TERSMITTEN'S VLEESCHHOUWERIJ WIJNHANDEL J. P. A. STAPHORST KASPER HIDDINK R C VAN GAART Zn, GROOTE SORTEERING LOOSJES UW DRUKKERIJ! GEEFT L JW OPDRACHT TOl KOOP VERKOOP HUUR VERHUUR AAN 5 tl EE MSI sfINGBUREAU - 'i T1ËEMJ TEL. 28236 HUIZE KAROLY f 0.40 NAAR DE BOLLENVELDEN Fa. C. SCHUILING DE MODERNE VLEESCHHAL. TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN. M. BÖHM TROMP LUXOR PAASCHROLLADE Ad mini STEEDSCHE strafte van huizen DREEF 270 issurantiën.hypotheken, taxatiën, etc. Wijnen, Likeuren - Advocaat, Limonade siropen, Bieren, enz. voor Woninginrichting Behangers Stoffeerders IIROFITEERT VAN ONZE EXTRA SCHOONMAAKAANBIEDINGEN: AUTO- EN MOTORBANDEN CENTRALE Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch J. SPAARGAREN, Camplaan 7 HEEREN MOIIÈRES DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 'yf!& rr RUNDVLEESCH VARKENSVLEESCH WORST- EN VLEESCHWAREN RAADHUISSTR. 93 - Heemstede - TEL. 29059 OUDSTE EN MEEST GESORTEERDE ZAAK SN: WIJNEN LIKEUREN GEDISTILLEERD BIEREN LIMONADE'S BRONWATEREN PROFITEERT VAN ONZE ADVOCAATRECLAME BINNENWEG 82 - TEL. 28071-10015 HEEMSTEDE Braad- en Soepkippen J.A. ELDERING Adverteeren doet Verkoopen. JE WIJNFIRMA WAAR GEKOCHT WORDT" SAMOS supra een fijne zoete Wijn f 1.— per ilesch een flesch Samos supra HEEMSTEDE: Binnenweg 11 Telefoon 28769 per luxe auto van Garage VOORHAM - CAMPLAAN 4 - TEL. 28447 BINNENWEG 88c Tel. 28947 - HEEMSTEDE KOOPT UW RADIO, GRAMOPHONE en PLATEN bij een SPECIAALZAAK e PRIMA REPARATIE INRICHTING VAN ALLE MERKEN RADIO, STOFZUIGERS, ENZ. Onze bedrijfskosten zijn laag daarom ook onze prijzen laag maar ons vleesch is van EERSTE KLAS VEE. PAASCH ROLLADE f 0.45. Holl. Rundvleesch Yet gemest Ivalfsvleesch Blank Yarkensvleesch Beleefd aanbevelend, JAN EDIS0NSTRAAT la, HAARLEM - TEL. 13002 VAN SCHIE Jr., - Nab\j E. S. M. Remise. KOEDIEFSLAAN 121 TELEFOON 28185 HAAR VELOUR KARPETTEN, ijzersterk, 2 x 3 m. f32.- Halkleedjes, Kleine Kleedjes en Loopers, mooie dessins Nieuwste dessins Gordijnen, Meubelstoffen en Vitrages CAMPLAAN 49 SOUND THEATER PAASCHPROGRAMMA. BUSTER KEATON DE VERLIEFDE LOODGIETER. Wat Luxor brengt is alt ij d goed VLEESCHHOUWERIJ en VARKENSSLAGERIJ JOH. H. D. v. HEMSBERGEN, Wagenweg 214, ■nnaHiHHBBM: CONCURREERENDE PRIJZEN GEBR. v. DUIVENBODEN Gedempte Oudegracht 118, HAARLEM AXMINSTERKARPETTEN 38.00, 27.50, 24.00, 21.00 en 16.90 ENORME SORTEERING VLOERZEIL 200 en 183 c.M. breed, vanaf 46 ct. per el MOQUETTE-, VELVET- en BOUCLÉ- LOOPERS, voor gang en trap, vanaf 42 ct. per el VITRAGES EN MARQUISETTES vanaf 15 ct. per el OVERGORDIJNEN, BAGDADSTO- RES en GLASGORDIJNEN in div. dessins EIKENHOUTEN RAAMGARNI- j Qf TURENI.dü EIKEN HOUTEN DRESSOIRS |7 QQ in moderne uitvoeringII.ut! GEBR. v. DUIVENBODEN ^Gedempte Oudegracht 118, HAARLEM KINDERHUISVEST 43 en 45 - Telef. 13039 Ons principe is Prima Kwaliteit, Billijke Prijzen voor Aanbevelend, A. v. d WEERD, J. v. GOYENST RAAT 24, TEL. 28341 Mevrouw Wilt ge U zelf en Uw gasten tracteeren dan moet U eens Vleesch van SPAARGAREN probeeren UITSLUITEND HET BESTE TEGEN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend, NOORD-BRABANTSCH SCHOENENHUIS BINNENWEG la Cano's en accessoires Elpeka, Zandv.l. 6 i i r t REGENJASSEN greep p.pond Doorregen lappen 33 ct. Magere lappen 45 ct. Roastbeef60 ct. Rollade vanaf 40 ct. Haas of Biefstuk 85 ct. zeer concurreerend onze prijzen