TH. C. BöHM Garage KOSTER W. SPAANS Santpoort's Accountantskantoor si A. LAM - Hagelingerweg 37 j Firma KLOESl I GROOTE D. Nol Zn. ELECTRON J. Krab Zn. J. SCHOON w. Baby - Weegschalen te huur Santpoortsche Drogisterij A. H. DE VRIES 3AMIH'! Jac. Uijtendaal de Cock's Voor de Huishouding 2 0 pond D.Nol&Zn. C0RNEGGE LAGING FEDORA Stofzuiger VULPEN HOUDERS per ons 16 ct. per ons 16 ct. Hoofdstraat 212 T. HAK VOORT, - Hagelingerweg 37 De Comestibleszaak Terrasweg 20 Nutsspaarbank IJmuiden PRIJSVER Sardientjes Metselwerk Tegelwerk f 1,50 Brandstoffenhandel Woningbureau bij het Station Driehuis I Runder- of Varkens Rollade Terrasweg 16-18 Santpoort „Santpoort" Bloemenhandel „FLORA' Hoofdstraat 146 Bakhuis Geldersche worst Amandelkoekjes Boterkoekjes Luxe verhuur alleen 6 en 7 pers, wagens naar Haarlem (Centrum) f 0,60 en f 0,75 Vraagt prijsopgaaf voor grootere afstanden Gevestigd sedert I9I4 Telefoon 22280 Reparatie-inrichting - Rijwielen - Rijwielonderdeelen Olie - Banden - Benzine geeft een Vette Edammer Kaas 40 pCt voor 50 ct 1 pond Koffie 1ste kwal. a f 0.70 met 1 pond Bruss. Kermis CADEAU. 1 pond Hagelslag a 25 ct I blik gem. biskwik 25 ct 3 blik Sardientjes 25 ct. Burg. Enschedélaan 37 - Santpoort Wij correspondeeren voor U in de moderne Talen Geven les voor de Praktijk en Diploma Administraties per abonnement Telefoon 23793 Tusschen 1 en 2 uur gesl. n Controle Nederl, Spaarbank Bureau. De Spaarbank belast zich geheel kosteloos met de betalingen van alle belastingen, Gas en Water. Stroomverbruik enz., voor hare Spaarders, door afschrijving van het tegoed van het spaarbank boekje. Uw Wasscherij voor beter werk is Uw Wasch tegen elke schade gratis verzekerd Gratis Proefwasch 11 11 Gebr. HOP Hoofdstr.148 Santpoort Stoom-Permanent DAMESKAPSALONS HOOFDSTRAAT HOEK TERRASWEG Kruidbergerweg 65 - Telefoon 23067 - PRIMA A MTHRACIFT Heet wat er-insta Naties HOOFDSTRAAT 122 TELEFOON 23607 SANTPOORT Electro Techn. Bureau Weespermoppen Wellingthons Paleisbanket Bruss. Banket en opgemaakte Koek Jan Hagel Pitmoppen Goudsche moppen Kransjes Arnhemsche meisjes Zoete stengels Zoete krakelingen Wij gebruiken uitsluitend Roomboter onder Rijks-Controle. HOOFDSTRAAT 124 - TELEFOON *22319 - SANTPOORT heeft huizen Te Koop f 3200,-; f 3800 f 4200,— f 4500,— f 4600,f 5000,en hooger. TE HUUR f 30,--; f 32,-; f40,-; f 45,- per maand oudste adres Gratis inlichtingen VOOR DE ZONDAGEN EEN PRIMA U Dan is Uw adres Cf) VOOR DE BOTERHAM [J Gebraden Rosbeaf 20 cent per ons O Lever 15 ct per ons Geladeerde Lever 20 ct per ons I Levert alle soorten Worst en Vleeschwaren Kersen Bonbons U/2 ons 25 ct Meikersen U/2 ons 20 ct Klavertje Vier half pond 25 ct Melk Ovaletten half pond 25 ct Viooltjes 25 ct Pralines „19 ct Vruchten, gesort. „18 ct Bonbons 20 ct Bonbons, vloeibare vulling per half pond 25 ct Nootbonbons 25 ct Cocosblokjes 3 ons 25 ct Nougatblokjes 3 ons 25 ct Amazone Bonbons 