HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU TORNs /"KWAK HEEMSTEDE'» WONINGBUREAU ÖRNs I Huize Karoly HEEREN! I VAN HOUTEN Koningstraat 19 - 21 KEUKEN Uitrustingen F TL cQ DE WONING-COURANT 1 J. P. A. STAPHORST KUS ME GOEDEN NACHT. fSCHOUWBURG JANSWEOl „HENSEN" I Adverteert onder PIJLTJES Sigaren Reclame j Schilderwerk is Vertrouwenswerk IS U REEDS ABONNÉ OP ONS BLAD GEEFT UW ÖPDRACHT TOT KOOPVERKOOPHUUR- VERHUUR AAN heemsteedsche dreef 276 C.G.A.HOPPEZAK, Binnenweg 135-137 VOORDEELIGE SOLIDE LIGSTOELEN, Tel. 10847 IN PRIJZEN f 19.75 - f23.75 - f25.75 AUTO GARAGE L. TEEUWEN =ïl AUTO EN MOTORBANDEN Sigarenmagazijn „Westerhout" WONINGZOEKENDEN, KOOPT HEEMSTEDE LUXOR DE SPOOKROTS. Kees Pruis en Stella Seemer RUND-, KILLS- en VARKEHSVLEESCH FABER'S TAPIJTHANDEL 4dmii list ra tie van Huizenassurantiëntaxatiën, TEL. 28236 D. J. KORS LINNEN ZOMERCOSTUUM E. H. KERKHOVEN met Indanthren geveilde Linnen-loopers. en Woninginrichting, Binnenweg 203 - tel 28386 JAN VAN WIJK BUICK-SEDAN in prima staat zeer mooi f 1000. PEERLESS-SEDAN zevenpersoons gesloten f 1300 HUPMOBILE Victoria Coupé f 800.- KINDERHUISVEST 43 EN 45 is een genot FRED. ROT J. SPAARGAREN Telefoon 28608 N.B. Groote sorteering prima BADPAKKEN tegen uiterst lage prijzen De collectie is thans compleet. Koopt Uw Sigaren en Sigaretten voor dea.s. Pinksterdagen bij VAN OOSTEN DE BRUYNSTRAAT 213 Telefoon 12596 HOFNAR ZIET DE ÉTALAGE. HEEMSTEDE Ruim gesorteerd in Heemstede Raadhuisstraat 21 Telefoon 28456 KERSVERSCH! Alle soorten Olie, Accu's, Bougie's en Benzine Met de Pinksterdagen een sigaar uit het VOOR KENNEMERLAND I De eenige onafhankelijke en over zichtelijke gids voor Woningzoekenden! WIJNHANDEL anno 1810 BINNENWEG 82 De oudste en vertrouwdste zaak in WIJNEN, GEDISTILLEERD, BIEREN en alle soorten BRONWATEREN Het aangewezen adres voor ieder, die prijs stelt op goede kwaliteit en ruime sorteering Rij'n- en Moezelwijnen Witte Bordeaux Wijnen Zeer Oude Genever Voorburg Advocaat f 1.35 en f 2.10 p. heele flesch Bowl f 1.- per literpot Perl 16 cent per flesch Binnenweg 82 JANET GAYNOR en CHARLES FARRELL GEORGE O'BRIEN - CECILIA PARKER MINNA GOM BELL. Zondag 4 en Maandag 5 Juni 8]/4 uur (beide Pinksterdagen) I VERDER UITGEBREID VARIÉTÉ PROGRAMMA Plaatsbespreking dagelijks ook per Telef. 11430 1 Het Vakkleedingmagazijn Paarlaarsteeg 1 - Tel. 12842 Voor de Zomermaanden Flanellen Pantalonsf 2.60 Wollen Sportcolberts 6.75 Zoo juist ontvangen Overhemden met das (in dmin")W8tc f l-?5 Witte Schillerhemden 1.60 Polohemden (in diverse kleuren) 0.95 Linnen Zomerpakken Luster Colberts Katoenen Luster Colberts. Khaki Sportcolberts. Grijs katoenen Zomerbroeken. Grijze Zomerjasjes 7.25 3.60 2.50 2.65 2.25 PATISSERIE „DE KWAKEL" Vanille- en Mokka-IJS G. KALF, PIJLSLAAN 17 en FIJNE VLEESCHWAREN is bij ^1RFPP9^i!Vi^RPil!P8^^^PIBIIHfSfRRRHHHHHHHB^BIHBBHHI^HI ■fHH| DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT :ï-'1 "?'"r rr iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiaiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yoor Uwe zomerartikelen: Poloshirts, Flanellen Pantalons, Slipovers, Sportriemen, Sport kousen, Tennissokken, Meridian-Interlock en Net-ondergoederen is Uw speciaal adres: HEEMSTEDE Telef. 