HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNs KWAK J Fr. VOSSE H. I. F El JE VERKOOP NAAR INKOOP L. QUIST Anthoniestraat 81 C. BOOMS 3 Wijnhandel J. P. A. STAPHORST BINNENWEG 82 LOOSJES UW DRUKKERIJ! WILD GEVOGELTE Adverteert onder PIJLTJES B CAVALCADE SCHOUWBURG IANSWEG OPOE GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUURVERHUUR AAN Huize Karolv HEEMSTEDE FABER'S TAPIJTHANDEL EN WONINGINRICHTING Winterschotels! liiWiibimdi 40 cl I"""1 COGNAC VIEUX, eigen import TIPTOP Fa. ROGGEVEEN 1 LUXOR PROLONGEERT FIRMA D. J. KORS OCCASION „SELECTA" C. VAN WIERINGEN Administratie van huizenassurantiën,hypotheken, taxatiën, etc heemsteedsche dreef 276 tel. 28236 hui: Osselappen Delicatessenhandel WINDT DE DDED-VAN RIJK ENSEMBLE DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT H. VERDAM'S IISBAR OLIEBOLLEN Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. Raadhuisstraat 24 - Tel 28904 VOOR ERHUIZINGEN RAAGT MEN eerst prijsopgave bij ZIJT GIJ JUIST AANGESLAGEN? Administratiekantoor „INTERMEDIA" Geen mooier St. Ni co laas cadeau LEIDSCHEVAART 142 RAVELINGSTEEG 13 TELEF. 11292 Sinterklaas is weer op komst! Voor geschenken eens kijken, informeeren en koopen bij Mr. Vleeschhouwer - Tel. 15795 - Caslerrib70 ct. per pond Klapstuk50 Rolpens60 Hamschijf.35 Rookworst (Zadelhof Iste soort) 70 Mager pekelspek35 Gekookt mager spek 40 Versche Varkenslever 50 Groote Ossetongenf 1.50 stuk Gerookte Ossetongen 2. HOOREN EN BEZORGEN DOOR HAARLEM EN OMSTREKEN ZONDER PRIJSVERHOOGING Binnenweg 3 bij de IJzeren Brug HEEMSTEDE TELEFOON 28 141 Wij vragen o.st. Uw aandacht voor Vraagt onze heerlijke Mainzer Zuurkool, p. p. 8 cent met Knakworstjes per stel 22 cent Extra Koffie-reclame prijzen per pond vanaf f 0,60 - f 0.70 - f 0.80 - f 0.90 - enz. Aanbevelend, C. BOOMS Anno 1810 Wijnen Bieren Gedistilleerd Bronwateren Een prima Cognac, tegen lagen prijs f 2.60 per 1/1 fl. - f 1.35 per 1/2 fl. Ook verkrijgbaar per maat en in zakflacon CUBA MAHONIE SLAAPKAMER WAGENWEG 146 HAARLEM DE KERKUIL Wis-, Natuur- en Scheikundelessen G. N. GRAAFF, Azalialaan 10, Heemstede ALLEEN lste KWALITEIT WILD EN GEVOGELTE uit eigen Me ster ij is verkrijgbaar tegen billijken prijs bij SCHOUWTJESLAAN 27 - HAARLEM Tot heden iedere voorstelling UITVERKOCHT Plaatsbespreken van 10-7 uur, hoogstens 1 dag tevoren, dringend aanbevolen. 2 cassa's Telefoon 13491 WAT LUXOR BRENGT IS ALTIJD GOED. STADSSCHOUWBURG FRITZ HIRSCH OPERETTE mat. IM WEISSEN RÖSSL avond. DAS DREIMaDELNHAUS JUBILEUM JAN MUSCH BRAND IN DE STAD DON CARLOS MAAR 'N DROOM KONINGSTRAAT 17 - TEL. 11685 MANCHESTER PAKKEN MANCHESTER BROEKEN „HOLLANDIA" „DE STUDENT VAN PRAAG" JEUGD-BIOSCOOP t'T t r Schreveliusstraat 2S, b/d Rijkskweekschool a/d Leidschevaart - TELEFOON 16745 Mevrouw! Nu de tijd voor het gebruik van consumptie-ijs voorbij is en wij ons personeel niet willen ontslaan, zijn wij met een voor ons nieuw product begonnen n.l. Door de beste ingrediënten te gebruiken, zijn wij erin geslaagd iets fijns te bakken. Om U daar van te overtuigen geven wij Zaterdag 18 Nov. van 2 tot 4 uur, mits aan onze zaak afgehaald, DE OLIEBOLLEN VAN 5 VOOR 2 CENT Bestellingen van tenminste 50 cent per tele foon 16745 worden gratis thuisbezorgd. Vanaf Zondag 26 Nov. gedurende den winter eiken Zondag geopend v. 6 t. 8 uur. Op werkdagen den geheelen dag warme chocolademelk verkrijgbaar Loodgieter en electricien. Zoo niet, wendt U dan tot BELASTING ADVIEZEN GED. OUDE GRACHT 110 - HAARLEM - TEL. 13206 Artistieke afwerking Billijke prijzen BINNENWEG 203 - TELEF. 