ST. NICOLAAS Geschenken „LQOSJES Leesgezelschappen" C. BOOMS Groote uitverkoop I. DE GOEDE i GEOPEND Een cadeau voor het geheele gezin? van Basten's Woninginrichting INT NICOLAAS CADEAUX! „DE CAMPLAAN" EEN HAARD OF KACHEL KOOPEN IS EEN VERTROUWENSZAAK Fa. GEBR. FELIX TH. v. d. ASDONK Zeer uitgebreide collectie HEERENZAAK Vischhandel»Vischhandel Een abonnement op Schoenenmagazijn Alle Heemstedenaren ROOYAKKERS SCORTHUIS HEEMSTEDE Delicatessenhandel VISCHHANDEL P. H. EDELAAR VERRASSING AFSLAG VAN 1ste KWALITEIT VLEESCH St. Nicolaasgeschenken DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GROOTE HOUTSTRAAT Vraagt gratis prospectus Groote Houtstraat 100 Tel. 10784 Warme PANTOFFELS of met wol gevoerde SCHOENTJES ir verschillende kleuren en prijzen. IJSHAKKEN, OVERSCHOENEN Raxsluiting iets nieuws, enz., is als ST. NICOLAASCADEAU altijd een welkome gast. VAN TURNHOUT's WAGENWEG I 4 - Tel. I I I 40 Binnenweg 3 bij de IJzeren Brug HEEMSTEDE TELEFOON 28141 Wij vragen o.st. Uw aandacht voor J x/2 Vraagt onze heerlijke Mainzer Zuurkool, p. p. 8 cent met Knakworstjes per stel 22 cent Extra Koffie-reclame prijzen per pond vanaf f 0,60 - f 0.70 f 0.80 f 0.90 enz. Aanbevelend, C. BOOMS xk van alle voorradige Goederen, dus een bijzondere gelegenheid thans Uw ST. NICOLAAS-CADEAUX te koopen VERGEET VOORAL NIET VOOR DE A.S. ST. NICOLAAS DE ETALAGES TE BEZICHTIGEN - SPECIALE PRIJZEN o Hl B. A. CASSEE EN ZONEN m ZIJLSTRAAT 83 - Telefoon 11307 - ZIJLSTRAAT 83 g ZIJLSTRAAT 83 ■o Telefoon 11307 A. CASSEE EN ZONEN ZIJLSTRAAT 83 2 DROGISTERIJ EN FOTOHANDEL „Zandvoorter Allee" Nuttige geschenken Eau de Colognes Boldoot Coty 47 I I Parfums Luxe doozen zeep voor elke beurs Wis-, Daluur- en Scheikundelessen Electro en Verlichtingen Voor het Rijwiel Radio H. BOOGAARD Loos j es, UW Drukkerij Camplaan 35 Telefoon 29527 Dagelijks versche Visch p.s. Ter kennismaking geven wij aan iederen 25sten kooper een Bakkerij „DE KORENBLOEM", Binnenweg 88, TEHUIS aangeboden Bakkerij H. JANSEN SMEDEN WAGENWEG 31 SCHAATSEN, SLEDEN, HUISVLIJT- ARTIKELEN, IJZERWAREN, KEUKEN- UITRUSTINGEN SCHILDERWERK GEVR. PIANO-ONDERRICHT 3 OOK IN ONZE GERZON Vraagt het merk ,,TRUEFORM", de ideale schoen in verschillende modellen, welke ieder voeteuvel ondervangt als maatwerk. Het huis van 't beter schoenwerk. Na St. Nicolaas kan geruild worden. krijgen voor hun St. Nicolaas van ons de allerfijnste fruit en de beste aardappelen en groenten Komt het allen halen. BINNENWEG 27 - TELEF. 28161 Heelemaal voor niets kan natuurlijk niet, maar komt zien en overtuigt li dat hetgeen wij U aanbieden haast een CADEAU IS. De prachtigste fruitmanden of fruitschalen vruchtfn in flesschen of bussen enz. enz. PRACHT GESCHENKEN Noten zonder een slechte 25 ct. p. p. enz. enz. Aanbevelend, Voetballen compl. 