BP D IO Gen. Cronjéstr. 54 - Tempeliersstr. 66 en 62 MASSAGE, ONTHARINGS INRICHTING EN DAMES-KAPSALONS I I V I %8ÊÊP TELEFOON 14726 TO. TRAMH. N.Z.H. TELEFOON 12178 PRIJS ALLEEN, „EEN OP DE DUIZEND" De PERMANENT-WAVE van PRIJS EN DE PRIJS VAN PRIJS? ROSSI ART STUDIO TYPIST(E) „DERTIEN IN EEN DOZIJN R. BOVEN'S SLAGERIJEN DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Laat U behandelen door PRIJS. Gij zult 'er zelf verbaasd van zijn en Uw vrienden en huisgenooten stellen Uw beter uitzien op hoogen prijs. PERMANENT-WAVE, onberispelijk, f 2.50 Voor een Bruidskapsel BIJ EEN G O E DE KAPSALON Voor een Bruidsfoto m LEIDSCHEVAART 142 I f 10.- I1NSTITUUT PONT ADVERTENTIE MAG NIET ZIJN VAN HET GENRE: INTEGENDEEL: 'T MOET ZIJN: Bakkerij „DE KORENBLOEM", Binnenweg 88, 1 ons gebraden Varkens-Fricandeau 18 ct. H. BOOGAARD SCHILDERWERK GEVR. roept de een, loop naar den bl sem, zegt een ander. Voor dit, tegen dat, wat zijn die heeren het weinig eens met elkaar. Maar allen zijn het hierover tenvolle eensHet mooiste wat de natuur voortbrengt Is? ÊEN KNAPPE VROUW. Mits natuurlijk geen sloddervos, geen onverzorgde ragebol, geen wenkbrauwen als uitgeplozen touw. Stelt U zich eens voor: DE VENUS VAN MILO METfSLORDIG HAAR, of met haargroei op kin of lippen, of puistjes hier en daar, brrr! Als dames eens wisten hoe het oordeel van de heeren is over deze onvolkomenheden, zij zouden geen uur wachten, maar direct EEN AFSPRAAKJE MAKEN MET PRIJS, geen man zou iets op dat afspraakje tegen hebben! kan op dit gebied wonderen doen. Massage, ontharing, verwijdering van puistjes en dergelijke. Maar boven alles staat hierin is PRIJS specialist, hij weet voor 't lastigste, moeilijkste haar de oplossing alles inbegrepen, 2 x wasschen, knippen, watergolf, zes mnd. garantie. En dames, bedenkt het wel, met de nieuwste machines. Want alleen die moderne machines geven dit mooie resultaat. Een super-permanent wave geeft onze CHEMO- NATURAL-methode,datis het neusje van den zalm. DAMES! Schoonheid is niet ieders bezit, maar elke vrouw bezit haar natuurlijk charme. Vaak wordt dit natuurlijk charme van de vrouw verdrongen door allerlei ontsierende dingen. BIJ opleiding in dag-of avondles volgens IO-vinger-systeem Steno, club f 3.50 Privé f 6.50 p. m. Prosp. gratis. Inlicht, dagel. Oude Gracht 71 - Tel. 14517 UW 99 r r Adverteert in „De Eerste Heemsteedsche Courant". De Administratie staat U gaarne ter zijde met gratis advies over tekst en indeeling, terwijl hare zetterij met ont werpers zorgen voor een fraai gezette advertentie die de aandacht trekt. Hetgeen U ten slotte wenscht en in Uw belang is. GED. OUDE GRACHT 88 HAARLEM - TEL. 10144 levert U het beste BROOD, KOEK en BESCHUIT Wittebrood 14 en 7 cent, melkbrood 18 en 9 cent, aan de bakkerij afgehaald. Beleefd aanbevelend ALS EXTRA RECLAME KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATW. 36 telefoon 16137 H'mstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 Huis- en Decor.- Schilder Behanger VAN 'T HOFFSTR. 4 HAARLEM ADVERTEERT ONDER „PIJLTJES" TE KOOP Zeejas of Pool, nieuw van 85.- voor 30.-. Schoterboschstr. 5, H.-N. TE KOOP aangeb. Emaille Haard (zw.) zoo goed als nieuw, prijs 40. Teslastraat 17, Haarlem. PIANO f 125.