STAAT BOVENAAN! SNELTAX HUIS „PIJLTJES" C. BOOMS Heemstede rund-, varkens- en vet kalfsvleesch Voor Reclame P. GORT Binnenweg 88 - Tel. 29036 VAN OOSTEN DE BRUINSTIAAT 201. Tel. 10287 DIENSTREGELING (ingaande 1 Mei 1933) DE KWALITEIT VAN BROOD- EN BANKETBAKKERIJ ONZE KLEINE ADVERTENTIES 1 W. J. VOGEL HEEMSTEDE Hoofdkantoor: L. A. KORS, Binnenweg 161, Heemstede, Tel, 28928. ADVERTEERT IN DIT BLAD. TOBRALCO VLISCO WORDEN POPULAIR! N.V. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Groote afslag van eerste kwaliteit Prijzen van Rundvleesch Varkensvleescb Deze lage prijzen zijn Vet gemest Kalfsvleesch van den winkel afgehaald. BINNENWEG 24 Vlasses brillen Runderrollade van de lende60 ct. p. p. Varkensrollade 60 Kalfsrollade 80 Reclamerollade45 ct. p. p., 3 p. f 1.20 Reclamelappen 35 3 90 ct. Alle soorten WORST en FIJNE VLEESCHWAREN Adverteeren doet verkoopen. AMSTERDAM - HAARLEM - HEEMSTEDE - ZANDVOORT v.v. Standpl. Amsterdam: Station Willemspark. Standpl. Zandvoort: Groot Badhuis (Zuiderbad) EXPOSITIE MAATKLEEDING MAISON DAMES - Ged. Oude Gracht 11B VLUG VEILIG VOORDEELIG WILT U UW 0* J. TH. KORT i ZIET ONZE i ETALAGES. ged. oude gracht 88 - haarlem I Voor de a.s. Feestdagen! Speciale prijzen! I I C. BOOMS, Binnenweg 3, Tel. 28141, HEEMSTEDE BOEKHOUDER gevraagd TE KOOP gem. Slaapkamer TE KOOP EEN STEINBACH PIANO SCHILDERWERK GEVR. Bz.a. Behangers en Stoffeerders WEET U NU WAT LEKKER IS? Gehakt30 ct. Poulet 35 Lappen doorregen 35 Lappen, mager40 Riblappen45 Braadstuk42 Fricandeau 55 ct. Fielé55 Magere lappen50 Haas karbonade50 Bib 45 Schouder 40 Doorregen lappen 22 Vetten 15 ct. Rollade40 lloastbeef50 Ribstuk45 Lende45 Biefstuk70 Haas75 Fricandeau 65 ct. Rollade50 Kalfslappen50 Kalfskarbonade 45 Kalfspoulet 45 Kalfsgehakt45 2 p. Gehakt half om half, 1 p. Varkensvet 55 cent Gebraden Roastbeef28 cent per 1[i pond Pekelvleesch25 Ham, iets fijns30 Dus allen met de Feestdagen naar Opticiën Telefoon 284 8 3 Alle soorten •-Qjf zonne- Leverancier „Haarl. Ziekenfonds", R. V. S. en Ziekenzorg Wanneer U ES KENS Vleeschhouwerij tot leverancier heeft, kunt U overtuigd zijn met de feestdagen prima Vleesch te ontvangen, en zeer concurreerend! STEEDS VERSCH VOORRADIG A STERDAM, JIAARL.MEER, HAARLEM. HEEMSTEDE, ZANDVOORT, Willemspark IJ weg H oil.-bron. Nagtzaambrug Kampervest Heerenweg Gr. Badhuis 8.30 8.53 9.05 9.10 9.15 9.30 t 9.15 t 9.38 t 9.50 t 9.55 tlO. tl 0.15 *10.00 *10.23 *10.35 *10.40 *10.45 *11.— 10.50 11.13 11.25 11.30 11.35 11.50 tl 1.35 tl 1.58 tl2.10 tl 2.15 tl 2.20 tl 2.35 ,20 43 1.10 1.33 1.45 1.50 1.55 2.10 ta.io t2.33 t2.45 t2.50 t2.55 t3.10 3.30 3.53 4.05 4.10 4.15 4.30 5.50 6.13 6.25 6.30 6.35 6.50 tO.40 t7.03 *5*7.15 t7.20 t7.25 t7.40 *7.25 *7.48 *8.