HEEMSTEDEWONINGBUREAU CORN 5L.KWAK Sportgeschenken TERSMITTEN'S VLEESCHHOUWERIJ H. J. FEIJE St. Nicolaas-cadeau BRABANTSCH SCHOENENHUIS, 1CUIJKEN Permanent Wave Perma f 4 50 f 1.05 f 1.20 WSR ECHTE Wales-Anthraciet o.a. Herm. A. ROOSEMALEN UIVER BOUWPLAAT GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP VERKOOP-HUUR - VERHUUR AAN Kippen atten onijnen Bloemwerk. GORT, Wilhelminaplein 16 bij de Camplaan ADMINISTRATIE VAN HUIZEN ASSURANTIËN, HYPOTHEKEN TAXATIËN ETC.- HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 I ZANDVOORTSCMELAAN 151 VOOR UWE EN Tuinbedekking SOEP Compleet 40 cent 1«T HALT! *12.15 Nuttige Sint Nicolaasgeschenken fi. J. DISTCMUS LUXE TAXI- G A Raadhuisstraat 93, Heemstede Tel. 29059 Reclame Vrijdag en Zaterdag, geldig voor elke week Reclame-Schotel Ravelingsteeg 13 van SINT NICOLAAS. IJSHOCKEY STICKS, Canadeesche IJshockeyschaatsen, KUNSTSCHAATSEN, Noorsche SCHOENSCHAATSEN, PUCKS (schijven). KAPPER 1 JAC. JANSEN, Raadhuisstraat 89 Moderne ruime Heerenhuizen Loos j es, UW Drukkerij EEN POND LUNCHWORST VOOR 15 cent, DIE VOOR ÉÉN GULDEN BESTEEDT BIJ Tevens groote daling van onze Vleeschprijzen VULPEN REPARATIE Heeft U stof?© HJ.v.d. BRAAK Sigaren - Tabak - Cigaretten WITTOP KONING STAESSCfiCCWBCLe INBREKERGEVRAAGD DE VIER JAARGETIJDEN DIE FLEDERMAUS EEN EIGEN UIVER van carton Prijst 0.65 Bakkerij „DE KOREN BLOEM'', Binnenweg 88, SCHILDERWERK GEVR. iEGIDIA DE PETIT Telef. Dit nummer I EER VERGADERING PLAAT! DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT TEL.26236 TEL. 2 6 825 i 26236 2 p. MAG. OSSENLAPPEN f b— 2 DOORR. OSSENROLL. f 1.— 2 LENDE ROLLADE f 1.20 2 p VARKENS-FRICANDEAU f 1.— fin gckr. VARK.-ROLLADE f 1.05 J GEBR. ROASTBEEF f 0.40 ip. GEI5R. KALFSGEHAKT, f 0.25 J PEKELYLEESCHf 0.30 Bij aankoop van vleesch, gedraaid vet f 0.35 p. p. dik vet f 0.40 p. p. 1 ons HAM 1 ons LEVERWORST... 1 /h PT 1 ons GEK. WORST.... 1 Onze heerlijke rauwe Rookworst, bekend 48 ct. p. p. TELEFOON 11292 ALLE MERKEN Voorts alle andere Sportartikelen en Kamerspelen S po r t m agaz ij n ,,HILO" VAN DEN BERG UITTENBOGAARD Leidschevaart 332, HAARLEM - Telefoon 17177 HET ADRES VOOR EEN NUTTIG EN DEGELIJK IS HET BINNENWEG 88D Heerenweg 164 t/o. Zand- voortschelaan - Tel. 28557 Dit volmaakte Fransche vlakwikkel- toestel bedient door Iste krachten, garandeert U SUCCES! Geen mooier Sint Nicolaas Cadeau dan een mooi Cactushuisje, keurig gevuld vanaf f I.- Cyclamen vanaf 25 cent. Begonia's vanaf 15 cent. Varens en Cactus plantjes vanaf 15 cent. Bloemenmandjes vanaffl.- ENZ. ENZ. Ziet de Etalage. Beleefd aanbevelend, TE KOOP: van alle gemakken voorzien aan de Maasstraat te Heem stede bij den Heerewegt.o. Wandelbosch Groenendaal Koopprijs f 6.500.en f 6.750.Enkele te huur ad f 45.per maand. Te bevragen D. VAN DER MONDE, Ohmstraat 9, Telefoon 16968 - Haarlem (Z.) en J. SANDERS, Maasstraat 8 - Heemstede lste pond Bief si uk f 0.65 2e f 0.45 3e f 0.35 Dus 3 pond f 1.45 RECLAMEPAKKET 1. 1 pond Bic'stuk 1 pond Varkenslappen V, pond Lunchworst PAKKET 2. 