Practische Geschenken Boekhandel Cornegge Toko „Gruno H. HAZEVOET SLIJTERIJ «IE UJLENBOOM» SCHUTTE" LEZING CORNEGGE Attentie! Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Smalfilm-Verhuurin richting Ken nemer Foto» en Kinohandeï Tel. 506 Sloamand.siraatweg 158a Santpoort-St, Tel. 506 3* A. BÖÖE - öriehiiis-Veisen LUXE BAKKERIJ „DE 2 B's" Vulpenhouders vanaf f 3,25 Schoolvulpenhouders f 1,75 Luxe doozen Post Luxe doozen Carts Foto-albums Scheurkalenders A.V.R.O. Tientallen Kleur- en Prentenboeken Terrasweg 31 Telefoon 619 FILMPROGRAMMA Enorme reductie. Hoofdstraat 176 Telefoon 279 Hoofdstraat 174 Telef. 823 BOEKHANDEL ERASMUS" STUURMAN - SANTPOORT HOOFDSTRAAT 160 TEL. 607 JONGERENBOHD Geboorte- Kaartjes DRUKKERIJ DONDERDAG 2 DEC. 1937 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 'araardebesteüingan in ssrste kias uitvoering tot lagan prijs He! aangewezen adres Leverancier voor alle Ziekenfondsen Driehuiserkerkweg 81 Kerkerinklaan 44 Telefoon 337 ARN. B. KRES Onze Boterletters t 1,-» per pond Hammen vanaf 75 cent Harten va. 45 et. Zaimsfaarten va. 75 ct. Speculaaspoppen 25 ct. per half pond Taaipoppen 28 cent per pond t ij d i g met gratis bedrukken der envelop iCgfüL Fois-Kino Handel Blcemend.sfraatw. 158a Santpoorl-Sf. Telef.iOS K^rkarinklaen 23 Telefoon 396 Voor nuttige en Luxe Geschenken bij Hoofdstraat 200 Tel. 371 ff Hoofdstraat 148 Voor nuttige St. Hicolaas cadeaux of een mooie Foto naar Foto-, ICino en Proiectiehandel - Tel. 381 - Santpoort FOTO-ATELIER. PRACTISCHE GESCHENKEN Ds. J. 0. MLQERS „Echte vragen en een laatste antwoord" Terrasweg 31 Santpoort Tot Zaterdagmiddag 5 uur „HOLLYWOOD" ZEVENDE JAARGANG No 3Q OPLAAG 3000 EXEMPLAREN NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij gean gehoor TEL. £51 Agentschap: Burg. Enschedsiaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. \dvertenties op de vóórpagina 50 pOt hnoger Adverteatie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij r.ijn. Door onze uitgebreide collectie monturen zijn wij in staat aan ieders wensch te voldoen. TEL. 4051 (K 550) Voor de a.s. Sint Nicolaas hebben wij een groote sor teering MARSEPA1NF1GUREN, CHOCOLADELETTERS en aardige surprises :n Bestelt vroeg BSfiMSfci Voor Zaterdagmiddag en -avond volledig 16 m.m. met projectie disponibel Films die in de St. Nicoiaas- week op de scholen worden vertoond, w.o. Teeken- en andere speelfilms. Bel nog even op No. 506 heeft voor St. Nicoiaas- cadeaux voor de jeugd Kleurboek vanaf 71/2 cent Leesboek 10 cent Speelgoed, Eau de cologne enz. enz. ZIET DE ETALAGES Geopend tot 10 uur Nuttige Sint Nicolaas- Geschenken vindt U bij Eng. Tijdschriften bakken vanaf f 1.75 verder een keur van Eng. en moderne kleinmeubelen tegen ongekend lage prijzen ZIET DE ETALAGE. voor Scholen en Vereenigingen. Vraagt prijs. Schaft U voor St. Nicolaas een Smalfilm of foto-apparaat aan. Eenigste speciaalzaak te Santpoort-Station Op een gezellige St. Nicolaasavond mag niets ontbreken Een lekkere Grog voor Heerers Een fijn Likeurtje voor Dames Een heerlijk glas Ranja voor de kinderen Alles van prima kwaliteit verkrijgbaar bij het van ouds bekende adres U denkt toch om onze AUTOMAAT, die altijd voor U klaar staat. Aanbevelend, Gratis bezorgen. H. W1ESE, cuisinier Tijdens het bezoek van St, Nicolaas maakt U natuurlijk een Blitz licht opname. U kunt echter ook ons ontbieden voor het maken van een foto of een serie aardige moment-opnamen. Ouders, weet U dat een film van Uw kinderen, door U zelf gemaakt een waardevol document is. Schaft U daarom een Filmtoestel aan. Heusch, filmen is niet duur. Vrijblijvend demo nstratie op aanvraag. Verhuur van Projectie-apparaat en films. - PASFOTO'S in groote keuze Ornamenten Bureaulampen - Bedlees- lampen Schemerlampen Pianolampen Stofzuigers - Strijkijzers - Theelichtjes Electrische Theemutsen (iets nieuws) Electrische Fornuizen - Waschmachines Naaimachines Philips en .Erres Radio Enz. - Enz. Enz. 't Goedkoopste adres Vakkundige Reparatie-Inrichting der NED. HERVORMDE EVANGELISATIE TE SANTPOORT DONDERDAG 9 DEC. in het Gebouw „EItheto" Kerkweg 29, door van Haarlem Onderwerp Aanvang 8 uur Toegang vrij. r kunt U bij ons nog Uw FOTO laten maken, zoo dat deze op St. Nicolaas- dag gereed is. Wacht echter niet tot het laatste oogenblik. Wij hebben een ruime sor teering Toestellen, Albums Lijsten, enz. FOTO-STUDIO EN -HANDEL Driehuizerkerkweg 87 Tel. 4016 Driehuis

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1