— *8.05 *8.10 *8.25 8.10 8.33 8.45 8.50 8.55 9.10 t9. t9.23 t9.3> t9.40 t9.45 tlO.— 10.30 10.53 11.05 11.10 11.15 11.30 ZANDVOORT, Gr. Badhuis Bentveld Ileerenweg Kampersingel Nagtzaambrug Nieuwe Brug Spieringweg IJweg Holl.-bron. Hoofdweg De Londen Sloterw. Schiphol. Sloterbrug Willemspark op Zon- en Feestdagen en dagelijks van dagelijks van 1 Juli tot 31 Augustus. HEEMSTEDh HAARLEM. HA ARL.MEER, AMSTERDAM, 7.20 7.28 7.35 7.40 7.45 7.50 7.55 7.57 8. 8.05 8.10 8.20 9.40 9.48 9.55 10.— 10.05 10.10 10.15 10.17 10.20 10.25 10.30 10.40 f 10.25 tl 0.33 tl 0.40 tl0.45 110.50 tl 0.55 til.— tl 1.02 tl 1.05 til. 10 tl 1.15 tl 1.2 1 Juli tot 31 Augustus. >11.10 2. tl.— 2.20 4.40 t5.30 *6.15 7. t7.50 9.20 >11.18 l£o8 tl.08 2.28 4.48 t5.38 *6.23 7.08 1*7.58 9.28 >11.25 12.15 tl.15 2.35 4.55 t5.45 *6.30 7.15 t8.05 9.35 >11.80 12.20 tl.20 2.40 5. t5.5ö *6.35 7.20 18.10 9.40 >11.85 12.25 tl.25 2.45 5.05 t5.55 *6.40 7.25 1-8.15 9.45 >11.40 12.30 tl.30 2.50 5.10 to.— *6.45 7.30 1-8.20 9.50 >11.45 12.35 tl.35 2.55 5.15 1-6.05 *6.50 7.35 1-8.25 9.55 >11.47 12.37 tl.37 2.57 5.17 1-6.07 *6.52 7.37 t8.27 9.57 >11.50 12.40 tl.40 3.— 5.20 to. 10 *6.55 7.40 1*8.30 10.— 3.05 10.05 >11.55 12.45 tl.45 5.25 1-6.15 *7. 7.45 1*8.35 12.— 12.50 tl. 50 3.10 5.30 1*6.20 7.05 7.50 1*8.40 10.10 >12.10 1. •;-2. 3.20 5.40 t0.30 *7.15 8.— 1*8.50 10.20 Te Heemstede aansluiting naar Hillegom, Lisse en Noordwijk. Het adres voor tourlng-cars. Te Sloten aansluiting van en naar Schiphol. Aangemoedigd door het succes te Heemstede, heeft er te Overveen een Show p'aats van de afgepaste geborduurde Japonstoffen en kinderjurken op a.s. Woensdag 7 Juni in de gr. zaal v. h. Hotel v. Ouds het Raadhuis. Van half 11 tot 6 uur. M jVhnr. S. M. HE VRIES-VAN DIJK, B. Toussaint- •m straat 35. Telefoon 28906. alleen beter genre van reeds jaren bestaande zaak ZOMERJAPON MAKENf8.- JAPON PASKLAAR, dus geheel in elkaar ge regen en op maat gepastf 2.50 ALLEEN BIJ HABERMEHL'S TARIEVEN Voor de geheele Gemeente Heemstede f O.IO per persoon Haarlem grens Spanjaardslaan „0.20 HeemstedeHaarlem0.50 per wagen HeemstedeZandvoort,1. Voorkomen f 0.10 extra. ONZE PASSAGIERS ZIJN TEGEN ONGEVALLEN VERZEKERD Geselecteerd personeel. Nieuwe wagens, steeds onder contröle. TEL. HAARLEM 17031 DAG EN NACHT GEOPEND. Telefoon te HEEMSTEDE 28332. Na 1 uur 's nachts Oentraal-Station Haarlem opbellen 17031. HET ZIJN PIJLTJES DIE DOELTREFFEN! MEVR. VAN EIJK licht U in over lieden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken, Sophiastr. 2zw., Hrl. Traml. 4 TRIPLEX N00DIG! vr. pr. Goedkoopste Triplex - handel Hagestraat 5 H'lem Telefoon 12810 VERKOOPEN Lange Yeerslraat en Gr. Houtstr. 50 HAARLEM. Raadliuïsstr. 