THEEHANDEL J. SMIT, Gierstraat 60 Groenten in blik Scheren van Honden, J. C. G. Voor ieder een BRIL L'URBAIIE. Bloemkweekerij „RIPPERDA", Tweede Blad. Kastpapier en Kastranden O. HORSTING, Ritsema Go. van WOENSDAG 10 April 1889. ADVERTENTIEiN. KASTPAPIER Verseh bewaarde Firma de Wed. CORN-TROMP. nieuw soort Gelegenheid tot het Smedestraat 18. 26 Anegang. 26 Gebreide GOEDEREN. St. Jansstraat No. 87, Zeepen, Eau de Cologne, Wij nen, Cognac, Koffie, Thee, Chocolade, Deventer-, Breda- sche- en Arnhemsche Koek, Gember, Biscuits en verdere Comestibles. A.FEDERMAM, Gr,Houtstraat 37. Nieuwe Glazenwasscherij en Puibewassching „de Onderneming Fransche Maatschappij van Levensverzekering, J. G. VAN DEU AREND, 15 Ripperdastraat. 15 Onder de rubriek „TE HUUR" worden voor onze abonné'sgratis gedurende een maand opgeno men woningen, kamers enz, met vermelding van Stand, Lokaliteit, Huurprijs en wanneer te aanvaarden. Opgaven, hieraan niet voldoende, kunnen niet geplaatst worden. TB ÜUUIL Anegang No. 36. Ongem. Voork. ia. Alk. ƒ12 p.m. terst. Anthoniestraat. No. 38. Bovenhuis, ƒ1.75 p. w., terstond. Bakenessergracht. No. 26. Huis met tuin, /3oO p.j. 1 Mei. No. 31. Huis, ƒ4.25 per week, terstond. No. 51. Gem. kamers, 22.50 p. ra., terstond. No. 52rood. Bovenhuis, ƒ3.— per week, terst. No. 64. Bovenhuis, vrije opg. 150 p. j., terst. Bakkerstraat. No. 30. Huis, 2.50 p. w., terstond. Baljuwslaan. No. 21. Huis, 2.25 per week, terstond. Barteljorisstraat. No. 22. Gem. Kamer en Alcoot', 25 p.m. terst. No. 40. Vrij Bovenhuis, ƒ350 p. j. terstond. Beeksteeg. No. 50. Schuur en Erf, ƒ1.p.w. terst. Brouwersvaart. No. 128. Gemeub. Slaapkamer, 8 p. m., terst. Botermarkt. No. 21Gem. Voorkamer, 16 p.m.. Mei. Burgwal. No. 13. Pakhuis ƒ1. - p.w.,terst. No. 55. Werkplaats m. zolder, 1.75 p.w. terst. No. 93rood a. Huis a 1.70 p. w., terst. No. 93rood n. Huis a 1.70 p. w., terst. Delftstraat. No. 6. Huis, ƒ275 per jaar, 1 Mei. Donkere Spaarne. No. 12. Huis, 250 per jaar, 1 Mei. Florapark. No. 22. Huis met tuin, ƒ700 per jaar, Mei. Frankestraat. No. 9. Slaapk. m. kost en bed. f 25 p. m. terst. No. 10. Bovenvoorkamer, ƒ1.30 p.w., terst. No. 18. Gem. kam.m.k.enbed. ƒ35p.m., terst. Frans Halsplein No. 2. Huis met tuin, ƒ700 p. j. terst. Frans Halsstraat No4Huis met Tuin 400 p jMei No. 17. Heerenhuis met tuin, 400 p. jterst. Gasthuissingel. No. 10. Huis met tuiutje, ƒ500 p.j., Mei. No. 2 Huis met tuin, .,00 p.j. 1 Mei a.s. No44Kamer m. kost 30, p. m. Gasthuisstraat. No. 3. Flink Pakhuis m. besch. zold. ƒ200 p.j. Gasthuisvest. No. 21. Huis met tuin 400 p.j. Mei. No.45a.Ongem. Zit- en Slaapk.,/1.50 p.w. terst Ged. Oudegracht. No. 5. Huis, ƒ800 p. j., Mei. No. 105. Huis, 8 kamers, 600p.j. Aug. No. 127. Bovenhuis, ƒ400 p. j. Mei. Ged. Voldersgraeht. No. 9. Ben.huis m. tuintje, 2.50 p w., terst. No. 11. Huisje, ƒ1.25 p.w., terstond. Gierstraat. No. 17. Gem. Kamer m. kost, 35 p. m. terst. No. 37rood. Bovenhuis, ƒ200 p. j. terstond. No. 51. Gem. zit-en slaapk. 