Gebroeders HOP - Santpoort-Dorp Hoofdstraat 187 Telef. 22863 Predikbeurten Prijscourant Schakeltjes Santpoortsche Groentenhal UW ADRES J. B O i Eierkolen f 1,15 Anthraciel f 1,85 Zoekt U een Betrekking Werkster Dagmeisje Heeft U iets Te Huur Te Koop Plaats 'n schakeltje IN „HUIS AAN HUIS" Terrasweg 31 Klaarhamers A.TABERNAL ZOON IPA F» II ERE IN W 5EBVETTEN L TAFEL1AKEN5 Brandstoffenhandel TERRASWEG 35 - Terrasweg 27 Santpoort t vanaf 39, 40, 49, 50 cent 49, 79, 89, 99 cent Heeft U de Etalages al gezien van den Uitverkoop bij Gebroeders HOP? Neenl Het is zeker een wandeling waard Profiteert van de Spotaanbiedingen ONZE NIEUWE per H.L. HOLL. of BELG.; 20-30 of 30-50 per H.L. Franco Bergplaats Hoofdstraat 108 Telef. 23601 Boekhouden Te koop aangeboden Te koop Te koop Dagmeisje Net Meisje Weggeloopen Gevraagd Net Meisje Lof vanaf 4 ct per pond Spruiten vanaf 5 ct per p. Dagelijks versche Sla, Goudrenetten voor Melk, Boter, Kaas en Eieren, Slag en Koffieroom is HANDSCHOENEN voor Dames, Heeren, Kinderen wollen gevoerd SJAALS voor Heeren en Dames OVERHEMDEN met 1 boord f 1,19 met 2 boorden f 1,39 DAMESSCHORTEN 79 cent JASSCHORTEN zonder mouwen 99 cent met mouwen f 1,99 ONDERJURKEN flanellen 69 cent NACHTHEMDEN flanellen 99 cent HEERENPYAMA'S, flanel f 1,29 HEERENFLANELLEN 90 c.M. lang 79 cent FLANELLEN OVERHEMDEN 75 en 99 ct HEERENSPORTKOUSEN 59 cent LUIERS, per dozijn f 1,25 SÈRVETTEN per stuk 20 cent BLAUWE HANDDOEKEN per stuk 20 cent LAKENS, 1,80 M breed 3V2 el lang f 1,69 FLANEL, per 10 el f 1,69 WOLLEN DEKENS met 15 pCt. korting Uitsluitend a contant U kunt altijd wel iets gebruiken In den uitverkoop moetalles weg Vandaar de spotprijzen de prestatie van vorige week. Het beloofd weer een mooie strijd te worden. Wat hebben de wegblijvers van vorige week weer eens iets gemist, want wat werd er gevoetbald, zoowel door I als door II. Verder speelt het pittige IVe om 12,30 uur een derby tegen T.Y.B.B. Zondag 27 Januari a. s. een Santpoort—Onze Gezellen-dag, niet minder dan 3 O.G.-elftallen komen tegen Santpoort uit. R. C. Brederode Programma voor a. s. Zondag V. S. V. 6—Brederode 2, 12 uur Brederode 3—E.D.O. 8 11,30 Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 20 Jan. v.m. 10 uur Prof. Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga. „Nacht of morgen" (Jes. 21 vs. 12) o Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad, Zondag 20 Jan. v.m. 10 uur J. Luther Ramp, Oegstgeest 's avonds 5 uur Ds. M. G. Blauw, Schoten Donderdag nam. 8 uur H. Heeresma, Amsterdam. „Het Boek der Openbaringen" o Geref. Kerk H.V., Wüstelaan. Zondag 20 Jan. v.m. 10 uur de heer K. v. d. Berg voorbereiding H. Avondmaal o Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 20 Jan. v.m. 9.45 uur J. W. Meister, cand. te Overveen n.m. 5,30 uur dezelfde Collecte voor de Evangelisatie in Noord-Holland Nieuwe Zaak. Zaterdag a. s. wordt aan de Terrasweg, een voor Santpoort betrekkelijk