HF.F.MSTFJDE'S WONINGBUREAU CORNS /'KWAK HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU (ÖRNs^/KWAK Groote collectie TUINSTOELEN Kasper Hiddinks BIEREN BADARTIKELEN SCHRODER EET NU KALFSVLEESCHI f 0.60 Onverhreekbare Banden. -IOUTEN EEN PIJLTJE! „HENSEN" WITTE JASSEN LOOSJES UW DRUKKERIJ! GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR -VERHUUR AAN 10E FILIAAL N.V. v. d. SLUIJS VLEESCH- VEEHANDEL HEEMSTEDE PRIMA TUINSLANG N.V. „DE ADELAAR" Binnenweg163 LUXOR KALFSOESTERS R. BOVEN'S SLAGERIJEN VOOR 35 cent- jan van wijk HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 HUIZE KAROLV „Witte van Haamstede" VILLA - Heerenweg 64 Administratie van Huizenassurantiën, hypotheken, taxatiën, etc. Heden GEOPEND WAGENWEG 124 Tel. 16160 INWONERS VAN „DE WONING-COURANT VOOR KENNEMERLAND" Fa. F. OOSTERHOORN en Zn. VOOR NAAR Groote Houtstraat 91 PAIN D'AMANDE HEEMSTEDE. Vrijw. "garage los DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Vriendelijk verzoek aan de bewoners van Bosch en Vaart en omgeving of wij ook U tot onze clienten mogen gaan rekenen ONS DEVIES IS: met zoneclite loopers vanaf f I— I Ziet de etalages bij B. A. CASSEE Zn. WONINGINRICHTING - I De warmte kan hier mede het best ge trotseerd worden. Probeert eens bij kleine hoeveelheid per halve flesch, inhoudende 2 glazen. Miinchener 0.16 Pilsener0.16 Donker Lager0.12 HEEMSTEDE Binnenweg 11 TEGEN ONI URREERENDE PRIJZEN PATISSERIE „DE KWAKEL" Wij leveren U het fijnste van het fijnste tegen uiterste marktprijzen. Bij aankoop van f 1.— vleesch een Vz pond heerlijke Leverworst of een V2 pond fijne Gekookte worst CADEAU KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 Joan Crawford Clark Gable, HEEMSTEDE Het Vakkleedingmagazijn Paarlaarsteeg 1 - Tel. 12842 VOOR: KELLNERSf 3.80 KELLNERSSMOKINGS (de beste kwaliteit)4.40 SLAGERS, KRUIDENIERS en BAKKERS (jongensmaat f 1.75) 2.25 KAPPERS (zware satin kwaliteit) 4. in lang model. 4.75 LANGE WITTE JASSEN4.— DAMESJASSEN (slank model) 3.25 GRIJZE JASJES (de beste f 3.25) 2.25 KHAKI SPORTJASJES 2.50 GRIJZE BROEKEN 2.60 RIJWIEL Maandag 19 Juni 1933, Villa „TILLY MAUS", SCHILDERWERK GEVR. Eerste Hid. Vulcaniseirinr. Verv V VÜV^V 5 W - - •••-•-••"-•• TV ONS „Vleesch bij van der Sluijs gehaald, is nooit te duur betaald'» NEEMT U EENS PROEF! AANBEVELEND Hoofdkantoor KLEINE HOUTSTRAAT 30 - Telefoon 14235 HAARLEM TELEFOON 11307 ZIJLSTRAAT 83 1 Brengt Uw te HUUR staande perceelen, Kamers, enz. onder de aandacht van het belang hebbend publiek, door middel van een kleine advertentie in Onafhankelijke Gids voor WONINGZOEKENDEN! Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Administratie GED. OUDE GRACHT 88 HAARLEM - Tel. 10144 p. i flesch TELEFOON Dames- en Heerenkapper. GEVESTIGD 1892 Raadhuisstraat 6 - HEEMSTEDE - Telefoon 28090 HAARL. BEGRAF. ONDERN. JAN RUSTIGE Zn. Opgericht 1865 Koninginneweg 8 Tel. 10452 - Haarlem Adverteeren doet Verkoopen. 