140180 220200 en hooger. Jerseys 140150105210 Kousen 120140, enz. Scheenbeschermers 4065 85180200 p. paar. Voetbalschoenen 225250 325350 en hooger. Voetbalbroekcn 68, alle kleuren. Fietstasschen 50-85-110, enz. Fietshandschoenen 110125 165,Motorliandsehoeneii en kappen. Hand escherm, 58-85 - 110. Schooltasschen, Actetas- schen, Knielappen, Sport riemen, Koffers. Espanders, Schommels, llek- stokken, Ringen, enz. Camplaan 41 - Tel. 28109 Aanbev. W. LUITEN Haring, per 2 pot 25 ct. Sardines, zeer fijn p. 2 bl. 25 Pracht Javarijst Spliterwten Bloem Havermout p. 2 p. 30 p. 3 p. 30 3 pond 27 2 pond 27 Geld. Worst P P- 45 ct. Schouderham P- ons 16 f» Smeerworst P- 2 ons 25 M Lunchworst P 2 ons 25 ft Osserookvleesch 1 ons 26 99 Zalm Delm. P- gr. bl. 43 99 Perziken P- gr. bl. 45 99 Erwtensoep m. kl. P bl. 32 99 Taai prima p. p. 18 ct. J <3 Verkade's borstpl. p. 2 ons 25 o 3 Zeer fijne Banketbeuling p. pond 85 ct. o Speculaas brokken met amandel p. st. v. 2 ons 25 Choc, speculaas p. 2 ons 25 Banketstaven p. st. 25 Fondant borstpl. p. 3 ons 25 N.B. Bij aankoop van ieder I pond koffieboonen ontvangt U pond speculaas gratis PLEIN 19 HAARLEM TELEFOON 11159 5- O H m 2 cl co Ook maken wij U attent op de a.s. Weeldebelasting: Alle thans gekochte goederen worden GRATIS bij ons opgeborgen tot U het gekochte noodig hebt Zandv.laan 101 Telefoon 267 30 Gediplomeerd Drogist Beleefd aanbevelend Toezicht op en hulp bij huiswerk leerlingen H.B.S. 6. N. GRAAFF, Azalialaan 10, Heemsiede s Zooals bekend zijn onze sorteeringen in alle afdeelingen altijd ENORM en PRIJZEN LAAG. VOORAL NU!!!! IN MODERNE EN ARTISTIEKE DECORS. Kronen, Kappen, Schalen, Ganglantaarns, Pendels, Piano-, Schemer-, Bureau-, Lees- en Wandverlich- tingen, „enz. enz. enz. Electrische Haardrogers, Keteltjes, Scheerbakjes, Broodroosters, Kookplaten, Verwarmingskussens, Massage- en Scheer-Apparaten, Sigaren-aanstekers, Kachels, enz. enz. enz. Rijwiel-dynamo-lampen, alle merken; Lucas, V. T., Nord-Light - Empo - Rieman - Lohman - Bosch - Enwell f 3.45; Sbik, enz. enz. Handkappen, Hand schoenen, Beenpijpen, Stuurtasschen, Jasschermen. Kilometertellers, Spiegels, Bellen, Electr. achter lichten, Schijnwerpers, Dubbellichten, Kloksloten, enz. enz. enz. LOEWE RADIO TOESTELLENf 99.00 Luidsprekers, Gramophoon-Motoren en Verlichtingen, Pic-Ups, Naalden, Bakjes, Koptelefoons. LISSEN-PERMANENT DTN. LUIDSPREKER een juweel van geluid slechtsf 7.50 KOMT ONZE NTEUWE TOESTELLEN ZIEN!! BIJ ONS HET BESTE RESULTAAT! LYNOCORE - NEUTRALAND - SIENUS, alle onder- deelen Hol'and 1934, Waldorp, Pan-Europa. DE LAAGSTE PRIJZEN! Groote sorteering in R A D IO - K A S TE N. ALLEEN: ZIJLSTAAT 11-13-15 bij de Brutr. Huis- en Decor.- Schilder Behanger VAN 'T HOFFSTR. 4 H A A R L E M Uw stoof- De speciaalzaak voor en bakpaling: en alle voorkomende gerookte vischsoorten. Ook in zuurwaren zijn wij eenig. Gerookte vischsoorten machinaal gesneden. Ook Uw be lang is 't eens prijs te vragen. Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging Telef. 29527 Telef. 29527 Beleefd aanbevelend, (ZIE ETALAGE) levert U het beste BROOD, KOEK en BESCHUIT Wittebrood 14 en 7 cent. melkbrood 18 en 9 cent, aan de bakkerij afgehaald. Beleefd aanbevelend VRIENDELIJK, ZONNIG tegen billijke condities bij Gedipl. Verpleegster TE HEEMSTEDE Br. no. 155, bur. v. d. blad. Het beste vo'koren, wit rogge en zeer fijn licht tarwebrood, eerste kwaliteit wittebrood, alles 8x/2 cent de 4 ons. Wilhelminaplein 12 Bezorging door het geheele dorp.