ISWEG I i^- Parfumerie TIP-TOP 3 Paarlaarsteeg 5 ST. NICOLAAS GESCHENKEN!! VOOR DE ST. NICOLAAS CARL VAN EMPELEN De flinke zakenman f. 2.50 BANKETBAKKERIJ MAISON LEYENAAR FADER'S Tapijthandel en Gomplete-Menbileering Fr. VOSSE Adverteert onder PIJLTJES I No. 12 NKEN Haarlem ENGELENBERG ST. NICOLAASGESCHENKEN ST. NICOLAASO BLOEMEN HANDWARMERS RUIM HONDERD VIJFTIG JAAR WORDEN IN HAARLEM VERKOCHT A. J. van der PIGGE, Gierstraat 3 DUIVEL W. JANSEN Jr. HAZENPEPER Voor nuttige SINT NICOLAAS GESCHENKEN GEZ. DE REGT, ONS :LEN LAAS >ORN i COÖPERATIE DE EENDRACHT" U.A. HAARLEM - HEEMSTEDE ST. NICOLAAS CADEAUX Gebr. van Duivenboden PARFUMERIEëN BY OUTERIEëN Prijzen LAGER dan bij elk ander VOOR VERSIERINGEN VAN DEN KERSTBOOM SIGARENMAGAZIJN „WESTERHOUT" WAT ZAL IK HEM OF HAAR GEVEN l BLOEMENMAGAZIJN BINNENWEG 95, Tel. 28545 Metselaar-Schoorsteenveger J. v. Eoyenstraat 16 - Tel. 29062 I W1LHELMINAPLEIN 15. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT N D rER sr 1933 af uecst belang- ineele tot in letective-ïilm. (RA WEEKS. e sensatie de ïmogeiijk de iek Journalist is te brengen. IJD GOED. EEL 3 R IJ VEN IRG PIET EL? OR emstede 347 FAMILIE BERICHTEN ADVERTENTIEN Fransch - Duitsch-Eng. Privaat- en clublessen MEI. I. C. S.deLUfiT - OOSTERL. 15 Boterletters p. Boterbeulingen Speculaaspoppen Taaipoppen I: p. f I.— —.40 —.24 Bankethammen vanaf f 1.25 harten „—.50 Zalmstaarten Marsepain per ons 1.25 -.20 PRACTISCHE St. NICOLAAS GESCHENKEN JAC. ROEST ZN Wat U zoekt, vindt en brengt U Groote sorteering: SCHEERBENOODIGDHEDEN ZEER GESCHIKT ALS BARTELJORISSTRAAT 23 Maison HOEBOER WIJ ZIJN RIJK GESORTEERD in WAGENWEG I38 - Telefoon I7I40 Voor iedere beurs en iederen smaak Een altijd welkom ge schenk is m Leuke kleine mandjes bloeiende planten e Kamerplanten Brouwers aardewerk a Leerdam glas Kennemer potterie e Cactusschalen enz. Tel. 28080 - Heemstede - Binnenweg 28 |L| I is het tijd om uit te zien naar goede Hiervoor moet U zijn bij ZANDVOORTSCHELAAN I38 ST. NICOLAASNUMMER DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT HAARLEM we. Hebt U onze etalages al gezien Prachtige St. Nicolaas-cadeaux hebben De prijsvraag is ook iets voor U En deelname verplicht U tot niets. Rustbanken f 35-, Stabivé-matrassen, IJzersterke Fauteuils, Kussens, Kleeden, Kapstokken. Opklapbedden f 19.50, enz. enz. PATISSERIE DE KWAKEL De St. Nicolaas-Etalage is gereed G.J. VOORN A.G.G. M. GIORGIS EN ZOON TELEFOON 13310. HOTEL VAN REE camplaan is ECHTE WALES ANTHRACIET Voor de a.s. SINT NICOLAAS: fijne Boterletters, f 1.20 per pond, gekruide Boterspecu laaspoppen f 0,70 per pond. Groote sorteering: Marsepein (eigen fabrikaat) 25 et. p. ons. Chocoladeletters DROSTE en VAN HOUTEN. Harten, Hammen, Zalmstaarten, enz. vanaf 50 cent I MAISON LEYENAAR. N.B. Onze Marsepein-Fruitmanden zijn een prachtig St.Nicolaascadeau I BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ - MEUBELMAKERIJ BEDDENMAKERIj - VERHUIZINGEN Heemstede - Binnenweg 203 - Telefoon 28386 Groote keuze St. Nicolaas geschenken EEN PAAR Kameelharen of Luxe WINTERPANTOFFELS is een verblijdend St. Nicolaas geschenk Een mime sorteering vindt II in het Schoenmagazijn van A. A. MOOREN in comb. HOOGENBOSCH BINNENWEG 19 - Tel. 29506 UW AANGEWEZEN ADRES KWEEKERIJ „DE MEERWEG" P. WILLEM KÖPER iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimii DIIIM HflNnPPn V/IIFTIH IAAD Loodgieter en electricien. Raadhuisstraat 24 - Tel 28904 DE SLIJMPILLEN VAN DE ERVEN G. F. METZ 1 en 9.15 uur. en 9.15 uur. nvang 8.15 uur. .30 uur. 18 jaar. ELEF. 11430 NSTALLING JUR, NEEL Je UUR IER" oven F 1.60, erdag UUR Ier •erlijn ten KEN) ELEF. 28431 laemstedelaan itie inrichting De Heer en Mevrouw H. ROOZEN—KLEP geven met groote vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon KEES. Heemstede, 29 Nov. 1933 Heemst. Dreef 39. Dankbetuiging. Voor de vele blijken van be langstelling ondervonden bij ons Gouden huwelijk, betui gen wij, mede namens onze kinderen, behuwd-, klein- en achter-kleinkinderen onzen oprechten dank. Heemstede, 1 Dec. 1933. P. NEESKENS. M. NEESKENS— PRONK. BILLIJKE PRIJZEN r I ff tt 1 tt tt Suist RIJK GESORTEERD IN Ged. Oude Gracht 118 Telefoon 17165 ZIE ONZE ADVERTENTIE VORIG NUMMER RAADHUISSTRAAT 18 TELEFOON 28 113 EN VRAGE MEN DEN PASVERSCHENEN PRIJSCOURANT VAN DE FIRMA Heerlijke Boterlettersf 1.25 p. p. Fijn gekruide Speculaas-poppen 0.70 Gevulde Speculaas20 cent p. ons Hammen en Harten vanaf f 1.per stuk Beleefd aanbevelend, WILHELMINAFLEIN 19 TEL. 29043 TELEF. 26455 HEEMSTEDE TELEF. 26455 heeft van dit regelmatig:druppelen holt den steen uit: gebruik gemaakt om zijn artikelen weer eens onder de aandacht van het publiek te brengen. Zoo iets moet niet éénmaal geschieden. IT Neen dergelijke campagnes moeten wekenlang van te voren worden voorbereid, en moeten na de feestdagen regelmatig worden voortgezet, voor de nieuwe komende feest dagen, zooals het Kerstfeest, Oud- en Nieuwjaar enz. Hun namen en hunne artikelen móéten vertrouwd raken in de 5050 huiskamers van Heemstede. GED. OUDE GRACHT88 TELEFOON 10144 LEI DSC H EVA ART 436 - TELEF. 15408 en ruim voorzien van ('hoe. figuren, Droste Choc, (eigen fabrik.). Ruime keuze Marsepain en Borstplaat 1.10 p. pond BANKETLETTERS 1.10 p. pond Beulingen, Staven en Spoorbanket alles uit de beste grondstoffen en roomboter bereid. HARTEN, HAMMEN en ZALMSTAARTEN. Chocoladeletter a DROSTE en RADEMAKERS SPECULAASPOPPEN a 70 cent per stuk A.S. ZONDAG DEN GEHEELEN DAG GEOPEND Aanbevelend, Ridderstraat 18 HAARLEM 60 cent per portie. Met aard.Roodekool en appelmoes f. 1.10 Ook aan huis bezorgd. Erwtensoep compleet f. 0.50 nu,cl fmn "cc telefoon 28152 afmeting 20/30 m.M. Elke Anthraciet wordt door ons nogmaals met de hand van steen gezuiverd. Imp. WITTOP KONING HAARLEM Harmenjansweg 67a Telefoon 16100 Beleefd aanbevelend, i hui Kussens Kussendekjes Fantasiekleedjes Theewarmers Plateelvazen Parapluiebakken Spiegeltjes Vachten Voetzakken Voetbankjes Waterstoven Kapstok i Tafel Kleeden Divan Schoorsteen J Buffet Lo°Pers Wollen n Gestikte I. Dekens Donzen Molton jacquard Wiegen Poppen Spreien Dekens LAAT UW TUIN VOOR DEN WINTER IN ORDE MAKEN DOOR GEDIPL. TUINBOUWKUNDIGE TELEFOONNUMMER 29103 CORRECTE EN VLUGGE BEDIENING ri«iraT«,cii ucuaii.jc, Wollen ruppeil Kapstokken Waterstoven Gestikte Dekens Spreien Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. ZIJ ZIJN BEKEND ALS EEN ZACHT EN UITSTEKEND WERKEND LAXEERMIDDEL, in doosjes van 40 stuks 35 ct.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 5