20 p.m. terst. No. 76. Bovenhuis, ƒ2,50 p.w., terst. Glasblazerstraat. No. 39. Bergplaats, ƒ1,— per week, terst. Groot Heiligland. No. 11. Kelder, ƒ125 per week terstond. Groote Houtstraat No. 10. Gem. Zit- en Slaapk. 25 p. m., terst. No. 36rood. Bovenhuis, 500 p. j. terst. No. 42. Bovenhuis 225 p.j. Mei. No. 61. Gem. Bovenvoork. 13 p.m., terst. No.78. Bovenhuis, ƒ450 p. j. No. 103. Huis, ƒ500 per jaar, 1 Mei. No. 181. Bovenhuis, ƒ330p.j., terst. Groote Markt. *No. 19. Bovenhuis ƒ250 per jaar, Mei. No. 21. Bovenhuis, ƒ425, 1 Mei. Hagestraat. No. 57. Bovenhuis, 2.50 per week, terst. Harmenj ans weg. No. 31. Gem. Kamers, 20 p. m. terstond. Heerensingel. No. 41zwart. Benedenhuis, 2.25 p.w.,terst. No. 59rd. Bovenwoning, ƒ2,50 p.w., terst. No. 71c. Benedenwoning'2,p.w., terst. Jacobijnestraat. No. 16. Benedenhuism.tuin ƒ300, Mei. Jan Steenstraat. No. 18. Huis met tuin, ƒ2,15 p. w., terstond. Jansstraat. No. 5. Twee ongem. kamers, ƒ15 p.m., terst. No. 22. Kelder, 40 per jaar, terst. No. 29rood.Gem. Zit- en Slaapk., 25 p.m. terst. No. 48. Gem. Kamers, 22.50 p.m. terst. No. 56rood. Bovenhuis, 200 p. j. 1 Mei. No. 75. Huis, ƒ450 p. j. Mei. Jansweg. No. 13. Benedenhuis met tuin, 250 p. j„ terst. No. 19. Huis, ƒ500 per jaar, Mei. No. 30Gem. Zit- en Slaapk., 20 p. m terst. No. 31. Gem. Kam. m. Alk. en bedien, 18 p.m. Kampersingel. No. 12. Huis met Tuin 450 p. j., Mei. No. 34. Bovenhuis, 225 p.j., terst. Kampervest. No. 33. Bovenhuis, ƒ2.50 p. w., terstond. Kenaustraat. No. 11. Bovenhuis, ƒ300 p.j., Mei. Kerkhofstraat. No. d6. Huis, 1.25 per week, terstond. Kinderhuissingel. No. 12rood. Bovenhuis, ƒ250 p. j., Mei. Klein Heiligland. No. 7. Bovenhuis, 2.50 p.w., terstond. No. 7. Kelder, 30 per jaar, terstond. No. 16rood. Zit- en Slaapkamer, ƒ16 p.m. terst. No. 66. Huisje, 1.20 p. w., terst. No. 68. Benedenachterkam., 1.00 p. w., terst. Kleine Houtstraat- No. 5. Gem. Kamers m. bedien, 25 p. m. terst. No. 17. Gem.kam. m. k. en bed./32.50 p.m.terst No. 22. Kamer, ƒ12 p.m., terstond. No. 56rood. Bovenhuis, /250 p.j. Mei. No. 77. Gem. Kam. m. kost, 30 a 35 p.m. No. 77. Ongem. Kamers, ƒ15 p. m. No. 105. Bovenhuis, ƒ5.per week, terstond. *No. 110. Gem. Slaapkamer, 1.50 p. w., terst. No. 115. 2 Gem. Kamers, 20 p. m. terstond. No. 116. Huis, 200 p. j. terstond. No. 132. Gem. Kamers, 14 p. m. terstond. No. 132. Bovenhuis, ƒ200 p. j. terst. Kleine Houtweg. No. 15a. Bovenhuis, ƒ300 p. j. Mei. No. 34. Huis met Tuin, ƒ700 p.j. Mei of terst. No. 49. Huis met tuin, 900 p. j., 1 Mei. Koningstraat. No. 7. Gem. Zit- en Slaapk., 26 p.m. terst. No. 10. 2 Gem. kamers, 25 p. m., terst. No. 39. Bovenhuis, 4.50 per week, terstond. No. 39. Kelder, ƒ70 per jaar, terstond. No. 49. Gem. Zit- en Slaapk., 20 p.m. terst. No. 52. Bovenhuis, 150 p. j. terstond. Korte Hofstraat. No. 2. Bovenhuis, 1,75 p.w., terst. Krom No. 18. Voor- en Aehterk. 1.10 p. w.,terst. No. 43. 