Tweede Blad. van WOENSDAG 3 April 1895. TB HUUR, 5AARLEMSGE AD7EETMTIEBLAD Onder de rubriek „T E HUUR" worden voor onze abonne's gratis gedurende een maand opgeno men woningen, kamers enz., met vermelding van Stand, Lokaliteit, Huurprijs en wanneer te aanvaarden. Opgaven, hieraan niet voldoende, kunnen niet geplaatst worden. Anegang. No. 1. Bovenhuis, ƒ30 per maand, terst. No. 4. Gein. Slaapkamer, 10 p. m„ terst. No. 19. Gem. bovenvoor- en achterkamer met alcoof, 20 per maand, terst. No. 22. Gem.Voork. m. slaapk., 25 p.m., terst No. 46. Bovenhuis, /375 p.j., terstond. Anthoniestraat. No. 36. Kelder, /0.50 per week, terstond. Baan. No. 17. Huis met tuin, ƒ350 per jaar, Mei. Bakenessergracht. No. 22. Slaapk. met kost en inwoning, ƒ6,— per week, terstond. No. 51. Slaapk. m. kost en inw., 28 p. m., tst. No. 53. Bovenhuis, ƒ13 p. m., terstond. Bakkerstraat. No. 2a. Huis m. tuin, 4.50 p. w., terst. Barendsestraat. No. 24. Voorkamer, ƒ1.— p. w., terstond. Barteljorisstraat. No. 14. Bovenhuis, ƒ300 p. j., Mei of eer. No. 14. Kamers, /3U0 p. j., Mei of eer. No 14. Winkelhuis, ƒ1000 per jaar. No. 40. Bovenhuis, 350 per jaar, terstond. No. 41. Gem. Kamers, 20 p.m., terstond. Botermarkt. No. 28. Een bovenh. bev. 4 kamers, keuken, alcoof. 200, Te bevr. Scbagchelstr. 25. Breestraat. No. 14. Bovenkamer, ƒ1.35 p. w., terst. Brouwersvaart. No. 80. Huis, 1.60 per week, terst. Burgwal. No. 42. Pakzolder, 1.50 per week, terstond. Goornhertstraat. No. 13 en 15. Huis m. tuin, 375 p. j., Mei. Damstraat. No. 10. Bovenhuis, ƒ225 per jaar, terst. Donkere Spaarne. No. 24rd. Ongem. Kamer, ƒ1.40 p.w., terst. Dreef. No. 6. Huis, ƒ800 per jaar, Mei of eerder. ■Florapark. No. 17. Huis met tuin, ƒ600 a ƒ650 p. j. No. 22. Heerenh. m. Tuin, ƒ625 p.j., Mei Frankestraat. No. 9. Vrije kamer m. kost enz. f25 p.m. tst. Vrij kamertje m. kost enz. 5.50 p. w. No. 15. Slaapkamer m. kost en bed., ƒ5. per week, terst. No. 16. Bovenachterkamer, ƒ1.—p.w., terst Frans Halsstraat. No. 30. Huis met flink pakhuis, 5 p.w, tst. Gaelstraat. Huis met tuin, ƒ350 per jaar, Mei. Gasthuissingel No. 28. Benedenhuis, 280 p. j., terst. No. 80zw. Gem. Benedenkamer met aloool, kost en bed., 38 a 40 p. m., tst. No. 36rd. Bovenhuis, ƒ300 per jaar, Mei. Ged. Oude Gracht. No. 6. Kamers met pension, ƒ50 a ƒ60 per maand, terstond. No. 13. Gem. Kamer met alcove, ƒ15 p.m., tst. No. 22. Gem. Ben. Achterkamer, ƒ12 p. m. No. 27. Gem. Voorkamer met Slaapk., vrije opgang, ƒ20 of 45 p. m., terst. Ged. Baamgracht. No. 25. Bovenhuis, 5 k., 250 p. j., Mei. Ged. Voldersgraoht. No. 1. Zolder, 0.75 per week, terstond. Gierstraat. No. 27. Gem.Voor- m. Slaapk., 30 p. m., tst. No. 59. üem. Kamers met kost en bed., f30 a 35 p. m., terst. Gortestee g. No. 15. Bovenhuis, 1.60 per week, terst. Groote Houtstraat. No. 2. Ged. gem. Kamer met alcoof of slaapk., 20 per maand, terstond. No. 10. Gem. Zit-en Slaapk., ƒ25 p. m., terst. No. 18. Bovenhuis, ƒ500 p.j., terst. geen bel. No. 38. 