Te,e' 598TH. MAASTe,e'598 W. v. Amerongen G. Az. UW ADRES! W. v. Amerongen GAz. De Santpoortsche Groentenhal „HOLLANDIA" 0 L L A N D 1 Banketbakkerij Th. C. BÖHM JAC. NOL H Santpoort Stuurman DRUKWERK S c.hakeBtjes Plaatst een Schakeltje Altijd succes 70 Wereldzenders. Swift - Nimco Forma-Natura Welf - Robinson Cres - Nijma, enz. enz Schoenenmagazijn DE ROOF DER SSOIJNSCHE MSHGDEN 4 Tompousen voor 25 cent LEVENSMIDDELEN Boter Jan HageS Een paar goede Oogen Te koop gevraagd A. Handgraaf, Santpoort-Station Het is voor niemand te duur: 'n kistje Roosjes Sigaren 25 stuks voor 75 cent WED. J. MAARSCHALK Hagelingerweg 36 Tel. 268 Houthandel „Driehuis BIJ DRUKKERIJ CQRNEGGE WANNEER WANNEER Telefoon 607 Hoofdstraat 160 Wij bieden U het beste uit de vooraanstaande Schoenfabrieken, als: Tevens inrichting voor het maken van Steunzolen volgens gipsafdruk. Pédicure en voetverzorging Hoofdstraat 136 - Santpoort Telefoon 493 Gediplomeerd Voetkundige Zaterdag en Zondag a.s. geven wij Tevens vragen wij Uw aandacht voor onze bekende RECLAME SPECULAAS a 25 ct p. half pond TEL. 537 HOOFDSTRAAT 172 Eerste klas Electr. Luxe Banketbakkerij Bloemendaalschestraatweg 84 Santpoort-Si. 36 ct per half pond (gewone prijs 50 cent) Voor f 10.- bons een fijne Taart BUSGROENTEN. Versche Hollandsche Roomboter per pond 76 cent Roomversche Eieren 10 voor 35 ct HARING EN ZUREN. TELLFC0N 634 Terrasweg 35 Telefoon 639 Dankbetuiging. 3 I 1 P. F. GOZELING Zeeweg 395 Telef. 4363 VRAAGT EENS PRIJS VOOR UW TERRASWEG 31, TEL. 619 SANTPOORT 25 cent bij vooruitbetaling (Geen Zakenadvertenties) Te huur de heerenhuizen, Hoofd straat 54 en 50 te Santpoort. Huurprijs f 29 en f30 p. mad. te bevragen bij den makelaar H. Li. v. d. Hoeff. Hagelinger- weg 183, Santpoort. Taxibedrijf Sillem verplaatst van Kerkerinklaan 6 naar Hagelin- gerweg 137, Tel. 474. Jlag en nacht geopend. Goedkoope buitenritten. HUIS TE HUUR, Knschedelaan 1 bev. 2 kamers en suite, keuken 3 slaapk., garage, f 32,p. m, ook zonder garage te huur. te bevr. P. de Boer, Kerkwegl9 of Nieuwendannnerdijk 156 te Amsterdam-N. BOEKHOUDEN Opleiding voor alle praktijk examens door leeraar M.O. bill, condities. H. HAANAPPEL Beekvlietstraat 11 Santpoort Net handig meisje gevraagd leeftijd 15 ;1 16 jaar, voor hulp in de huish. en opleiding in het winkelbedrijf. Br. No. 745. Net Meisje gevraagd voor de Morgenuren. Schut, Bloemen- daalschestr.w. 34, Santpoort-St. TE HUUR te Santpoort-Station een Burgerwoonhuis op goede stand, f 36,per maand. Kan ook gestoffeerd gehuurd worden Briev. No. 746, bur. v. d. blad. 2 Jonge Dames vragen les in Engslsch en Duitsch, lioofdzak. conv. Brieven met prijsopgave onder No. 747, bur. v. d. blad. R.K. Meisje oud 17 jaar, biedt zich aan voor halve dagen. A. de Graaf, Narcissenstraat 36, Santpoort. Te koop Staand Spinnewiel [an tiek]. Te bevr. Schipbioeken- weg 1, Santpoort-D. Te koop aangeboden. Een vulka chel in goede staat. Billijk, Te bevragen Bloemendaalschestr. weg 166. Santpoort-Station. Weggeloopen. Een zwarte poes, half