Tweede Blad. van WOENSDAG 5 Juni 1889. TE HUUR. JOHN TREVERTON'S KRUIS. Vöff Onder de rubriek „TE HUUR" worden voor onze abonné's gratis gedurende een maand opgeno men woningen, kamers enz., met vermelding van Stand, Lokaliteit, Huurprijs en wanneer te aanvaarden. Opgaven, hieraan niet voldoende, kunnen niet geplaatst worden. Anegang. No. 36. Ong. Voork. m. alc12p. m. terst. No. 48. 2. Gem. Kamers, 28 p.m. Juli. Anthoniestraat. No. 50. Vrij Bovenhuis, ƒ3,25 p. w., terst. Bartelj oriss traat No. 24. Bovenauis, 325 per ]aar, terstond. No. 35. Gem. Zit- en Slaapk. 27.50 p.m. terst. No. 40. Vrij Bovenhuis, /'350 p. j. terstond. Botermarkt No. 2. Bovenhuis 225 per jaar, terstond Burgwal. No. 71. Huis, ƒ2.75 p. w., terst. No. 93rood a. Huis a 1.70 p. w., terst. No. 93rood B. Huis a /1.70 p. w., terst. No. 78rood. Voorkamer, ƒ0.90 p.w., terst. No. 38rood. Bovenhuis, ƒ200 p. j. terst. Doels traat. No.21Bovenhuis, ap. opg. ƒ2.60 p.w., terst. Frankeatraat. No. 9Slaapk. m. kost en bed. f 25 p. m. terst. No. 18. Gem. kam.m.k.enbed. 35 p. m., terst. Frans Halsstraat. No. 17. Heerenhuis met tuin, 400 p. j., terst Gasthuissingel. No44Kamer m. kost ƒ30, p. m. Gasthuisstraat. No. 3. Flink Pakhuis m. besch. zold. ƒ200 p.j. Ged. Oudegracht No. 105. Huis, 8 kamers, 600p.j. Aug. Ged. Voldersgracht. No. 9. Ben.huis m. tuinlje, 2.50 p w., terst. No. 11. Huisje, ƒ1.25 p.w., terstond. Ged. Zijdgracht No. 4. Benedenhuis ƒ175 per jaar, Juni. Gierstraat. No. 31. Gom Zit-en Slaapk. met kost en bed. 40 p.m. Aug. No. 37rood. Bovenhuis, ƒ200 p. j. terstond. No. 41a. Pakhuis ƒ1.— p. w., terst. No. 51. Gem. zit-en slaapk. 20p.m. terst. Glasblazerstraat. No. 39. Bergplaats, ƒ1,per week, terst. Groote Houtstraat. No. 36rood. Bovenhuis, 500 p. j. terst. No. 61. Gem. Bovenvoork. 13 p.m., terst. No. 78. Bovenhuis, ƒ450 p. j. No. 103. Huis, 500 p.j. terst. No. 143. Bovenhuis, 300 per jaar, terstond. Hagestraat. No. 57. Bovenhuis, 2.50 per week, terst. Harmenjansweg. No. 31. Gem. Kamers, 20 p. m. terstond. Heerensingel. No. 41zwart. Benedenhuis, ƒ2.25 p.w.,terst. No.59rd. Bovenwoning, ƒ2,50 p.w., terst. No. 67rood. Bovenwoning, 2 25 p. w., terst. No. 71c. Benedenwoning-2,p.w., terst. Jan Steenstraat. No. 18. Huis met tuin, 2,15 p. w.,terstond. Jansstraat. No. 22. Kelder, 40 per jaar, terst. No. 29rood.Gem. Zit- en Slaapk., 25p.m. terst. Jansweg. No. 30. Gem. Zit- en Slaapk., 20 p. m terst. Kampersingel. No. 34. Bovenhuis, ƒ225 p. j., terst. Kennemerplein. No. 16rood. Bovenhuis, 200 p.j., Aug. Klein Heiligland. No. 16rood. Zit- en Slaapkamer, 16 p.m. terst. No. 66. Huisje,/120p. w.,terst. No. 80zw. Kamertje, 0,75 p. w.,terat. Kleine Houtstraat: No. 22. Kamer, ƒ12 p.m., terstond. No. 49. Gem. Kamer, ƒ18 p. m., terst. No. 105. Bovenhuis, 5.per week, terstond. 'No. 110. Gem. Slaapkamer, 1.50 p. w., terst. No. 111. Winkeih.m. Pakh., 300p.jterst. No. 113. üem. Kamers, ƒ16 p.m., Juli. No. 115. 2 Gem. Kamers, 20 p. m. terstond. No. 132. Gem. Kamers, ƒ14 p.m. terstond. Kleverlaan. No. 5. Gemeub. Kamers, ƒ20 p.m.,terst. Koningstraat. No. 10. 2 Gem. kamers, 25 p. m., terst. No. 39. Bovenhuis, 4.50 per week, terstond. No. 3S. Kelder, 70 per jaar, terstond. No. 49. Gem. Zit- en Slaapk., 20 p.m. terst. No. 52. Bovenhuis, 150 p. j. terstond. Koudenhorn. No. 54. Gem. kam. m. k. en bed./35-45 p.m. terst No80Huis mTuin, 450 pj Krom No. 43. 