HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU s KWAK JUBILEUM 121 JAAR Groote Reclame-Week van P. GORT f 1.- N.VNEPODO VRIJDAGMIDDAG OPENING Schoenmagazijn A. A. MOOREN IIBOSCH HOUTEN ADVERTEERT ONDER PIJLTJES!!!!! GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR-VERHUUR AAN Sigarenhandel FRED ROT ■d^S^9°aafv^n°l Sigarenhandel FRED ROT 60ct 85c* LUXOR SCHOUWBURG JANSWEG HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 25236 HUIZE KAROLY ADVERTEERT IN DIT BLAD. gratis flesschenbakj HALT 4* 4 Administratie van huizenassurantiënhypotheken, taxatiën, etc. Zuster F. ROOYERS K COHEN EN KELLY IN MOEIELIJKHEDEN LET OP e A rtÉÉÉ r" nimlTi IÉ 1h 1 A JUBILEUM AANBIEDING SOUVENIR CADEAU Van beste Kwaliteit Hollandsch RUND- EN VARKENSVLEESCH 3 p. Rollade f 1- BON VOOR DE WERKLOOZEN dus allen naar P. GORT Binnenweg 88 - Tel 29036 De eenige Steunzoolen, Voet-en Enkel Banda ges WEEK-PROGRAMMA Marken Kagermeer - Schiphol PER SALONBOOTEN. MEUBELHANDEL B. A. CASSEE Zn. CLUB-FAUTEUILS Prima stoffeering vanaf f 27.50 1 PAPPA JARIG? Leidschevaart 142, 18 AUG. OM 5 UUR VAN HET Binnenweg 19 - HEEMSTEDE DE MEEST AMUSANTE AVONTUREN. DE GROOTSTE KOMISCHE SENSATIE. HERMASpaedagogische OUD-HOLLANDSCHE POPPENKAST VADERTJE LANGBEEN Het nieuwe Tooneel Woensdag 23 en Donderdag 24 Augustus, 8.I5 DE MAN DIE NIET NEEN KON ZEGGEN Comedie in 4 bedrijven van PAUL GERALDY en ROBERT SPITZER Vertaling en Regie; JOH. KAART Jr. HAARL. BEGRAF. ONDERN. JAN RUSTIGE Zn. HEEMSTEDE ONDERVINDT HET! EEN N1^L - EDEGO RIJWIELFABRIEK - Haarlem Kinderhuisvest H.J.v.d. BRAAK Bill, prijzen - eig. personeel L VONHOFF, Leeraar Boekh. M.O. BRIDGELES SCHILDERWERK GEVR. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT ^jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIU 19 Febr. 1921 19 Aug. 1933 19 Febr. 1921 19 Aug. 1933 van 19 tot en met 26 Augustus bij aankoop vanaf een gulden iedere kooper een aardig Ziet de Etalage AANBEVELEND Ziet de Etalage TEL°iSN87<iAZlJN RAADHUISSTR. 88 - Tel. 28587 IlllllllllllIllIllllllllllllllllllllllllMIMIIllllllllIllnuII 2 p. GEHAKT l p. BIEFSTUK I p. KARBONADE 1 p. VARKENSVET 1 p. GEHAKT 1 p. KARBONADE 1 p. VARKENSVET WEET U NU WAT LEKKERDER IS? Gebraden Roastbeef30 cent per 1/2 pond Geldersche Ham30 Pekelvleesch25 99 99 12 99 99 99 99 Voor 1 Gulden 4 pond Doorregen Ossenlappen Nederlandsch Fabrikaat Verkrijgbaar bij: Gediplomeerd Verpleegster PEDICURE MASSEUSE Binnenw. 93, Heemstede VOETVE RBETERARTS KELEN Acht en twintig zes achten twintig TEL: Zondag naar het Kagermeer. Vertrek Z.B. Spaarne 2.00 uur. Maandag naar het Kagermeer. Vertrek Koudenhorn 1.30 uur. Dinsdag naar Marken. Vertrek Koudenhorn 8.30 uur. Woensdag naar Schiphol. Vertrek Koudenhorn 10.00 uur. Woensdag n. h. Kagermeer. Vertrek Koudenhorn 1.30 uur. Donderdag naar Marken. Vertrek Koudenhorn 8.30 uur. Vrijdag naar het Kagermeer. Vertrek Koudenhorn 1.30 uur. Zaterdag GEEN DIENSTEN. PRIJS Marken Kaag Schiphol ZIJLSTRAAT 83 TELEFOON 11307 Pracht aanbieding in RIETFAUTEUILS, ROOKFAUTEUILS ENG FAUTEUILS met LOSSE KUSSENSen VERSTELBAAR ZIET ETALAGES Ie klas f 2.25 2e klas f I.75 Ie klas f I.40 2e klas I.00 Ie klas f I.SO 2e klas f I.00 Kinderen ben. 10 jaar op alle prijzen half geld. ■W Nu rijden wij U ook nog GRATIS naar onze SALON BOOT PER „CITY" TAX. Alle passagiers voor MARKEN kunnen gratis op verzoek naar onze Salonboot worden ge bracht. - Op te geven aantal personen en adres Maandag en Woensdag voor 9.00 uur n.m. Kantoor: Ravelingst. no. 13. Tcleïoon 11292. Vertrek der Salonboot Dinsdags en Dondcrd. 