Een practisch St. Nicolaas geschenk RADIO-CENTRALE kalenders' boekwerken vulpenhouders N. VAN BREEMEN'S w„ 1 it DE IDELMI St. HABERMEHL JAN VAN WIJK De Gruvter's lOptocvn* EEN FOTO Jfc. H. J. F Ei IE SNELTAX johan de groot G. M. OORD VOOR de St. Nicolaas NAAR Fa. A. VERNOUT BRAN DSTOFFENHAN DEL ST. NICOLAAS Radio - Radio-Gramophones - Gramophones EEN FRUITMAND Een aansluiting bij de WÉMN.V. HEEMSTEEDSCHE RADIO-CENTRALE 13 ANTHRACIETEN ANTHRACIET BRECHCOKES „SPECIAAL WORDEN GENOODZAAKT OP TE RUIMEN! Gebr. Schuuring jei. 12474 - Haarlem BINNENWEG 163 SCHAATSEN SLIJPEN PRIMA WILD Belgische Anthracïet Oranje-Nassau Anthraciet Elastieken Kousen joy for ever KENNEL KLEIST VOOR EIK WIT WILS BANKETHARTEN, BANKETHAMMEN, ZALMSTAARTEN en BOTERLETTERS bij FRED. ROT ENBELSCH FRANSCH DUITSCH Taal Inst. „AMSHIDAM" 2.35 Enkelstukken 2 Tab,*To 2TÏ» VOOR UW St. NICOLAASGESCHENKEN van G. WIJKHUIZEN jr. PRIMA TAAI-TAAI CHOCOLADE ADVOCAAT 1. A. TE STRAKE, Eindenhoutstraat 1B 8 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Ongestoorde Radio-Programma's van Binnen- en Buitenlandsche Stations Aansluitkosten Binnenl. prog. Fl. 5,00 Binnen- en Buitenl. prog. Fl. 9,00 Contributie per maand Fl. 2.00 Dir. A. A. VAN AMERONGEN Havenstraat 8 Tel. 28614 Babykleeding - Slip- en Pullovers STEEDS HET NIEUWSTE Warmoesstraat 10 - Telefoon 10547 DAAN HOEKSEMA'S KINDERKALENDER HEEMSTEDE HOESBERGEN KOCKMANN Centraal IJzermagazijn RUIME KEUZE J. Verzijlbergen, Binnenweg 165 - Telefoon 28202 Zij zijn er van overtuigd,dat zij dan werkelijk iets fijns krijgen Fa. H. J. GEERLING Handel in Wild en Gevogelte En Gros En Detail Warmoesstraat 7 - HAARLEM SIGAREN St. Nicolaas aanbieding Kantoor: Brouwersvaart 106 - Telefoon 10748 GRINT, BRANDSTOFFEN en SCHELPEN BRECHCOKES TEGEN GASFABRIEKSPRIJZEN Heeft U stof? een bil aankoop van *1- Leidschevaart 142 VAN VOOR ERHUiZINGEN RAAGT MEN eerst prijsopgave bij RAVELINGSTEEG 13 TELEF. 11292 ST. NICOLAAS INKOOPEN met de Vraagt onze speciale tarieven per uur TEVENS HET BILLIJKSTE ADRES VOOR 1T UW RIJWIEL-REPARATIES 1T Wij vertegenwoordigen: Philips- Lorentz- Nora Radio en Radio-Gramophones - Luidsprekers - Pick Ups, enz. enz. Dat is het fijnste ST. NICOLAASCADEAU BINNENWEG 205, Telefoon 28389 ZAAK bij de Koediefslaan. Prijzen vanaf f 1.50 „INTERMEDIA" A N Ruime keuze in alle soorten Handwerken - Zakdoeken in Luxe doosjes - Cachets - Handschoenen - Skisokjes - Handwerk doosjes - Kralen, enz. Ziet ook onze groote wolsorteering voor Aanbevelend, Tel. 29081 BERTHA SCHUITMAKER Q O Y E N S T R A A Voor de kinderen: Prijs slechts f 0.75 BAKENESSERQRACHT 78 SCHOUWTJESLAAN 23 TELEFOON 10070 HAARLEM TELEFOON 10848 ZANDVOORTSCHELAAN 138 TELEFOON No. 26455 Voor centrale verwarming voor Haarden Het grootste gedeelte van onzen te grooten voorraad PRIMA STOFFEN, binnen den kortst mogelijken tijd A.s. verandering in zaken dwingen ons tegen ongekend lage prijzen op te ruimen: COUPONS voor Costuums - Jassen - Ulsters Mantels - Mantel-Costuums. - Ziet onze etalages Wat U daar niet ziet, vindt U in ons magazijn - Alles slechts a contant KAMPERSTR. 