jaar oud, luistert naar de naam Japie. Dudok, Kruidbergerweg 30. ËNGELSCHE lessen' voor begin ners en meergevorderden ook conversatielessen tegen matigen en nader overeen te komen prijzen. Br. No'748, bur. v. d.bl. Verloren een Speelgoed beertje in het Burg. Rijkenspark. Ter_ te bezorg. Kerk weg 129,Santp# Net Dagmeisje gevraagd, 17—18 j. van 8,305 uur. Mevr. Siebbeles, Brederoodscheweg 88. Huis Te Huur, bev. 2 kamers en suite, 3 slaapkamers, vaste waschtafel. flinke tuin. f 5.25 per week. Voorplaats 20. Te bevragen Voorplaats 18. Lief zindelijk poesjezoektvrien- delijk tehuis. Kruidbergerw. 22. Gevraagd Flinke jongen, plm. 16 jaar, voor Magazijnwerk. Meubelfabriek „Wulfers", Uitendaalstraat 54, Santp.-St. FEESTARTIKELEN ~te koop, ge- schikt voor vereenigingen en particulieren. Frits Vellinga, Hoofdstraat 216. Twee Dames vragen Duitsclie Les aan huis. Briev. m. prijsop gaaf onder No. 749. Te koop 1 O.-H.Ta fel, 2 stoelen, en 2 driehoekstoeltjes f 12,50 1 massief eiken Buffet f 15, Biezen weg 107, Santpoort. Net Meisje gevraagd voor de morgenuren, beneden 18 jaar. Kluyskenslaan 32,Santpoort-St. Te koop aangeboden Groen geëm. Vulkachel, met plaat jen pijp. in zeer goeden staat, De Vis- hal, Westlaan 1. Te koop aangeb. z.g.a.n. Protos Stofzuiger, loopt geruischloos, met alle hulpstukken, 1 jaar gar., gekost f 98,nu f 25. Veevoeder- of waschketel, inh. 80 L. als nieuw f 8,Electr. Waschmachine met Wringer, merk „Superia", loopt geruischl. 1 jaar garantie, gekost f 135, nu f 35Hoofdstraat 35. U Uw eigen Toestel zoudt hebben betaald en U f 9,125 per jaar aan stroomkosten, berekend tegen het vastrechttarief ad f 0,05 per 10 uur gebruik per dag, dan zoudt U keuze hebben uit meer dan U Radiodistributie zoudt nemen, betaald U f 26,— per jaar en heeft U keuze uit niet meer dan 2 Nsderlandschen en 1 Buitenlandsche Zender. PHILIPS RADIO ERRES RADIO STERK's WILT U EENS EEN ECHT PRETTIGE AVOND HEBBEN, GAAT DAN ZOKDAG 14 NOVEMBER NAAR Blijspel in 4 bedrijven, TE GEVEN DOOR DE TOONEELVEREENIGING „JAN VAN DOMMELEN" IN „DE WEYMAN". HAGELINGERWEG 3 TELEFOON 319 SANTPOORT leder die voor 25 cent besteedt ontvangt een Bon. 50 dezer bonnen geven recht op een heerlijke Taart. per pond 25 cent per pond 25 cent per pond 22 cent voor 25 cent Speculaas Chocolade Hagel Taai-Taai 6 Kwattareepen a 5 cent Spercieboonen per blik 19 cent 6 blikken f 1,08 Snijboonen per blik 19 cent 6 blikken f 1,08 1 ons Procureur 20 cent samen 1 ons Leverworst 10 cent 26 ct Geldersche Worst per stuk 25 cent Knackworstjes per paar 13 cent Spliterwten, nieuwe oogst, 3 pond 25 cent Capucijnders, nieuwe oogst, 2 pond 25 cent 4 pakken Maizena 25 cent 8 rol Closetpapier 25 cent OCKTAILTjES, zoute koekjes, iets fijns p. ons 25 ct WIJNDEPOT FERWERDA EN TIEMAN Grootste Wijnsorteering hier ter plaatse Vraagt prijscourant Wijnen van Oud, Bieren van Amstel en Phoenix Deze week is onze speciale aanbieding van Zaterdag 23 October tot en met Vrijdag 29 October Voor de BRIDGETAFEL zijn wij goed gesorteerd op 't