— Duitsche Kuhse-piano. Goed van toon. Bevr. Leidsche- str. 19, Haarlem. TE KOOP 2 pr. hondjes (Spaniels) raszuiver wit met zwart. Adres Mevr. Outs, v. 't Hoffstr. 103, Haarlem. TE KOOP - alles nieuw - mo derne linnenk. geschild, 15 huisk.ameubl., 2 faut., 4 stoe len m. moquet ƒ24.-; pop- penled. en nachtkastje 3.25 en 3.-. Heerensingel 51rood, Haarlem. TE KOOP AANGEBODEN voor bilhjken prijs de Jaar gangen 1 en 2 van „Wendin gen" waaronder de schitte rende Toorop- en Houtsne- dennummers. Br. no. 145 Bur. v. d. Blad. Prima Wisselstroomtoestel 1 ltnops, nog 6 maanden gar. wegens overcompl. van ƒ110 voor 37.50. Hoogewoerd- str. 49, Haarlem-Nrd. TE KOOP een z.g.a.n. mod. KINDERWAGEN Pr. bill. Zoetestraat lrood. Wegens tijdsomst.h. te koop ARIEL PONNY (1930) prijs 140.-, te zien Barendsestr. 51, Haarlem. TURENNE HAARD te koop, z.g.a.n., f 55.Jaarsma haard f 47.50, Gashaard f 10. Kampersingel 42, Haarlem. Te koop een gegoten- en Emaille Fornuis, gastafel, kookketel, regenton en 4 nieuwe bloembakken, te bevr. Ridderstr. No. 35. Gem. Kamers te huur of geh. etage te H'stede b/d. Hout, v. H. of D. of echtp. z. k. Br. no. 148 Bur. v. d, Blad. Aangeb. keur. Zlt-Slaapkam. m. pr. pension, p. mnd. 60.- str. w. app. bedien. Tev. vrije slaapk., p. wk. 2.50. b/halte Koediefslaan. Br. no. 144 Bur. v. d. Blad. SLAAPKAMERTJE aangeboden, gemeubileerd. Badhuisstraat 18, Haarlem. 2 GESTOFF. KAMERS TE HUUR AANGEB. met pension, omgeving Koe diefslaan. Br. Boekh. Lett. L D. v. Mourik, Bronsteew. 4a, Heemstede. TE HUUR Mooi gr. mid.st. huis, pr. geschil, en beh. 6 k en k., gr. zold. v. en gr achtertuin. Gelegenh. v. gar Omtr. Schoutjesbr. 40 p.m Br. Boekh. v. Mourik, Let ter O. Gevr. een eenv. meisje of werkster als h. i. d. huish. v. Maand., Dond. en Zaterd. van 93 uur. Br. no. 146 Bur. v. d. Blad. Gevr. 2 ongem. Kamers voor Wed. op leeft. g.g. liefst omtr. Koediefsl. of Blauwe brug. Br. Boekh. v. Mourik. Letter V. LAMPEKAPWERKSTER vraagt werk aan huis. Spec, voor part. Tevens over trekken van oude modellen, zeer bill. Br. No. 150, bur. bl. Dir. gevr. JONG MEISJE v. 8J tot 12| u. als hulp der dienstbode, ƒ2.-. Hobbema- str. 34 hoek Rembrandsl. Gevr. FLINK MEISJE niet ben. 18 j. v. 8.304.30. v.g.g.v. Loon 6.- p. w. Aanm. Klapheklaan 5 bij Rijnegomlaan nabij tram halte Aerdenhout. AGENTEN GEVRAAGD Eschdoornlaan 16, H'stede voor verkoop Spaarbriefbank de Toekomst. VRIJ BOVENHUIS GEVR. door jonge menschen die wenschen te trouwen tegen 1 of 15 Nov. 4.- 5.- p. w. Br. no. 149 Bur. v. d. Blad. MATRASSENMAKER b. z. a., tevens behang- en witwerk. ZORN, Leidschestr. 35, Haarlem IN NET GEZIN een goed kosthuis aangeb. 10.- p. week. Eschdoornlaan 16, H'stede. JONGE MAN met kap. tracht door deze in kennis te komen met dito besch. jonge dame, ehr. beg., alg. ontw., optimistisch en idealistische levensopvat- tmg. Alleen zij die het serieus meenen gelieven te schrijven onder No. 149 Bur. De Eerste Heemsteedsche Crt. Prima Modiste b.z.a. v. mo- derniseeren v. hoeden, m. chique h. v. resten stof b. mant. of cost. Jac. v. Cam- penstr. 14, H'stede. COSTUMIÈRE b.z.a. Een japon ƒ5.