52 HEEMSTEDE AANGEWEZEN ADRES VOOR EN I ZOMER STOFFEN ZEER GROOTE SORTEERING! HUUR EN VERHUUR, KOOP EN VERKOOP, VRAAG EN AANBOD, enz. MINIMUM 4 REGELSf 0.35 ELKE REGEL MEERO.IO ALLEEN BIJ VOORUITBETALING INZENDING UITERLIJK IEDEREN DONDERDAGMORGEN 10 UUR, TE ONZEN KANTORE: DE UITGEEFSTER: VOOR 35 OENT EEN PIJLTJE! HETZIJN PIJLTJES DIE,DOELTREFFEN! EXTRA: 1 bl. Perziken 39 ct., 1 bl. Abrikozen 39 ct., 1 bl. Ananas 25 ct. NU SAMEN VOOR 95 ct. OONSERVEN Zeer fijne Roode Zalm p. 1/1 bl. f 0.75 Delmonte Zalm Pink Zalm Pink Zalm Sardines (zeer lekker) Sardines (Hilda) Kalfsgehakt gebraden Cornedbeef Een groote FIJNE VLEESOHWAREN: 3 Ham (beste) is Blaasliam 3 Leverkaas 5» Berliner (Kalfsleverw.) f 0.52 f 0.29 Va bl. f 0.18 KT- f 0.15 bl. f 0.32 f 0.25 Luncb-tong per pot heerlijke Vruchten-Bowl 95 ct f 0.25 S Saksische smeerworst f? 2, Rookvleescli (muis) Rookvlecsch (stuk) ons f 0.24 f 0.20 f 0.16 f 0.20 f 0.14 f 0.22 10.18 10.25 ons Als extra een groote flesch Bowlwijn voor 59 ct. DHODOLATERIE: "O per 2 ons f 0.25 Bonbons zeer fijn 10 Chocolade reepen Chocolade blaadjes Advocaat bonbons Vruchten blokjes Vanille Oblies Melk nougat Oblies f 0.25 per 2 ons f 0.25 per 2 ons f 0.25 per ons f 0.10 Bitterkoekjes s. 2 Janhagel Sprits zeer lijn per blikje per Va pond f 0.25 f 0.25 f 0.25 f 0.25 5 Biscuit (gemengd) per 2 ons Mb per Va pond f 0.25 Carla Verkade per ons f 0.10 a: r - - Kleine Cake per ons f 0.10 Kleine Cake per 3 stuks f 0.10 Als toespijs (Custard met vruchtensaus) 1 groot pak Custard 25 ct. 1 flesch Vruchtensaus 17Va ct. Totaal 421 2 ct. TE ZAMEN VOOR 35 CT. Om te serveeren met de feestdagen, EEN GROOT BLIK GESORTEERDE BISCUIT VOOR F 1.09 BIJ: Meisje gevraagd voor halve dagen. ESCHDOORNLAAN 15. Gevraagd: Net dagmeisje in gezin z. k. van 8.30-3 uur. Wm. de Zwijgerlaan 32, Haarlem, b.d. Bl. Brug. Auto's te huur met of zonder chauffeurs vanaf f 10.-per dag. Achterweg 12, Heemstede. Te Heemstede: Gevraagd vrij huis met tuin, f 30.- a f 35.- p. maand. Niet in Indische buurt. Brieven lett. B, Drukk. SCHELLEKENS. KAMPEERTENTtekoop voor 5 pers. Compl. f 10. dubbel dak f 2.50. Magda- lenasteeg 11, zijstr. Gierstr. 1 persoons CANO te koop. Z.g.a.n. Te bevragen Kemp straat 1. Kleverpark. Haar lem. TE KOOP Philips radiotoestel gloedn. voor f 49.50 gek. voor f 195.- Schermerstr. 8, Tel. 16950, Haarlem. DAMES HEEFT U STOF? Biedt zich aan Z O R N DAMESKLEERMAKER! maakt Uw keurige Mantels en Mantel -Costuums zeer billijk ook Moderniseeren! Schouwtjespl. 65r. Gr. ongem. KAMER voor direct Tc Huur gevr. omgev. Bronsteepark Br. no. 55 bur. van dit blad. Een groenten Handwagen te koop aangeb. m. zeil en opstand. Adr. te bevragen Zijtveld Assendelverstraat 10 voor 1 of 2 avonden p. week Br.' no. 53 bur. v. d. blad. Aangeb. ENGELSCHE LES te H'stede f 3.