HEEHSTEDE'S WONINGBUREAU (ÖRSs XKWAK Huize Karoly WEET JE WAT LEKKER IS? Wijnhandel J. P. A. STAPHORST Permanent Wave f 2.50 i I GELD IS NIET ALLES 1 GEEFT UW ÖPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR- VERtïUUR AAN Je Wijnfirma waar gekocht wordt" A. BLANSERT YOGHURT Dames- en Kinderkleeding Deze week als buitengewone reclame: R. BOVEN'S SLAGERIJEN LUXOR ASSOCIATIE SCHOUWBURG JANSWEG De man die niet „neen" kon zeggen 100 ÜEFMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 HUIZE KAROLY G. ARINK, ESCHDOORNLAAN 17 BEKLEEDER (Auto - Rijtuig - Meubelen) ZADELMAKER STOELEN BEKLEEDEN vanaf f I.75 Dameskapsalons FRED. C. KUIJKEN JUIST, GOEDKOOP IS DUURKOOP LAMSVLEESCH SIMPLEX en MEEUW RIJWIELEN BRAADKIPPEN EENDVOGELS voor begrafenissen JOS LUITEN DE BILT SEINT DIK TROM KENNEL KLEIST heeft te koop I i Administratie van huizen,assurantiën, hypotheken, taxatiën, etc. li zeer prijs van LOU QUIST.Tel. 15795 HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN REE STAN LAUREL EN OLIVER HARDY Ensemble Mevr. ESTHER OEI0ER-VAN RUK iff Getrouwd? BIEREN versch uitlhet fust gebotteld Uw BRUIDSFOTO Leidschevaart 142, Haarlem j MODELBOERDERIJ „WEERESTEYN" Binnenweg 1 Tel. 28769 Sigarenmagazijn WESTERHOUT Sigaren- Sigaretten en Tabak 2 pond Gehakt (fijn gekruid) samen V. Vet f 0.60 1 pond Carbonade 1 Gehakt (fijn gekruid) 1/2 Ossevet Samen f 0.85 IETS FIJNS VOOR DE BOTERHAM V2 pd. gebraden Rosbief f 0.35 V2 Schouderham f 0.30 Wijnen - Gedistilleerd Anno 1810 Bieren - Bronwateren Eenige veel gebruikte zomerdranken ROODE BESSENJENEVER (nieuwe oogst). BINNENWEG 82 - Tel. 28071 en 10015 HEERENWEG 164 tegenover Zandvoortschelaan - Tel. 28557 -L met het allernieuwste Fransche toestel „Perma" f40. VERKOOP NAAR INKOOP. W. JANSEN Jr. - Zandv.laan 138 Camplaan 18 - Tel. 28152 PATISSERIE „DE KWAKEL" PENSEES T"-16238 C. VAN WIERINGEN MARIE DRESSLER en POLLY MORAN VERKEERD GETROUWD Het nieuwe Tooneel Van Vrijdag 4 tot en met Maandag 7 Augustus, 8.15 Dinsdag 8 en Woensdag 9 Augustus, 8.15 DE DOOFPOT Van Donderdag 10 tot en met Zondag 13 Augustus, 815 De Groote Succes Revue Zondag 6 en Woensdag 9 Augustus, 2 uur Kinder- en Familie - Voorstelling G R AT l S 1 flesch Bessensap DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT I [si Lager bier. per fl. 12 ct. Pilsener 16,, Münchener 16 ZONDAG'S GEOPEND bereid uit MODELMELK munt uit door zuiveren frisschen jmaak en voedzaamheid Alle melkproducten worden tegen gewone prijzen dagelijks thuis bezorgd HILLEGOM Tel. 2253 en 2785 Alvorens op reis te gaan neemt gij toch Uw sigaren mede uit het WAGENWEG 138, HAARLEM TELEF. 17140 uit de eerste fabrieken VOORWEG 49 Gedipl. Coupeuse-Costumière NAAR MAAT JAPONNEN F 6.- EN F 8.- MANTELS F 10.