Stofzuiger- en Motor-specialist Patronenhuis „ELEGANTIA" DE ECONOOM" GEBR. HOP Muizenplaag De Santpoertsche Houthandel FRITS SCHORN 't Bioemenhuis „AALSMEER" WAT ZEGT U alle Electrische Apparaten, Westerhoven's Buffet. W. POST H. H. Zelfreperateurs. 52 Roosjes Sigaren. Lamsvleesch A. LAM C. A. Huyboom „CLAVERIA" 30 ct i 40 Ct Bouwbedrijf Huizenonderhoud 35 ct Besparing „FED 0 RA" Sigarenmagazijn Toko ,Gruno', Kerkerinklaan 23 Meubeien. G. J. v. DIJK C. Peereboom La Perle A. VISSER Telef. 523 Hagelingerweg 39 Terrasweg 10, Santpoort-D. SCHOORSTEENVEGEN. Heeft U haast Krijgt U Gasten ANDRIESMA A L F I N S SZ3 et ere J. VAN AMERONGEN Wij repareeren onder garantie wat er ook aan mankeert Electro - Technische Reparatie inrichting Kruidbergerweg 51 Santpoort Telefoon 1-6-9-9-0 Kennemerstraat 21 Haarlem Winkel en Werkplaats Gebak, Chocolaterie, Croquetten, Zalmsla, Gehakt, warme Worst, enz. Terrasweg 10 - Tel. 798 - Santpoort-Dorp Narcissenstraat 40 Tel. 796 Santpoort Metselwerk Tegelwerk Beton- en Granietwerk Timmerwerk Witwerk en Waterverven. Alle onderhoudswerken aan Uw woning worden door ons vakkundig en tegen billijke prijs verricht. per keer KAPSALONS Voor Leder en Rubber Alle Wood-Milneartikelen Buldog hakken en plaairubber Kalverstraat 14 Telefoon 5162 - IJmuiden-Oost VOOR REPARATIE: BIEZENWEG 21. Zend briefkaart. Een practiscke huisvrouw 29 23 25 42 32 44 52 WAAROM KOOPT U BIJ |U Omdat de kwaliteiten prima zijn en de prijzen laag Hg Het adres voor complete Babyuitzetten Bij aankoop van 5 Gulden Stof een knippatroon gratis Dames Kousen geweldige sorteering U| Suède en Nappa Heeren Handschoenen TWILFIT CORSETTEN Santpoort - Tel. 473 - Hoofdstraat 156 echte Roosjes Sigaren 3 - 4 en 6 cent SANTPOORT H. ZONNEVELD, Koopt Uw goud en Zilverwerk Klokken, Horloges bij den vakman Driehuizerkerkweg 81 Driehuis-Velsen Telefoon 396 Santpoort Gesloten Vuilnisemmers, 4 maten m Hagelingerweg 37 Tel. 431 Rund-, Kalfs-, en Varkensslagerij naar Uw eigen keus? Volgens Uw ontwerp Gemaakt naar ons ontwerp Veranderd of gerepareerd? VAN DIJK HELPT U en voordeelig. G.A.SPANJAARD Heerenkapper cJiet adres ooor ^aaroerfiorgin g. Anemonenstraat 13 Weet ,U dat alleen VISSER BUITENBANDEN levert met I jaar gar. af 1,85 Wij leveren vanaf heden alle merken Rijwielen. RIJWIELHANDEL Kerk weg I. en 3 MUDO DOODT BESLIST! Driehuizer Drogisterij ONTVANGEN: B!oem8ndaalscfeestraatwg§65 Santpoort St. VAN ZOO'N LUNCHPAKKET. OF Onze Automaat staat altijd voor U klaar met beslist 1ste klas Producten. Knippatronen naar maat volgens Fransch systeem. Dames, de nieuwste Mode-Bladen liggen ter inzage. Uw Japon wordt gratis gepast en tegen een kleine vergoeding Uw stof vakkundig geknipt Patronenhuis „Elegantia", Tel. 7S8, is gevestigd in de „Mode-Bazar", alwaar tevens een uitgebreide collectie WINTERHOEDEN is aangekomen. Gaat dus naar Laat ons Uw schoorsteen vegen. Voor 75 cent bent U verzekerd dat Uw Schoorsteen grondig geveegd is. Wil Uw Kachel 's winters niet trekken, dan behoeft U de oorzaak niet te zoeken in de schoorsteen, maar kan alleen Uw kachel of haard de oorzaak hiervan zijn. Tevens bent U verantwoord tegenover