io" whig Ochtend-, Middag- en Avondlessen H Vlugge en makkelijke methode. Opleiding voor examen. Billijke conditiën ZATERDAG 4 FEBRUARI as. aanvang van 't Kinderklasje f (leeftijd S14 jaar). Onderwijs wordt gegeven in: Naaien - Stoft'ersiereu g Breien - Mazen - Stoppen enz. Lesgeld 30 cent. Aanmelden s.v.p. spoedig E S Inlichtingen en inschrijving eiken werkdag van 1012 uur; 24 uur; 7—8 uur 1 lilllilllllilliiHllllllllllllllllllllllllllllliSllllllllllllllllllllllilllllllllllHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIilllllllllllllililliiilIllllllllllï! Carbonade .vanaf f Doorr. lappen Fricandeau Vet spek Doorr. lappen. f Riblappen Rollade vanaf Roastbeef Biefstuk Haas SOUND THEATER Van Vrij 'ag 27 .Januari 1933 af: de verfi'ming van EMMERICH KALMAN'S succeswerk: CARNAVALSVLINDER (Die Faschingsfee) met ANNY AHLERS, WALTER JANSSEN, ERNST VEREBES en SZöKE SZAKALL in de Hoofdrollen. De schitterende Weensche Carnavalsmuziek van den grooten Componist, gevoegd bij het prachtige spel van alle medewerkenden en den boeienden inhoud, maken het zien van deze film tot een waar genot. naar ZANE GREY'S meest gelezen avonturenroman „RIDERS OF THE PURPLE SAGE", op voortreffelijke wijze vertolkt door GEORGE O'BRIEN, MARGUERITE CHURCHILL en NOAH BEERY. Znnilasr 4 loorstelingcn. aan van: 2, 41", 7 en 915 uur. Zaterdag 3 voorstellin-cn, aanvang 2.30, 7 en 9.15 nur, Op de overige dagen EEN avond oorstelling, anva-ig 8.15. E.NJ1E 11 uur. - Woensdag matinee, aanv. 2.30 uur. GEEN TOEGANG BENEDEN 18 JAAR Wat Luxor brengt is altijd goed. KALFSVLEESCH CÖNCURREERENDE PRIJZEN JSI BAKENESSERGRACHT 78 TELEFOON 10070 SCHOUWTJESLAAN 23 TELEFOON 10848 HAARLEM ZANDVOORTSCHELAAN 138 HEEMSTEDE TEL. No. 26455 VOOR CENTRALE VERWARMING m Gehaktf 0.55 Poulet0.55 Cotelets0.55 Lappen0.60 Borst0.70 Rollade0.65 Nierstuk Fricandeau Oesters BI. Vinken.. W. Schnitzel Zwezerikken „0.60 Lever0.70 Pooten0.20 Nieren0.60 0.75 0.80 0.90 0.90 0.90 Doorregen lappen.f 0.30 Magere 0.40 Gehakt 0.40 Poulet0.40 Riblappen,0.50 Rollade (Lende) 0.50 Roastbeef0.50 Ribstuk0.55 Lende en staartstuk 0.60 Biefstuk 0.80 Haas0.80 Vet„0.35 Staart0.80 Pooten('.25 Tongen 2. EDISONSTRAAT IA, nabij E. S. M. Remise Schouder Carbonade Rib en Haas Magere lappen Fricandeau Rollade Sausijzen Geld. Rookworst Mager spek Vet spek Lever Hamschijf Pooten 0.30 0.40 0.40 0.50 0.45 0.40 0.40 0.30 0.20 0.50 0.30 0.10 RIE TEN RAA, TA IV DARTS afwezig tot Maandag 13 Febr. Voor spoedgevallen tandartsen BOUMAN, Adr. Pauw!.23en Mevr. PRINS, lordensstr. 77 Haarlem Laat Uw radio-toestel door een vakman re- pareeren. Profiteert van onze 15 jarige er varing. Oud Philips-Employé Jacob v. Campenstraa 9 Heemstede - Tel. 28517 Steeds de nipuwste toestellen uit voorraad leverbaar. Mevrouw M. SPI ER 5 EU S RHODODENDRON PLEIN 2 Gelieve vroegtijdig te bespreken. Telefoon 26392 CENTRAAL TOONEEL v/h CENTRAAL THEATET AMSTERDAM ZONDAG 29 JANUARI, 8.15: (mei TILLY LUS) MAANDAG 30 JANUARI, 8.15 e I'laatsbespreking ook per telefoon 11430 ZIJLSTRAAT 90 TELEFOON 11161 ENORME VOORRAAD 1e KLASSE MERKEN VUL PENNEN EN-POTLOODEN MODERNE KLEUREN Vraagt onze DANTUMA VULPEN met 14-karaats gouden pen BIJ 5 ILL. IN LENS 20 CENT PER H.L. KORTING. BRECHCOKES CONCURREE^END TURF HOUT BRIKETTEN, ENZ. G1 INI' ZAND SCHELLEN MOLM EN STRO O, VOOR BEN TUIN. Bestelhu izen: Lieven de Keylaan 10 - Havenstraat 4 - Wageirsyeg 92 G. d. VOOTN - LEID3CHEVAART 4£6 - TEL. 1£408 Sch-imp'es en Ch colade Batons 25 cent per ons. Bijwerken en Stu'ieteez'elit leerl. M.O. en gymnasium, Les in talen door Cand. Letteren.Zandvoorisehel.51. Heemstede. Aegidia de Petit, Bron- steeweg 86, Heemstede. Tel. 28048, Violiste Conserva torium A'dam geeft IOO L- - LESSEN Billijke Condities. op goeden stand in het centrum van Haarlem. Concierge aanwezig. Br. o. No. 172, bur. v. d. bl. HOLL. DAGMEISJE gevr. van 8|-2 uur Netjes I kunn. werken, v. d. Spiegel- 1 laan 29, Heemstede. Lanren apwerkster vraagt werk aan huis. Spec, v. part. Tevens overtrek, v. oude modellen Zeer billijk. Br. No. 9 NET ME S IE 17 j. biedt zich aan v. 2 midd. p.week. Br. onder letter A Boekhandel v. Mourik; Bronsteeweg. PIANO- EN THE RIE ES Ensemblespel d. Leerl. der hoogste kl. A'damseh Con- serv. Julianapl. 5, H mstede Au'otaili -gliefst afzond, garage, g zocht. Onmiddel lijke omtrek Wilhelminapl., Heemstede; door part. Br. met opgave en prijs onder- no. 7, bur. v. d. blad. RUIME SUITE aangeboden, eventueel met- pension. Centrum Heemst. Br. no. 8 Bur. v.d. blad. Comm. ruimt op voor Prod. Vereen, beste partijen duurz. kleiaardappelen voor slechts f 2.10 p. 70 kg. Bij vorst f 2.40. P. v.d. Weg, Zomerlaan 34. Mej, R. BREST. HUIS- NA e 1ST ER f 2.- p dag. Ook bekend mot stoffeerw. Winterl. 3, H'stede Geeft ookr kniples; Gevr. een flink DAG MEISJE van 8 2 uur. Raadhuisstraat 4. Nette ongeil. WERKSTER zag de Vrijdag gaarne bezet Br. ond. no. l'U bur. v. d. bl. KOOPJE. Prachtig Bato H.-iijwiel, compleet- f 35. z. g. als nieuw. Eng D.- rijwiel f 30. Bronsteew. 4. ■■Éi X-:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4