2 Gem. kamers m. Alcove, 25 p.m. No. 52. Gem. Zit- en Slaapk., 25 p. m., terst. Kruisweg. No. 17. Gem. kamers 20 p.m. terstond. No. 33. Gem. Voor- en Slaapkam. met kost en bedien., ƒ40 p. m.. terst. L. Bagijnestraat. No. 1. Huis, 5.per week, terstond. No. 19. Bovenhuis, 4.00 per week, terst. No. 22rood. Bovenhuis 325 per jaar, terst. Lange Veerstraat. No. 8. Kelder, ƒ75 p. j terstond. Lange Vlamingstraat. No.l. Bovenvoorkamer, 1.25 p. w. terst. Leidsche straat. No62Huis en Tuin, 3,50 pwterst No. 70. Huis, /2.50 p.w. terst. Leidsche Vaart. No. 28H. Huisje, ƒ1.85 p.w., terstond. No. 30. Gem. Kamer m. k. en bedien, 32 pm. No. 30. Slaapkamer, ƒ15 p. m., terstond. No. 46. Gem. Kamers m. kost en bediening, ƒ30 a ƒ35 p. m., terstond. No. 64. Huis met tuin, ƒ575 p. j., terst. Leidsche Zijstraat. No. 10. Benedenhuis m. tuin, 2.50 p.w., terst. Leliestraat. No. 16. Pakhuis, ƒ0.80 p. w., terst. Lombardsteeg. No. 5. Vrij Bovenhuis, 2.50 per week, terst. Maarten Spiesstraat. No. 14. Gem. Zit-en Slaapk., 25 p.m., terst. No. 16. Gem. Kamers, ƒ15 's maands, terst. Maarten Heemskerkstraat. No. 3. Benedenhuis, ƒ180 p. j., terst. No. 9. Ben.huis met tuin, 2,75 p.w., terst. Magdalenastraat. No. 4. Ben. winkelhuis /3 p.w. terst. Margarethastraat. No. 3. Burgerhuis, ƒ4,00 per week, terst. Morinnesteeg. No.?. Kelder, /0,50p.w., terst. Nassaulaan. No. 24. Bovenhuis, 3.25 per week, terstond. Nieuwe Gracht. No. 1. Gem. Zit- en Slaapk., 20 p.m. terst. No. 34. Huis, ƒ325 per jaar, terstond. No. 68. Huis met Tuin, ƒ650 per jaar terst. Nieuwe Groenmarkt No. 17. Kamer, ƒ0,80 per week, terstond. No. 17. Kelder, ƒ0,60 per week, terstond. No. 23. Ruim Bovenhuis, 2.75 p,w., terst. Nieuwe Kruisstraat. No. 11a rd. Bovenwoning, 3.00 p.w., terst. Oranjestraat. No. 5. Huis met tuin 300 p.j. terst. Parlrl ftfl/n No.82. 6 k. m. tuin, keld. enz. 450 p.j., 1 Aug. No. 84a. Huis met Tuin, 500 p. j., terstond No. 117a. Heerenhuis, 800 p.j. terst. No. 30. Bovenhuis, ƒ200 p. j. terst. No. 38. Bovenhuis, 2.25 per week, terstond. Raamsteeg. No. 18. Bovenhuis, ƒ1.60 p.w., terstond. Ridderstraat. No. 17rood. Gem. Boven- Zit- en Slaapkamer. 25 per maand, terstond. Ripperdapark. No. 6. Huis en tuin, 375 p.j. terstond. Ripperdastraat. No. 8. Huis met tuin 450 p.j., terst. Rozenprieëelstraat. No. 40. Huisje, ƒ2,10 per week, terstond. B uychaverstraat. No. 8k. Benedenhuis met tuin, ƒ200 p. j„ terst. Schootersingel. No. 71. Huis met tuin, ƒ600 p. jaar, terst. No. 33. Ben.huis m. tuin, 200 per jaar, terst. No. 33. Bovenh. m. gr.zold., 225 p.j., terst. No.39. Benedenh. m. tuin, /2U0 p.j. terst. No. 41. Benedenh. m. tuin, 200 p.j. terst. No. 117b. Huis 500 p.j. terst. No. 117h. Huis, ƒ800 per jaar, terstond. Sohooterstraatweg. No. 11. Huis met tuin, 550 p.j., Mei 1890. Sophiastraat. No. 18. Gem. Zit- en Slaapk. 22 p. m., terst. Spaarne. No. 24. Huis, ƒ500 per jaar, terst. Turfmarkt. No. 34. Gem. Benedenvoorkamer, 20 p. m. Voldorsgracht. No. 3. Bovenhuis, 2.25 p. w. terst. No.7. Benedenuis met tuintje, 2.50 p.w., terst Warmoesstraat. No. 11. Bovenhuis, 4.00 p. w. terstond. No. 22. Kamer m. kost en bed. 30 p. m., terst. No. 29. Gem. kamers, ƒ23 p. m., terstond. Wilsonsplein. No. 3. Twee gem. Kam., ensuite ƒ30 p.m. terst. Witte Heerensteeg. No. 16rd. Vrij Bovenhuis, ƒ13 p.m., Juni. Zoetestraat. No. 2rood. Groote Zaal, 4 p. w., terstond. Zijlstraat. No. 14. Ruim Bovenhuis, ƒ250 p. j. terstond Bij D. A. BRAAKENBURG. Een Heerenhuis 275 per jaar te Beverwijk. door Miss M. E. Braddon. 