R. BOVEN's Haagsche Leverworst FIJNWASSCHERIJ WACHT NIET AF JAN VAN WIJK RIJWIELLAMP O. TH. DANTUMA r St. N icolaas Cadeaux GEZ. DE REGT, De Gruyter's LAMPEN SNELTAX II GAUW GOED ALS EXTRA RECLAME: R. BOVEN'S SLAGERIJEN JOH. DE GROOT Jr. N.V. V/D SLOIJS BRABANTSCH SCHOENENHUIS BRONSTEE PARK JAN VAN GO YENSTRAAT 29 Bel dan op: Belgische Anthraciet Oranje-Nassau Anthraciet HAZENPEPER VULPENHUIS f3.50 6.500- TE KOOP aan De Rijnstraat HEERENHUIZEN KENNELKLEIST heeft te koop W. H.VAN STAVEREN Patisserie „DEKWAKEL" Voor nuttige SINT NICOLAAS GESCHENKEN WILHELMINAPLEIN 15. OSRAM BI-ARLITA N.V. DE ADELAAR Mr.CORNELISSTR. 33-35 - TEL. 10118-HAARLEM N.V. v. d. Sluijs, Vleesch en Veehandel A.s. Maandag en Dinsdagj ili 10144 of 14079 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT WEET JE WAT LEKKER IS? I DAMES. Uw kapster opent dezer dagen haar zaak Komt U eens kijken Dank U DAMESKAPSALON MARY RAASVELDT Permanent Wave - MANICURE - Ondulation Marcel Stelt U prijs op onberispelijke aflevering van OVERHEMDEN, BOORDEN enz. enz. 10 118 EERSTE DE HEEMSTEEDSCHE COURANT Kantoor: Brouwersvaart 106 - Telefoon 10748 GRINT, BRANDSTOFFEN en SCHELPEN BRECHCOKES TEGEN GASFABRIEKSPRIIZEN HOTEL VAN REE Wij leveren U een prima ELECTRISCHE LAMP voor f4.50 - De nieuwste BOSCHLAMP f 6.95 BILLIJKST ADRES VOOR ALLE REPARATION HAARLEM Eigen Reparatie-Inrichting IOeFILIAAL DER VLEESCH- EN VEEHANDEL NEDERLANDSCHE VEGETARIERSBOND VOORDRACHT met LICHTBEELDEN Engelsche Spaniel, Dwerg- poedeltje, Duitsche Dog, Foxterrier, Duitsche Her- der, Boxer enz, enz. JO EIKEHAAR, Koediefslaan 60. GESLOTEN. BRANDSTOFFENHANDEL Prima ANTHRACIET reeds v a. f 180 H. DRIESSEN WINTERARTIKELEN SINT NICOLAAS NADERT! „WESTERHOUT" verschaft Uw echtgenoot of Verloofde wolken van genot Thee ettra goedkoop Bij VOOR ELKE KAMER EEN PASSEND ORNAMENT C. C. KROUWELS KONINGINNEWEG 6 bij de Raambrug GROOTE KORTING ST. NICOLAAS INKOOPEN met de Vraagt onze speciale tarieven per uur N.V. DRUKKERIJ w DE ERVEN LOOSJES No. 46. 17 NOVEMBER 1933. DOOR ONZE GROOTE OMZET ALTIJD VERSCHUU! Zegt U dat niets? 1 POND CARBONADE i 1 GEHAKT, fijn gekruid te Zamen f 1.— 1 RAUWE REUZEL 2 POND GEHAKT, fijn gekruid f f Va RAUWE REUZEL I le Z*m f °'75 OSSENROLLADEvanaf f 0.60 p. pond OSSENTONGENvanaf 1.50 p. stuk 3 POND KALFSLAPPENf 1.10 1/2 FIJN GEBRADEN ROSBIEF f .40 Va SCHOUDERHAMf 0.25 1 RIBLAPPENf 0.60 1 OSSENLAPPENvanaf f 0.45 KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 naast de qruyter Telefoon 16542 I HAAK Laat zij U behulpzaam zijn. Dan behoeft U niet af te wachten. GED. OUDE GRACHT 88 HAARLEM - TEL. 10144 totdat een cliënt eens bij U binnen stapt. Ga er op uit. Haal hem desnoods. Indien U het niet doet, een ander is U voor. Persoonlijk kunt U dit natuurlijk niet doen. Maar er is één middel, 'mits goed toe gepast. 