gebied van zoutjes, n.l. Bombaynoten (zeer licht in ge wicht), stengels, krakelingen, bolletjes met en zonder amandelen, kaassoesjes, enz. dagelijks versch, 25 ct. p. ons Verder ruime keuze in alle soorten GEBAK 5, 8, 10 en 121/2 cent Specialiteit in AMANDELKRULLEN 25 ct per ons Wij verwerken uitsluitend de fijnste grondstoffen Uitgebreide keuze doozen Bonbons en Chocolade van eerste klas firma's - ZUURKOOL GELD. ROOKWORST KNAKWORSTJES ZUIVER RUNDVET PLANTENVET LEVERPASTEI per pond 5 cent per pond 55 cent per paar 18 cent per pond 38 cent per pond 38 cent per blik 12 cent ANDIJVIE SPINAZIE SPERCIEBOONEN SNIJBOONEN DOPERWTEN WORTELEN (fijn) per litersblik 17 cent 18 cent 18 cent 19 cent 24 cent 18 cent ZURE HARING per pot 4 stuks 15 cent 77 per pot 8 stuks 29 cent ROLMOPS per pot 16 cent BOMMEN per pot 12 cent AUGURKJES per pot 15 cent UITJES per pot 15 cent Bloemendaaischesiraatweg 139 Druiven Handpeeren Ster Appelen Groote Bloemkoolen Mooi Lof Spercieboonen 12—14 ct per pond vanaf 25 cent per Kilo 10—12 cent per pond 10—12 cent per stuk 10 cent per pond 10 cent per pond Kas-Snijboonen 12 cent per pond NIEMAMD zal echter zijn oogen verkoopen, ongeacht welk bedrag er voor geboden wordt. Roekeloos is 't om onbetaalbare Oogen te bederven door slechte verlichting. Goede verlichting is be houd van goede oogen. Neemt daar voor onze bekende PHILIPS LAM PEN (220 en 230 Volt) Mag. „De Toekomst' Telefoon 408 Bloemendaalschestr.weg 126 Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bii gelegenheid van ons Diamanten Huwelijksfeest, zeggen wij allen hartelijk dank, in het bijzonder de bewoners van Middendui- nerweg, Brederoodscheweg en Kruidbergerweg en het Fanfare-Corps ,Wilhelmina' voor de aan ons gebrachte Serenade. Middenduinerweg 82. J. Oorver M. Corver-Hoeksema g 3 November a.s. hopen onze geliefde Ouders WILLEM DE R00Y g en AUGUSTINA HANDGRAAF den dag te herdenken, waarop zij voor 50 jaar in het Huwelijk traden. tfj Hun dankbare kinderen jjj en Kleinkinderen. B Bloemendaalscheweg 153 g Santpoort-Station jg 20 October 1937. Receptie: Zond. 24 Oct. a.s van 35 uur. Uw tuin in Najaarstooi Bedekt met Turfmolm Beplant met Bollen Wintelbedekking of Uw tuin heelemaal. ge- regaliseerd door Bloemenmagazijn - „Vita Nuova" - MANUFAOTURENHANDEL. Anemenenstraat 23 Tel.348 hoek Hoofdstr. Santpoort Kapok per pond 39 en 54 cent Maken van Stofknoopen Ajouren Pliseeren Depot Palthe Almelo Nieuwe Modellen Linnen boorden sterk soort 27 CENT Ook papier en gummi- boorden voorradig Zuivere Zijde HEERENDASSEN 84 CENT Enorme keuze Ziet de Etalage 1 Prima onopgemaakte ge borduurde Kusaer.sloopen en Lakens, zachte kwal. LAKENS 2 pers. f 1,89 KUSSENSLOOPEN 74 ct. Extra aanbod Ontvangen nieuwe Moderne Ceintuurs en DAMESKRAAGJES Driehuizerkerkweg 61 Telefoon 5756 Levert uit voorraad Hout Triplex en Eternit Prima Asphalt en Carbolineum Beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende reparaties en nieuwbouw. NIC. J. ARIS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 3