10) „O, zoodia er liefde bij in 't spel komt, heeft het gezond versland af gedaan. Ik houd het er stellig voor, dal zij verliefd op hem is. Heeft zij je iets van dien aard medegedeeld, Gelia? Meisjens mogen gaarne over zulke dingen praten. „Wal weet gij van meisjens af?" „0, niets. Ik houd er bij toeval eene zuster op na, die er een van is, een model, dat ik bij de hand heb, om er de anderen naar af te meten. Kom, Celia, betoon je nu eens voor deze enkele maal een trouw zusjen! Wat heelt Laura je gezegd betreffende John Treverlon „Niels. Zij is op dit punt uiterst achterhoudend. Ik begrijp, dat het een pijnlijk onderwerp voor haar is, en daarom roer ik het maar zelden aan." „Nu, de kerel mag van geluk spre ken! Ik heb nog nooit aan iemand zoo'n hekel gehad. Een soort van in stinkt zegt me, dat hij een schurk is." „Zijn niet instinktieve denkbeelden overtuigingen die een uitvloeisel zijn van onze eigen neigingen filozofeer- de Celia. „Ik ben innig met je begaan, beste Ned, want ik weet, dat ge dol veel van Laura houdt, en 't moet een hard ding voor je zijn haar dus door een ander voor je neus te zien weg kapen. Maar ernstig gesproken zoudt ge haar hebben willen trouwen, als zij je niet meer had kunnen aan brengen dan haar eigen klein inko- mentjen?" „Zesduizend pond in consols," zei- de Edward op peinzenden toon. iDaarmeê zouden een jonge man en vrouw, die de behoefte des beschaaf den levens kennen, niet ver komen. We zouden misschien elkander innig liefhebben en innig gelukkig met elk ander zijn, maar ik vrees, dat we van honger zouden sterven, Gelia, en dal onze kinderen niets zouden er ven, dan hun aanspraak om door het armbestuur hunner gemeente on derhouden te worden. Ik had altijd gedacht, dat die goddelooze oude man haar een mooi kapitaaltjen vermaakt zou hebben." „Ge hadt het recht niet dat te denken, daar ge wist, hoe hij ge zworen had, haar niets te vermaken." „0, er was altijd wel wat op te vinden geweest, om zich daaraan te onttrekken. Ik noem zijn testament bepaald schandelijk een hooghartig meisje te dwingen een door hem ge kozen echtgenoot te nemen een vent, dien hij nooit gezien had, toen hij die bepaling maakte." „Hij heeft gezorgd, voor zijn dood kennis te maken met den jeugdigen Mr. Treverlon. Ik houd mij er van verzekerd, dat hij op 't laatste oogen- blik nog zijn testament veranderd zou hebben, indien zijn neef een ongun- stigen indruk op hem gemaakt had." Dit gesprek had plaats bijna vier maanden na Jasper Treverton's over lijden. De hagen werden groen; de vogels hadden de laatste crocussen opgegeten; de viooltjens waren in vollen bloei in de randen van het heeslerplantsoen, het gras groeide snel genoeg, om wekelijks algemaaid te moeten worden, en de tuin van het Manor House was een liefelijk plek- jen om te wandelen, vol knoppende boomen en ontluikende bloesems; en de vogels, die daar zongen, deelden elkander in blijde verrukking mede, dat het nu toch wezentlijk lente was geworden, en dat de winterdagen en de hard bevroren aarde weder tot het verleden behoorde. Edward