8.30 Koudenhorn MUZIEK - BUFFET. Vraagt gratis ons boekje HOLLAND ALS WATERLAND. Dir.H. J. FEIJE een FOTOVAN UW JONGSTE OOK DES ZONDAGS GEOPENI in comb. SOUND THEATER Van Vrijdag 18 Augustus af, ALLE AVONDEN en ZONDAGMIDDAG: Een geweldige lachfilm der „Universal" Deze onafscheidelijke Komieken zullen U laten lachen als nooit te voren. TOEGANG VOOR AI.LE LEEFTIJDEN. Vrijdag, Zaterdag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag MATINEE, aanvang halfdrie, geven wij groote Kinder- en Familie-Voorstellingen met DE GESCHIEDENIS VAN EEN JONGEN, DIE ZOO JOKTE. lo BedrijfPiet de Leugenaar. 2e BedrijfZijn vriend beschuldigd. 3e Bedrijf: Piet voor den Rechter. 4e Bedrijf: In de cel. 5o BedrijfEind goed, al goed. Alle kinderen zingen mee en zullen zich kostelijk amuseeren Als HOOFDFILM bij deze speciale Matinee's (Daddy Long legs) met JANET GAYNOFt en WARNER BAXTER. Aanvang der Poppenkast PRECIES HALFDRIE. Bespreekt tijdig Uw plaatsen, want het zal storm loopen. Gewone middagprijzen25 - 35 - 50 - 60 - 75 - 100 - 125 TELEFOON 13491. Wegens het enorme succes WEDER OPVOERING VAN HET GROOT SUCCESSTUK Ill de HoofdrollenFIENTJE DE LA MAR, JAN VAN EES, JOH. KAART Jr. e. a. Prijzen van f 0.40 tot f 2.plus rechten. Plaatsbespreking ook per telefoon 11430. Gelegenheid voor fietsenstalling Opgericht 1865 Koninginneweg 8 Tel. 10452 - Haarlem OFFICIAL FORD SERVICE DEALER BLEEKERSVAARTWEG 9 BIJ KERK LAAN heeft DIT voor, dat de roep van eerste klas werk en prima Service spreekwoor delijk is te HEEMSTEDE en Omstreken. TELEFOON 2S187 NACHT - SERVICE TEL. 28796 bn aankoop van 50 censt per ELEGANT DEGELIJK GOEDKOOP Laat nu Uw huis repareeren en witten door Schouwbroekerstr. 3, Tel. 29303 Speciaal adres voor alle voorkomende METSEL-, WIT-, TEGEL- EN RIOOL- WERKEN. MEVR. TERPOORTEN Beroemd Planeetkundige v. ouds bekend, v.2—10 n.m. te spreken. Sophiastr. 19. MEJ. SCHOOT Beroemd Planeetkundige dag. te spr. van 10 v.m. tot 10 n.m. Begijnehof No. 4b zw. Winkelhuis. MEJ. HAAKS Beroemd planeetk. dag. te spr. van v.m. 11 u. Consult v. af 0.50. Adres :Twijnders- laan 5 bij de Kleine Houtweg Mej. DOES is alle dagen te spreken van 1010 uur. Nieuwe Groenmarkt 19 HAARLEM L. S. TOUWEN v. 't Hof f straat 74. Timmer- en Meubelbedrijf. Onderhoud van huizen. MARKIEZEN EN ZONNESCHERMEN le klas afwerking (goedk.) Willemsen Zn. Kerkstr. 2 Tel. 15957 MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken. Sophiastr. 2zw., Hrl.Traml. 4 VIOOLLESSEN AEGIDIA DE PETIT Violiste, Amsterd. Conser vatorium. Genegen ook bij leerl. aan huis les te geven. Bill. cond. Bronsteeweg 86. Tel. 28048. Ged. O. Gracht 110, Tel. 13206 Opleiding Praktijk-examens. Privéles f 6.- per maand. Clubles overeen te komen. Al mijn candidaten slaagden voor het Voorjaarsexamen. CANO'S EN R0EIB00TEN Verkoop, verhuur en berg. H. Koome Zandv.laan 126, Heemstede vert. Kanowerf C. Bakker Pz. Zaandam. BAAY CANO'S en Acces soires (ook Canowagens), ELPEKA, Zandv.laan 6, Heemstede - Telefoon 26286 BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 Grondig onderricht aangeb. volgens systeem, door Dame wonende Bosch en Vaart Inform. Schouwtjeslaan 63. Telefoon 14633. PRIMA TRIPLEX alle maten en dikten voor radig. Thuisbezorgen gratis. Triplexhandel, Tel. 12810. Hagestr. 5. Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. AUTO GEVRAAGD Citroën-Fiat 1928; moet goed zijn. Lage prijs. Ringdijk 9 bij Bennebroek. Gevr. FLINK DAGMEISJE van 85 u. zelfst. kunn. wer ken en v. g. g. v. Spaarn- zichtlaan 18, Heemstede. FLINKE DIENSTBODE gevr. v. d. en n. bov. 20 j. in kl. gez. v. direct, v. Olden- barneveltlaan 9 b/Heerenw. NET DAGMEISJE GEVR. p. 1 Sept. van 84 uur. Adres: Lieven de Keylaan 6 H'stede. Aanm. 's av. na 7 u. GEVR. EEN NET MEISJE van 84 uur. Mevr. Knot tenbelt, Landziehtlaan 38. Gevraagd NET MEISJE van 9 tot 3 u. bij Mevr. Klein, Chrysanthemumlaan 21. Aanb. tusschen 78. Net eenvoudig DAGMEISJE biedt zich aan. Liefst intern. Eenv. kunnende koken. Br. no. 101 Bur. v. d. Blad. Ter overname Slaapkamer Meublement met Inlegwerk voor uiterste parijs 135.-, te bezichtigen Koningstr. 36, Haarlem. TE KOOP klein hondje (Japaneesje), reutje 7 mnd. oud, zwart met wit, Heerensingel 129, Haarl. COVENTRY EAGLE 1932 2£ p.k. Electrisch uitgerust, bill, prijs. Ringdijk 9 bij Bennebroek. Alle soorten boeken te koop gevraagd. Overal te ontbie den. „De Goedkoope Boek handel", Z.-B. Spaarne 62. BAKFIETSEN voor elk be drijf te huur en in huurkoop bij J. B. Pel, Korte Laken- str. 13, Haarlem. 25 WECKGLAZEN te koop aangeboden. Pr. f 4.-. Br. no. 99 Bur. v. d. Blad. OPRUIMING - MEUBELEN te zien Koningstr. 36, Haarlem. TE KOOP wegens aanschaf, auto een in pr. st. verk. Bakfiets, v. d. prijs van 47.50. Rekman Nachtegaalstr. 93 (H.-N.). TE KOOP mooi Eng. Dames- en meisjes rijwiel. Billijke prijs. Maasstraat 15 (H.-N.). TE KOOP alle soorten Dames-, Jacht en Waakhonden pension v. Huisdieren „Ken nel Thornwood". J. Doorn bosch, v. 't Hofstraat 93. Tel. 16908. TE KOOP een nieuwe Kano. Prijs 12.- Bakenesserstr. 9zw. TE KOOP Tuinbank 6.-, tuinstoelen 0.59, Weckglazen 8 en 10 ct. Vlag m. stok f 3.-. H. W. Dames, Jansweg 14 bij 't Station, hoek Molenstraat. TE HUUR tegen 1 Oct. 3 ongem. kam. Dag. te bez. v. 104 uur. Mevr. Spierieus Rhododen- dronplein 2, Heemstede. TE HUUR BURGERWOONHUIS in de Eschdoornlaan, dag. te bezichtigen. Br. no. 9 Bur. v. d. Blad. Besch. Juffr.m. st.Ned.Herv. z. dito Dame 4050 j. voor wandelen, fiets. Br. Boek handel v. Mourik, letter C. Bronsteeweg. DAME, bek. m. admin. en mod. talen, zoekt werk aan huis als bijh. v. boeken, cor rectie e.d. Kleverparkweg 34, Haarlem. MOOIE BIJVERDIENSTE Wie veel kennissen en relaties heeft vrage agentuur prima verp. thee en koffie voor partic. Br. letter R, Boekh. v. Mourik, Bronsteeweg. Voor den tijd van één week, 4-persoons Kampeertent te buur gevr. Br. m. prijsopg. Bur. v. d. Blad no. 98. VERLOREN Schooltasch, inhoud boeken. Gaande van Houtplein naar Halte Blauwe Brug, H'stede. Br. no. 100, Bur. v. d. Blad. JONGENSRIJWIEL f 17.- Damesrijwiel (Ned. Kroon) ƒ30.- en een H.-rijwiel f 30.- prachtfietsen en solide. Spaarnwouderstraat 90. COSTUMIERE b.z.a. als huisnaaister van 9-5 uur a 3.- p. d. of vraagt werk bij zich aan huis. Goede referenties. Br. No. 97 Bur. v d.. Blad. KOFFERS VOOR INDIE en raparatie aan handkoffers, tasschen,enz.Gev. 1882. H.L. Ruytenschildt, Nassaustr. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4