3 pond Ossonrollade t/2 pond Lunchworst 3 pond Rosbieff 1.50 3 pond Rib appen 1.20 3 pond Ossen appen1.10 2 pond Rosbief1.00 2 pon I Riblappen0.S0 2 pond Gehakt en een V, p. vet 0.70 VOOR 5 KWARTJES 3 POND VARKENSFRICANDEAU VARKENSVLEESCH: Fricandeaup. p. 45 ct. Filé15 Magere lanpen38 Haas karbonade 40 Rib karbonade35 Schouder karbonade 30 3 p. KLAPSTUKf 1.20 Vlug - Goed - Goedkoop Boekhandel VEKO ZIJLSTRAAT 98 2e huis vanaf 't Stadhuis Colb. cost. n. maat 17 en ƒ21, keeren 13. Overjas n. maat 16 keeren f 9. Damesmantel n. m. f 16. Colb. coscuum m. stof vanaf 27.50 Overjas vanaf 25. Prima coupe en fournituren, 2 X passen. MÜLLER, Job. de Breukstr. 1 Telefoon 16077 - Haarlem. VOO* Laat nu Uw huis repareeren en witten door Binnenweg 84a, Telefoon 29303 Speciaal adres voor alle voorkomende METSEL-, WIT-, TEGEL- EN RIOOL- WERKEN. Bill, prijzen eig.- personeel in diverse verpakking, bijzonder geschikt als SINT NICOLAAS CADEAU vindt U bij ons de 'grootste sorteering, de fijnste kwaliteit, tegen de laagste prijzen. Bezoekt daarom evenals vorige jaren onze Toonkamer. - Speciaal daarvoor ingericht. Raadhuisstraat 88 - Telefoon 28587 AANBEVELEND, SIGARENHANDEL FRED. ROT Harmenjansweg 67a. Tel. 16100 HAARLEM ff (afm. 20/30) Rundlederen fauteuils f 52.50 Noten Mimitafels f 24.50 Rookfauteuilsf 32.50 Vachten - Schemerlampjes, Haardfauteuils, Kussens enz. enz. v/h Chef van Basten's Woninginr. N.V. BAAN 3-5 HAARLEM - TEL. 14952 ZONDAG 2 DECEMBER, 8.15 uur N I EU W-SCHOUW TOON EEL Blijspel van HENK BAKKER en FABRICIUS. Pop. prijzen van f 0.50f 1.50 plus rechten. MAANDAG 3 DECEMBER, 8,15 uur. 2e Abonnements serie Tooneelsp'el door ANTOON COOLEN. Prijzen van f0.50f 1.85 plus rechten. DINSDAG 4 DECEMBER, 8.15 uur FRITZ HIRSCH OPERETTE Pop. prijzen van f 0.75f 2.50 plus rechten. Bespreking vanaf Zaterdag I December, volgn. 9 uur. Nauwkeurig geteekend en uitste kend gedrukt in zilvergrijs en bruin Vier bladen 25 X 65 c.M. Boek-en Kunsthandel Binnenweg 91 - Telefoon 29458 Levert U smakelijk Brood. thuis gebracht afgehaald Wittebrood 168 ct. Wittebrood 14—7 ct. MeUbrood 18—9 Melkbrood 18—9 Bruinbrood 15—7£ Bruinbrood147 Rozijnboll. 10 en 20 ct. - Beschuit p. rol 8 ct. 2 rol 15 ct. DAMES voor een fraai kapsel tegen matigen prijs SALON DE BEAUTÉ Bosch en Vaartstraat bij den Wagen weg Mcisjcsfiets 18.- 813 jaar; prachtig D. rijwiel met telef. slot 25.-; H.-rijwiel 22.- met Elec. licht. Spaarnwou- derstraat 90. Radio Wissclstroomtoestel te koop, 1 kn. afstemming 35.- (6 m. gar.). Laan v. Insulinde 32. KUNSTH. „ALFRERDO" Olieverfschilderijen Pastels - Spaarnc 39 Etsen - Spaarne 39 LijstenSpaarne 39 Goedkoope aanbieding gegalv. golfplaten. Atjeh- straat 57, Hrl. Nrd. TE KOOP. Een grondbascule 4.-, pracht schuift. 3.50, 1 leeren fauteuil 2.50, 1 Sa lamander-kacheltje 3.-, 4 stoelen en bank ƒ3.-. Voor zorgstraat 62. Haarlem. EEN ZWARTE PIANO TE KOOP 85.-. Landzichtlaan 10. ST. NICOLAAS CADEAU Pracht Amerikaansch har monium te koop (merkChi cago Cottage Organ Com pany, Chicago) en 1/1 viool (Klotz). Adres; Dr. P. Cuy- perslaan 24, Heemstede. PATRONEN OP MAAT Eenv. rok 0.60; eenv.blouse 0.75; eenv. japon 1.