IN AMERIKA CHEVROLET FIJNWASSCHERIJ „M ARS-TAX" LOOSIES UW DRUKKERU! NUTTIGE GESCHENKEN N.V. WED. OOSTEN ZOON Sint Nicolaas GARAGE PRINS Adverteeren doet Vsrkoopen BALM Bloemendaal Hensen Hensen FIRMA D. J. KORS ST. NICOLAASFEEST St. Nicolaas-Geschenken Boekhandel T. PLOMP - SPEELGOEDEREN - Alles even lekker! Nu weer Smullen JAN SEN'S G. KOOPMAN W. H.V1N STAVEREN De Woning-Courant voor Kennemerland is de meest overzichtelijke gids voor ALLE Woningzoekenden N.V. AUTOGARAGE VAN LENT Bel dan op: Mr.CORNELISSTR. 33-35-TEL. 10118-HAARLEM LEIDSCHEVAART 254 6.500.- TE KOO Paan De Rijnstraat HEERENHUIZEN AT EEN GEMAK J A. WARMERDAM v/h J. HAAK DE BESTE SM Nicolaas cschcufcevi 170 180 C. C. KROUWELS DAMESKAPSALON NUTTIGE SINT NICOLAAS GESCHENKEN 10 Heemstede, Tel. 28070, Off. Buick en Chevrolet dealer Stelt U prijs op onberispelijke aflevering van OVERHEMDEN, BOORDEN enz. enz. 10 118 KONINGSTRAAT 17 - TEL. 11685 MANCHESTER PAKKEN MANCHESTER BROEKEN GEBR. BRONKHORST VEILIG - COMFORTABEL RUIM - VERWARMD ET HET OOG OP 'T A.S. GEVEN WIJ IN ONZE ETALAGES EEN OVERZICHT VAN IN GROOTE VERSCHEIDENHEID VAN PRIJZEN BARTELJO Rl SSTRAAT 13-17 RUIME SORTEERING VINDT U BI] BRANDSTOFFENHANDEL Prima ANTHRACIET reeds v a. f 180 moet toch afgehaald worden. Wendt U daarom tot een betrouwbaar adres TARIEF BILLIJK. TELEF. 17020. B. HEEMSKERK Y Practische Geschenken Meer dan ooit geeft men in dezen tijd geschenken, welke voor den ontvanger een blijvende waarde hebben. Wij zijn ruim gesorteerd in Tafelkleeden, VAN BAKEL Divankleeden, Dressoir en Schoorsteenloopers, Wollen Plaids, Fauteuils, e.a. DE KERKUIL A DAT IS Een fijne versierde gerookte Paling Een [schotel Kreeft Een pot Kaviaar Een schotel Haring - Salade Een plateau Oesters Een pot Paté de foie Gras _Een schotel :Z a I m - Salade Op elk tijdstip en overal bezorgd PAARLAARSTEEG 1 Telefoon 12842 Overhemden Overhemden Slipovers 0 0C Lumberjacks t in RIJBROEKEN SPORTKOUSEN SOKKEN ELECTRISCHE GESCHENKEN KOMINGIMNEWf G No. 6 Mainzer Zuurkool a 10 ct. p. pond Geldersche Rookworst Casseler rib - Knakworstjes Mager Spek a Neemt U eens proef en U wilt nooit andere meer eten. Z Z Raadhuisstr. 54 - Tel. 28022 SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres voor burgerwerk en witwerk G. VERBEEK v. EL - Wipperplein 4 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 48. 1 DECEMBER 1933. VERKRIJGBAAR AAN DE KIOSKEN TE HAARLEM, AMSTERDAM, HEEMSTEDE-AERDENHOUT EN BIJ DE ADM. QED. OUDE GRACHT 88, HAARLEM (TELEF. 10144) f 0.10 PER EXEMPLAAR OPGAVEN VAN CA. 20 MAKELAARS EN WONINQBUREAUX de scherpst concurreerende automobielmarkt ter wereld slaat sedert 1930 een verkoopsrecord boven alle andere merken. Dit jaar is de voorsprong echter grooter, dan hij ooit te voren sedert het bestaan der CHEVROLET geweest is. Wij hebben nog enkele wagens zoowel in luxe als in truck, tegen den lagen dollar koers voorradig. Koopt nu, het is in Uw eigen belang. Volgende zendingen, ver hoogd met omzetbelasting zullen aanmerkelijk duurder worden. Voor de thans berekende prijzen koopt U nooit meer. HAAK f7.50 f 11.50 f 15.— f2.25 f2.75 f3.45 f4.50 WOLLEN SCHIPPERS- EN ENGELSCHE TRUIEN MOLTON HEMDEN f 1.90 f 2.25 WOLLEN JAEGER HEMDEN f 3.50 f 4.50 Heemstede, Schouwbroekerstr. 4, Tel. 29419 COMPLETE MEUBILEER1NG-BEHANGERIJ-STOFFEERDERIJ-BEDDENMAKERIJ v.h. HUPKENS. ZANDVOORTSCHELAAN 165 HEEMSTEDE BOEKHANDEL SCHRIJFBEHOEFTEN DOOZEN POST CARTS EN MAPPEN FOTO-ALBUMS, ENZ., ENZ. EXTRA KEUZE TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT 8 PER H.L. 'NN V' bij Wandelbosch Groenendaal te Heemstede, mooie ruime met gelegenheid voor garages, Comfortabel en geriefelijk ingericht, voor slechts f 6500.-. Hypotheek aanwezig Adr.: BOSMA EN BOVEN KAMP, Telefoon 28930 en 28942 - HEEMSTEDE WAARDEVOLLE St. Nicolaas geschenken tegen prijzen van den tijd bij HANDEL IN RIJWIE LEN en toebehooren Koediafsl. 24 lel. 21057 Een tijd voor Binnenweg 41 HEEMSTEDE TEL, 28075 s°dert 1903 NIEUWE GRACHT No. 23 ATELIER EN TOONKAMER. VOOR BINNENHUISKUNST KRUISSTR. 14. TOONKAMER VOOR DEN VERKOOP VAN GEBRUIKSVOORWERPEN LAMPEKAPPEN HAARLEM J. Q. VAN REGTEREN ALTENA ANTHRACIET IN EEN PAPIEREN ZAK, VANAF 20 CENT FRANCO THUIS Verkrijgbaar bij NASSAULAAN 60-62 - TELEFOON I0757 BESTELHUIS EIKENLAAN 9 HEEMSTEDE SPEKSTRAAT 6 Telefoon IC091 TELEFOON 23280 (3 lijnen) Vakkkeading magazijn met losse boord met vaste boord wollen kwaliteit L.LÜ in wol en peau tt Uil de peche LET OP DEN NAAM Groote sorteering BIJ DE RAAMBRUG. INK MEVR. SPIER IEUS Rhododendronolein 2 Telefoon 26392 Van onze bekende hoogfijne en drooge echte en onze van ouds bekende echte a 45 ct. per pond alle merken (0 <D <0 .c O Cfl c O LU V) CQ (S) a LU LU H Eerste Heemst, fijne Vleeschwaren en Delicatessenhandel. BORNEOSTRAAT 4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 zooa's HAARD- en LIGFALTEUILS, BOEKENKASTJES KAPSTOKKEN, KAPSTOKKLEEDEN, ROOK- en SALONTAFELS, SPIEGELS, PLAIDS en MODERNE SCHEMERLAMPJES. WEEFSTOF, KLSSENS EN KLEEDJES. TAFELKLEEDEN ENZ. ENZ. BEHANGER ld - STOFFEERDERIJ - BEDDENMAKERIJ,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 9