WEET JE WAT LEKKER IS? C. BOOMS, Delicatessenhandel. Prachtige speelbal gratis! Fr. VOSSE HENSEN IJS S R. BOVEN'S SLAGERIJEN YOGHURT ASSOCIATIE gratis uil W. H.VAN STAVEREN Jb. DENIJS Sr. I. A. HUPKENS BRAADKIPPEN EENDVOGELS Zomer-uit verkoop I i Dameskapsalons FRED. G. KUIJKEN „EEN GOED ALS RECLAME: voor begrafenissen JOS LUITEN VLEESCHHOUWERLU >- IN EN ZN D.VüN AMER RKIIi G. ARINK, ESCHDOORNLAAN 17 DAMESKAPSALON BANKETBAKKERIJ- EN KOKERIJ ZOEKT U GEMEUBILEERDE KAMERS? School- Schrijf- en Teekenbehoeften Speelgoederen Metselaar-Schoorsteenveger SIMPLEX en MEEUW RIJWIELEN KENNEL KLEIST SCHOOLBROEKEN IJS, 3, 5 en 10 cent. Permanent Wave f2.50 HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN REE 75 KRUIDENIERSWINKELS "•n,ha 0r«en ebe *oe/ .f 2 pond Gehakt en 1/2 Vet samen 70 cent f 0.18 0.30 1 blikje Lunchtong 12 pd. Schouderham. V2 gebraden Rosbief 0.35 3 Kalfslappen. 1.— Binnenweg 3 Heemstede. MODELBOERDERIJ „WEERESTEYN" HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 BESTE WAAR fciisriu];; i BRANDSTOFFENHANDEL iPrima ANTHRACIET reeds v.a. f l.60| A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON Raadhuisstraat 24 - Tel 28904 De Goede Autobanden-Centrale 16238 C. VAN WIERINGEN Rookt onze seriemerken HOOFDSTADSIGAREN en RINALDO prijzen 6 - 8 - 10 cent Sigarenmagazijn „Westerhout" Voor W. JANSEN Jr. - Zandv.laan 138 IN MANCHESTER VELVET EN CHEVIOT VAKKLEEDING MAGAZIJN PAARLAARSTEEG Nog slechts één week in VAN TURNHOUT'S Schoenenmagazijn PATISSERIE „DE KWAKEL" H. VERDAM 'S IJS BAR in 4 soorten Camplaan 18 - Tel. 28152 EVEN OPBELLEN 10144 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 33. 18 AUGUSTUS 1933. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 99 KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 TELEFOON 28141. Wij vragen Uw aandacht voor Prima Edammer Kaasper stuk f 0.85 Pinda Kaas, zeer fijnper pot 0.25 Jam, alle smaken0.25 Chocolade Hagelper zakje 4 ons 0.25 Beschuit, zeer broos per 3 rol 0.25 1/2 flesch Bessensap met I samen 25 cent. 1 pond pr. Javarijst Zeer fijne smeer-leverworstper 2 ons 0.25 Lunchtong2 0.26 lx/2 ons Ossenrookvleesch, lc kw. voor0.26 1 fl. citroenkwast voor slechts0.50 jj 10 chocolade-reepen0-25 2 ons Rumhoonen 0-25 1 groot blik Sprookjes biscuit voor0.79 Aanbevelend, C. BOOMS. bereid uit MODELMELK munt uit door zuiveren frisschen smaak en voedzaamheid Alle melkproducten worden tegen gewone prijzen dagelijks thuis bezorgd HILLEGOM - Tel. 2253 en 2785 (opgeblazen circa 25 cM. groot) 1STE KLAS REGELING Dankbetuigingen ter inzage VRAAGT INLICHTINGEN LOMBOKSTRAAT 2 - Tel. 28760 Deze prachtige groote speelbal ontvangt U van heden af tot en met volgende week Donderdag wanneer U voor fl.