-. Kinderjurkjes 0.50, kinder manteltjes ƒ1.-. Gekleeder mod. iets duurder. Ook pas klaar maken. Thuis na 15 u. D. v. d. Jagt, Voorweg 43B. TE KOOP een mooie poppenwagen voor elk aannemelijk bod. Binnenweg 93, Heemstede. JONGENSPAK met 1. broek te koop (leeft. 1416 j.). In goede staat 2.25. Tulpenstr. 4, Haarl. PIANO merk „Garn" te koop agb. Brederodelaan 7, Heemstede- Aerdenhout. Tel. 26591. Schrijfbureau en -Stoel ter overname. Kleverpark weg 34, Haarlem. TE KOOP Potkachel, steen v. binnen met pijpen en kolenb. 7.50. Gladde eikenh. lijst m. glas 11476 c.M. 1.50. 1 pers. wascht. 4.50. Heerenfiets kl. pers. 10.-. Adres: Nic. Beetslaan 3. Z. g. a. n. FORNUIS te koop. Zw. geëmaill. met koperen stangen en knoppen. Gr. Heiligland 22zw. Geyser vol automaat f 30.- Te k. in pr. st. m. gar. gesch. v. heele huisinstall. 30.- z.g.a.n. Jaarsmahrd. 47.50. Kampersingel 42. KANTOORMEUBELEN Bureau, Boekenkast en Bu reaustoel. Te zien: Koning - straat 36, Haarlem. PARTICULIERE GARAGE te huur bij Heemst. Dreef, hoogte IJzeren Brug. Br. no. 363 Bur. v. d. Blad. Te huur gevraagd 2 ongemeu bileerde kamers met keuken door dame alleen. Br. no. 364 Bur. v. d. Blad. GEVRAAGD j. meisje om eenige weken behulpz. te zijn m. naaiwerk. Van 10 v.m. 4 n.m. Per week 2.50. Adres: Winterlaan 5. DAGMEISJE GEVRAAGD niet boven 20 jaar. 8.30 4 uur. Mevr. van Manen, Chrysanthemumlaan 10. PLAATSING voor net jongmensch bij hor logemaker. Br. no. 361 Bur, v. d. Blad. BIEDT ZICH AAN voor alle dagen, beh. Zater dag, flinke werkster. Br. no. 365 Bur. v. d. Blad. B. z. a. Prima Modiste maakt en moderniseert Uw hoeden, maakt chique hoed jes van stof bij mantel of costuum. Jac. v. Campen- straat 14, Heemstede. LAMPEKAPWERKSTER vraagt werk aan huis. Spec, voor part. Tevens over trekken van oude modellen, zeer bill. Br. No. 348, bur. bl. Costumière b. z. a. Eenv. ja ponnen vanaf 5.-. Ook gen. uit naaien te gaan. Br. no. 362 Bur. v. d. Blad. WEGGELOOPEN een witte poes m. grijs-zwarte vlekken. Ter. te bez. teg. bel.: Mevr. G. S. Endt, „Het Drijfnest". Joh. Verhulstlaan, H'stede. LIEVE HUISHONDJES. Ruime keus dames, waak- en verded. honden, als St. Nic. geschenk. Kenn. Thornwood. v. 't Hoffstr. 93. Tel. 16908. Overtrekken van Stoelen prim. leer/ 1.75. Schr. briefk. en wij komen. J. Zeegers, Gen. Bothastraat 129. VOOR DE TUIN. Groote ba len turfmolm 2.50; Bosjes hout v. d. kachel p. 100 st. 1.25; Harde en losse 1.25 en 1.60 p. 100 st. Spec. adr. v. zakjes brandst. Sophiastr. 49. Briefk. wordt vergoed. TRIPLEX - Hagestraat 5 TRIPLEX - Hagestraat 5 TRIPLEX - Hagestraat 5 Haarlem, Telef. 12810 GLAS IN LOOD. Gebrand glas in elke gew. uitv. Concurr. prijzen. Atel. v. Gils, Teslastr. 25 b/d. L.- vaart, Hrl. Prijsopg. vrijbl. MEVROUW tv IC A bezoeken is Uw toek. weten. Adres h. Zijlstr.—Zoete- str. 53b r. HAARLEM MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek Ook op foto. Eiken dag te spreken. Sophiastr. 2zw., Hrl.Traml. 4 Mevr. Emile Rozé, Helder ziende, te spreken van 29 uur. Frankestraat 41rood b/d. Oude Gracht. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger. ELPEKA, Zandv. laan 6. Heemstede. Tel. 26286 Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw„ Haarlem. Radiateur hoezen worden bil lijk gemaakt door H. L. Ruy- tenschildt, Nassaustraat 23, Haarlem. Gev. 1882. Hout- en Triplexhandel. Triplex, Satin noten, sier lijsten enz. Hout- en Triplex handel „Het Zuiden", Tesla str. 9 achter. Zaterdag geh. dag geopend. Nieuwste Philips Radio-in stall. v/a. 86.- a 5.25 p.m. Antenne 50 ct. Oude toest. w. inger. Radiolampen, Luidsprekers. Stofzuig, en Lampekappen f 0.75 p.w. Etna-haard. en haard-kach., v/a. l.-p. w. „Excelsior", Kleverlaan 30; Hrl. Vraagt reizigersbez. ook RADIO KOOPJES Eenige nieuwe Toestellen van van 140.- voor 70.- met ingeb. luidspr. Overjarige Philips Toestellen 45.-. Nep- tunusstr. 41, Haarlem-Nrd. b/d. Middenweg. Fa. WILLE MSEN. Verhuizihgen onder volle gar. Behangerij Kerkstraat 212 Haarlem. Tel. 15957. VOOR ST. NICOLAAS Een leuke Shawl, clips, cein tuurs, zakdoekjes of kousen bij M. Gans Zn. Ridder straat 6 b/d. Kruisstraat. Voor politoerwerk en derg. Meubelmaker P. Rose. Van 't Hoffstraat 25, Haarl.-Nrd. DUITSCH In korten tijd spr„ lezen en schrijven d. gedipl. Leer. Priv.les 50 ct. p. les. Opl. alle pract. Ex. Bijw. v. leerl. Br. no. 357 Bur. v. d. Blad. J. C. E. VAN TEUTEM, Leerares piano en theorie. Ensemblespel en begeleiding. Einddipl. Conserv. A'dam. Julianaplein 5. VIOOL-LEERARES. Einddipl. Conserv. A'dam. Ook gen. a. huis les te geven. Bronsteeweg 86 - Tel. 28048. Stenografie „Groote", ook in mod. tal. en Spaanschopl. voor examens. Typen (10- vingers). Johanna van der Wel, Pijlsl. Ill, Hrl., Tel. 17045, b. g. g. 13905. ge B R JAC. DAG er Advertenties ki tien uur worden Ingezonden sti Klachten over i streeks tot de A STAl Zaterdag 8 De Liefdadigheidsvoc Zondag 9 Dece „Het Masker": De laatste mat Slechts enkele wt om een heel jaar zijn de klèuren, stè bladzijden va Rijk aan feesh Nadat wij in ru Adventszondag 's Maandags di vreedzaam viere komen twee fee: slechts drie we wéér Zondag is. Zou men bij 2 Neen, dit jaar k Zijn het niet jaar ons brengt, eerste denneluct mers: hier en kransen de vert: haar intocht! mystiek schijnsel len, om beter te gere, gelukkige onberoerd was c was voor al het De mensen, di den bij kaarslich wij geven ons laten ons verre Diep in ons slui liederen, met I zachte melodieëi in de huizen wi ONTSPAN!* Nu het aantal lijn gaat, met de gelegenheid voor de ontwil werklozen. Om half 11 gebouw o.m. a; burgemeester, t M. Droog en J Tuyn, de genie het R.K. kerkb deputaties van comité voor de vele werklozen. In zijn oper van het Comité allen welkom, aldus sprak hij, ontspanningsgel de tijd somber, heid in een stijf alleen constate ligt het op onzt spanning te gev tijd de gedachl worden dan op ook dit jaar de deel te nemen ook nog uitge motortechniek. De voorzitter bestuur voor di deze zaak verlt voor vroegere e subsidie, het kt de beschikbaars 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1934 | | pagina 10