30 cent per Meter Alle soorten TUIN-ARTIKELEN Telefoon 28378 IG. J. VOORN, Leidschevaait 4.36 - Tel. 15408 M 30 ct. per J pond SOUND THEATER met sla en gebakken aardappelen een heerlijk éten bij deze warmte ■-'v life: ALS RECLAME: 2 pond gehakt fijn gekruid 1 Reuzel samen Voor de Boterham: 1/2 pond gebraden Rosbief f 0.35 WEET JE WAT LEKKER IS? O Van Vrijdag 9 Juni 1933 af, brengen wij U op het hoogtepunt van haar succes, en in een subliem Super-filmwerk - der Metro Goldwyn Mayer: - Een eerste klasse film, waarin JOAN CRAWFORD en CLARK GABLE door hun bijzondere creatie, nieuwe triomfen oogsten. Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2,30, 7 en 9,15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8,15 uur. WOENSDAG MATINEE, aanvang 2.30 uur. Geen toegang beneden 14 jaar. Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED OFFICIAL FORD SERVICE DEALER BLEEKERSVAARTWEG 9 BIJ KERKLAAN GEEFT,rMET MODERNE.WERKTU IGEN en MODERNE WERKMETHODE DE BESTS DENKBARE SERVICE# BROUWERSVAART 106 Telefoon 10748 Tuingrint 1 x gezeefd f 1.00 p. H.L. 2 x gezeefd 1.15 ongezeefd 0.95 grof 0.95 bruidsuikers 1.20 Schelpen v.d. tuin 0.80, graf 2.50 gebrande v. kippen 2.50 Duinzand v. kinderen 0.70 Rivierzand v. kippen 0.90 Zwarte grond 0.80 Rotssteen p. 100 K.G. f 3.50 Graszoden per stuk f 0.03 Turfstrooisel heele baalf 4.00 halve baalf 2.25 per zak f 1.00 Turfmolm per zak f 0.70 HEDEN BESTELD - MORGEN BEZORGD Er zijn ook thans nog zeerj veel menschen die graag het beste willen koopen. Voor hen is het gemaakt. Neemt goede nota van de sterk verlaagde prijzen. Aanbevelend B. HEEMSKERK Koediefslaan 24, Tel. 28057 ROEI-ZE1LBOOTEM f 37.50. Bootwerf Nihot, Oostzanerdijk 1-3, Amster dam, Telefoon 60950. wegens vertrek. Notaris Mr. J. A. DE LA HAYZE, te Heemstede, zal op nam. 7 uur, in het Algemeen Verkooplokaal, aan de Nieuwe Gracht 74 te Haarlem, publiek verkoopen De in prima staat verkee- rende, solied gebouwde met centr. verwarming, str. koud en warm water, garage, grooten tuin, bosch en erf, zeer gunstig gelegen aan den Hee renweg 64 te Heemstede, nabij Wandelbosch „Groe- nendaal", groot 31.42 aren. Bev. 9 kamers, groote serre, keuken, bijkeuken, kelder, 2 zolders, vliering alles breeder bij biljetten omschreven. Aanv. geheel ontruimd, na betaling kooppenningen,' vóór of op 31 Aug. 1933. Bezichtiging Dinsdags en Donderdags, 2-4 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris, Raad-, huisplein 13, Heemstede. Tel. 28247, zoomeer bij de fa. J. D. Wildeboer, Bentveld en Heemstede's Woningbureau C. L. Kwak, te Heemstede. MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken, Sophiastr. 2zw., Hrl. Traml. 4 BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 BAAYCANO'Sen Acces soires (ook Canowagens), ELPEKA, Zandv .laan 6, Heemstede - Telefoon 26286 CANO'S EN ROEIBOOTEN Verkoop, verhuur eh berg. H. Koome Zandv.laan 126, Heemstede vert. Kanowerf C. Bakker Pz. Zaandam. BilJ. cond. H. v. d. Boseh, Sophiastraat 2zw., Haarlem. TE KOOP Philips radiotoestel gloedri, „voor f 49;50 gek. f 195.