- Beleefd aanbevelend U SLAAGT DAAR ZEKER VOOR ST. NICOLAAS-CADEAUX WIJ NOTEEREN VOOR Rookworst Geld.f 0.38 Org. Casler Rib Rolpens 0.60 0.55 Biefsluk en Haas f 0.80 Rosb'ef Vet bij vleesch 0.60 0.40 Wij verkoopen alleen 1ste kwaliteit. Hooren en bezorgen door geheel Haarlem en om streken. ZONDER PRIJSVERHOOGING, Beleefd aanbevelend, JAN VAN SCHIE Jr., Edisonstr. 1A, HAARLEM TELEFOON 13002 BINNENWEG 1, HEEMSTEDE, Tel. 28027 TE KOOP 2 H. Winterjassen als nieuw 7 Gld.p. st. 2 jonge H. winterjassen 6 Gld. p. st. Nieuwe Kruisstraat 16 zw. AUTO'S. Eenige gebruikte auto's te koop aangeb., we gens omstand. Buitengew. bill. Tel. 28600 v. Ostadepl. 4 TE KOOP Werkbankje 5.Kinder ameublementje (2 Stoeltjes, 1 tafeltje) 5.50. Alles nieuw. Korte Houtstr. 9. Tel. i2929. TE KOOP Simplexfiets met hulpmotor 65.en H.fiets m. versn. 14.z.g.a.n. Witte Heerenst.r. 11, H'lem. WHIPPET 5 pers., 4 deurs, loopt 1 op 11, mooie wagen, beste banden, pr. 175. H.D. nieuw type, zw. model, eompl. uitgerust 165. A. VAN KOOTEN, Benne- broekerdijk 13, Haarlem mermeer. Philips Ultrasol (kunstzon) te koop. Als nieuw. Prijs 50.Karei van Mander- straat 53, Haarlem. Goed spelend Radiotoestel 25.m. garantie. Leid- schestraat 93. Telef. 17167. WEGENS VERTREK te koop aangeboden Fransche Zilverkast/ 75.partij Ind. wapens 40.tafel-Rou lette met hark en doek ƒ10.Barometer ƒ5. marmeren inktstel met zilv. potten 10.Te bevr. Bloemendaalscheweg 145. Eindpunt tramlijn 2. TE KOOP Waschtafel m. marmerblad 17.50. Schrijfbureau met Centr. Sluiting 30. Koningstraat 36, Haarlem. TE KOOP Een koffergramofoon z.g.a.n. m. 3 nieuwe platen. Pr. 20.- Klapheklaan 9, Aerdenhout. BIOSCOOPFILMS (normaal) geschikt voor huisbioscopen 1 en 2 ct. p. M. Coornhert- straat 32 Haarlem, bij Zijlw. Te Huur aang. te H'stede vrij bovenhuis, 5 kamers, voorz. v. el., gas en water. Dir. te aanv. f 25.- p. mnd. Br. no. 180 Bur. v. d. Bl. DAGMEISJE GEVRAAGD, pl.m. 18 jaar (voor direct). Mevr. Edelaar, Camplaan 35. Voor meisje van 14 jaar plaatsing gevraagd voor hal ve dagen. Adres: Billiton- straat 7, Heemstede. Assurantie-portefeuille in brand, varia en automob. ter overname gevraagd. Br. no. 178 Bur. v. d. Blad. Echtpaar z. k. vraagt tegen 1 Januari medebewoning van een huis of zit- en slaap kamer met gebr. v. keuken tot 'n prijs van f 20 a f 25 p. m. Br. No. 181 Bur. v.d. bl. B.z.a. nette werkster, liefst voor den Donderdag. Inl. Bosboom Toussaintstraat 5. Gedipl. Kraamverzorgster b.z.a. v. direct of later. Ook voor Zieken. Cond. nader te bepalen«Br. no. 176 Bur. v. d. Blad of telef. 29096, Heemstede. B.Z.A. ORGELMAKER, voor het stemmen, reparee- ren en schoonm. v. orgels en piano's. 36 j. als zoodanig werkz. Vraagt prijs zonder verplichting. Turfmarkt 8. Prima Modiste b.z.a. v. mo- derniseeren v. hoeden, m. chique h. v. resten stof b. mant. of cost. Jac. v. Cam- penstr. 