2 Gem. kamers, bad- en slaapkamers, 70 per maand, terstond. No. 78, Winkelhuis, 1300 p. j., Mei of later. No. 103. Huis, 575 per jaar, terstond. No. 159. Bovenhuis, ƒ250 p. j., terstond. Haarlemmerhout. No. Sï. Heerenhuis met tuin, 500 p.j., tst. Hasselaersplein. No. 24. Huis met tuin, 400 p. j., Mei. Heemstede. Huisje met tuintje, voor zomerverblijf, zuid zijde van Vredenhof, ƒ200 p.j., terstond. Heerensingel. No71c Benedenwoning- 2,p wterst. No. 143 en 145.2 Pakhuizen, 2,— p.w., tst. No. 145rd. Achterbovenhuis, 1.li p.w., tst. Houtplein. No. 5rd. Gem. Kam. m. pens., 500 p.j. terst. Jaoobij nestraat No. 1. Gem. Kamers met of zonder pension 18 tot ƒ20 p. m., terst. No. 22. Gem. vrjje Kamer m. pension,/30 per maand, terstond. Jansstraat. No. 67. Gem Kamers, met of zonder pension, 40 of 25 per maand. Jansweg. No. 23. Bovenhuis, 18 p.m., terst. No. 23. Bovenhuis, ƒ18 p. m„ terstond. Kamperlaan. No. 16. Stoombleekerij „Spaarnzicht," 400 per jaar, terst. Kamperstraat. No. 27rd. Gem. Kamer m. k. en bed., 5,50 p. w terst. Kampervest. No. 33. Bovenhuis, 2.75 per week, terst. Kenaupark. No. 13. Villa met gr. tuin, ƒ800 p.j., Mei. Klein Heiligland. No. 19rd. Gem. kamers, 16 p. m., terst. No. 36. Gem. Zit- en Slaapkamer, 15 per maand, terst. No. 53. Bovenhuis, 200 p. j., terstond. No. 68. Pakhuis, lp. w., terst. No. 80. Benedenvoorkamer m. keuken, 1.60 per week, terstond. No. 80. Bovenachterkamertje, /0.90 p. w. Erankepoort. Vrij huisje, ƒ1.25 p.w., terst. Kleine Houtstraat. No. 17. Slaapkamer m. kost, 6 p. w.,terst. No. 31. Gem. of Ongem. Kamers, ƒ20 of 14 p. m., terat. No. 31rd. Slaapkamertje, 8,per maand, desverkiezende met kost. No. 41. Winkelhuis, 325 p. j., terstond. No. 65. Groote Kelder, ƒ1.25 p.w., terst. No. 68. Kamers bekl. m. gordijnen, 20 p.m.. terstond. No. 74. Kelder, /1,25 p. w., terstond. No. 92. Kelder, 0.75 p. w., terst. No. 102. Gem. Kamers, 30 a ƒ35 p. m., tst. No. 108. Bovenhuis, 2,50 p.w., terstond. No. 109. Winkelhuis, 325 p. j., terst. Kleine Houtweg. No. 65. Zomer- en Winterverblijf »Rustlust," ƒ500 per jaar, Mei. Koksteeg. No. 14. Bovenachterk., ƒ2.p. w., terst. Korte Begijnestraat, No. 24. Bovenhuis, ƒ2.— p.w., terstond. Korte Dijk. No. 19. Huis m. 5 k., duinw.vrij, 325p.j., Mei Korte Spaarne. No. 5. Huis met 4 k, ƒ4.p. w., lerst. No. 7. Bovenhuis, 3.25 p. w., terstond. No. 17. 