2 ons 25 ct Reepen 7 stuks 10 ct Groote rollen Croquet 10 en 20 ct Groote sorteering Droste en van Houten Bonbons HOOFDSTRAAT - SANTPOORT Bij de koude dagen behoort een Electr. Bedkruik f 5,50 of een Electr. Kachel (2 elem.) f 7,25 Een Electriscli Scheerwaterbakje f 1,60 Theecomforen vanaf f 2,40 Slaapkamerschalen vanaf f 0,56 Ganglantaarns vanaf f 0,70 Thermion Radiolampen met hoogste korting Electro en Radio Technisch Bureau Bloemendaalschestraatweg 132 Santpoort-Station bijz. kwaliteit heele kleine per blikje 20 ct Kipper Snocks per blikje 10ct Santpoort-Dorp Schoenrepartie-lnrichting HOOFDSTRAAT 34 - TELEF. 22933 Een omwenteling brengen onze prijzen. Heeren Zolen f 1,25 Dames Zolen f 0,90 Heeren Hakken f 0,65 Dames Hakken f 0,40 Heeren Zolen en Hakken f 1,75 Dames Zolen en Hakken f 1,25 Hout Gepend - Gelijmd - Genaaid Uw reparatie met een dag terug, gehaald en thuisbezorgd. HAGELINGERWEG 34 steeds ruim Of nEMFN voorzien van DLiv/EilflCill voor elke gelegenheid. KAMER- EN TUINPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Begrootingen kosteloos en vrijblijvend Dames- en Heerenkapsalons DAMES De prijs van onze bekende waarbij verschroeien van het haar onmogelijk is, hebben wij thans gesteld op ALLES INBEGREPEN Profiteert van deze aanbieding RIJKSSTRAATWEG 459 tusschen Maas en Waalstraat Teh 22082 Haarlem-Noord volgens P.E.N. systeem BIJ LEVENSMIDDELEN BEDRIJF Wij noteeren voor verpakte Levensmiddelen Thee 19, 22, 24,25, 30 ctp.ons Cacaopoeder 15 ct p. half pond Koffie p. half p. 14-20-25-30 ct Beschuit2 pakken 15 ctm. bonnen 15 ct 12 ct 20 ct 7 ct 14 ct 10 ct 9 ct 10 ct 14 ct 19 ct 13 ct 14 ct 25-30-40 ct 28 ct 24 ct 22 ct 22 ct 20 ct 25 ct 25 ct 12V2 ct 38 ct Depóthouder, NU IS HET TIJD UW inwendig schoon te laten maken ITet is noodig voor iedere Machine maar dan bij Erkend Installateur P.E.N. Uw adres voor vak kundige reparatiën aan alle Electrische Apparaten en Leidingen BROEKBERGENLAAN13 - TELEFOON 23752 - Choc. Hagel half pond Ontbijtkoek Groote Kandijkoek Maizena Custard Fermicelli Paneermeel Vruchtengries kwart blik Leverpastei kwart blik Kalfsgehakt kwart blik Sardientjes half blik Zalm Doperwten Snijboonen Spercieboonen Andijvie Spinazie Appelmoes Groentesoep Erwtensoep Cup Jam Dubb. pot Jam Glycerine Zeep f 1,65 in zware emaille Emmer 1 doos Huishoudzeep 6 stuks wegende 6 ons 15 cent 2 doozen Dekker's Huishoudzeep 25 ct 2 stukken Zeep 25 ct o Groene Erwten heel fijn per pond 10 ct Gr. Groene Erwten h. fijn p. pond 16 ct Wortel Erwten heel fijn per pond 14 ct Bruine Boonen 10 en 12 ct Kogel Boonen 14 ct Witte 18 ct Citroen 14 ct Linzen 20 ct Capucijnders 12 ct Groote platte 16 ct Grauwe platte 16 ct Groote grauwe plattte 24 ct per pond 39 cent 2 blik Spercieboonen r 2 blik Doperwten j Edam. Kaas 40 pl, 70 ct p. stuk Oude Meikaas volv. p.p. 26 ct Hoofdstraat Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1935 | | pagina 4