p. ons. Ontbijtspek10 ct. Pekelvleesch16 ct. Rookvleesch16 ct. Rookvleesch (muisje) 26 ct. Tongenworst14 ct. Corned Beef8 ct. Preskop13 ct. Lever20 ct. ANNO 1810 Versche Hoenderpark eieren. Uitsluitend Eerste kwaliteit BRONSTEE WEG 36 Tel. 28055 - Heemstede (Ingang aan de Boerderij) 23 VERKOOPHUIZEN De meest billijke prijzen voor prima kwaliteiten. In elke prijsklasse de volle waarde voor het geld. Wij willen IJ gaarne in de gelegenheid stellen, met dezen zuiveren Natuurwijn kennis te maken en stellen beschik baar, bij elk besteed bedrag van f 3 - Uitgezonderd: Genever a 2.90, Bran dewijn a ƒ2.70 en f3.per Liter. Deze reclame duurt tot en met ZATERDAG 15 APRIL VRAAGT PRIJS VOOR TOEREN BETROUWBARE CHAUFEURS - PRIJZEN BILLIJK Officieel Dealer: Hls Master's Voice Odeon Parlophon Telefuuken Kristal HET MEEST GESORTEERDE ADRES TER PLAATSE per pond Doorregen lappen.f 0.30 Magere 0.40 Poulet0.40 Gehakt0.40 Riblappen0.45 Roastbeef0.50 Ribstuk0.55 Lende0.60 Haas0.80 Biefstuk 0.80 Vet0.30 Groote tongen f 2. per pond Cotelettenf 0.55 Poulet0.55 Gehakt0.55 Lappen0.60 Borst. Rollade Nierstuk Fricandeau Oesters Blinde Vinken Wiener Schnitzel Tongen f 0.90 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 0.90 0.90 per pond Karbonade schouder f 0.35 Karbonaderibofhaas 0.45 Magere lappen0.45 Fricandeau0.50 Filet0.50 Mager spek0.30 Vet spek0.20 Reuzel0.30 Van de goedkoopste tot de duurste soorten. Dus allen naar Wij bieden U in de Paaschweek een zeldzame gelegenheid aan om Uw zorgen eens weg te lachen. Wij brengen de onverstoorbare Komiek, met JIMMY DURANTE en POLLY MORAN ineen film vol dolzinnige malle gevallen en de meest dwaze, onver wachte en lachwekkende situaties De lachschlager van de Metro Goldwyn Mayer. In ons Voorprogramma: STAN LAUREL en OLIVER HARDY in APEKOOL. Om tranen te lachen! Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur. Maandag (2on Paaschdag) 4 voorstellingen, aanv. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8,15, einde 11 uur. Gedurende de Vacantle IEDEREN DAG MATINEE, aanvang 2.80 uur. Toegang voor iederen leeftijd. i hoek Eindenhoutstraat. Telefoon 10266 Neem eens proef met onze IN VOORRAAD: GOOD-YEAR MICHELIN DUNLOP FIRESTONE ENOELBERT BEROOUGNAN VARTA- EN DOMINIT BOSCH BOUGIE'S BEVEROLOLIE - MOBILOIL FORD- EN CHEVROLETOLIE PRIJZEN BENEDEN ELKE CONCURRENTIE PRIMA BENZINE 9£ CENT (geg. 730x15 gr.) Kersversch Volle garantie Gratis omleggen ACCU'S Telef. 28608 GOED GESORTEERD IN Met- en zonder ingebouwde STEUNZOLEN Heemstede - Telefoon 26286 CANO'S Verkoop,Verhuren en Berging. H. KOOMEN, Zandvoort- schelaan 126. Vertegenw. Cano-Werf Zaandam. P. Bakker Pm. I Gevr. net dagmeisje niet beneden 16 jaar van 8 tot 4 uur. Zondags vrij. AdresSpaarnzichtlaan 23. j Heemstede. Dagmeisje gevr. v. 8-3 u. Br. m. opg. v. leeft, en verb sal. letter N Boekh. Leeuw 1 en Hooft, J. v. Goyenstr. 8. Gevr.net" DAGIVIEISJE van 8—5 uur. Zondags vrij. Leeftijd 16 a 18 jaar, v. g. g. v. Loon 5.Aanm.'s av. na 7$ uur. Schouwtjeslaan 54. PIANO- EN THEORIELES Ensemblespel d. Leerl. der hoogste kl. A'damsch Con- i serv. Julianapl. 5, H'stede BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 B. z. a. Meisje, 18 jaar, v. kindermeisje, 1. h. b. v. d. of v. d. en n. Tev. a. hetz. adr. sterke fiets gevr. v. m. v. 12 j Nieuwstr. 36, N.-Vennep.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4