2 Gem. benedenk., ƒ22 p.m.,terst. Korte Vlamingstraat. No. 4. Voorkamer, ƒ1.25 per week. terst. Koralensteeg. No. 10. Benedenhuis, ƒ1.25 p.w., terstond. Koudenhorn. No. 40. Vrij benedenhuis, ƒ225 per jaar. No. 66. Huis, j 4 50 per week, terstond. Krooht. No. 4. Gem. Kamers m. kost, 10 p.w., tst. No. 10. Bovenhuis, 25 per maand, Mei. Kruisweg. No. 13. Gem. Voork. m. Slaapk., ƒ20 p. m., 2 Gem. Voork. met Slaapkamer, J 25 per maand. No. 23rd. Bovenhuis, ƒ325 p. j., Mei. No. 24srd. Gem. Kamers m. of z. kost, ƒ32 p. m., terst. No. 33. Gem. Voork. m. slaapk., kost en bediening, ƒ43 p.m., terst. No. 35. Gem. Zit- en slaapk., 35 a 40 p.m. No. 42 Huis m. tuin, 650 p. j., Mei. Lange Begijnestraat. No. 1. Huis, 4 k„ ƒ4.50 per week, terstond. No. 10. Gem. Zit- en Slaapk. m. kost en bed., 35 per maand, terstond. Lange Heerenstraat. No. 14rd. Ongem. Kamer, ƒ1.25 p.w. tst. No. 24rd. Kamer m. alcoof, /3 p.w., terst. No. 50rd. Gem. Kamers, ƒ25 a ƒ30p.m., tst. Lange Hofstraat. No. 4. Bovenhuis, ƒ1.50 per week, terst. Lange Molenstraat. No. 2. Gem. Zit- en Slaapk. met pension, 30 per maand, terstond. Lange Poellaan. No. 15. Bovenhuis m. vrjje opg., 3 p.w., tst. Lange Baamstraat. No. 3. Zolders, 1 p. w. terst. Lange Wijngaardstraat No. 29rd. Gem. Voorkamer met of zonder bed., 28 of 12 p. m„ terst. Leidschestraat. No. 2. Pakhuis en er naast gelegen werkpl., ƒ300 pjterstond No. 17rood. Gem.Voor-en Slaapk., ƒ15 p.m., met pension 40 p. m., terstond. No. 60. Huis m. tuin, 275 p. j., terstond. Leidsoh evaart. No. 46. Gem. Bovenhuis met bediening, 20 p. m., terst. Leliestraat. No. 23. Huis met tuin, ƒ3.25 p. w., terst. Maarten Heemskerkstraat. No. lrd. Bovenhuis, ƒ190 p. j., terstond. No. 3zw. Benedenhuis, ƒ180 p. j., terst. No. 3rd. Bovenhuis, ƒ190 p. j., terst. No. 5rd. Benedenhuis, ƒ180 p. j., terstond. No. llrd. Bovenhuis, 190 p. j., terstond. No. 19. Gem. Kamers met kost en bed., 35 per maand, terstond. No. 19. 2 Ongem. Bovenk., 12 p. m„ terst. Magdslenastraat. No. 4 Ben. winkelhuis 3 p.w. terat. Meesterlottelaan, No. 31. Zomer- en Winterverblijf, 500 per jaar, terstond. No. 33. Kamer met zolder, 1,10 p. w., tst. No. 39rd. 2 Bovenhuizen, 2,50 p. w., terst. No. 45rd. Bovenwoning, ƒ2.p. w., terst. Molenpad. No. 6. Huis met tuin, 400 p. j., Mei. No. 13a. Huis m. tuin, 20 p. m., terstond. No. 13a. Groote moestuin met schuur, 60 per jaar, terstond. No. 34. Huis met tuin, ƒ400 per jaar, Mei. No. 38. Huis m tuin, ƒ400 p.j., terstond. Nieuwe Gracht. No. 10. Huis met tuin, ƒ425 p. j., Mei. No. 52. Huis, ƒ450 per jaar, terstond. No. 86. Huis met Tuin, ƒ500 p. j., terst. Nieuw Kerksplein. No. 24. Bovenhuis (vrije opg.) met water leiding, 20 p. m„ terst. of met Mei. Noorderaohoolsteeg. No. 2. Bakhuis, ƒ2,per week, terst. Oranjestraat. No. 52. Gem. Zit- en Slaapk. m. kost en bed., 32 p. m., terst. Oude Groenmarkt. No. 6. 