Coöperatie „De Eendracht" Ui FANTASIE PANTALONS HENSEN VERKOOP NAAR INKOOP O.TH.DANTUMA RIJWIELLAMP ZULSTRA Houthandel NIEUWD0RP P.C.VAN GAART ZOONj prima Anthraciet droge Brechcokes Fa. G. TEEUWEN ZONEN Fa. ROGGEVEEN Jb. DENIJS Sr. ADVOCAAT LOU QUIST Electrische Rijwieilampen GEBR. v. DUIVENBODEN BOEKHOUDEN G. KOOPMAN JOH. DE GROOT Jr. BOEK- EN KANTOORARTIKELEN A. BLANSERT VOORWEG 49 Vlug Veilig Voordeelig OPEL TAXIS Sterk en Betrouwbaar BARTELJORISSTRAAT 39-41 Anthoniestraat 81 1E EN 2E PRIJSKOEIEN 1 1 6.500- TE KOOP aan De Rijnstraat HEERENHUIZEN KENNEL KLEIST heeft te koop VULPENHUIS f 3.S0 Metselaar-Schoorsteenveger 30' 19' 24' 34' UW ADRES voor alle mogelijke HOUTSOORTEN is TRIPLEX LEESBIBLIOTHEEK - Bind- en Drukwerk BANKETBAKKERIJ- EN KOKERIJ KASPERHIDDINK voor één gulden perfiesch WONINGINRICHTING AMSTERDAM - LEIDEN - DELFT - UTRECHT - DEN HAAG - ARNHEM en LEEUWARDEN TELEF. 10250 OPGERICHT 1833 NIEUWE BUSGROENTEN H<8 SLAOLIE „HAKA" BISCUITS FILIALEN te Haarlem en Heemstede BINNENWEG 96A HET VAKKLEEDINGMAGAZIJN Paarlaarsteeg 1 - Tel. 12842 RAADHUISSTRAAT 94 - Tel. 28079 HAALT OF BESTELT BIJ ONS VOOR DE BOTER HAM: ALS VAN OUDS Een „Edego" voldoet aan alle wenschen Dit RIJWIEL kweekt tevreden menschen jjjg EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJZERHANDEL Fa. N. WILDSCHUT Co. groote maathoudende flesch Heemstede: Binnenweg 11, Tel. 28769 aangekocht in Schermmeerpolder Aug. 1933. WINTERSCHOTELS Ons vleesch is, wat kwaliteit en prijs betreft, ONGEËVENAARD W. JANSEN Jr. GED. OUDE GRACHT 118TELEFOON 17165 Buitengewone aanbieding in wollen en gestikte Dekens, Bedden en Ledikanten WOLLEN DEKENS GESTIKTE DEKENS INSTITUUT PONT JOH. L. VAN DUIN ZIJLSTRAAT 90 TELEFOON 11161 HAARLEM Eigen Reparatie-Inrichting Vraagt onze DANTUMA VULPEN met 14-karaats gouden pen A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON TELEFOON 13310. SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres veer burgerwerk en witwerk Nu is het de tijd voor een nieuwe Wij leveren U een prima ELECTRISCHE LAMP voor f4.50. - De nieuwste BOSCHLAMP f6.95 BILLIJKST ADRES VOOR ALLE REPARATIEN JAN v. GOYENSTR. 11 - HEEMSTEDE HOTEL VAN REE 1 pond prima gort en i Q/V 1 pond beste stroop 1 pond pruimen en QOc 1 pond Ja va-rijst. O Z. 1 pak zelfrijzend meel en lU pond krenten Puike witte boonen 2% pond voor '/2 pond prima koffie yfCc en 1 reuzenkoek j J 1 pond griesmeel en 1 pond abrikozen 2 doozen a 2 stukken le soort huishoudzeep en 2 zakjes blauw. 75 KRUIDENIERSWINKELS RAADHUISSTR. 58-60 - HEEMSTEDE ALLES FRANCO THUIS Speciaal ingericht voor particulieren KOEDIEFSLAAN 121 HEEMSTEDE Firma HUPKENS-PLOMP ZANDVOORTSCHELAAN 165 Telefoon 26512 Advertentie-Stempels en HEEMSTEDE Dames- en Kinderkleeding No. 40. 6 OCTOBER 1933. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT CENTRAAL STATION HAARLEM Nassaustraat 5, Tel. 17031 STATION HEEMSTEDE, Valkenburgerlaan 73, Tel, 28332 BEVERWIJK, Breestraat 55, Tel. 2500 Spercieboonen per heel blik 25 cent Merk: Snijboonen Doperwten Spinazie Wortelen half heel half heel heel half heel half 161 25':?,, 16 i„ 27 17 23 15 30 18 per heele flesch 271/i cent Rijst, grove Bassein, per pond 7 eent prima Java, 13 Cacao, Haka per half 25 Halve Maantjes per pond 25 et. Petit Beurre 30 ct. Vaj, I Gelardeerde lever Pekelvleesch 20 ct. p. ons 14 ct. p. ons pond 30 ct. 8 ct. p. ons 7 ct. p. ons 8 ct. p. ons Boterhamworst Lever- en Bloedworst Gekookte worst TEVENS ALLE SOORTEN VLEESCHWAREN Als reclame 2|/2 pond Schouder Carbonade voor f I. Voorweg 41, Heemstede - Telef. 28180 Ruime keuze in Haarden en Kachels VULEMMERS, GASPOKEN SALON- EN HAARDKETELTJES. - Alles Ie kwal. PLAATSING DER HAARDEN EN KACHELS VAKKUNDIG Zandvoortschel. 