nieuwejzaak geopend. N.l. de Mode-Bazar, waar men naast artikelen die hier reeds verkrijgbaar zijn ook parapluies en dameshoeden kan verkrijgen. Voor de dames wint dit zeker een reisje naar de stad uit. van Zaden, Kunstmest Bloempotten, Tuinge reedschappen, Turf molm, enz. is gereed en gratis verkrijgbaar. Hagelingerweg 28 Santpoort Forensen-Reisvereeniging De Forensen- Reisvereeniging „Kennermerland" houdt heden, Vrijdag 18 Januari een verga dering in 't Huis te Velsen. Be sproken zullen worden de ver zonden en ingekomen brieven, terwijl vastgesteld zullen worden de vertrektijden van debus van Santpoort, Driehuis en van Amsterdam. Bridgeclub „Santpoort". Bovengenoemde club hield 17 Januari haar maandelijkse onderlinge Bridge Drive. Er werd met veel animo aan 12 tafels gespeeld, onder de be kwame leiding van de spelleider G. H. Wigman, werden de vol gende resultaten bereikt Klasse A. lste prijs Noord-Zuid de heeren Smit en van Dijk lste prijs Oost-West Mej. Bosma en de heer Kroone Klasse B. lste prijs Noord-Zuid Mej. v. d. Bergh en den lieer Holleman lste prijs Oost-West: de heeren Meyling en van den Eynde 1 tot 6 regels 25 cent bij vooruitbetaling (Geen zakenadvertenties) Opl. praktijk diploma's. Eng., Ned. taal en Handelscorresp. enz. W. Vedder, Zeeweg 352, Driehuis Antieke Friesche staartklok met bazuinbeeldjes compleet, geheel in orde. Te bezichtigen bij J.A. Bode, Drieh.kerkw.81, Drie huis, Tel. 4051 Een Mangel, Hagelingerweg 89, Santpoort. 6 Jonge kippen met haan en Kippenhokjjsamen f 15,Kruid- bergerweg 13. B. z. a., van S tot 3 uur Brie ven letter S. Huis aan Huis B. z. a. 3 dagen per week van half 9 tot half 3. Brieven Letter A bur. v. d. blad. Geheel wit Keesje met half rose en half zwart neusje. Terug te bezorgen Hoofdstraat 127 ,,'t Landhuisje", Santpoort-dorp. Dames en Heeren voor het plaatsen vanSpaarklokjes, mooie provisie. Inlichtingen W. de Groot, Zeeweg 187, jIJm.-Oost. GEVRAAGD leeftijd 15 a 16 jaar. Brieven letter B. bureau van dit blad. Tomaten en Andijvie Sinaasappelen .a. 15 a 25 ct Manderijnen vanaf 15 a 25 ct Jaffa's, Jonathans en Nutsspaarbank - IJmuiden Gedurende de maand DECEMBER 1934 werd ingelegd a. Kantoor Julianakade f 11.208,78 b. Kantoor Willebrordstraat 10.758,93 c. Kantoor Santpoort 582,50 f 22.550,21 Aan rente werd bijgeschreven a. Kantoor Julianakade f 22.532,91 b. Kantoor Willebrordstraat 13.026,05 c. Kantoor Santpoort 480.94 f 36.039,90~ en terugbetaald a. Kantoor Julianakade b. Kantoor Willebrordstraat c. Kantoor Santpoort f 58.590,11 "f 15.843,29 14.770,21 258,96 f 30.871,56 Het inlegkapitaal vermeer derde dus met f 27.718,55 Het tegoed op 1 Dec. bedroeg f 1.111.062,07 Het tegoed op 1 Januari 1935 bedraagt dus f 1.138.780,62 Uitgegeven werden 21 nieuwe spaarbankboekjes en ingetrokken 13 spaarbankboekjes. Het laatste uitge geven boekje droeg het nummer 3267.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1935 | | pagina 3