KOFFIE- EH 1HEE-HU1 P. DE NOBEL Go. BE ERVEN LOOSJES, P.W.Benzemaker, ««MUM.**,, Leder en Schoen m akersfo u rn i tui en. HARING Arnhem en Omstreken iïï. van Dijk, Anegang 25. Prima T AFELBESCHUIT J Bloemkweekerij „EIPPEEDA", van der Laan, Toor ieder. Bosch Geur. Grasboter. De Boekdrukkerij JOH. BUSÉ, met eene belangrijke korting a contant, RITSEMA C\ A. DROST ZOON, Metaalwaren-Fabrikanten, „DE VOLHARDING." J. NI. SPAAN, Migrane Stifte. berichten, dat zij wegens verplaatsing hunner affaire naar Barteljorisstraat 10, een groote UITVERKOOP houden van alle voorradige artikelen, als: Overhemden, Nachthemden, Fronts, Boorden, Manchetten, Dassen, Foulards, Handschoenen, Zakdoeken, Bretels, Slopkousen. Tricot Ondergoederen, Sokken, Flanellen, Regenjassen, Parapluies, Wandelstokken! Reisdekens, Plaids, Manchetknoopen, Dassenspelden, Porte-Monnaies, Portefeuilles, Sigaren- en Sigaretten kokers, Sponzen, Parfumeriën, Zeepen enz. ENFLEURAGE OLIJ, V> Préanger Moclia Koffie Surinaamsche ƒ1, '20 -.95 -.75 Java -.70 Bij 21 kilo a contant 5 pet. korting. van van THEE 4.tot -.80 STOFTHEE ƒ1.25 lot -.65. Prijsnota's verkrijgbaar. HAADEL in Ged. Oude Gracht 66Haarlem. J. C. G. BAKKER STERK, Jansstraat 87. VERKADE's Prima Tafelbeschuit, „Zaandamsche". DE HAAN's Prima Tafel beschuit, „Amsterdamsche". STOLP's Prima Tafelbeschuit „Krommeniedijksche.' HAARLEH. Gevestigd sedert 1828.) Voorhanden een ruimen voorraad zeer solide INMAAKBUSSEN voor Asper ges en andere groenten of vruchten, vol komen hermetisch sluitend door middel stalen veeren. van Deze bussen kan men jaren gebruiken zonder noodzakelijkheid van repareeren. 15 Ripperdastraat. 15 NIEUWE ontvangen. Groote Markt. s. VERSTEEG. Z.VAN EDEN, Damstraat 20. Ritsema Co. nieuw soort J. VAN DER LAAN, Groote Markt. - en Matrassenmaker. 75 Oranjestraat. 75 GIDi DE ERVEN LOOSJES te Daarlem. LIJST 13 Schachelstraat. Garen, Band, Wol, Sajet Prijscouranten. Catalogussen. Bestekken. Reglementen. Biljetten. Wissels. Quitantiën. Rekeningen. Memorandums. Adres- en Visitekaarten. Brievenhoofden. Etipetten. Huwelijksbrieven. Rouwbrieven. Menu's. Programma's. Circulaires. Convocatie-biljetten. Ged. Oudegracht 86, is voorzien van de nieuwste Machines, Lettersoorten, Bloemen en Randen, waar door alle soorten drukwerk net uitgevoerd en in den kortst mogelijken tijd kunnen afge leverd worden. BIJT Barteljorisstraat No. 4, Malta-Aardappelea, WESTIAHDSCHE. 26 Anegang. 26 Gebreide GOEDEREN. W. B. ENGELENBERG, Ridderstraat 5. bi erven mosjes, S Is voor de gezondheid een heilzaam Reukwater. Lees Ml 1 brochure om elke flacon. Men lette vooral op het Fabrieksmerk ijl te Haarlem verkrijgbaar in flacons van 40, 60 en 80 cent by lil VERKRIJGBAAR BIJ NB INHOUD: Va, I, IV2 Liter. Prijs 0.24, f 0.32, ƒ0.40 per stuk. VoorhandenBloeiende Azalea's, Camellia's, Rododendrons, Lelietjes enz. Rozen en andere bloemen uit het Zuiden. Vele nieuwe Voorwerpen, geschikt voor Planten en Bloemen. Levering van