2 Gem. kamers m. Alcove, 25 p.m No. 52. Gem. Zit- en Slaapk., ƒ25 p. m,, terst. Kruisstraat. No. 23. Bovenhuis, ƒ150 p.j., terst. L. Bagijnestraat. *No. 19. Bovenhuis, ƒ4.00 per week, terst. Lange Boogaardstraat. No. 18. Slagerij met Slachtpi. 4.50p w. terst. Lange Margarethastraat. No. 1. Huis, /4.50 p.w. terst. Lange Veerstraat. No. 1. Bovenhuis, ƒ3.— p.w. terstond. No. 8. Kelder, ƒ75 p. j terstond. No. 15. Kelder, ƒ1.per week, terstond. Lange Vlamingstraat. No. 1. Bovenvoorkamer, ƒ1.25 p. w. terst. Leidsche straat. No. 29rood. Bovenhuis, 2.25 p.w., terst. No. 70. Huis, 2.50 p.w. terst. Leidsche Vaart. No. 30. Huis met alle gem. 200 p.j. terst. No. 76. Huis met Tuin, ƒ600 p. jMei. No. 110. Huis met tuin, ƒ525 p.j., Mei. Leidsche Zijstraat. No. 10. Benedenhuis m. tuin, 2.50 p.w., terst. LeUestraat. No. 16. Pakhuis, ƒ0.80 p. w., terst. Lombardsteeg. No. 5. Vrij Bovenhuis, 2.50 per week, terst. Maarten Heemskerkstraat. No. 1 en 3. Beuedenhuisjes m. tuin, 180 p. j No. 19. Huis en tuin j 325 p.j. Maarten Spiesstraat. No. 5. Bovenhuis, ƒ2.75 per week, terstond. No. 7. Bovenhuis, ƒ2 75 per week, terstond No. 9. Bovenhuis, ƒ2.75 per week, terstond. No. 14. Gem. Zit-en Slaapk., ƒ25 p.m., terst. No. 16. Gem. Kamersƒ15 's maands, terst. Magdalenastraat. No. 4. Ben. winkelhuis 3 p.w. terst. Margarethastraat. No. 3. Burgerhuis, 4.00 per week, terst. Molenpadstraat. No. 8. Huis met tuin, ƒ390 p. j., Mei. No. 14. Huis met tuin, 325 per jaar Mei. Nieuwe Gracht. No. 1. Huis met tuin, ƒ475 p. j., lMei. No. 34. Huis, ƒ325 per jaar, terstond. No. 38. Huis met tuin, 550 p. j. Mei. No. 68. Huis met Tuin, 650 per jaar. No. 76Heerenhuis, 900 per jaar, Mei. Nieuwe Kruisstraat. No. 11a rd. Bovenwoning, ƒ3.00 p. w., terst. Oranjeboomslaan. No. 97rd. Bovenslaapkam. m. bed., 1.25 p.w. Ostadestraat. No. 4. Bovenhuis, 2.50 p. w. terst. PatTtI fl.fl.n *No. 30. Huis en Tuin, ƒ500 p.j. 1 Mei. No. 48. 1 of 2 ong.Benedenk., ƒ15p.m., terst. No. 84a. Huis met Tuin, 500 p. j., terstond. No. 100. Bovenhuis, ƒ225 p.j., Mei. No. 97. Bovenhuis, 7 kam., badk. 400, Mei. No. 117a. Heerenhuis, 800 p.j. terst. No. 30. Bovenhuis, 200 p. j. terst. No. 38. Bovenhuis, 2.25 per week, terstond. Eaamsteeg. No. 18. Bovenhuis, ƒ1.60 p.w., terstond. Baamvest. No. 53. Huis m. tuin, 550 p. jMei. No. 59. Huis en Tuin, 500 p.j. 1 Mei. Bidderstraat. *No. 20. Bovenhuis, 150 per jaar, Mei. Bipperdapark. No. 6. Huis en tuin, ƒ400 p.j. terstond. No. 14. Woonhuis, ƒ700 per jaar, Mei a.s. Bipperdastraat. No. 8. Huis met tuin 480 p.j., 1 Mei. Biviervischmarkt. No. 11. Winkelhuis j 500 a 600 p.jterst. Bustenburgerlaan. No. 2. Bovenhuis ƒ2.30 p. w., terstond. Buy chavers traat. No. 8. Bovenhuis, 200 p. j., terstond. Huis met Tuin, 275 per jaar, terstond. Dito 200 per jaar, terstond. Schachelstraat. No. 36. Kamer met kost, bed, 6 p. w. terst. No. 46. Winkelhuis, ƒ350 per jaar, Mei. No. 46. Bovenhuis, 325 per jaar, Mei. Schootersingel. No. 33. Benedenhuis200 per jaar, terst. No. 33rood. Bovenhuis, 