C. VAN WIERINGEN Schouwtjeslaan 27 Telef. 1623 8 VLEESCHKOIHVIRII II» VI» SCHIE It. 1 Ge/chenken VI 1 l1^ Wi p vfrCHRÖDER ANTWOORD. BESTEL UW A I.e. HAAN PERZ.TAPI JTH.U IS PP^<ERS- W. VAN ROODE KERSTROLLADES Is U reeds abonné op ons blad LIPPITS ADVERTEERT ONDER PIJLTJES!!!!! Het Wolwinkeltje Kerst- Reclame Kerstgeschenken Kerstkransen Weihnachtstollen Krentenbrood Kersttulbanden BIJ Franken-Kwa'iteit Voor de Kerstdagen C. BOOMS ZIJLSTRAAT 4e huis vanaf Stadhuis BONT ALLERLEI H. J. PISTORIUS' A. M. VAN RIET Brengt steeds het nieuwste in wol en dameshandwerken JOTA SCHEERMESJES Rund-, Kalfs- en Varkensvleeschhouwerij Binnenweg I85, HEEMSTEDE - Tel. 28108 Voor de a.s. feestdagen PRIMA in diverse prijzen Gooit Uw oude hoed niet weg! HOEDENMAGAZIJNEN KRUISWEG 72 RUBBER STEMPELS DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 3 OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in de loop dezer week 431 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 41 grondwerkers, 14 metselaars, 9 schilders, 20 timmerlieden, 19 opperlieden, 116 bloemistarbeiders, 108 losse werklieden, 8 metaalbewerkers, 6 kantoorbedienden, 2 bouwkundige tekenaars, 3 bakkers, 1 stucadoor, 84 werkzaam in andere beroepen. STEUNT HET MISDEELDE KIND! Cijfers die te denken geven! .Indien op het terrein der Vaderlandse „Weldadigheid aan één steunwerk ons ge- „hele volk moet deelnemen, is het dat voor „het bescherming- en steunbehoevende „kind. Wie zorgt voor het kind, zorgt voor „gans het volk, voor de hoop van de natie." Aldus de Minister van Binnenlandse Zaken in het tijdschrift voor Armwezen dat speciaal ge wijd werd aan het werk der Weldadigheids- postzegels. Gelegenheid wordt dit jaar op alle mogelijke wijzen geboden om door gebruik van postzegels en kaarten Voor het Kind deel te nemen aan dit grote steunwerk. Wanneer gij 10 cent uitgeeft voor 1 kinder postzegel van 6 cent of voor 1 Kerst- of Nieuw jaarskaart met l'/2 cent kinderpostzegel, dan helpt gij 350 verenigingen die kinderen ver plegen en uitzenden, welke om geestelijk of lichamelijk tekort niet in eigen gezin verpleegd kunnen worden. HET ONNAUWKEURIGE TESTAMENT. Een legaat, dat aan het „Middlesex-Kinder- ziekenhuis, Middlesex Street W" nagelaten was, gaf aanleiding tot uiteenzettingen voor het Hof van appèl in Londen! De erven wezen er op, dat het adres fout was. Det ziekenhuis ligt n.l. niet in de Middlesex Street, maar in de Mortimer- street. De advocaten van beide partijen gingen scherp tegen elkaar in. Er scheen aan de strijd geen eind te zullen komen. Tot de rechter einde lijk zijn beslissing uitsprak. Hij verzocht de erven, van het legaat af te zien, omdat het toch de wens van den overledene was geweest, dat het hospitaal het geld zou krijgen. Vier maanden had men er over getwist. Men deelde nu de kosten, en het ziekenhuis was 1200 gulden rijker ge worden. BOCCACIA IN TEDDINGTON. De kleine Engelse stad Teddington is zeer geschokt. Iemand heeft namelijk het stads bestuur verweten dat het te preuts is, omdat de Decamerone van Boccacio niet in de stads bibliotheek voorhanden is. Dit laten de