Bouquetten, Kransen en andere Bloemwerken voor alle gelegenheden. (161; L. ZUURENDONK. Wenscht U een gebroken pijp, armband, broche, ketting, luxe-doosjes, bijouteriën, galanteriën of andere luxe artikelen, onverschillig van wel ken aard, spoedig en soliede gere pareerd, zend het dan s. v. p. KO NINGSTRAAT 44. Aanbevelend, Inrichting tot het herstellen van Glazen, Steenen en Porceleinen Voorwerpen. Nieuw Hygiënisch Reukwater, 0.55 en f 0.35 per flacon. Verkrijgbaar by ONTVANGEN ONTVANGEN pnike Gras boter van 70 en 75 cent de 5 ons en meer soorten tot lager pryzen. in pakjes van 20 ct. BROODFABRIEK Groenmarkt, Haarlem. De onderstaande fijne broodsoorten zijn tot de daarbij vermelde pryzen geregeld in het Magazijn Zijlstraat No. 31 en, na voorafgaande bestel ling, bij alle Depothouders verkrijg baar. Pain de Luxeper stuk 2{ cent. Wiener geback2A Boterbroodjes3 - Fleurs de Congo3 Haagscbe Pnnt.5 Bolussen3 Berlinerbollen 3 Wilhelminagebak p. stnk 30, 60 en 90 cent. Casinobrood..p. stnk 25 en 50 cent. Friesch Suikerbrood p. stuk 30 en 60 cent. Verder zijn nog verkrygbaar Haag- sche Beschnit, Lange Beschuit, ge wone Keukenbeschuit en alle soorten klein brood. (176) Blijft zich aanbevelen tot het OVOrtrekkeu van Oude Dekens. voor met plattegrond van Arnhem, 4 wandelkaarten, 11 platen en 13 illustratiën in den tekst, Prijs 1030, is weder voorhanden in den Boek handel van NERVEN-CRYSTAL. Zeker middel tegen Scholo Hoofdpij U (migraine), Taud-, Eies- en Aaugezichtspiju. Beschut tevens tegen het steken van insecten, door enkele deelen van het gelaat en de handen er mede te bestrijken. Prijs per étui 40 Cents met gebrnik. Depót by PLAATZER van der HULL, Jansstraat 28, WEIJEN- BERGH, Zijlstraat 34, Wed. BOU- H UIS, Ged. Raamgracht hoek Wolstr. voorhanden bij in ENZ. enz. enz. enz. VAN zijn te verkrijgen BESTE NIEUWE alsmede nieuwe in Aanspreker en Lijkbezorger Boekhandelaarste Haarlem, Een Huis en Tuin te Hunr. Een Benedenhuis met Tnin te Hunr. Benedenhuis te Hunr. Gemeubileerde Kamers te Hunr. Een Pakhuis te Hnur. Een Gemeubileerde Kamer te Huur. Een Zolder te Hunr. Een Kelder te Ilunr. Bovenhuis te Huur. Een Kamer te Hunr. Een Huis te Hnur. Een Winkelhuis te Hnur. Een Bovenachterkamer te Huur. Een Achterkamer te Huur. Bovenwoning te Hunr. Gemeubileerde Bovenkamers te Huur. Ongemeubileerde Kamers te Hunr. Een Gemeubileerd Bovenhuis te Hnur Kamer met Alcove te Hunr. Gemeubileerd Benedenhuis te Hnur. Te Hnnr. Verhuurd. Te Huur of te Koop. Heden wordt hier niet verkocht. worden. Hier kan een jongen geplaatst Afwezig, brieven en boodschappen bij Hier wascht en strijkt men. Hier wascht en strijkt men fijn goed. Heden afwezig. Gesloten. Hier mangelt men. Hier kunnen commensaals geplaatst worden. Des Zondags wordt hier niet verkoobt Uitverkoop wegens likwidatie. Oprnimng. Uitverkoop. Loopjongen gevraagd. Finale Uitverkoop. Gedrukt bjj DE ERVEN LOOSJES, te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 4