DE BILT SEINT: Fr. VOSSE S. J. DE GOEDE O.TH.DANTUMA WECK GLAZEN GAUW GOED 1 I BADARTIKELEN SCHRÖDER R. BOVEN'S SLAGERIJEN LIPPITS' 'T SCHILDERHUIS VERF GLAS IJZERWAREN „EDEGO" Rijwielen ^^oeitfeparatie.iiifichtmg ■TEN PIEPKUIKENS groote voorraad Wild en Gevogelte BRAADKIPPEN .0°. SIMPLEX IIMEX De Gruvter's ▲A Koop voor Uw Pinkster het beste Vleesch en U heeft gezellige dagen Onze Ossen- en Varkens-rollades zijn onovertroffen! DAHLIA'S LATHYRUS vaste en rotsplanten diverse bloemzaden grat 1s wi -SL1ÏÏ2L3S- VOOR 35 CENT EEN PIJLTJE HOEOENMAGAZIJNEN Kraait aaa ItCÜME-RIIWIEL Elegant DEgelijk en GOedkoop Alléénverkoop bij RADIOPROGRAMMA heemsteedsche radio-centrale VULPENHUIS B f3.50 OOK UW BELANG Fa. L. W. VAN BASTEN NEDERSTIGT'S GROENTENCENTRALE ZAAL TE HUUR AUTOMOBIELBEDRIJF MEIJER Jr. Metselaar-Schoorsteenveger Groote Houtstraat 91 KENNEL KLEIST f. H.VAN STAVEREN met Terugtraprem en Bagagedrager met Standaard. No. 22. 2 JUNI 1933. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT =u Bij aankoop van f 1.— vleesch een V2 pond heerlijke Leverworst of een 1/2 pond fijne Gekookte worst CADEAU BRANDSTOFFENHANDEL v N.V.v/hH.CARLÉE Presenteer schaaltje van f 125 KRUISWEG 72 De collecties Dames- en Kinder hoeder) zijn nu weer met de nieuwste modellen aangevuld Prijzen vanaf f 1.50 tot f 15.00 VLEE&MHCXJtft&i^Wl D\»N AMER9NGÊN EN ZN JOH. DE GROOT ZOON, Raadhuisstraat 24 - Tel. 28904 Het FIJNSTE van het FIJNSTE Het BESTE van het BESTE ZIJLSTRAAT 11-13-15 b. d. brug EEN GOED VERZORGD EN ONGESTOORD GEEFT U DE HAVENSTRAAT 8—TEL 28614 HAARLEM Eigen Reparatie-Inrichting Het is Modelhuis met 50 ingelichte kamers Franco levering doer geheel Nederland LEDERWAREN EK SPORTARTIKELEN Jac. Roest Zn. VOOR 20 CENT 1 NAAR ZANDVOORT J Fransch - Duitsch-Eng. Privaat- en clublessen MEI. I. C. S. de LUGT - OOSTERL. 15 VOOR DE|FEESTDAGEN UIT EIGEN MESTERIj PIEPKUIKENS0.50, 0.60 en 0.75 per stuk BRAADKIPPEN van 1.tot 2. POULARDES2.25 en 2.50 SOEPKIPPEN, versch geslacht0.45 per pond panklaar0.50 KIPPENPOULET (in iedere hoeveelheid) 0.50 FIJNE JONGE EENDVOGELS 1.-en 1.25 per stuk Thuisbezorging door Haarlem en Omstreken Aanbevelend, C. VAN WIERINGEN voor Bruiloften en Partijen, Vergaderingen en Repetitiën. AMSTELBIER VERGUNNING EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING N.V. DRUKKERIJ w DE ERVEN LOOSIES naar W. JANSEN Jr. Zandvoortschelaan 138 - Tel. 26455 Prijzen vanaff 44.50 A.G.G. M. GIORGBS EN ZOON NU is het de tijd om TOMATEN te planten KWEEKERIJ „DE MEERWEG" P. WILLEM KOPER VOOR NAAR NIEUW NIEUW VAN TURN HOUT'S SCHOENENMAGAZIJN KNIPPEN- SCHEREN EN WASSCHEN Iets extra, om mede te nemen, onze heerlijk gebakken Carbonade a f 0.25 p stuk. ALS RECLAME: 2 pond gehakt fijn gekruid jt n nn 1 Reuzel samen I U.UU Voor de Boterham: 1/2 pond gebraden Rosbief f 0.35 I TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT 8 AN TH R AC IET, OOK VOOR LEVE RING IN JUNI,TEGEN LAAGSTEN ZOMERPRIJS WEET JE WAT LEKKER IS? KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Teleïoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 LEI DSCH EVAART - HAARLEM - eer. P»rcelei"enuie HET OUDSTE ADRES, WAAR EEN GOEDE EN BILLIJKE BEDIENING VERZEKERD IS Zandvoortschelaan 53 TELEFOON 26667 HET AANGEWEZEN ADRES VOOR en Jan v. Goyenstraat 11 Wagenweg 162. TELEFOON 12966. HEERENf 32.50 DAMES33.50 SIMPLEX RIJWIELEN vanaff 44.50 POORT RIJWIELEN vanaf[45.— ELECTRISCHE LAMPEN vanaf5.— Billijk adres voor RIJWIEL-REPARATIE. Loodgieter en electricien. Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. zijn en geheel verchroomd geheel verzwaard geheel compleet iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiimiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiEiiiimiiiiiiiiimiimHHiiiiHiiniii SLUIT U HIERBIJ AAN Aansluitkosten f 15.- Contributie f 2.- per maand ZIJLSTRAAT 90 TELEFOON 11161 ENORME VOORRAAD 1e KLASSE MERKEN VUL PENNEN EN -POTLOODEN MODERNE KLEUREN Vraagt onze DANTUMA VULPEN met 14-karaats gouden pen kosteloos offerte te vragen aan Houtplein 19^- Haarlem - Tel. 11159 BEHANGERS, STOFFEERDERS, BEDDEN- EN MEUBELMAKERS BEZUINIGING IS GEBODEN EN TOCH WILT U MET DE FEESTDAGEN UW GASTEN IETS FIJNS VOORZETTEN BINNENWEG 22 - TEL. 28991 LEVERT U DE FIJNSTE AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT TOT DE BILLIJKSTE PRIJZEN DUS UW ADRES CAMPLAAN 411 HCEH/TCDE J STERK VERLAAGDE SCHOENREPARATIES. - P RIJZEN [OPj ONZE ORIGINEELE PRIJZEN WEDEROM STERK VERLAAGD Raadhuisstr. 18 Tel. 28113 per 7 pers. Luxe auto condities Sumatrastraat 9 BILLIJKE PRIJZEN SCHOUWTJES LAAN 27 TELEFOON 16238 Aanbevelend O. B. v. d. HEUVEL Jr., Camplaan 51. L GLIPPERWEG 40 HEEMSTEDE TELEFOON No. 47 BENNEBROEK SPECIAAL ING ER ICHT VOOR DEN VERHUUR van Luxe- en Bedrijfsautomobielen VRAAGT PRIJS EN CONDITIE! OLIE BENZINE BANDEN STALLING EN ZIJN DINGEN, WELKE MAAR ZEL DEN WERKELIJK SAMENGAAN. DE UITZONDERINGEN BEVESTIGEN ECHTER DEN REGEL. Door een TECHNISCH MODERN uitgerust bedrijf en een uitgebreiden staf van uitsluitend VAKMEN- SCHEN zijn wij in staat gauw en goed" te leveren en.tegen PRIJZEN, welke in overeenstemming zijn met den tegenwoordigen tijd. GED. OUDE GRACHT88 - HAARLEM EVEN OPBELLEN 10144 of 14079 Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. GEDIPL. TUINB., MEERWEG 39a, HEEMSTEDE iimiiiiiiimiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iiiiiminmiiiiiiiiimmiiu RAX-VETERS, zeer mooie en practische sluiting OPANCA schoentjes met extra spiegelzolen Vraagt HINDERS STEUNZOLEN Gratis advies WAGENWEG 114 - Telef. 11140 HOUTVAARTPAD 206 TELEF. 15858 Steeds RASHONDEN voorrad i g. P E N S I O N voor alle soorten HUISDIEREN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6