vroede vaderen niet op zich zitten. Kunnen het vanwege hun prestige niet op zich laten zitten. Er werd een comité gevormd dat zich moest bezig houden met de vraag, wat er nu eigenlijk met die Decamerone aan de hand was. Blijkbaar kende niemand van de leden van het comité dit boek, want anders had de voorzitter ervan, een leraar, den leden niet opgedragen, het boek eens door te lezen. De couranten van Tedding ton beschuldigen nu de leden van het comité, en in het bijzonder den leraar, van vooroordeel, omdat de leraar het boek immoreel vond, hoe wel hij het boek slechts van horen zeggen kende. Op het ogenblik is een hevige strijd in de couranten aan de gang, want de leraar gaat met man en macht tegen deze beschuldiging in. „Misschien heb ik gezegd, dat ik het boek immoreel vond, maar ik heb zeker niet gezegd dat het amoreel is. Voor mij is dat een heel groot verschilOndertussen hebben er zich reeds 15 van de 25 commissieleden vóór het boek verklaard. Misschien deden zij dat uit nieuwsgierigheid. In ieder geval krijgt Tedding ton zijn Decamerone. Wild en Gevogelte MEVROUW Wilt TJ verzekerd zijn voor de a.s. Feestdagen smakelijk vleesch voor Uw maaltijd op tafel te zetten? Kijkt L dan niet alleen naar de pr js, maar hoofdzakel 'k naar de kwaliteit. Prima vleesch is toch niet veel duurder dan zoogenaamd goedkoop vleesch, maar wel veel beter. ESKENS' VLEESCH HOU WERIJ noteert lieden: UITSLUITEND PRIMA RUNDVLEESCH. Doorregen 'appen 40 et. p. p. Rosbief Magere lappen 50 Lende Riblappen 55 Staartsluk Ribstuk 60 Rollade Gehakt 41 Haas Poulet40 Biefstuk KALFSVLEESCH. Lappen 55 et. p. p Carhonade 50 Gehakt 50 Poulet50 05 ct. p. p. 65 65 60 85 85 9> Fricandeau 80ct.p.p. Rollade en nierstuk 70 Oesters en biefstuk 100 Borst70 j, per pond Varkensroll. (v. d. lende) 55 Fricandeau55 Magere Hamlappen 50 per pond Rib- en Haascarbonade 45 Schouder Reuzel25 Alle diverse soorten Worst en fijne Vleeschwaren. voor reclame deze week Leverworst, Bloedworst, Rookworst 25 cent per pond. HAM 25 cent per half pond. Vergeet U niet ons fraai Kerstnummer van ons Geïllustreerd Weekblad te vragen, die onze Clientele GRATIS lederen Zaterdagmorgen mede neemt. ESKENS' MODEL VLEESCHHOUWERIJ Oosten de Bruynstraat 201 - Tel. 10287 VINDT U IN ZEER RUIME SORTEERING BIJ: Boek- en Kunsthandel, Binnenweg 91 Telefoon 29458 Extra groote sorteering goedkoope kinderboeken electr. modelslagerij Tel. 29036 - Binnenweg 88 - Tel. 29036 Onze prijzen blijven laag en onze kwaliteit blijft hoog. Neemt proef van onze speciale aanbieding Kersthammetjes a 80 cent per pond. Vet blank Kalfsvleesch, sterk con- curreerend (geen nuchter of graskalfsvleesch) Hooren en thuisbezorgen zonder prijsverhooging Jansstraat 33 - Schoterboschplein 13 Telefoon 16213 GRATIS VAKKUNDIG ONDERRICHT ALLEEN EERSTE KWALITEIT OSSEN ROLLADE VANAF F 0.50 P. P. VARKENS 0.50 KALFS 0.65 VOOR RECLAME GEVEN WIJ BIJ AANKOOP VAN EEN GULDEN een half pond Leverworst Bloedworst Rookworst SAMEN VOOR 35 CENT. Ger. Ossentongen f 2.25 Gepek. Ossentongen f 2. Versche Ossentongen f 2. Bestelt U zoo veel mogelijk vandaag voor