28386 i, 2de 50 P.S. Ons vleesch is wat kwaliteit en prijs betreft ongeëvenaard Haring, per 2 pot Sardines, zeer fijn p. 2 bl. Pracht Javarijst p. 2 p. Spliterwten p. 3 p. Bloem p. 3 pond Havermout p. 2 pond 25 ct. w -M Geld. Worst 25 "2 o» Schouderham S Smeerworst Lunchworst n -. 30 30 27 27 p. p. 45 ct. p. ons 16 2 ons 25 2 ons 25 ons 26 Lunchworst p. n Osserookvleesch 1% O -c Zalm Delm. p. gr. bl. 43 z Perziken p. gr. bl. 45 Erwtensoep m. kl. p. bl. 32 Taai prima p. p. 20 ct. jj! tj ZEER FIJN KOEKJE Verkade's borstpl. p. 2 ons 25 o» Amandelsnits p. 2 ons 25 ct. Choc, speculaas p. 2 ons 25 Banketstaven p. st. 25 Gevulde speculaas p. st. 10 Fondant borstpl. p. 3 ons 25 N.B. Bij aankoop van ieder Va pond koffieboonen ontvangt U I ons chocolade speculaas gratis Amandelsnits w Haagsche jongens p. 2 ons 25 o Amandel specul. p. 2 ons 25 Z Speculaas brokken met o. amandel p. st. v. 2 ons 25 28071 TELEF. 10015 3-deurs Kast Lits-jumeaux Toiletmeubel 2 Nachtkastjes Tafel 2 Stoelen stoffeering naar keuze totaal f 3 2 5. Dito kamer Eiken met Kaukasisch noten f245.- NIEUWE GRACHT No. 23 ATELIER EN TOONKAMER VOOR BINNENHUISKUNST KRUISSTR. 14. TOONKAMER VOOR DEN VERKOOP VAN GEBRUIKSVOORWERPEN LAMPEKAPPEN HAARLEM J. Q. VAN REGTEREN ALTENA Toezicht op en hulp bij huiswerk leerlingen H.B.S. 'N TIP VOOR H.H. ROOKERS NEERLAND'S BESTE 6 CENTS SIGAAR SIGARENMAGAZIJN Binnenw. 97 Heem stede - Tel. 28545 RAADHUISSTRAAT 94 - Tel. 28079 HAALT OF BESTELT BIJ ONS VOOR DE BOTER HAM: ALS VAN OUDS Gelardeerde lever 20 ct. p. ons Pekelvleesch 14 ct. p. ons 0 pond 30 ct. Boterhamworst8 ct. p. ons Leverworst7 ct. p. ons Bloedworst om te bakken 7 ct. p. ons Gekookte worst 8 ct. p. ons TEVENS ALLE SOORTEN VLEESCHWAREN Als reclame: Telefoon 16238 Dagelijks versche Holl. DUINKONIJNEN 50, 60 en 80 Ct. per stuk TAMME KONIJNEN50 Ct. p. pond SOEPKIPPEN, versch geslacht. 35 panklaar45 BRAADKIPPEN van f I.- tot f 1.75 p. stuk POULARDES f2.-, f2.25 en f2.50 EENDVOGELS (wild of tam) f I.- HEI HAZENf2.- en f2.50 PATRIJZENf I.- en f 1.25 FAZANTENf 1.40 en f 1.60 KIPPENPOULET (in iedere hoeveelheid) 50 Ct. per pond 2i/2 pond Schouder Carbonade voor f I. SOUND THEATER Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen I avondvoorstelling, aanvang 8.15 uur. Woensdag MATINEE, aanvang 2.30 uur. Geen toegang beneden 14 jaar. Zondag 19 November, 8.15 uur: In de hoofd- en Titelrol: Blijspel in 3 bedrijven van Georg^Bair, vert. J. v. d. P. Een groot nieuw lachsucces. MedespelendenHein Harms, Jaap v. d. Poll, Adolph Hamburger, Lieze v. d. Poll, Fle de Vries, Mieke Flink, Lousje Bouw meester. Prijzen f 0.40 tot f 1.50 pl. rechten. Plaatsbespreking dagelijks ook per Telefoon 11430. Reeds meer dan 900 maal in New-York gespeeld. Zondag 2 en 8 uur populaire voorstellingen Dinsdag 21 Nov. 8.15 uur Woensdag 22 Nov. 8 uur Alex. Moissi, A. Basserman, Ernst Deuits, Tilla Durieux Donderdag 23 Nov. 8.15 uur VOLKSVOORSTELLING Nederlandsch Tooneel f7.50 f 11.50 f 15. f2,25 f2.75 f3.45 f4.50 WOLLEN SCHIPPERS- EN ENGELSCHE TRUIEN MOLTON HEMDEN f 1.90 f 2.25 WOLLEN JAEGER HEMDEN f 3.50 f 4.50 BIOSCOOP EXPLOITATIE Lommeroord - Heemstede ZONDAQ 19 NOV. 5 UUR en 8.15 UUR De Kunstfilm In de hoofdrollen: CONRAD VEIDT en WERNER KRAUSS. Prijzen der plaatsen Ie Rang f 0.60,2e Rang f 0.45,3e Rang f 0.30 Toegankelijk voor personen boven 18 jaar Zaterdag 18, Zondag 19, Woensdag 22 Nov. half drie HOOFDNUMMER HETOERKOMISCHE FILMWERK „M'n NEEF UIT CANADA" LACHEN, BRULLEN, GIEREN. Entree f 0.I5 Personen boven 14 j. f 0.25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4