127 Tel.26023, Heemstede PRIMA KWALITEIT Groote verscheidenh. WEGENS WINKELSLUITINQS-WET AUTOMA TISCHE BEDIENING 'S ZONDAG'S NA 2 UUR EN 'S AVONDS NA 8 UUR. Noemt men de firma dan denkt men tegelijkertijd aan s van voortreffelijken smaak en kwaliteit. De prijs is werkelijk billijk. Nog steeds gebruiken wij ons on de beproefde recept n.m. Fijne Hollandsche Brandewijn, versche Kipeieren en prima witte Suiker Tot en met 14 October stellen wij deze overheerlijke advocaat beschikbaar van f 1.30 per flesch MR. VLEESCHHOUWER TELEFOON 15795 L.S. Geef het vleesch bij Uw maaltijden die belangrijke plaats, welke het wegens zijn hooge voedingswaarde toekomt. Vleesch is immers het meest VOEDZAAM van alle voedingsmiddelen? Uw Dokter bevestigt U dat graag. BOUILLON is voor Kinderen 't voedsel bij uitnemendheid p.p. bij Wandelbosch Groenendaal te Heemstede, mooie ruime met gelegenheid voor garages, Comfortabel en geriefelijk ingericht, voor slechts f 6500.-. Hypotheek aanwezig Adr.: BOSMA EN BOVENKAMP, Telefoon 28930 en 28942 - HEEMSTEDE KLAPSTUK ROLPENS HAMSCHIJF OSSESTAART. PLATTE RIBBEN SAUCIJZEN ROOKWORST (Zadelhof Ie soort) per pond 70 40 60 30 p. st. 70 p. p. 30 40 ROOKWORST (Zadelhof 2e soort) p. p. 50 CASSELER RIB70 MAGER PEKELSPEK 30 VERSCHE OSSETONGEN per stuk f 1.50 GEROOKTE OSSETONGEN per stuk f 2. AANBEVELEND, LOU QUIST VRAAGT ONZE PRIJZEN EENS AAN EN NEEMT EEN PROEF HET BESTE ADRES VOOR is BIJ ZANDVOORTSCHELAAN 138 HEEMSTEDE TELEF. 26455 Groote maat 3.95 - 3.50 - 2.75 zeer zware 2 persoons 5.95 - 4.98 extra zware 230 x 190 12.25 - 11.50 - 8.75 2 persoons zeer solide 6.25 - 5.25 en 3.65 idem met zijde damast overtrokken 9.75 - 8.90 en 7.50 groote 2 persoons molt. dekens 98 cent Kapok garnituren 2 persoons 6 deelig, overtrokken met linnen damasttijk gevuld met Prima Java-kapok 59.50 - 47.50 - 37.75 en 24.75. IJzeren ledikanten 1 en 2 persoons in diverse kleuren en uitvoeringen met inbegrip van gezondheids- of spiraal matras 24.50 - 19.75 - 16.90 - 13.75 - 9.75 - 5.75 en 4.98. Als extra reclame bieden wij thans aan Prima massief Eiken Slaapkamer Ameublementen geheel compleet voor den prijs van slechts f 198. ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE Opleid, voorde praktijk examens (Mercurius, Verg. v. Leer.) Clubles f 4.50. Privéles f 8 p. m. Prosp. gratis. Inlichtingen dagel. Oude Gracht 71 Tel. 14517 THE BLUES-WALTZ TANGO SLOW-FOX Privé onderricht dagelijks DANS ACADEMIE UIT DEN BOSCHSTRAAT 13 b/d Wagenweg. JONGE FOX-TERRIERS, JONGE DU ITSCHE HERDERS, BOXER, RUWHARIGE FOX-TERRIER, JONGE DWERG-PINCHERTJES, enz. TELEF. 15858 - HOUTVAARTPAD 206 - HAARLEM ENORME VOORRAAD 1e KLASSE MERKEN VUL PENNEN EN -POTLOODEN MODERNE KLEUREN Ridderstraat 18 HAARLEM BORNEOSTRAAT 4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 vanaf f 1. f 0.65 Buitenbanden Binnenbanden Zadels f 1.80 CAMPLAAN 18 - TEL. 28152 2 PERS. RUSTIGE ZIT-S L A A P K A M E R OF ZIT- EN SLAAPKAMER AANGEBODEN BILLIJKE CONDITIËN - PRIMA REFERENTIËN met 1 zegel met 1 zegel met 1 zegel met '/2 zegel met 1 zegel Behalve uitstekende kwaliteit - voor billijke prijs - ontvangt U bij ruim 200 Zijlstra- artikelen spaarzegels voor fraaie serviezen, tafelzilver of geld! HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 TELEFOOON 1 41 95 in alle maten en dikten voorradig vanaf 19 centper M2 KOUDWATERLIJM16 cent per Bus GROENE CARBOLINEUM55 cent per Ltr. KOOLTEER 10 cent per Ltr CARBOLINEUM 10 cent per Ltr PRIMA ASP HALTPAPIER12 cent per Mtr hoek HEERENWEG TELEFOON 28185 OPGERICHT 1848 Afnemen, bewaren en weder ophangen /an MARKIEZEN. - ZEER BILLIJKE PRIJZEN lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll iiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir Voor Gedipt. Coupeuse-Costumière NAAR MAAT JAPONNEN F 6.- EN F 8.- MANTELS F 10.- EN F 12.50

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6