- be steedt aan Zijlstra-koffie, thee, cacao, jam en marga rine. Profiteert van dit voordeelige aanbod! v2 pond 22-28-35-40-50' Thee p. ons 20-25-34-42-43' Cacao p. onspak of bus 10-18-24' Huishoudjam p. kilo-emmer. 50' Extra-huishoudjam per pot 30' Superior-jam per pot 38' Margarine, gekarnd met 25% fijnste roomboter! Perpondspak29-31-34' (Margarine a 27' per pak valt buiten de reclame.) Bij deze en nog 200 andere arti kelen ontvangt U bovendien spaar- zegels voor fraaie serviezen en keurig tafelzilver ofgeld! ZULSTRAA TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT 8 PER H.L. HET OUDSTE ADRES, WAAR EEN GOEDE EN BILLIJKE BEDIENING VERZEKERD IS BEKLEEDER (Auto - Rijtuig - Meubelen) ZADELMAKER STOELEN BEKLEEDEN vanaf f 1.75 MEVR. SPIERIEUS Rhododendronplein 2 Telefoon 26392 Zandvoortschel. 127 Tel. 26023, Heemstede PRIMA KWALITEIT Groote verscheidenh. WEGENS WINKELSLUITINGS-WET AUTOMA TISCHE BEDIENING 'S ZONDAG'S NA 2 UUR EN 'S AVONDS NA 8 UUR. Fall VOOR 35 CENT EEN PIJLTJE HET ZIJN PIJLTJES DIE DOELTREFFEN ZANDVOORTSCHELAAN 165 HEEMSTEDE TELEF. 26512 Ridderstraat 18 HAAR LEM TELEFOON 13310. Loodgieter en electricien. Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. Alleen: HAARLEM, KINDERHU ISVEST43 - Telefoon 13039 Schouwtjeslaan 27 HAARLEM Levert alleen Iste kwaliteit WILD en GEVOGELTE uit eigen mesterij tegen billijken prijs Soepkippen, versch geslacht 0.45 per pond panklaar0.50 Fijne Braadkuikensper stuk ƒ0.50, ƒ0.60 en 0.75 Braadkippenper stuk van ƒ1.tot 2. Poulardesper stuk 2.25 en 2.50 Jonge Eendvogels (wild en tam) p. st. 1.en 1.25 Eippenpoulet (in iedere hoeveelheid) 0.50 per pond WAGENWEG 138 - HAARLEM - Tel. 17140 moet U zijn bij HEEMSTEDE - TEL. 26455 - GIRO 151658 heeft te koop 2 JONGE KEESHONDEN, VLINDERHONDJE, SNOUTZERTJES, JONGE DUITSCHE HERDER WAAKHONDEN, SIERDUIVEN ENZ. PENSION VOOR ALLE HUISDIEREN TELEF. 15858 - HOUTVAARTPAD 206 - HAARLEM. Telefoon 12842. WAGENWEG 114 Telef. 11140 t. o. Meesterlottelaan LICHT SCHOEISEL WORDT OP VERLANGEN GRATIS GEVERFD IN ELKE GEWENSCHTE KLEUR door bijz. omstandigh. 4 I. Toestel. Eerste klas merk, geheel op het lichtnet, nog 9 m. gar.; gekost f 140.voor f 50. Heemst. Dreef 250 (bij Halte Blauwe Brug.) G. J. VOORN, Leidschevaait 436 - Tel. 15408 Heerenweg 164, t/o Zandvoortschelaan TELEFOON 28557 met het nieuwste Fransche toestel „PERNA" Probeert U onze permanent eens. - U zult uiterst tevreden zijn - Schreveliusstraat 25, Haarlem (bij de Rijkskweekschool) k 50 ct. p. L. 30 ct. p. 1/2 L. Thuisbezorging ZONDER prijsverhooging TELEFOON 16745 Kamer met ontbijt f 1.85 Pension per persoon en per dag3.— SOEP en DAGSCHOTEL 1.— 00K AAN HUIS BEZORGD. en onze vertegenwoordiger komt onmiddellijk bij U ter nadere bespreking QED. OUDE GRACHT 88 - HAARLEM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6