-; gekl. jap. 7.50. M. A. Schoorl, Leid- schestraat 44rood, Haarlem. SCHOORSTEENVEGER b.z.a. voor het vegen van schoorst. a 70 ct. per stuk, tevens voor alle voork. repa- rat. J. Smit, Frans Halsstr. 11 B.z.a. Nette Chiueescbe Huis knecht, gewezen Steward, v. d. en n. Spreekt Holl. en Eng. Hoog loon g. vereisehte. Br. Lett. F.P. Bur. v. d. Blad Meubelmaker-Stoffeerder Biedt zich aan voor alle voork. reparatiën. Adres Brouwerstr. 68 - Haarlem. RADIO. Moderne wisselstroomtoest. in huurkoop vanaf 1.- p. w. Br. no. 147 Bur. v. d. Blad. MEJ. HAAKS Ber. planeetk., dag. te spr. van v.m. 11 u. af. Cons, v.af 0.50. Twijnderslaan 5. MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken. Sophiastr. 2zw., Hrl.Traml. 4 Mevr. Zwart zegt U de toekomst. Consult 50 cent Hasselaersplein 1 Haarlem. MEJ. DOES is dagelijks te spreken van 10 tot 10 uur. Nieuwe Groenmarkt 19 Haarlem. PRACTISCHE HOROSCOPIE Raadpleeg in vol vertrouwen Elise Lebeau, Astrologe, Gierstr. 63rood. Besl. weten- sohapp. Consult 1.-. P. B. ELSING, Magnetiseur. Zaanenstr. 24, Haarlem (N.). Spreekuren: dagelijks van 910 en 12 en van 710 uur. Alleen Zaterdags van 47 uur. VEEL GELD voor uw gebruikte meubelen en zolderopruiming enz. Dames, Jansweg 14 bij 't Sta tion, Haarlem. Tel. 16910. STOFZUIGER-SPECIALIST H. Prijs, Kemiemerstr. 21 H.-N. Ankerwikkelen. Rep. inr. Alle merk. ond. voll. gar. Geld beschikbaar voor sol. pers. m. vaste positie, f 100, rente f7.60.Br.m.postz. v. antw. Schneevoogtstr. 7, Haarlem. Kant. geop. 9|8. Zaterd. gesl. Goedkoop prima WIT BERKEN TRIPLEX voor elk bedrijf en figuur - zaagwerk. Gratis thuisbez. Hagestr. 5 H'lem Tel. 12810 Petroleum 7 cent voor alle doeleinden in bus van 10 L. fr. h. bezorgd, alleen bij Rex, Middenweg 66, Haarlem-Nrd Briefkaart wordt vergoed. TRIPLEX tegen minimumprijzen, ge schaafd en gezaagd op elke gew. maat. Houthandel bet Zuiden, Teslastraat 9 - Tel. 14360. Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger. ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 KENNEL „THORNWOOD" Het adres voor vakkundig plukken. Alle soorten honden te koop. Van 't Hofstraat 93, Telefoon 16908. DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH. Opl. Mercurius en acte L.O. Privaatles: 7.50; elubles 5.p. maand. Dr. OTTO KLIPP, Kleverp.- weg 142, Haarl., Tel. 13269. J. C. E. VAN TEUTEM Piano- en theorieles Ensemble-spel en begeleiding Einddipl. Conserv. A'dam. Julianaplein 5. VOOR AUTORIJLESSEN door een door de K. N. A. C. gediplom. instruct.Auto- garages Jan R. du Rieu, Olieslagerslaan 3644, Tel. 10570, bij geen gehoor13441 VIOOLLESSEN AEGIDIA DE PETIT Violiste, Amsterd. Conser vatorium. Genegen ook bij leerl. aan huis les te geven. Bill. cond. Bronsteeweg 86. Tel. 28048. Wiskunde - Boekhouden Grondige opleiding voor alle examens. Privé- en Club- 1 essen. Beproefd systeem. Honderden geslaagden. J. v. Ravenswaay, Leeraar M.O. Florapl. 20, Haarlem. LES AANGEBODEN in costuumknippen en naaien door gedipl. leerares. Tevens patronen naar maat. A. Wildeboer, Jac. v. Campenstr. 35. ADMINISTRATIE VAN HUIZEN, PARTICULIERE BOEKHOUDING, WINKEL BOEKHOUDING enz. door gedipl. boekhouder BORNEOSTR. 14, H'STEDE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3