morgen. Edisonstraat la, Haarlem - Telefoon 13002 ïmmmmmmmmmmmm Franken BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD met handhaving van Mevrouw, bel op: 15 435 Prima kwaliteit RUND-, KALFS-, LAMS- en VARKENSVLEESCH tegen de laagste prijzen per pond per pond Runder biefstuk f 0.60 Varkens fricandeauf 0.50 Rollade0.50 filé0.50 Lende of Staartstuk 0.60 Carbonade vanaf0.35 Haas0.80 Versche worst0.40 Contra filé0.60 Kalfs fricandeau 0.60 Poulet en Gehakt 0.45 lappen0.50 Vraagt volledige prijscourant Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging Aanbevelend, VISSER, BYZANTIUMSTRAAT 26 - HAARLEM BARTELJORISSTRAAT 39-51 TELEFOON 10250 2 Pond Varkens Fricandeau 95 ct. Varkens Rollade 40 en 50 ct. p. p. Ossen Rollade 50 en 60 Verder ons bekende LUNCH-PAKKET 3 ons voor een kwartje Ziet verder de prijzen in onze étalage WEET JE WAT LEKKER IS? R. BOVEN's SLAGERIJEN Binnenweg 84 HEEMSTEDE Tel. 29106 Tel. 12642 Ter gelegenheid der feestdagen kunt U bij ons te; en extra goedkoope prijzen koopen. Overtuigt U van de SCHITTERENDE ASSORTIMENTEN DE BESTE KWALITEITEN DE LAAGSTE PRIJZEN Reparatie's worden vakkundig verricht Zichtzendingen geheel vrijblijvend f 10.- - 12.- 13.— ETALAGE! Beloudj Foyer kleedjes vanaf Karadja Looper 260x75 c.M. ZIE ONZE Voor de KERSTDAGEN prima kwal. WILD en GEVOG ELTE, uit eigen Mesterij. Kalkoenen (van 6 tot 15 pond) f 0 75 p. pond Ganzen (van 6 tot 9 pond) f 0.75 Braadkippen van f I.tot f 2stuk Poulardes f2.2b, f2.50 en f3.- Soepkippen, panklaar f 0.50 pond ZWARE HEIHAZEN f 2.50 en f 3.per stuk Fazanten SS f 1.50 en f 1.75 p. stuk Eendvogels (wild) tm fsj f i Eendvogels (tam) f I.25, f I 50enf I.75 Gemeste tamme Konijnen f 0 55 pond Duin Konijnen (prima) f 0.65 en f 0.75 stuk 2e Kerstdag geopend en wordt er aan huis bezorgd. Bezorging door Haarlem en Omstr. zonder prijsverhooging. 4S Vlijmscherp- lOstuksa f 0.25 met gratis het Moderne Biedsysteem een PIJLTJE. Voor 35 cent Electrische Annex Fijne Worst en Vleeschwaren Wij beschikken over een moderne reparatie - inrichting Wasschen, blokken en ontvet ten van Heerenhoeden 90 ets. Ham de fijnste p. ons 24 Rookvleesch(mtiis),, 25 Leverkaas 18 Saks. Smeerw. p. 2 ons 25 Berl. Kalfsleverworst p. ons 20 Roode Zalm p. blik 40 Pink Zalm 25 Pink Zalm p. 1/2 14 Pink Zalm p. 2 25 Mayonnaise p. p. 25 Haring p. pot 13 Extra 1j2 pond magere Ham voor 30 cent Om te bakken Zelfr. Meel p. 2 pak 25 Patent Bloem p. 9 Banket Bloem 12 10 pakjes Vanl. Suiker 25 Zeer fijn Schelvisch lever per blik 45 ets. Een prima bakstel bestaande uit: 3 p. Bloem 27 - I p. Rozijnen 25 - I ons Krenten 13 I ons Sucade 12 en I ons Gist 5 ets te zamen voor 70 ct. Onze prima Advocaat p. fl. 87 ct.; Slaolie p. fl. 50 ct. 4 blik Snijb. of Spercieb. of Doperwt, voor 99 ct. BINNENWEG 3 b.d. IJZEREN BRUG TEL. 28I4I Vlug - Goed - Goedkoop Boekhandel VEKO ZIJLSTRAAT 98 2e huis vanaf 't Stadhuis jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimi Voor goed SPEELGOED naar ALIDA HEINEN „DE POPPENDOKTER" SEDERT MEER DAN 30 JAAR BEKEND ADRES

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1934 | | pagina 9