2 Gem. Bovenvoorkamers, ƒ25 p.m. No. 24. Kelder, 70 per jaar, terstond. Oudenweg. No. 49a. Huis, ƒ1.50 per week, terstond. Farklaan. No. 64. Bovenvoorkamer, /lp. w., terst. No. 66. Werkplaats, 2,per week, terst. Pieter Kiesstraat. No. 40zw. Gem. Kamer, ƒ16 p. m., terst. No. 41. 2 Gem. Kamers, 25 per maand, tst. Plantage. No. 3. Huis, 2,50 per week, terstond. Baamsingel. No. 8. Gem. Zit- en Slaapk. zonder pension, ƒ20 per maand. Baamvest. No. 39. Vrij benedenhuis met duinwater en tuintje, 225 p. j., terst. Bidderstraat. No. 3a, Dubbele Kelder, 1.per week of ƒ40.per jaar terstond. Bipperdapark. No. 3. 2 Gem. Kamers, 15 p. m., terst. No. 7. Huis, ƒ6,per week, terstond. Bipperdastraat. No. 3. Huis m. tuin, 300 p. j., terstond. No. 24. Slaapkamertje, ƒ1 a ƒ1.50 p. w. Biviervischmarkt. No. 11. Bovenhuis, 300 per jaar, terstond. Bozenlaantje. No. 6. Bovenwoning, ƒ175 p. j.. terstond. Buychaverstraat. No. 18zw. Benedenhuis m. tuin, 200 p.j., Mei. Sohagohelstraat, No. 5. Vrij slaapk. m. kost, 5.50 p. w. No. 18. Gem. Kamer met pension, 600 per jaar, terstond. No. 36. Kost en inwoning met gebruik van vrjj slaapkamertje, 5 per week. No. 38. Huis m. tuin, 375 p. j., terst. Schotersingel. No. 15. Huis met tuin, ƒ525 p.j., terst. No.37zw. Benedenhui8m. tuin, 200 p.j., tst. No. 37rd. Bovenhuis, ƒ200 per jaar, Mei. No. 39zw.Benedenhuism.tuin,ƒ200p.j.,tst. No. 39rd. Bovenhuis, 200 per jaar, terst. No. 69. Heerenhuis m. tuin, /600 p.j., terst. No. 79. Heerenhuis m. tuin, ƒ650 p.j.,tst. No. 109. Heerenhuism. tuin,/500p. j., tst. No. 115. Huis met tuin, ƒ450 perjaar,tat. Sohoterstraatweg. No. 5. Benedenhuis, 3.75 p. w., terstond. No. 11. Huis m. tuin, ƒ550 p. j., terst. Smedestraat. No. 7. Gem. Kamer, 20 per maand, terst No. 15. Kelder, 16 per jaar, terstond. No. 19. Slaapk. in. kost en bed. 30 p. m., tst. No. 45. Gem. Kamers, ƒ20 p. m., terstond. Sophiastraat. No. 1. Benedenkamer, ƒ2 p. w., terstond. No. 6zw. Gem. Zjjkamer, ƒ12 p.m., terst. No. 53. Gem. Kamer met alooof en kost, /40 p. m., tst. Spaarne. No. 1. Vrjj Bovenhuis, ƒ250 p. j., terst. No. 24. Ongem. achterk. met stookpl., 1 p. w., terst. No. 25. 8 Gem. Kamers met of zonder pension, 20, 30 en ƒ35 per maand, terst No. 90. Huis m. gr. tuin, 800 p. j., Mei. No. 92rd. Slaapk. m. kost, ƒ6 p. w., terst. Kamer met kost en bediening, ƒ30 en ƒ35 per maand, terstond. No. 104. 4 Gem. Kamers, desverk. m. pen sion, 20 en 35 p.m., terstond Staten Bolwerk. No. 2a. Huis m. tuin, 500 p. j., terst. Stationsplein. No. 8rd. 2 Gem. Kamers ens., 25 p. m., tst. Turfmarkt. No. 2rd. Gem. Kamers met bed., 35 per maand, terstond. No. 4. Gem. Kamers met of zonder kost, 32 of ƒ15 per maand, terstond. No. 32rd. Bovenhuis, 250 per jaar, terst. No. 34. 