F. H. LE BRUN, ""gI'êVborger"1 NOUVEAUTÉ'S MET AAL-B AEOMETEH FINALE 78, Gr. Houtstraat 78, Zie étalage. GORDIJNEN. K«s. KARPETTEN, TURF, VAN EEUWIGE DINGEN. HUURCEDEL Aanleg voor Gas- en Waterleiding. KINDERMANS Gas-Gloelicht. wegens opheffing der zaak Machinale Koffiebranderij Schoonmaak!! Breestraat 16 H. W. RÖBKEI en H. A. JANSEN, HEYLIGERS JANSEN, BANKET, RITSEMA Co, KL Houtstraat 10. Magazijn van Groote Houtstraat 33. Groote Houtstraat 118. tegen zeer verminderde prijzen* RITSEMA C°. W. D. HOYERMAM, Voor ieder een bri k 10 Cent. vanffleubelen Gekleurde Katoentjes Cadeau* voor het a.s. seizoen. J. M. SPAAN, Mrrciinif i 9 n bij H. PIETERS, TE KOOP Hoofd-Agent van Bericht de ontvangst der worden geleverd met 5 jaar schriftelijke garantie, vertrouwbaar, degelijke bewerking en billijke prijzen. Eeparatiën aan Barometers worden correct uitgevoerd. J. J. WEBEE, Instrumentmaker, HaarlemKoningstraat 10. Zijlstraat 47. Vestigen bizonder de aandacht op hunne koffie- soorten, dia volgens het nieuwste systeem gebrand worden, waardoor de aroma meer bewaard blijft. Mokka Koffie f 1,20 I Préanger Koffie f-. 80 Surinaamsche 1.[Java -.70 Bij 2.5 Kg. a contant 5% korting. C. WEIGAND. Zijlstraat 11. Stucadoor, Stucadoors, Burgwal 62-64 en Parklaan 104, bevelen zich beleefd aan. Donderdag a.s. Leidsche-, Gondsche- en Edammer- J. N. J. HOOGEBOOM, Frankestraat 17. Uitsluitend de beste kwalifi in diverse maten en dessin J. PANDER, Kruisstraal oud en droog, N, VAN BREEMEN Ci Het leven van WILLEM v. ZÜYLE1 Prijs 60 Cents. J, M, VAH PELLEC0J1 Stukadoor, KI. Houtstraat 41. 4. FEDERMAM, Gr.Hootstraat3' Bij de Erven Loosjes zijn verkrijgbaar van Heden, verscheen: GEDACHTEN EN SCHETSEN S. TJLFERS, Pred. te Rotterdam, Prijs: ing. /'2.50, gebin linnen /'2.90. Zeer aanbevelingswaardig geschenk voor jonge lidmaten, Bloemenwinkel aan den Kampersingel 22, 75 Oranjestraat 75. BEKLEEDEN spoedig, billijk en soliede. J. PAHD£B, Kruisstraat. 13 Cents per Pakje. HENRI ANSINGH, J, SMIT, Gierstraat 54, DAMES! TE KOOP TE KOOP b UITVERKOOP Uitstoomen, wasschen en verven van alle soorten "Vitrages en Meu belstof, Gordijnen, Dames- en Heeren Costumes. Aflevering als nieuw. Lage prijzen. Sloomververy en Cltem. Wasscherij H.H. Behangers rabat. VERKRIJGBAAR BIJ: J. H. DE JONG, Gr. Houtstraat 2, EIGEN HULP, Zijlstraat, DE LANGE VAN EK, Gr. Houtstr. en in andere voorname winkels. Wie veel geld wil ontvangen voor gedragen mans- en vrou wenkleederen, oude meubelen, bedden en restante winkelgoe deren, zende brieven of bood schappen Kleine Houtstr. 12rood over de Haarlemsche bank. N.B. Is eiken dag te ontbieden. over de Tuchthuisstraat. Nette uitvoering. Concurreerende grijzen. (Jonge en Belegen). LEIDSCHE en GOUDSCHE van 30, 35 en 40 Cents de 5 ons. EDAMMER KAASJES van ƒ1.25 per stuk, bij zeer geschikt om op te doe Prima kwaliteit STEE! KOLEN, droge GASCOKE V EENBRIQUETTES, en all andere soorten van BRANI STOFFEN, bij Bakonessergracht No. 78. Telephoonnummer 70. (28! Bij DE ERVEN LOOSJE! Boekhandelaars, Ged. Oude Grac, No. 86, IS VOORHANDEN door hemzelven verhaald aan en oververteld door HENRI M. DEKKING. In geïllustreerd omslag en versiei met vele portretten en documentei voor weinig geld, BIJ DOOR KEURIG GEÏLLUSTREERD. Verkrijgbaar bij de ERVEN LOOSJES, Boekhandelaars, Ged. Oude Gracht 86. Haarlem. VAN DEN NIEUWEN steeds voorhanden eene ruime keuze in: Bloeiende Planten, Palmen, Yarens en Bloemmandjes. In Bonqnetten en Versieringen. Aanbevelend, Uw dwdienaar P. H. TEUNIS. Bedden- en Matrassenmaker, WïKa&ij 9 Gieiouuut, over de Botermarkt, Is het beste adres voor COCOSNOOT Dagelijks versch verkrijgbaar, 60 Ct. per pond, TANDARTS, zal iederen Dinsdag van 11 uren te consulteeren zijn bij Me J. D. MENS, Riviervischmarkt 1 Haarlemvoor tandheelkundige bi handeling. Operatiën zonder pij, imF* Abonneert famiüen en kii deren voor het regelen der tandei Gedurende den schoonmaaktij ontvangt een ieder welke bove de 30 Cent besteedt een nutti Cadeau. in Papier-, School- en Schrjjl behoeften, Kastpapier en Kastranden. Een naaister biedt zich aan voc het maken van costumes a f 4.- morgenjaponnena 1.7 blousesa 1.- Tevens heeft een meisje beken met linnen- en wollennaaien eenig dagen disponibel. Br. fr. onder No. 289 aan h( bureau van dit blad. voor 12.een zeer goede Vioo krachtig geluid, met strijkstok. Adres bureau van dit blad. een Sluier met Kroon. Adrt Lange Molenstraat No. 18. voor billijken prijs 9 Kippei met 1 Haan, hok en loop. Adres Witte Heerensteeg 18. Gedrukt bij DE ERVEN LOOSJES, Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 4