- Sehermerstr. 8, Tel. 16950, Haarlem. PIANO- EN THEORIELES Ensemblespel d. Leerl. dof hoogste kl. A'damscb Con- serv. Julianapl. 5, H'stede Auto's te huur met of zonder'chauffeurs vanaf f 10.-per dag. Achterweg 12, Heems'tédö. GEVRAAGD Net dagmeisje in gezin z.k. van 8.303 uur. Willem de Zwijgerl. 32, bij BI. Brug. Weg. omst.h. te koop ,,Mar- mon" sedan 4/5, mooie soep. w., 2 res.w. en bag.rek in pr. st., Vast o/d weg. Pr. f 650.-. Adr.Schalkb.gr. 98, H. Nrd. PRIJSOPGAAF gèvraagd van 300 (kaasbak ken. C. Beerepoot. GOORN-BERKHOUT L- TENTEN. Strandtent hoisjes- mod. 2x2 x 1.80 f 10. Compleet. Kampccrtcnt wa terdicht f 15.Magdalena- steeg 11, zij str. Gierstraat. Fa. JOS. LETSCHERT, Doelstraat 26, Telef. 10492. Forensen! 3 min. v. spoorh. Velsen-Zeew. Veelv. el. trein- vei'b. Te Koop: mooi zonn. landh. Villap. Lijsterl. 30, Bosch-Zee. 5krs.,keuk.,seh., zold. loggia en badkr. m.com- pl. install. 3 zijd. tuirtf 5800.-, gestoft'. f5900.-, Gevr. NET MEISJE v. 8-2 uur Aanm. 's av. na 7 uur Bosb. Toussaintstr, 13 Heemstede B.z.a. een nette. WERK STER voor alle dag. Adr. G. Slot, Meerweg 13 B'broek HOENDERPARK vraagt af nemers van versche eieren. Br. no. 58, bur. v. d. blad. B.z.a. Werkloos Schilder Cond. bill. Br. ond. no. 57 bur. v. d. blad. DAGMEISJE gèvraagd van 97 uur. Kunnende koken. Heemsteedsche Dreef 93. te huur. f 10.— p. maand. Heemstee'dscheDreef ,93. Ligstoelen a f 1 50. Tuin- ameubl. 4 delig v. a. f 8. L. TOUWEN, Van 't Hoffctraat 74. Alle voorkomende schilder en water verfwerken onder garantie. J. H. LEUVEN, Resnovaplein 28. TE KOOP Dames- en Heerenrijwiel, met, rem- naaf. Tezamen f 25.Ook afzonderl. Zijlweg 120, Hrlm. Gevraagd Een net Dag meisje, van 8— 3uur, v.g.g.v. Melden 7—8 uur. Const. Huy- gensl. 6, t.o. Stat. 'Aerdenh. CHRYSLER ROADSTAR two-seater, met dicky-seat. Prijs f 385.Geen Eng. Van Egmondstraat 30 zwart, Haarlem. Damesfiets te koop voor f 12.56 en Jongensfiets plm. 10 j. f 12.50. Schoterweg 160 zw. Mevrouw bel op 16910 voor Uw gebruikte meube len en zolderopruimingen aan H. W. Dames, Jansweg 14 Mooi N ij m c g e n Degelijk PENSION aangeb. in rustig gez. nabij bosch en tram f 2.50 p.p.p.d. Br. G. Hout zager Hatertschcweg 136, Nijmegen. 't Is de tij Door een Klein en Aan uw Die uw h In een 01 't Is de i Of nog i Dit aanm Heeft ree En richt Voor mil. Voor dat Komt dit Consume En uw w Wat mei Veilig oi Komt na Ge-ajour Zoo gein Mag dan Maar U Dat het Met een En een Mottig ii Dat is hi Was er Want di 'k Hoor „Xander, In de deze: algemeene le Vereeniging i zitter van h( J. H. W. V Algemeen B Haarlem. KINDER1 DOOR G. Uit vrees Moet hij En schoo Wordt dil Hij stomp En spring Om einde Ploernp! i Dan stor Wat tot Van de j De trapp Want bo Daar bei Vriend Jj Aan 't k

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4