2 Bovenhuizen, ƒ3.25 p. w., tst. Twijnderslaan. No. 35. Pakhuis, ƒ3.per week, terst. No. 37. Zolder, 2.per week, terstond. Verlengde Oranjeboomstraat. No. 152. Huis, 2.50 per week, terstond. Wagenweg. No. Ia. Heerenhuis m. tuin, 550p.j.,Mei. No. Ir. Heerenhuizen m. tuin, /650 a ƒ675 per jaar, terstond. No. 18a. Benedenhuis m. tuin, 450 per jaar. No. 7iD. Voorkamer, ƒ1.50 p.w., terstond. Warmoesstraat. No. 11. Bovenhuis, ƒ4.00 p. w. terstond. Westerstraat. No. 23. Ged. gem. Zit- en Slaapkamer 8.— per maand, terstond. W ilhelminastraat. No. 4. Slaapkamer, ƒ10 per maand, terst. No. 4. Gem. Kamer, ƒ30 per maand, terst. Wilsonsplein. No. 4rd. Bovenhuis, ƒ13.50 p.m., terstond. No. 5. Kost en inwoning met vrije slaapk., ƒ30 per maand, terstond. Witte Heerensteeg. No. 19rd. Bovenhuis, 2,75 p. w., terst. Wijde Geldeloozepad. No. 31. Gem. Slaapk. met kost 6, zonder kost ƒ1.50 p. w., terst. Zuiderstraat. No. lOrd. Bovenhuis, 3 p. w., terst. Zuid Brouwerstraat. No. 2e. Werkplaats, 1,— p. w., terstond. Zuider Buitenspaarne. No. 72a. Heerenhuis m. Tuin, 400p.j., terst. No. 74a. Modern Bovenhuis, 300 p.j., terst. No. 98. Huis met tuin, ƒ170 p. j., terstond. No. 110. Huis met tuin, 350 p. j., terst. Zijlstraat. No. 12. Gem. Zit- en Slaapk. met bediening ƒ20 per maand, terstond. No. 30boven, Kamer m. kost, 26 p. m., terst. No. 49. Gem. Kamers, ƒ30 per maand, tst. No. 68rd. Gem. Zit-en Slaapk., 40 en 50 per maand, terstond. No. 92. Gem. Zit- en Slaapkamer, ƒ20. per maand, terstond. Bij J. C. VAN REYSEN, Spaarnwouderstraat 112, te Huur: Een huis met tuin, in het Ripperdapark No. 20, bevattende 6 kamers, zolder met dienstbodenkamer, keuken en kelder. MEYEB DYSEBINCK. Nieuwe Gracht No. 3. Een Huis met sous terrein, 13 kamers en grooten tuin, 1700. Bezichtigingsdagen Dinsdags en Donderdags tusschensB en 4 uur, mits vooraf belet te vragen. Nieuwe Gracht No. 5. Huis met tuin, 1600 per jaar, Mei. Bij A. J. SALM, Architeot, Klein Heiligland 15, te Huur: Een Heerenhuis met tuin, waarin 8 kamers, keuken, kelders en verdere gemakken. Gas- en waterleiding. Florapark 21. Bij A. VAN DER STEUR Jr., Wilhelminastr. 48, te Koop of te Huur een Heerenhuis met tuin, het huis bevat be halve keuken, bjjkeuken, dessert-, bad- en dienstbodenkamer, elf kamers, voorts gas- en waterleiding. P. NOË, Ged. Oudegracht 54. Door onvoorziene omstandigheden de huur van een modern huis over te nemen, be vattende 10 kamers et z. aan den Zijlweg 21a TEYLEB'S STICHTING. Bovenhuis te huur, 3.—per week, terstond. Te bevragen bij J. MACHIELSE, Klop persingel 1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 5