20/30 2.60 p. H.L. 30/50 2.50 p. H.L. bij 5 H.L. 2.40 - 2.50 per H.L. - 15/20 ƒ1.80 EIERKOLEN 0.Nƒ1.50 per H.L. GEKLOPTE COKESƒ0.75 PARELCOKES0.80 per H.L. 60 cent per portie. Met aard.Roodekool en appelmoes f. 1.10 Ook aan huis bezorgd. Erwtensoep compleet f. 0.50 CAM PL A A N 18 TELEFOON 28152 NU is het de tijd voor een nieuwe Buitenbanden Binnenbanden Zadels vanaf f 1. f 0.65 f 1.80 JAN V. OQVENSTR. 11 - HEEMSTEDE TELEFOON 11161 ZIJLSTRAAT 90 ENORME VOORRAAD 1e KLASSE MERKEN VUL PENNEN EN -POTLOODEN MODERNE KLEUREN Vraagt onze DANTUMA VULPEN met 14-karaats gouden pen Wagenweg 124 Telefoon 16160 Zie in dezen winkel onze prijzen. Het vleesch wordt U thuis gebracht voor den winkelprijs. Aanbevelend, bij Wandelbosch Groenendaal te Heemstede, mooie ruime met gelegenheid voor garages, Comfortabel en geriefelijk ingericht, voor slechts f 6500.-. Hypotheek aanwezig Adr.: BOSMA EN BOVENKAMP, Telefoon 28930 en 28942 - HEEMSTEDE Afdeeling Haarlem en Omstreken. Secr. Kastanjestraat 20 Op Woensdag 22 November 1933 zal de Heer B. C. KOOL uit den Haag te Heemstede in „Hof van Heemstede", Valken burgerlaan 38, een zeer interessante voordracht houden met als onderwerp: Een praatje bij een plaatje; een en ander over moderne voeding". Aanvang 20.15 Toegang vrij TELEF. 15858 HOUTVAARTPAD 206 - HAARLEM DAMES KAPSALON wegens huwelijk TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT 8 PER H.L. G. J. VOORN, Leidschevaart 436 - Telefoon 15408 Bediening per automaat na 8 uur, 's Zondags na 2uur. WARME CROQUETTEN, SAUCIJZE- BROODjES EN APPELBOLLEN. <4 BINNENWEG 88d. - TEL. 29119 Speciaal adres voor degelijke en nuttige Beleefd aanbevelend, UW AANGEWEZEN ADRES Fijne Geldersche Rookworst65 ct. p. p. Onze bekende fijne Rolpens75 Prima Gclderseh mager Rookspek 50 Onze steeds gevraagde Varkenshaasjes nog ver krijgbaar a60 AANBEVELEND, VLEESCHHOUWERIJ A. van der W E E R D, Jan v. Goyenstraat 24, Telef. 28341. Heemstede Een cadeau uit het SIGARENMAGAZIJN WAGENWEG 138, Tel. 17140 naaï ,oor 75 t pond The. van 70 55 f? 100 WATT. F 1.95 NU F 1.67 75 1.60 1.38 60 „1.50 1.28 40 1.30 1.10 DE NIEUWE PHILIPS 100 WATTF 1.95 NU F 1.75 75 „1.60 1.44 60 jj 1.50 ff 1.35 40 j) - JJ 1.30 fj ff 1.17 Octrooi vrije lampen van 16, 25, 32, 50 Kaars 38 ct. onder volle garantie. BINNENWEG 163 TEL. 28378 HAARLEM, Nassaustraat 5 - Tel. 17031 HEEMSTEDE, Valkenburgerl. 73 - Tel. 28332 EN ZIJN DINGEN, WELKE MAAR ZEL DEN WERKELIJK SAMENGAAN. DE UITZONDERINGEN BEVESTIGEN ECHTER DEN REGEL. Door een TECHNISCH MODERN uitgerust bedrijf en een uitgebreiden staf van uitsluitend VAKMEN- SCHEN zijn wij in staat „gauw en goed" te leveren en.tegen PRIJZEN, welke in overeenstemming zijn met den tegenwoordigen tijd. GED. OUDE GRACHT88- HAARLEM EVEN OPBELLEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6