de Brandverze kering, die eischt dat Schoorsteenen op tijd geveegd moeten worden. Waarom neemt U risico voor die f 0.75. wanneer U gebruik maakt van onze goedkoope Keclame Dagen. Iedere Maandag, Dinsdag en Woensdag: Wasschen, knippen en Onduleeren f 0,65 Wasschen, knippen, en Watergolven f 0,80 üraadlooze Perman. Wave f 2,50 Krulpermanent, grove krull. f 1,5 O Onberispelijke Coupe. Bediening thuis gew. tarief. Rijksstraatweg 459, Tel 22082- Haarlem-Koord le kapper vanaf Santpoort-D met goeden smaak weet dat een blik Zwanenberg's geurige soep een ware uitkomst is. Zie hier de soorten en extra lage prijzen. prijs nu Erwtensoep 32 ct ct Groentesoep 25 ct ct Tomatensoep 28 ct ct Kippensoep 45 ct ct Bruine Boonensoep 35 ct ct Oxtailsoep 47 ct ct Schildpadsoep 55 ct ct EXTRA VOORDEELIGE AANBIEDING 1 blik Erwtensoep 1 blik Groentensoep j 1 blik Tomatensoep TE SAMEN 75 CENT HOOFDSTRAAT 187 TEL. 527 SANTPOORT in alle .maten in bruin, zwart, blauw Ajouren, Maken van Stofknoopen, Pliseeren Qmdniama Wij maken onze geachte cliëntelen er beleefd op attent dat bij ons steeds voorradig zijn de GEHEELE SERIE HOOFDSTRAAT 164 Telefoon 4051 (K 550) BEDKRUIKEN, aluminium 70 cent BABY KRUIKJES 371/,, cent Kunst Anthraciet Meteoor, per mud f 2,— Ook in Papierenzakken verkrijgbaar- VOOR MEUBELMAKER Anemonenstraat 12, Santpoort VERLOSKUNDIGE. Waterlandweg 12, Driehuis Boodschappen kunnen afgege ven worden bij Mej. Hubera, Burg. Enschedé- laan 17, Santpoort. ALS DE WIENER SaNGERKNABEN' zoo schoon is de orgeltoon en zangrijk de klank der Piano's van Volle garantie. Uiterst lage prijzen. Stemmen Repareeren Eigen moderne orgelbouw Wijk aan Zeeërweg 79 WerkplaatsLagerstraat 54 IJmuiden-Oost WW Terrasweg 8 h Narcissensir. BEHANGER, STOFFEERDER BEDDENMAKER Het adres voor het repa reeren van Meubelen en Bedden tegen concurree- rende prijs. Vraagt vrijblijvend prijs en stalen zonder verplichting. 21 cent per doosje P C. Hooftlaan 1 Tel. 4568 een geweldige Partij TRIPLEX, en kunnen dit tegen uiterst concurreerende prijs leveren. Uitste kend geschikt voor FIG UURZA AG WERK eii andere doeleinden voor Knutselaars De nituwste Figuurzaagvoorbeelden tegen de laagste prijzen. Lijst- en Sierwerk Hout geschaafd en Ruig. Alleen bij: HAGELINGERWEG 17 SANTPOORT Asphaltpapier vanaf 15 cent per M. Carbolineum Beleefd aanbevelend, J. Hendriks EERSTE KLAS BANKETBAKKERIJ Hoofdstraat 122 Tei. 716 Santpoort Dit is je adres voor fijn Banket en Speculaas. Ook onze Gevulde Speculaas is iets aparts. Tevens noodigen wij U uit, om eens kennis te komen maken met onze overheerlijke SLAATJES. Eens geprobeerd, altijd begeerd. Dames, denkt om Uw Bonnen ze hebben waarde. Beleefd aanbevelend, FRITS SCHORN het goedkoopste adres voor alle bloemwerken Aanleg en onderhoud van tuinen door gedipl. Tuinman Zondags geopend van 12-5 uur B VOOR 1 ons Gekookte Worst 1 ons Leverworst 1 ons gebraden Kalfsgehakt. 1 ons Boterhamworst 1 ons Leverkaas 1 ons Ham GEBRADEN ROSBEAF 20 cent per ons GELARDEERDE KALFSLEVER 20 cent per ons VLEESCHHOUWERIJ Hagelingerweg 84 Telefoon 606 Santpoort VOOR

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 4