I Droogte Droogte f 36.- Vereen, der Notarissen te Haarlem. IJS IS U REEDS ABONNÉ OP ONS BLAD? Bilangrijk nieuws! OPENBARE SCHOLEN Heemstede Geraniums I. M. OPDAM ZOON I BOESMANS, Binnenweg 13 J. Verzijlbergen J. A. TE STRAKE, Eindenhoutstraat lb 1 FEIJE'S P. C. VAN GAART Zn. HAAR VELOURS KARPETTEN ijzersterk 2 x 3 M. f 32.- KIEST WAAR VOOR UW GELD! VOOR RECLAME II HOESBERGEN KOCKMANN VERKOOPLOKAAL ,,'t NOTARISHUIS" [MARKIEZEN Laatste maand lage prijzen i VOETVERZORGING KENNEL KLEIST 75 KRUIDENIERSWINKELS KOEDIEFSLAAN 121 TELEFOON 28185 Halkleedjes, Kleine Kleedjes en Loopers, mooie dessins Nieuwste dessins Gordijnen, Meubelstoffen en Vitrages DAHLIA'S LATHYRUS VASTE en ROTSPLANTEN DIVERSE BLOEMZADEN HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN REE COLLECTANTEN,' Metselaar-Schoorsteenveger A. VAN DER WEERD, Jan v. Goyenstr. 24 RADIO-PROGRAMMA HEEMSTEEDSCHE RADIO-CENTRALE VRIJDAG en ZATERDAG, bij een besteed bedrag van 1 Gulden 1/2 pond fijne HAM voor 15 ct. COMESTIBLES KOLONIALE WAREN SUIKERWERKEN DIRECTEUR JHR. 0. ELIAS. BILDERDIIKSTRAAT Ia TELEFOON 11928 MAANDAG 12 JUNI KIJKDAG VAN 10 TOT 4 UUR Aflevering ten volle gegarandeerd! Telefoon 28198 A. VERDONSCHOT Azn. Binnenweg 43 BRANDSTOFFENHANDEL JOH, DE LAAT, Schouwtjesplein 4 H. VERDAM'S IJSBAR 4 soorten in 16 7 45 JONGE BOKSER, JONGE SPANIELS DWERG SNOUTZER OUITSCHE HERDER Teief. 15858 - Houtvaartpad 206 - Haarlem De prijscourant van Zijlstra GROOTE UITBREIDING van artikelen, waarbij U Zijlstra- spaarzegels ontvangt! AANZIENLIJKE VERLAGING van het aantal spaarzegels, be- noodigd voor elk deel der fraaie en sterke serviezen! voor THANS OOK TAFELZILVER Zijlstra-spaarzegels I Fraai, apart model, vlekvrij! Neder- landsch Fabrikaat. Q EN DAN DIE EXTRA-LAGE ZIJLSTRA-PRUZEN HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 Woninginrichting - Behangers - Stoffeerders N.V.v/h H.CARLÉE Camplaan 18 - Tel. 28152 GEEFT U OP VOOR DE INZAMELING VAN HET PLAATSELIJK CRISIS-COMITÉ OP ZATERDAG 17 JUNI A.S. A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON f 5.- PERMANENT WAVE HANS GUNTHER GROENENDAAL-RIJWIELEN COMPL. F 39.- BINNENWEG 53 wm KWEEKERIJ „DE MEERWEG" P. WILLEM KOPER fijn Kalfsvleesch EEN GOED VERZORGD EN ONGESTOORD GEEFT U DE HAVENSTRAAT 8 TEL. 28614 No. 23. 9 JUNI 1933. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT ZIET DEZE PRIJZEN Doorregen Runderlappen33 ct. per 5 ons Magere 40 5 Riblappen45 5 Gehakt en Poulet35 Rosbief50 Rollade40 Magere Varkenslappen50 Doorregen Karbonade (schouder). (haas) Saucijsjes en versclie Worst per ons Leverworst0 ct. Bloedworst6 Gekookte Rookworst 8 Tongenworst14 Smeerworst12 Gekookte Lever16 Schouderliam14 30 40 50 40 o 5 5 5 5 5 5 5 per ons Zult8 ct. Leverkaas15 Bekelvleeseh13 Gebraden Gehakt... 13 Achterham25 Preskop12 Kinnebak7 Alle Vleeschwaren zijn steeds versch en frisch in onze Electrische Koelcel voorradig. AUGURKEN, literpot18 ct. SOEPEN, literblik26 CONTANT AAN DEN WINKEL AFGEHAALD HET BESPROEIEN VAN UW TUIN IS THANS ZEER NOODIG Wij leveren U direct uit voorraad, kant en klaar voor het gebruik prima TUINSLANG ge heel compleet met Straalpijp en Kraanverbinder Per 5 meterf 2.50 Per 10 meterf 4.00 Pracht roestvrije gieters 6 liter, 8 liter, 10 liter f 0.90 1.00 1.20 Onze bekende Grasmachines met 4 messen f 10.00. Garnituren tuingereedschap Spade- Schoffel-Hark. Compleetf 2.00 Stalen grasscharen f 0.75 ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE KRUISSTRAAT 34-36 - Telefoon 12485 Centraal IJzermagazijn Goedkoope fietsen van onbekend merk zijn geen zeldzaamheid. Maar thans is er een rijwiel verkrijgbaar van eerste klas Stokvis-fabrikaat tegen een uiterst billijken prijs. In onze etalage is deze prachtige fiets te zien. Komt U eens kijken? De prijs bedraagt slechts Binnenweg 165 Telefoon 28202 GEVESTIGD: l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii: iniiiiiüiiiiiinimn g llllllll Beleefd tot een bezoek uitnoodigend llllllll §j PRIMA WERK EN GOEDKOOP! Uw orders worden keurig en uiterst vlug behandeld. Vraagt prijsopgaaf. PIJLSLAAN 3 TELE F. 1 4203 bij de Schouwtjesbrug Laat uw voeten in orde houden. Wij verzorgen uw voeten vakkundig. Electr. Pedicure Inrichting Telefoon 14827. Schreveliusstraat 25, Haarlem (bij de Rijkskweekschool) Thuisbezorging zon der prijsverhooging TELEFOON heeft te koop Tevens Pension voor alie soorten huis dieren en voorkomende werkzaamheden aan huisdieren I blik ananas met pakje pud- OCc ding - 7» zegel - TEZAMEN ZO 4 heele blikken busgroenten met4spaarzegelsTEZAMEN IvJw (naar keuze spinazie, andijvie, snij- boonen of dubbele spercieboonen) 3 pond noten TEZAMEN 4! Cc (1 pond Paranoten, 1 pond wal- "J noten en 1 pond hazelnoten!) Perziken, per groot blik. 38c Cornedbeef, per blik 18c Groote honingkoek I5C Gemengde biskwie 1/i pond. 25' Grove rijst, p. pond 6 - 7 - 12c Abrikozen, p. pond 14-25-35c Tutti frutti, p. pond I8-28c Koffie p. V2 pond 22-28-35-40-50c Thee p. ons I6-20-25-34-42-48c met spaarzegels voor fraaie serviezen en keurig tafelzilver! ZULSTRA LEI DS CH EVAAR T - HAARLEM - Kamer met ontbijt Pension per persoon en per dag SOEP en DAGSCHOTEL mr OOK AAN HUIS BEZORGD. f 1.85 11 3' 11 1 Voor den op 1 Sept. a.s. aanvangenden nieuwen cursus aan de Openbare Scholen voor lager Onderwijs aan den Voorweg, Bronsteeweg en Heemsteedscho Dreef, welke inrichtingen o.m. opleiden voor scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, kunnen de nieuwe leerlingen worden opgegeven ter secretarie, 2e Afdeeling (Tel. 28289). De leerlingen moeten op 1 Sept. 1933 den leeftijd van zes jaren bereikt hebben. De verdeeling der leerlingen over de scholen geschiedt door Burgemeester en Wethouders. Ook voor de Openbare school voor U.L.O., in hetzelfde gebouw ondergebracht als de lagere school aan den Bron steeweg, kunnen nieuwe^leerlingen worden opgegeven I Adres: F. C. BERGMANN, Nic. Beetsstraat 4. Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. alles inbegrepen Dames- en Heerenkapper SPAARNZiCHTLAAN 2 - TEL. 29041 HOEK BINNENWEG EEN R IJ WIEL VAN OPDAM, IS GOEDKOOPER DAN DE TRAM JUNCKER J.C.R. en GERMAAN Rijwielen TELEFOON 28411 OEDIPL. TUINB., MEERWEG 39a, HEEMSTEDE Geniet van Uw autotochten door te rijden in onze ruime heerlijk veerende 7-persoons wagens. Naar ZANDVOORT f 2.— - TOEREN 3.50 per uur Per persoon goedkooper dan 'n Sneltax FIRMA WED. G. J. VAN HOUTEN Tel. 28062 Bleekersvaartweg 53 bij de Koedieflaan Mevrouw Wendt U voor het schoonmaken van Puien-, Glazen-, Winkelramen-, in- en uit- wendigen schoonmaak van Huizen tot Eerste Heemsteedsche Blazenwasscherij Beleefd aanbevelend, KantoorKsrklaan 49 Binnenweg 4G Jonge Groenten met voor het laatste is UW ADRES: Telefoon 28341. PRIMA KWALITEIT EN NIET DUUR! SLUIT U HIERBIJ AAN Aansluitkosten f 15.- Contributie 2.- per maand Het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6