20-22 P.S. Wij stellen ons desgewenscht tot het vervaardigen dezer coupons tot de gewenschte kleeding beschikbaar Wij geven U eenige prijzen van courante geschenken. Standaard Wringers met 5 jaar garantie Stalen geldkisten 25 x 18 cm. Vertinde Vleeschhakmachine No. Roodkoper Waterstoven Vertinde Roestvrije Bedkruikcn Verchroomd Garderobogarnituur Pracht kist met gereedschap Kaart met Kindergereedschap Kaart met Figuurzaaggereedscha De nieuwste figuurzaagmachine Nooitgedagtschaatsen met montuur Vernikkelde kunstschaatsen. Origineele Da vos sleden Priksleden Vogel voederstandaards Amateurs werkbanken. Prima Handzagen Prima booromslag Prima Blokschaven met scherpe Oprolbare duimstok 2 meter lang Figuurzaagbeugels Drilboor met 6 boren Prima Padvindersmes met ring. Opvouwbare zakscharen met Étu Origineele Eng. Grasmachiue's Hark, Schop en Schoffel 3 stuks eitel 8.40 2.75 3.25 3.00 0.85 6.50 4.00 0.75 0.60 4.50 2.50 5.50 5.00 3.00 3.50 19.50 0.25 0.50 0.75 0.25 0.20 0.25 0.50 0.50 9.00 2.00 ZIE ONZE SPEOIALE ETALAGES!!!!! KRUISSTRAAT 34—36 Telef, 12485 TELEFOON 28378 DE IJSBAAN IS KLAAR. Laat U nu vast Uw dan kunt U direct genieten als er ijs is WIJ SLIJPEN OP NATTE STEEN HEEMSTEEDSCHE SPORTHANDEL Belt U even en wij halen ze af -711 DIE REEDS EENIGEN TIJD INWONER VAN HEEMSTEDE 'J» ZIJN KOOPEN DE Telefoon 10296 BILLIJKE PRIJZEN de grootste sorteering de fijnste kwaliteit in Rook artikelen tegen de laagste prijzen. Toonkamer aan wezig, waar U rustig inkoopen kunt doen. GEEN GROOTER GENOT DAN 'N SIGAAR VAN Aanbevelend RAADHUISSTRAAT 88 - TELEF. 28S87 20/30 2.60 p. H.L. 30/60 2.60 p. H.L. bij 6 H.L. 2.40 - ƒ2.60 per H.L. - 16/20 ƒ1.80 EIERKOLEN O.Nƒ1.60 per H.L. GEKLOPTE COKESƒ0.76 PARELCOKESƒ0.80 per H.L. door onze populaire docenten Mr. MAC DONALD - Mr. MAURICE - Herr MEIER. Conversatis en handelscorresp. - Vanaf 1 Nov. stark verlaagd lestarief. Vraagt prospectus. WHEN lid. Old! Bracht 110 Tel. 13206 Colb. cost. n. maat f 17 en f2l, keeren f 13. Overjas n. maat f 16 keeren f 9. Damesmantel n. m. f 16. Colb. costuum m. stof vanaf f27.50 Overjas vanaf f25. Prima coupe en fournituren, 2 x passen. MÜLLER, Joh. de Breukstr. 1 Haarlem. - met volle garantie - l.95 Maatwerk binnen enkele dagen DROGISTERIJ DE OUWE GAPER Ass. Apoth. LANGE VEERSTR. 20, o. fa. Kort TELEFOON 16625 if gratis zoolang de samen va g December is a HAARLEM, Nassau straat 5 - Tel. 17031 HEEMSTEDE, Valkenburgerl. 73 - Tel. 28332 ir IS HET AANGEWEZEN ADRES i ADVERTEERT ONDER „PIJLTJES" J. VAN GOIJENSTRAAT II Handwarmers, Fietshandschoenen, Stuurtasschen, Jasbeschermers, Elec. lampen, Elec. achterlichten. i GR. HOUTSTRAAT 108 Telefoon 13046 SPECIALIST VOOR His Master's Voice - Columbia - Odeon Polydor - Brunswick - Parlophon - Decca Telefunken, etc. SINT NICOLAAS CADEAUX Dames hondjes, pinchertjes, schippertjes, snoutzertjes, ruwh. foxterrier, gladh. foxterrier, malth. leeuwtjes, tackeltjes, waak- en verdedigingshonden. Een Deensche Dog 5 maanden oud prachtbeest. - Prijzen zeer billijk. TELEF. 15858 - HOUTVAARTPAD 206 HAARLEM koopen of verkoopen, wendt U tot Administratiekantoor: Ged. Oude Gracht 110 - Telef. 13206 - Haarlem Vert. L. KOUDYS Co. - AMSTERDAM Gevestigd in de voornaamste plaatsen van Nederland Vraagt gratis toezending Algemeene Nederl.j Zakengids VOOR St. NICOLAAS groote en kleine poppen Luxe flacons diverse soorten Likeur Iets nieuws A DC O

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6