14, H'stede. Laat Uw Kleeding Koeren of Repareeren bij vakkundige Kleermaker. Zoowel Dames als Heerenkleeding. Zendt briefkaart. J.L. SMIT, van Sillemstr. 39, Haarlem N. VERLOREN Zondag j.l. een blauw fluweel m. zilverband afgezet rijdekje, gaande van Haarlem naar Heemstede- Tegen bel. terug te bez. Kennel Kleist, Houtvaart- pad 206. H'lem. Tel. 15858. Laat nu uw stoelen over trekken met prima leerdoek 1.85. Willemsen, Kerkstr. 2, Tel. 15957. HOUT EN TRIPLEX uit den goedkoopen triplexhandel „Het Zuiden" Teslastraat 9 - Tel. 14360 is goed en voordeelig. Zaterd. geheele dag geopend. L. TOUWEN, Timmer- en Meubelbedr., v. 'tHoffstr. 74 Haarlem W., levert USjoel bak. 8.75. Pingpongtafels 15.50. Speelbord, 5.25. Speeltaf. 11.75. Boekenk. 17ï50. Schrijfbureau 22.50. Mevrouw TERPOORTEN, Helderziende, beroemd Pla- neetkundige. Te spreken van 210 uur. Sophiastraai 19. MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken. Sopbiastr. 2/w..Hrl.Traml. 4 GEDIPL, COSTUMIERE b.z.a. v. Dames- en Kinder - kleeding; thuis werken of bij cliënt aan huis. Br. rto. 177 Bur. v. d. Bl. KENNEL „TH0RNW00D" v. 't Hoffstr. 93 - Tel. 16908 Te koop prachtige glad- en ruwh. Foxterr., Pekingees., Fr. Bulld., Witte Keesjes, Griff. Brux. Spaniels, Iersche Sett., Aird Terr., Boxers, D. Herders enz. Actetasschen vanaf 1.25. Reparatie billijk. Koffers in alle prijzen: H. L. Ruijtén- schildt, Nassaustraat 25zw. COSTUMIERE B. Z. A. Eenv. japon 5.Gekl. japon 7.50. M. A. Schoorl, Leidschestraat 44rood. DODGE AGENTSCHAP voor Haarlem en Omstreken Garage JAN R. DU RIEU, Olieslagerslaan 3644. Tel. 10570 b.g. gehoor 13441. OVERHEMDEN. PYAMA'S. LINGERIES voor D. en H. Speciaal naar maat. Atelier „Modern" van 't Hoffstr. 6 vraagt staalcollectie BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger. ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. Tropische vissclien en planten vanaf 10 et. Compl. Aquar. m. pl. en visschen 5.—. Wouwermanstr. la, H'lem. RADIO. Eenige overjarige Philips en Telefunken toestellen van 175.-v./55.-,m. ingeb.luid- spr. 65.-. H'st.dreef 250. MASSAGE CONSTANDSE, Rembrandtlaan 5. Tel. 28766. DANSINSTITUUT „THE COSY CORNER" Zeer beschaafd milieu. Privé danslessen en kleine clubs. Tel. 14384. Prospectus op aanvraag gratis. OUITSCH In korten tijd spreken, lezèn en schrijven door gedipl. Heer. Priv.les 50 ct. p. les. Br. No. 172 bur. v. d. bl, VIOOLLESSEN AEGIDIA DE PETIT Violiste, Amsterd. Conser vatorium. Genegen oók bij leerl. aan huis les te geven. Bill. eond. Bronsteeweg 86. Tel. 28048. J. C. E. VAN TEUTEM Piano- en theorieles Ensemble-spel en begeleiding Einddipl. Cqnserv. A'dam. Julianaplein 5. door Heer,gegar. lstekracht, oud-leerling van binnen- en buitenlandsehe muziekauto- riteiten. 5.- per maand. Br. no. 179 Bur, v. d. Bl. PIANOLES MET THEORIE d. dame, desgeweïischt met Fransche, Duitsche of lta- liaansche convers, f 1.- p. les. Br. no. 175. Bur. v. d. Bl.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3