Glare beschouwde zichzel- ven als een mishandeld jongmensch. Hij had een gunstig voorkomen ja, naar het algemeen oordeel zijner ken nissen was hij een merkwaardig schoon jonkman; hij was knapper en met meer talenten begaafd dan de meeste jonge mannen van zijn leeftijd en stand. Zoo hij tot op heden niets gedaan had om zich te onderscheiden, 'i was niet, omdat het hem aan ta lenten ontbrak, sprak hij niet zonder zelfbehagen bij zichzelven, 't was al leen omdat hij zich nooit had willen inspannen, omdat hij, zoo hij werkelijk talenten bezat, daarmeê nooit had wil len woekeren. Vier jaar geleden, toen hij voor 't eerst naar Oxlord ging, had hij zich in 't hoofd gesteld, dat hij Laura Malcolm's echtgenoot zou worden. Na tuurlijk zou Jasper Treverlon haar een mooi lorluin vermaken, allerwaar schijnlijkst zijn geheele vermogen. Wat dien bespotlelijken eed betrof, er moesten wel een dozijn irianieren zijn, om zich er aan te onttrekken. De oude man kon zijne bezittingen en zijn vermogen bij zijn leven aan Laura ten geschenke geven. Hij kon er haar het vruchtgebruik van toe- beschikken. Op een ot andere manier zou zij zijn erfgename zijn. Edward achtte dit een ontwijfelbaar zekere zaak, daar hij zag, hoe innig lief Jas per zijn aangenomen dochter had. Daarom kwam het bij den jeugdigen Oxfordschen student niet op, toen hij verliefd werd op Laura's lief gezich- tjen en haar innemende manieren, te strijden tegen Cupido, den machtigen veroveraar der harten. Verliefd te wor den op Laura was hetzelfde als goed op weg te zijn, om een rijk man te worden, oneindig beter dan het streven naar eene betrekking bij de kerk of bij de magistratuur. Maar hij maakte geen haast, om zijne liefde te belijden hij was niet voortvarend van aard; hij was eer traag en voorzichtig. Aanzoek te doen om Laura's hand en hart, en door haar afgewezen te worden, 't zou voor hem hetzelfde zijn als eene verbanning uit haar bijzijn. Hij geloofde, dat zij met hem ophad, maar hij wilde zeker zijn van hare gevoelens, alvorens hij als haar min naar optrad. Zijne pozitie als haar vriend was te gunstig, om haar spoe dig in de waagschaal te stellen. HOOFDSTUK VI. La Chicot gaat haar eigen gang. Langzaam, tegenstribbelend was de winter weggekropen naar zijn verbor gen hoi, om plaats te maken voor eene gure, onaangename lente, 't Was de langste, akeligste winter geweest, dien Jack Chicot beleefd had. Het bevreemd de hem niet, dat, naar het denkbeeld van de bewoners van het Vasteland, mist en zelfmoord als natuurlijke ge volgen onafscheidelijk aan Londen ver bonden waren. Nooit had hij zich zoo geneigd gevoeld, de hand aan zich zeiven te slaan, als gedurende de mis tige December-middagen, de sombere schemeravonden in Januari, als hij langs de vervelende grauwe straten, onder de vervelende grauwe lucht eenzaam en alleen zijne sigaar liep te rooken, vervuld van de weinig op wekkende gedachte, hoe hij zich zeiven en zijn leven op de treurigste wijze ten gronde gericht had; hij die tien jaar geleden met zulke schitterende ver wachtingen, met zulk een achtens waardige eerzucht, met zulk een aanmatigend vertrouwen op de toe komst, als de aanbrengster van alles goeds, het bedrijvige looneel van den mannelijken leeilijd betreden had.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 5