225 p. jterstond. No. 71. Huis met tuin, 600 p. jaar. terst. No. 97. Bovenhuis, 7 k. 400 per jaar, Mei. No. 117a. Huis en Tuin, 800 p. j. terstond. Sohooterstraatweg. No. 3. Huis met tuin, 550 p. j., Mei. Smedestraat. *No. 18. Bovenkamers, ƒ1.25 p. w. terst. Sophiastraat. No. 14. Huis met tuintje, 7 kamers, /400 per jaar, November of eerder. Spaarne. No. 56. Heerenhuis met tuin, 1200 p.j., Mei. No. 70. Gem. Kamers, ƒ30 p. m., terstond. No. 96. Groote ruime Zolders, 300 p.j., terst. Spaarnwouderstraat. No.68.Gem. Kam. m. k. en bedien, ƒ32 p.m. terst No. 99. Benedenhuis, ƒ2.50 per week, terst. Spekstraat. No. 8. Winkelhuis, ƒ900 per jaar, terstond, Stationsplein. No. 10. Huis met tuin 425, per jaar, Mei. Turfmarkt. No. 34. Gem. Benedenvoorkamer, ƒ20 p.m. V oldersgracht. No. 3. Bovenhuis, ƒ2.25 p. w. terst. Vrouwensteeg. No. 11. Bovenwoning, ƒ1.60 p. w. terstond. "Wagenweg. No. 81c. Bovenh., ap. opg., wtl. 182 p.j. Mei. Warmoesstraat. No. 11. Bovenhuis, ƒ4.00 p. w. terstond. No. 22. Kamer m. kost en bed. ƒ30 p. m., terst Wilhelminas traat No. 3. Huis met Tuin, ƒ725, p.j., Aug. Wilsonsplein. No. 3. Huis met Tuin, /330p. j. Zomervaart. Net Huisje, 2 kamers en keuken, 150 pw Zuid Brouwerstraat. Burgerwoonhuizen, ƒ2,25 a 2,30 p. w. terst. Zuider Buitenspaarne. No. 8. Net Benedenhuis, ƒ200 p. j., Mei. No. 32. Gem. of ongem. Zit- en Slaapkamer, ƒ2.a 3.per week, terstond. No. 54. Kamer, ƒ1.p. w., terstond. No. 96. Woonhuis en Erf, ƒ350 p.j., terst. Zijlstraat. No. 14. Ruim Bovenhuis, 285 p.j., terstond. Bi] den Makelaar N. D. DE LEUR Te koop een Winkelhuis in de Zijlstraat, geschikt voor een nette zaak Een Winkelhuis ter overname, op een der beste standen. Bij D. A. BBAAKENBUBG. Een Heerenhuis 275 per jaar te Beverwijk. Bij S. MONS, Wagenweg 12. Een lommerrijk Buitenverblijf met boom gaard en moestuin, onder Heemstede aan den Stoomtram. in verschillende dessins verkrijgbaar van af 12 ot. per boek. bij gewicht verkrijgbaar. Postelein. 25 Cts. de 5 ons. Andijvie 25 Spergeboontjes. 35 Snijboontjes. 30 Spinazie 20 KRUISSTRAAT 14. ONTVANGEN in pakjes van 20 ct. in in voor weinig geld bij van C. HULSEBOSCH Co, Kantoor: Cornelissteeg 13. Gevestigd te Parijs, Rue Le Peletier 8. Het winstaandeel der verzekerden bedroeg de laatste 20 jaar, per jaar ruim '2%°/0 der gestorte premieën. Loopende verzekeringen 232.486.507.77 francs. Waarborgfonds 55.225.895.47 Voor inlichtingen, tarieven en voorheelden van winstverdeeling zich te wenden tot den Hoofdagent voor Haarlem en Omstreken, den Heer Hoofd-Agent der Brusselsche Assurantie-Maatschappij, Kleine Houtstraat No. 46rood bij de Anegang. VoorhandenBloeiende Azalea's, Camellia's, Rododendrons, Lelietjes enz. Rozen en andere bloemen uit het Zuiden. Vele nieuwe Voorwerpen, geschikt voor Planten en Bloemen. Levering van Bouquetten, Kransen en andere Bloemwerken voor alle gelegenheden. (917) L. ZUURENDONK.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 5