HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNS /'KWAK. SLAGER C. BOOMS, HOUTEN Fr. VOSSE O.TH.DANTUMA GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR VERfïUUR AAN LUXOR De Gruvter's C. SCHUILING - „ÏSKÏÏÏÏÏir DAHLIA'S LATHYRUS CIRCUS KNIE OP HOOP VAN ZEGEN R AD IO-PROG RAM MA VULPENHUIS Administratie van huizenassurantiënhypotheken, taxatiën, eic. HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 HUIZE KAROLY B.J.VAN HERWERDEN ill Hm I. GELUK, AANGEMETEN KNIPPATRONEN C+y HEEMSTEDE S VASTE en ROTSPLANTEN DIVERSE BLOEMZADEN Uw Adres voor Prima SCHILDERWERK HEEMSTEEDSCHE RADIO-CENTRALE KUNSTKRING „HEEMSTEDE" f3.50 WEGGELOOPEN UIS EN DECOR.SCHILDER 70 ct. per Kilo DELICATESSENHANDEL Blikgroenten -<4K 4 bl. Sperzieboonenf 1. 2 bl. Snijboonen 2 bl. Spinazie Zuidvruchten: Appelen (pracht) per pond 29 ct. Pruimedanten (reuzen) 25 Abricozen30 Conserven: Pilschards in tom. per blik 25 ct. Delm Zalm, zeer fijn 55 Lekker Sardinje20 Zalm (pink) o 1^ HARING (zure) per 2 potten 25 REUZEN KOEKEN per stuk 25 Hooren en bezorgen zonder verhooging. RADIO en ELECTRO-TECHNISCH BUREAU Officieel PHILIPS SERVICE BUREAU A COMPLETE INSTALLATIES. OFFICIAL FORD SERVICE DEALER bleekersvaartweg q VEEL OLIEVERBRUIK? J N.V. v/h H. CARLÉE - HAARLEM - Raadhuisstraat 24 - Tel. 28904 MENSCHEN IN 'T HOTEL SCHOUWBURG JANSWEG PATISSERIE „DE KWAKEL" Halve Nougat-eieren gevuld met slagroom EEN GOED VERZORGD EN ONGESTOORD GEEFT U DE HAVENSTRAAT 8 TEL, 28614 HET STROOIEN HOEDJE UW concurrent vóór! HAARLEM Eigen Reparatie-inrichting 4 X Heden overleed, na een korte onge steldheid, zacht en kalm, onze beste Oom GASTHUISSINGEL 54 - TELEF. 11482 (voorheen Kampervest) - HAARLEM Gep. Ontv. der Directe Belastingen, Weduwnaar van Mevrouw MINA GEESINK, in den ouderdom van bijna 75 jaar. NEVEN EN NICHTEN. HEEMSTEDE, 2 Maart 1933. Bosboom Toussaintstraat 26. DOOR ERVAREN GEDIPLOMEERD COUPEUSE "COORN HERTSTR. 5 iiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii weer verlaagd in prijs. Onze bekende prima GLANS- VERF (standverï) thans SCHAGCHELSTRAAT 9 HOUTPLEIN No. 1. VLEESCHHOUVEBIjJ^ D.WJ AMERPNGEN'EN ZN HET OUDSTE ADRES, WAAR EEN GOEDE EN BILLIJKE BEDIENING VERZEKERD IS MEVROUW! Wendt U voor het schoon maken van Puien-, Glazen-, Winkelramen-, in- en uit- wendigen schoonmaak van Huizen tot Eerste Heemsteedsche Glazenwasscherij Beleefd aanbevelend, Kantoor: Kerklaan 49 - Binnenweg 46 Binnenweg 3 - HEEMSTEDE TELEFOON 28141. GEHEEL NIEUWE KOFFIE, ZEER KRACHTIG, PER 1/a POND f 0.40. VOLVETTE ED. KAAS p. stuk f 1.10 EIEREN PER 10 STUKS f 0.25 PHILIPS TELEFOON 28947 TELEFOON 28947 ONDERDEELEN, REPA- Het meest gesorteerde adres ter plaatse. LAD I O ATTENTIEPer 1 April voeren wij al'e merken GRIMOFOONS, PLATEN en ONDERDEELEN. RADIO-ELECTRICITEITEN, RATIE-IN RICH TING ACCU-LA ADSTATION BIJ KERKLAAN TE RUIME ZUIGERS EN UITGESLETEN CYLINDERS! WIJ BOREN, SLIJPEN EN POLIJSTEN ZE WEER MINUTIEUS ZUIVER. Wij hebben daarvoor SPECIALE MACHINES en garandeeren na bewerking. MINIMUM olieverbruik LEI DSCH EVAART UW KLEEDING OF HOED ALS NIEUW TERUG. Costuum persen f 1-, persen en ontvlekken f 1.85, Zomerjas persen f 1-, persen en ontvlekken f 1.85, Pantalon persen f 0.35, persen en ontvlekken f 0.50, Heerenhoed stoomen f 1met nieuw lint f 1.50. SPECIAAL ADRES VOOR KEEREN, REPARATIËN EN STOPPAGE. AMERICAN PRESSING Cy., SMEDESTRAAT 29 TELEFOON 13702 Loodgieter en electricien. Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. TEGEN DE MEEST ONCUR- REERENDE PRIJZEN, IS G. KALF, Pijlslaan 17 SOUND THEATER De enorme toeloop dwingt ons de film voor 1 week te PROLONGEEREN. Tot lieden IEDERE voorstelling UITVERKOCHT. Rotterdam 6 weken. Amsterdam 5 weken. Den Haag 5 weken. Dit zegt genoeg. Om teleurstelling te voorkomen, raden wij U dringend aan U plaat sen te bespr. Plaatsbespr. v. 107 uur hoogstens EEN dag tevoren. Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen EEN avondvoorstelling, aanvang 8.15, einde 11 uur. - Woensdag matinee, aanv. 2.30 uur. Geen toegang ben. 18 jaar. Wat Luxor brengt is altijd goed. HAARLEM N.V. AMSTERDAMSCH TOONEEL ZONDAG 12 MAART 8.15 Het groote successtuk In de Hoofdrol ALBERT VAN DALSUM Prijzen van f 0.40 tot f2.— plus rechten MAANDAG 13 MAART 8.15 HET SCHOUWTOONEEL POPULAIRE VOORSTELLING met mevr. ESTHER DE BOER v. RIJK in haar beroemde Creatie van KNIERTJE Prijzen van f 0.40 tot f 1.50 plus rechten Plaatsbespreking ook per telefoon 11430 Gelegenheid voor fietsenstalling G. J. VOORN - LEIDSCHEVAART 436 - TEL. 15408 SLUIT U HIERBIJ AAN Aansluitkosten f 15.- Contributie f 2.- per maand FILM VAN RENé CLAIR DONDERDAG 16 MAART, S'AVONDS8.l5 UUR BOVENZAALvan CAFé-RESTAURANT „BOE- KENROODE" ROEMER-VISSCHERPLEIN 25 Entreé voor leden en niet-leden 25 cent incl. bel. ADVERTEERT GEÏLLUSTREERD DE GOED GETEEKENDE ANNONCE WINT HET. LAAT MEESTERS UW AD VERTENTIE OF RECLAME ONTWERPEN ADVIES- ONTWERP- EN TEEKENBUREAU MEESTERS HEEMSTEDE - TELEF. 20OB7 - HEEMSTEEDSCHE DREEF 79 ZIJLSTRAAT 90 TELEFOON 11161 ENORME VOORRAAD 1e KLASSE MERKEN VUL PENNEN EN -POTLOODEN MODERNE KLEUREN Vraagt onze DANTUMA VULPEN met 14-karaats gouden pen Gevraagd v. direct een net dagmeisje leeft. ong. 14-15 jr. v. 9 tot 3 u. Loon f 3.50 p. w. dienstb. aanw. Mevr. Blan- kenstein, Bronsteeweg 26. Aegidia de Petit, Bron steeweg 86, Heemstede. Tel. 28048, Violiste Conserva torium A'dam geeft VIOOL LESSEN BiUijke Condities. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger. ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 Heemstede, bij station Aer- denhout. Kamer(s) beschikbaar, m. of z. pens. Desgewenscht huiselijk verkeer. Br. no. 19 bur. v. d. blad. PIANOLES aangeb. billijke condities. i B. Maars, Landzichtl. 82. GEVRAAGD een nette Loopjongen 16 jaar FRANKEN'S BROODFA BRIEKEN. Aanmelding: Koediefslaan I. Verloren Gouden armband, gaande van de Oldenbarne- veldl. tot Koediefsl. t. bel. ter. te bez. Sohouwbr.str. 20. Gevraagd te H'stede tegen 1 Apr. in gez. v. 4 pers. net meisje v.g.g.v. Br. let. B bkh. D. v. Mourik, Bronsteew. 4a. Pr. MODISTE maakt en moderniseert Uw hoeden, maakt chique hoedjes van resten stof bij mantel of costuum. Jao. v. Campen- straat 14, H'stede. 2 jonggehuwde mensehen zoeken ben. of bovenw. pr. f 20.f 22.- p. maand. Raadhuisstraat 50. Gevraagd in gezin v. 3 pers. NET DAGMEISJE niet ben. 18 j. v. 8J7 uur v.g.g.v. Zond. vrij. Loon f 6.- p. w. Adr. Rembrandtl. 30. FLINK DAGMEISJE van 83 uur gevr. in gezin v. 2 personen. Aanm. Zand- voorterweg 80. Aerdenhout. Nette juffrouw vr. eenige nette waschjes aan huis. Ook v. opm. v. gord. Br. lett. A Boekh. D. v. Mourik, Bron steew. 4a. Zondagmiddag omgeving Raadhuis een klein zwart hondje met lang zwartharig bovendekje en br. pootjes. Inlichtingen tegen belooning Valkenburger!. 87,t/otramh. SWIFT Heerenrijwiel te koop compl. met V.T. lamp, bel. plaatje enz. f 35.- als nieuw en een jongensfiets f 25.- Sehoterweg 74rd. PIANO- EN THEORIELES Ensemblespel d. Leerl. dei- hoogste kl. A'damsch Con- serv. Julianapl. 5, H'stede GEVRAAGD Een flinke jonge werkvr. v. 's Maand, en Vrijd.morgens en 's Woensd. voorl. heelen dag f 1.p. morgen. Aanm. Jacob v. Campenstraat 47. Dame zoekt zonnige goed gem. of gestoff. ZIT- EN SLAAPK. op netten stand, voorkeur omg. Blauwe brug Alleen inwon. Ber ging voor fiets. Br. ond. no. 20 bur. v. d. blad.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4