Xo LITER OE OUWE GAPES V.O.V. s> Droge Brechcokes Teeuwen's Kolenhandel N.V. VERDONSCHOT- TAX Kremer's Koffie-en Mandei KOFFIE I ANTON BOSSE BARTELJORISSTR. HAARLEM Eens komt de tijd N.V. AUTOGARAGE VAN LENT LOOSJES Uw Drukkerij!!! St. Nicolaas Artikelen STORM...! REGEN! LEKKAGE! bij de N.V.ENDAVEM B. JUFFERMANS Zoekt U iets Vraagt U iets Biedt U iets aan ST. NICOLAAS Een goede ltop Koffie is een genot! ac CT. TAFELKLEDEN DIVANKLEDEN DRESSOIRLOPERS SCHOORSTEENLOPERS KAPSTOKKLEDE N KUSSENS-THEEMUTSEN PERZISCHE KLEEDJES PERZISCHE KUSSENS VOETZAKKEN WOLLEN PLAIDS MAR, LEDEREN POUFS MlMITAFELTJ ES HAARDBANKJES BO E KE N KA S TIES VERSTELB. FAUTEUILS HAARD - FAUTEUILTJES TIJDSCHRIFTEN BAKJES SERVEER BOYS METALEN LEESLAMPEN GESM EEDIJZEREN EN OLD FINISH LEESLAMPEN VERCHROOMDE EN NOTEN KAP- STOKKEN PARA PLUIEBAKKEN Filialen door het geheele land BOODSCHAP RIJDEN F 1.20 PER UUR TELEFOON 28332 HET BABY WOLHUIS H. J. Pistorius' SI. IICOLMS-COLLKliE GESCHENKEN, N.V Kantoorboekhandel 12 8ARTEÜ0X1SSTRAAT12 tlAARL.COQ DIN&R-VLÖ. BINNENWEG 57 Tel. 28214 MEVROUW, Bij ONS KOOPEN IS SPAREN CHOCOLADE LETTERS zich verzekeren tegen alle daaruit voortvloeiende schaden aan Uw dak GED. OUDE GRACHT29, Tel. 16864 DOET UW INKOOPEN PER VALKENBURGERLAAN 73 N.V. Haarlem - Opgericht 1792 Alhoewel ook duurdere soorten ver- koopende, bevelen wij dringend aan: ZEER GOEDE KWALITEIT Tijdelijk verpakt in busjes 60 cent per S Ons netto Vraagt Uwen Winkelier iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiii ST. NICOLAAS GESCHENKEN RUIME SORTEERING B. J. RIJWIEL, geheel compl. f 24.75 met 3 JAAR GARANTIE DAMES, UW ADRES VOOR BETERE WOLSOORTEN Als St. Nicolaas-geschenk EEN ETS VAN HERMAN HEUFF, PLAATS EEN PIJLTJE Leest naast Uw dagblad ook Uw plaatselijk blad: De Eerste Heemsteedsche Courant en weet dit te beloonen door een abonnement van slechts f 1.25 per half jaar. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 3 ONZE is gereed, bestaande uit HONDERDEN MOOIE w.o. ook vele leuke en nieuwe artikeltjes voor schrijftafel of anderszins. Onze etalages in de zaak (vrij te bezichtigen) brengen U zeker op een goed idee. lllllllillllllliilllliiiilllllllllllliiiillllllliill Eau de Cologne Wij vullen fleschjes met nauwe opening. Luxe d o o ze n en Eau de Cologne tegen concurreerende prijzen. L. Veerstraat 20 Telefoon 16625 lllllllllllllllimilllllllllllllllllllillllllllllll Bakenessergr. 27.— Telefoon 14393 Diner thuisbezorgd f 0.90; met soep of toespijs f 0.15 meer. Geen extra bezorgloon. Gebruik van uitsluitend natuur boter, Ie soort duinaardappelen en verder de beste grondstoffen. Prospectus op aanvraag. Geen lidmaatschap. Geen omzetbelasting. ADVERTEERT ONDER „PIJLTJES"- dat er buiten U om een familieraad wordt gehouden over U, ter bespreking van de verzorging van Uw levensavond. Kwesties, onaangenaamheden enz. zijn meestal daarvan het gevolg en U het lijdend voorwerp. Grijp nu in opdat een dergelijke toestand U wordt be spaard. Vraagt inlichtingen aan den Raad van Arbeid, Afdeeling V.O.V. Haarlem gfPStaten Bolwerk No. I STOOKT ONZE UW VOORDEEL TELEF. 28037 Als St.-Nicolaascadeau zal een Abonnementsboekj'e voor het wasschen van Mijnheer's auto zeer welkom zijn. Tevens alle cadeaux voor automobilisten en wiel rijders, als: Aschbakj'es, sigarenaanstekers, auto verwarming, radiateurhoezen, mistlampen, berm lampen, electrische hoorns, voorruitverwarmers, F. G. en V.T. electrische lampen voor rijwielen, hand warmers, enz., alles tegen billijke prijzen en gratis gemonteerd. Onder beleefde aanbeveling, Raadhuisstraat 53-65, HEEMSTEDE Tel. 28810 (Opgericht 1885) Grooie Sorteering: Lage prijzen klein model van 5 tot 10 cent, middel model van 11 tot 20 cent Groot model van 17 tot 35 cent Merk NAJADE waarborgt kwaliteit TAAIPOPPEN1 ponds pop 20 Ct. TAAIPOPPEN Vü lionds pop 10 SPECULAAS POPPENVa Ponds pop 17£ SPECULAAS POPPEN1 ponds pop 35 HOLLE FIGUREN vanaf, 8 cent Fondant Horstplaat Marsepain worst Kruidnoten p. ons 7 Ct. Chocolade Beestjes 99 8 99 Speculaas por pond 25 Ct. ENZ. STROOIGOED per half pond 15 cent Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging. HEEMSTEDE - BINNENWEG 58 - TEL. per ons 8 ct. 12 en 15 Marsepain sigaar 13 Ct. ENZ. 29346 INLICHTINGEN: VOOR NAAR Zandvoort8chelaan 85 HEEMSTEDE Vakkundig onderricht, van de nieuwste modellen Groote collectie Handwerken, voor de St. Nicolaas ANNA KENTER (ETSÉN ZIJN THANS NIET DUUR) BOEK- EN KUNSTHANDEL BINNENWEG 91, Tel. 29458 9 HEEMSTEDENAREN! I i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1935 | | pagina 9