geeft uw Opdracht tot koop- verkoop huur - verhuur aan ÏÏEEMSTEDE'S WONINGBUREAU >RNfc KWAK St. Nicolaasetalages Nuttige Cadeaux LIPPITS HOEDENMAGAZIJNEN Wijnhandel J. P. A. STAPHORST BINNENWEG 82 - S3 R. BOVEN's Haagsche Leverworst HOUTEN Is U reeds abonné op ons blad? I SCHOUWBURG JANSWEG DE WEDDENSCHAP MET DEN DUIVEL Firma G. SCHUILING huize Karolv UW OPTICIEN W. J. VOGEL RECLAME PAKKET: R. BOVEN'S SLAGERIJEN LUXOR HET MYSTERIE PULLMAN No. 12 St. NICOLAASGESCHENKEN Adverteert onder pijltjes VOOR ST. NICOLAAS KAREL OUDSHOORN Administratie van HuizenassurantiënHypotheken, HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 axatïën, etc. KUNSTKRING „HEEMSTEDE" Voor Dames Hoeden en Mutsen met Shawls en Kinderen vanaf I.vanaf 1.75 Voor Heeren HOEDEN of PETTEN KRUISWEG 72 - SPECIALE ST. NICOLAAS DRANKEN: PHILIPS RADIO GRAMOFOONPLATEN KOFFERGRAMOFOONS ELECTRICITEITS- ARTIKELEN Reparatie-Inrichting DE EERSTE HEEMSTEED6CHE COURANT BANKET en SPECULAAS Woensdag 13 Dec., 's avonds 8.15 uur Gebouw Ned. Protest.bond, Postlaan: CHARLOTTE KÖHLER zondergdatggBELASTING de prijzen deed stijgen. Wij etaleeren^een^pracht'tcollectie Nuttige fraaie CADEjAUX tegen MjAjT I G E |P R IJ Z E N vanaf 1.90 vanaf 0.75 RUILING NA ST. NICOLAAS TOEGESTAAN Wijnen - Gedistilleerd Anno 1810 Bieren - Bronwateren V. 1-65 - 1.45 WEET JE WAT LEKKER IS? Deze week EXTRA SOEPRECLAME te zamen f 1.— 1.20 te zamen f 0.75 HET BABY WOLHUIS met BEN LYON en BARBARA WEEKS. WAT LUXOR BRENGT IS ALTIJD GOED RESIDENTIE TOONEEL ZONDAG 3 DECEMBER 8.15 Populaire prijzen van 40 cent lot f 1.25 plus rechten STADSSCHOUWBURG ST. NICOLAAS EN ZWARTE PIET ISGERALDINE'N ENGEL? KONING DAVID'S KOOR enrcsi Binnenweg 88c, Heemstede ENZ. ENZ. 4 BINNENWEG 24, HEEMSTEDE - TEL. 28483 Meest uitgebreide sorteering Moderne brillen, Pince-nez, Barometers, Thermometers, Reis- en Tooneel kijkers Speciaal ingericht voor het ver vaardigen van Brillen op voor schrift van H.H. Oogartsen Old Style BILLIJKE PRIJZEN FIJNE STAALWAREN EN HOEKSTRA'S SCHAATSEN moeten een TRACT AT IE zijn! V Daarom „franken Toegang voor niet-leden f 1.25 plus rechten. Kaarten verkrijgbaar bij den concierge van den Protestantenbond, in den boekhandel en 's avonds aan de zaal. ïïames! ROODE WIJN (voor groc)—.75 per 1/l fl. BISSCHOP WIJN—.90 1j1 EXTRACT—.50 per flacon PUNCH (Rum- Citroen- Arac-) PRIMA VAN KWALITEIT. Per Vj fl3.20 - 2.70 - 2.20 i/., fl1.65 - 1.40 - 1.15 PUNCH van Hoppe3.80 per x/i 1-95 V, fl. ALCOHOL VRIJE PUNCH per Vx tl- 90, per l/s fl. —.50 JAMAICA RUMper l/i fl.3.20 - 2 80 Levert3.60 per >/i 1-85 per xjt fl. DOOR ONZEN GROOTEN OMZET ALTIJD VERSCH 1 POND CARBONADE 1 GEHAKT, fijn gekruid 1 RAUWE REUZEL Ook deze week nog 3 POND KALFSLAPPEN f 2 POND GEHAKT, fijn gekruid '/a GESMOLTEN VET 2 POND VARKENSFRICANDEAUf 1.10 SOEP COMPLEETf 0.50 EEN GROOTE BUS ERWTENSOEPf 0.30 VOOR DE BOTERHAM: \/2 POND FIJN GEBRADEN ROSBIEF f 0.40 EEN ONS GROVE WORSTf 0.10 KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 naast de qruyter Telefoon 16542 ZANDVOORTSCHELAAN 75 HEEMSTEDE DAMES, Voor de St. Nicolaas, maken wij U attent, op onze uitgebreide sorteering Handwerk Wollen Kinderkleeding. Zie onze groote voorraad Wol, voor alle doeleinden, modellen handwerk aanwezig, onderricht gratis, gegarandeerd kleur en waschecht. Onze Reclame Matzijdenkous fl. 1.10 wordt met stijgend succes verkocht. Heerensokken en Kinderkousen. Aanbevelend, ANNA KENTER SOUND THEATER Van Vrijdag 1 De ce m be r 1933 af vertoonen wij een der meest belang wekkende, sterk sensationeele tot in het uiterst spannende, detective-film. Een reis per Pullman, waarin de eene sensatie de andere opvolgt. Het lijkt haast onmogelijk de draden te ontwarren, totdat het een kwiek Journalist gelukt licht in deze duistere geschiedenis te brengen. Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur Op de overige dagen I avondvoorstelling, aanvang 8.15 uur. Woensdag MATINEE, aanvang 2.30 uur. Geen toegang beneden 18 jaar. VROOLIJK SPEL IN 3 BEDRIJVEN PLAATSBESPREKING OOK PER TELEF. 11430 H GELEGENHEID VOOR FIETSENSTALLING ZONDAG 3 DECEMBER 2 UUR, ANNA KLAASEN'S KINDERTOONEEL op bezoek bij Grootmoeder en Harlekijntje MAANDAG 4 DECEMBER 8.I5 UUR TOONEELGROEP „HET MASKER" met in de hoofdrollen Elsa Mauhs, Const, v. Kerckhoven Prijzen, alles inbegr., f2.76, f2.30, f 1.60, f I.I3 en f 0.80. Plaatsbespr. Zaterdag WOENSDAG 6 DECEMBER 8.30 UUR Solistenkoor van de Synagogen der Groote Joodsche gemeente van Berlijn Prijzen van f 0.50-f I.50 plus rechten Telefoon 28947 (ALLE MERKEN) 'n nieuwe lantaarn of andere benoodigd- heden voor Uw rijwiel, motor of auto dan naar TELEF. 28431 - BINNENWEG 40 - TELEF. 2843I Werkplaats Haemstedelaan Speciale reparatie inrichting

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4