28235 .niiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KONINGSTRAAT 17 HOEK PAARLAARSTEEG TELEF. 11685 HEEREN Het dragen van een maakt U jeugdig, en niet alleen dit, maar het is bovendien zeer voor- deelig in 't gebruik. Ze zijn echt van kleur zoo wel in de zon als in de wasch. IT F 6.50 8.75 10.50 12.50 per costuum Het adres is oud, de waar vertrouwd. b/d halte Schouwtjesbrug van 10 voor 8 cent 8 6 6 5 ft ff ft ft 2den Pinksterdag den geheelen dag geopend. OFFICIAL FORD SERVICE DEALER BLEEKERSVAARTWEG BIJ KERKLAAN GEEFT, MET MODERNE WERKTUIGEN en MODERNE WERKMETHODE DE BEST S E R V I C E BROUWERSVAART 106 Telefoon 10748 Tuingrint 1 x gezeefd f 1.00 p. H.L. 2 x gezeefd 1.15 ongezeefd 0.95 grof 0.95 bruidsuikers 1.20 Schelpen v.d. tuin 0.80, graf 2.50 gebrande v. kippen 2.50 Duinzand v. kinderen 0.70 Rivierzand v. kippen 0.90 Zwarte grond 0.80 Rotssteen p. 100 K.G. f 3.50 Graszoden per stuk f 0.03 Turfstrooisel heele baalf 4.00 halve baalf 2.25 per zak f 1.00 Turfmolm per zak f 0.70 HEDEN BESTELD - MORGEN BEZORGD J.Ü ALLE MERKEN ALLE MATEN VOLLE GARANTIE! - SPOTPRIJZEN HAARLEM TELEFOON 13039 Wagenweg 138 - HAARLEM - Tel. 17140 (HAARLEM, HEEMSTEDE, BLOEMENDAAL, (AERDENHOUT, OVERVEEN), VELSEN, (SANT POORT, DRIEHUIS), ZANDVOORT Verkrijgbaar a f 0.10 per exemplaar bij de KIOSKEN te AMSTERDAM, HAARLEM, H E EMSTEDE - A ER- DENHOUT en bij de Administratie GED. OUDE GRACHT 88 - HAARLEM TELEFOON 10144 vanaf f 1.25 per flesch geïmporteerd van le klas Duitsche Huizen vanaf f 1.30 per flesch o.a. van de bekende huizen A. de Luse fils en Cruze fils, Bordeaux f 3.50 per glazen literkruik Een oude Genever, die zelfs den fijnproever zal voldoen f 1.85 f 2.30 f 2.60 per flesch Vraagt onze prijscourant voor alle soorten Wijnen, Gedistilleerd, Limonades, Bieren en Bronwateren Tel. 28071 en 10015 SOUND THEATER ONS PINKSTERPROGRAMMA Van Vrijdag 2 Juni 1933 af, vertoonen wij twee grootsche filmwerken. twee groote sterren, in Een romantisch filmwerk, boeiend van inhoud, schitterend van spel en regie. Ons andere Hoofdnummer: Een avontuurlijk verhaal, naar den roman van ZANE GREY, met BEIDE PINKSTERDAGEN 4 voorstellingen, AANVANG 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. ZATERDAG 3 voorstellingen, AANVANG 2.30, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8.15 uur. WOENSDAG MATINEE, aanvang 2.30 uur. Geen toegang beneden 14 jaar. Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED ^iuiiiiiiiiigiiiiniiiniiimiHuiniiifiHiniiniiiiiiiiinBuiiuieiiniiitniiniiiiBHiiiiiiiii^ Optreden van Prijzen van f 0.40 tot f 1.- plus rechten. iiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiffi prima afwerking en f q ËA - correcte pasvorm - 1 f G. J. VOORN, LeiJscheïaart 430 - Tel. 15408 I 3, 5, en 10 cent. Corona No. 3 3 ct. Nieuwe Vorstenlanden 4 ct. j Tijdelijke aanbieding 10 cents Wascana nu verlaagd 5 ct. Al onze merken hoog fijne Kwaliteit SIGARENHANDEL RAADHUISSTR. 88 TELEFOON 28587 vraagt prijsopgaaf zonder verplichting MEVROUW Het adres voor uitsluitend eerste kwaliteit Niet het oudste, wel het beste adres

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4