THEE HAM Haagsch Ontbijt F. G. OTTER, Finale Uitverkoop DE EETEE DOOSJES, P.W.Benzemaker, Bij DB BEVEN LO OSJES, Boekhandelaars, DE LEERBOEKEN en verdere benoodigdheden Scholen voor Hooger en Middelbaar Onderwijs. lt de Bosch Geur. Gemberkoek, De Boekdrukkerij Gids voor 't Gooi en Baarn, Advertentie-Bureau, Tweede Blad. Ritsema 6c Go. Eenig Depót S. P. VAN THIEL, J. C. G. BAKKER STERK, Fransche Gezondheids Roggebloem, Migrane Stifte, Koningstraat 39. BRAAKMAN's GIERSTRAAT 59 van ZATERDAG 24 Augustus 1889. ADVERT ËNTIEN. nieuw soort mmrnm en BEMERS, BARREVOETESTRAAT 3, van Jb. BtrSSXNK, W. 0. ENGELENBERG, Ridderstraat 5. per persoon 25 Cents. Jansstraat 87. „FERRARF' OLIE. ONTVANGEN: O. HORSTING, Kruisstraat 44 Handelaar in Brandstoffen, Kenaustraat No. 12 E.VAU EDEN, Damstraat 20, KOFFERS enz. enz., VRAAG Damstraat 13. Prijscouranten. Catalogussen. Bestekken. Reglementen. Biljetten. Wissels. Quitantiën. Rekeningen. Memorandums. Adres- en Visitekaarten. Brievenhoofden. Etiquetten. Huwelijksbrieven. Rouwbrieven. Menu's. Programma's. Circulaires. Convocatie-biljetten. Ged. Oudegracht 86, is voorzien van de nieuwste Machines, Lettersoorten, Bloemen en Randen, waar door alle soorten drukwerk net uitgevoerd en in den kortst m o g e 1 ij k e n t ij d kunnen afge leverd worden. ERVEN LOOSJES van J. BIJLOOS te Alkmaar, LIJST m ERVSI L005JE3, Orfèvrerie. Cristofle 26 Anegang. 26 Gebreide GOEDEREN. ZIJN VOORHAVDEN: IN GEBRUIK OP DE ONTVANGEN in pakjes van 20 et. In Garen, Band, Wol, Saijet, Kousen, Handschoenen enz. te HAARLEM bij I Oude Groenmarkt 6. Zoomede delicieuse SUCADE-, CANDIJ-, GEMBER- en ONT BIJTKOEK. Aanspreker en Lijkbezorger, Verkrijgbaar, mits in tijds besteld bij Tevens steeds voorhanden de Qualité „EXCELSIOR". NIEUWE Per Pakje 15 Cents. Firma de Wed. CORNs. TROMP, geeft door deze aan zijne geachte begunstigers kennis, dat, hij Ver huisd is van Kruisweg No. 29 naar Nieuw Hygiënisch Reukwater, 0.55 en f 0.35 per flacon. Verkrijgbaar bij VAR NERVEN-CRYSTAL. Zeker middel tegen Schele Hoofdpijn (migraine), Tand-, Kies- en Aangezichtspijn. Beschut tevens tegen het steken van insecten, door enkele deelen van het gelaat en de handen er mede te bestrijken. Prijs per étui 40 Cents met gebruik. Depót bij PLAATZER van der HULL, Jansstraat 28, WEIJEN- BERGH, Zijlstraat 34, Wed. BOU- HUIS, Ged. Raamgracht hoek Wolstr. Spotprijzen a contant. 40 ets. per stuk. enz. enz. enz. VAN BIJ DE is voorhanden: mei drie Wandelkaarten, twee Plattegronden, twaalf Platen en dertien Illuslratiën in den Tekst. PRIJS 50 CENTS. Plaatsing van Adverten- t i n in alle dag- en weekbladen, zonder prijsverhooging. ter onmiddellijke vernietiging van levend Hoofdonrein, 50 cent per flacon. Verkrijgbaar bij J. P. DE LAAT, Botermarkt. J. P. BERLAGE, Groote Markt. voorhanden bij Boekhandelaars, te Haarlem. Een Huis en Tuin te Huur. Een Benedenhuis met Tuin te Huur. Benedenhuis te Huur. Gemeubileerde Kamers te Huur. Een Pakhuis te Huur. Een Gemeubileerde Kamer te Huur. Een Zolder te Huur. Een Kelder te Huur. Bovenhuis te Hunr. Een Kamer te Hunr. Een Huis te Huur. Een Winkelhuis te Huur. Een Bovenachterkamer te Huur. Een Achterkamer te Huur. Bovenwoning te Huur. Gemeubileerde Bovenkamers te Huur. Ongemeubileerde Kamers te Huur. Een Gemeubileerd Bovenhuis te Huur Kamer met Alcove te Huur. Gemeubileerd Benedenhuis te Huur. Te Huur. Verhuurd. Te Huur of te Koop. Heden wordt hier niet verkocht. worden. Hier kan een jongen geplaatst Hier wascht en strijkt men. Hier wascht en strijkt men fijn goed Heden afwezig. Gesloten. Hier mangelt men. Hier kunnen commensaals geplaatst worden. Des Zondags wordt hier niet verkocht Uitverkoop wegens likwidatie. Opruiming. Uitverkoop. Loopjongen gevraagd. Finale Uitverkoop. Huis- houdelijke en Gelegenheids Ge- <f>-E schenken. ?arijzer en Weener B ijouteriën. in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 5