- EN F 12.50 Onze gekookte Ham en Procurenrspek zijn JE artikelen bij warm weer KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 Rijn- en Moezelwijnen, orig. abf. f 1.25, f 1.45 enz. Moussana (mousseerende Appelwijn)f 0.75 per fl. Meiwijn f 0.50 en f 0.65 per fl. - Bowlwijn f 0.75 per fl. Vruchtenbowl fl.p.literp. - Limonade, lekwal. f 0.60 p.1/^!. Vruchten-Sorbet limonade f 0.75 per 1/1 fl. Limonade Gazeuse 15 ct. p. VifL - Spuitwater12ct.p. literfl. PORTIE UNDER, PILSENER, M UNCHENER meer dan 3 maanden houdbaar 20 ct. per x/2 literfl. Ook te gebruiken met SPUiTWATER (zeer verfrisschend). ,1 ±7' o 1 '4. l", ••4' - tv> ..'W:.; v. SOUND THEATER PERMA CHEM. BEHANDELING F 4.50 GASTON F 6.50 Dat zult U niet zeggen van onze i prima gegarandeerde matras, met - stalen binnen voering. Een 2-persoons matras in I 3 doelen met peluw en 2 I kussens tegen Behoeft nooit te worden bijgestopt. En lekker slapen op den koop toe. ZIE ETALAGE iiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimii£ EET NU van 1ste klas zuiglamineren Coteletten35 ct. p. pond Lappen (mager, zonder been) 40 Ruggen40 Bout40 Bout (zonder been) 50 ALLEEN GEVESTIGD j j Anthoniestraat 81 - HAARLEM Voor moet U zijn bij HEEMSTEDE - TEL. 26455 - GIRO 151658 Kamer met ontbijtf 1.85 Pension per persoon en per dag 3. SOEP en DAGSCHOTEL1.— OOK AAN HUIS BEZORGD. G. J. VOORN, Leidschevaart 436 - Tel. 15408 7 CENT P. STUK Schouwtjeslaan 27 HAARLEM Levert alleen Rte kwaliteit WILD en GEVOGELTE uit eigen mesterij tegen billijken prijs Soepkippen, versch geslacht 0.45 per pond panklaarf 0.50 Fijne Braadkuikens. per stuk 0.50, 0.60 en 0.75 Braadkippenper stuk van ƒ1.tot 2. Poulardesper stuk 2.25 en 2.50 Jonge Eendvogels (wild en tam) p. st. 1.en 1.25 Kippenpoulet (in iedere hoeveelheid) 0.50 per pond 1STE KLAS REGELING Dankbetuigingen ter inzage VRAAGT INLICHTINGEN LO M BOKSTR A AT 2 - Tel. 28760 Van Vrijdag 4 Augustus 1933 af, een programma, dat U in de gelegenheid stelt om zich met uw geheele familie eens kostelijk te amuseeren. het artistenpaar, dat niet overtroffen kan worden, in een film met afwisselende Komische en Dramatische scènes: (Metro Goldwyn Mayer Film) Een film, waarin deze rasartisten optreden, behoeven wij niet aan te bevelen. Deze is altijd beter als wij ons voorstellen. In ons bijprogramma: in de dolle klucht Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 2 avondvoorstellingen, aanvang 7 en 9,15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8,15 uur. Gedurende de vacantie iederen dag MATINEE, aanvang 2.30 uur. Toegang voor iederen leeftijd Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED Comedie in 4 bedrijven van PAUL GERALDY en ROBERTSP ITZER Vertaling en Regie; JOH. KAART Jr. Hoofdrollen: FIENTJE DE LA MAR, JOH. KAART Jr., JAN VAN EES Blijspel in 3 bedrijven. In de hoofdrollen: Mevr. ESTHER DE ROER-VAN RIJK met HENRIETTE DAVIDS en SILVYN POONS voor de A.V. R.O. Luistervinken en anderen, naar liet bekende boek van KIEVIT. gfAtfüS**1 Plaatsbespreking dagelijks, ook per Tele- S{B®ÖT foon 11430 - 's morgens 9 uur worden volgnummers uitgegeven. Gelegenheid voor fietsenstalling. 2 JONGE KEESHONDEN, VLINDERHONDJE, SNOUTZERTJES, JONGE DUITSCHE HERDER WAAKHONDEN, SIERDUIVEN ENZ. PENSION VOOR ALLE HUISDIEREN TELEF. 15858 - HOUTVAARTPAD 206 - HAARLEM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4