- p. maand Br. no. 54 bur. v. d. blad. Tuin-ameublement 4 deelig vanaf f 8. L. Tauwen, van 'tHoffstr. 74, Haarlem West. Nieuwe Eoeibooten te koop vlug model goede afwerking kleur naar verkiezing, spot koopje. Vossedwarsstr. 10, Hillegom. 2 grasmach. van f 5.-tot f 6.- per stuk. Brouwersv. 4 TEKOOP een goed onderh kinderwagen, groote bak. Te bezichtigen, Lindenl. 3, Heemstede. TE KOOP 1-2 pers. houten ledika-it en 2 pers. springbak,'samen f 4.- Te bez. Hagestr. 41, Hrl. Te koop aangeb. pr. E. M. Jaarsma haard, dubb. circ. f 65.- Becking Bongers f 45.- Radiotoestel f 40.- Electr. Waschm., 5 jaar gar. f 62.- nieuw. Raamvest 43, Hrl. TUINBANK TE KOOP mooie nieuwe witgelakte tuinbank a, f 8.50. Adres, Korte Houtstraat 12. TE HUUR aangeboden B0RNE0STRAAT 56 Wordt gevr. te Heemstede (Station) in kl. gez. een fl. dagmeisje tot 4u., n. ben. 18jAanm. na 7 u. Brederol. 6 Wie heeft 2en Pinksterdag interesse met Zangvereen. als gezelschap mede te gaan naar Rotterdam. Opgeven L. Kuhlman Iepenlaan 19 Reisk. f2.50 Dinerinbegrepen TE KOOPHeerenrijwiel met Remnaaf. f 10.Meis jesrijwiel voor leeftijd 8—12 jaar. 12.50. Kruisstr. 28r0°d TE KOOP wegens plaats- gebr. een mooie notenhouten salon Spiegel, hoog 2.20, br. 1 M. Pr. billijk. Ridderstr. 24. TE KOOP: Grijs Rood staart Papegaai. Jonge, sprekende vogel. lste Zuid polderstraat 23, Haarlem. Elec. Orion waschmachine Tebez.Leeuwerikstr. 76H.N. Te koop aangeb. huiskamer- ameublement best. uit 2 arm stoelen 4 stoelen 1 buffet en 1 tafel. Te b >vr. Stooppl. 26, Overveen. Moderne Kinderwagen, z.g. a.n., dikke bandjes 3 m. ge bruikt, tevens wieg en Kinderstoel samen f 4.-. Adr. Twijnderslaan 5. R.K. Jongem. vr. SLAAP KAMER of Slaap- gelegenh. te buur. Br. m. opgave van pr. ond. no 56 bur. v. d. blad. DAME MET 1 KIND ZOEKT PENSION TE HEEMSTEDE van 15 Juni tot I Aug. of 2 kamers met gebr. van keuken. Br. o. no. 52 TE 'KOOP AANGEB. Te bevr. Duinoordstraat 70. ZANDVOORT Te huur Juli gem. villa, vrij of ged. Brederodestr. 161, str. water, badkamer. Bijw. v. zw. vak. M.O. (spec. Lat Gr.)Toez. ophuisw. d. jonged. Eindd. Gymn. Uitst. ref. Julianapl. 5, H'stede Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2z'.v., Haarlem. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 BAAY CANO'S en Acces soires (ook Canowagens), ELPEKA, Zandv .laan 6. Heemstede - Telefoon 26286 CANO'S EN R0EIB00TEN Verkoop, verhuur en berg. H. Koome Zaadv.laan 126. Heemstede vort. Kanowerf C. Bakker Pz Zaandam. r: voor Uw matrassen in één dag te repareeren. Meubel reparatie en behang [werk Verder alle voorkomende werkzaamheden. ZOBN en HOOGLAND, Spionkopstr. 6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3