1 1 ft ftOïft VGHS EWZU Maison TOESET Bloemend.straatweg 68 lei. 17? Santpoor?-St. Geschenken Smalfilmen kan nu een ieder TUPKER Jr. JNITIUM' 1. 1. HES POSTPAPIER BOEKHANDEL CORNEGGE SCHOOL ETULS vanaf 25 cent. Boekhandel Corn e g ge H. M. Kooyman Geld ter leen Wiese's Automaat Weekblad voor Santpoori-Dorp, Santpoort-Station, Rozensfein en Driehuis HH Si. Nicoiaas Een grooie keuze Grafmonumenten Herniemer Foto- eis KiiiofiancSeS INRICHTING VOOR VOETVERZORGING J. CH. G. v. IMSTEL Deze week: Heerlijke APPELBOLLEN FIRMA BODE al deze letters heeft Toeset ¥oor U en Uw k®n- nissen. Ze zijn gemaakt van heerlijk Boterbanket. darten - Hammen Rollades, Zalmstaarten enz* Vraagt onze Marsepein» letters iets aparts De roomboterbakker van Santpoort Noord-Hollandsche Steenhouwerij Bruno Kiauwersstraaf 4 Af HTS .te JAARGANG No. 30 VRIJDAG 3 DEC. 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 019 NEDERLANDSGH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste kiasse uitvoering tot lagen prijs Doet Uw inkoopen voor Sint Nicoiaas bij DRIEHUIZERK EriKWEG 81 Gouden ©n Zilveren sieraden Uurwerken, Horloges, Tafelzilver en Wellner-zilver RUIM GESORTEERD EN LAGE PRIJZEN g Driehuis Telefoon 4015 Over geschenken gesproken, bij „NEDERLAND" kijken, DAAR SLAAGT U! Firma Luppens Evertsenstraat 20, IJmuiden Loodgieter Zeeweg 411 Driehuis Telefoon 4468 Belastingadviseurs J. VLAMING JOH. C. WOLFF Administrateurs. Bloemendaalschestr.weg 86 Tel. 586 Santpoort St. Dames, Heren en Kinderkapper - Van Dalenlaan 4 hoek Lïtsiaan Telefoon 483 Santpoort-St. GFZCMfflEtt) Luxe Bakkerij „de 2 B's" Kerkeriskiaan 44 Tel. 337 Boterletters f 1.00 per pond Harten, Hammen en Zalmstaarten Santpoort-Station Tel. 478 Uitsluitend Voetverzorging IN DOOZEN EN /AAPEEN TERRASWEG 31 SANTPOORT IJmuiderVischhai J OPLAAG 3500 EXEMPLAREN SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 3, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. ZOEK DE FOUT - WINT EEN PRIJS O 3 ©SIlS f. V u".| 'OVjmvsp- ft- RUIM GESORTEERD IN Vulpenhouders Swan, Parker, Oaw e.a._ Vulpotloden Boeken Luxe doozen post en carts Schrijfmappen Kinderpost Foto en Poësiealbums Legpuzzles Kleurpotlooden Vreemde Postzegels en Albums Boekhandel en Leesbibliotheek „Erasmus" Hoofdstraat 200 Telefoon 371 Deelnemer „St. Nico iaas campagne". in rustige fraaie lijn. Kerkerinklaan 8, Santpoort-dorp Bruno Klauwersstraat 8, Tel. 202 Santpoort-station aangeboden, vanaf f100, tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Adres: Rijksweg 270, Sant poort. Wij leveren complete Smalfilm- installaties voor f 79.— Wordt nu abonné van onze smalfilmkring a f 1.per maand. Complete installaties in bruikleen Deelnemer St. Nicolaascampagne 1938 Geeft als St. Nicoiaasgeschenk onze stroomloze Permanent Wave Diamène BOEKHANDEL Bloemend.str. weg 129, GEEF! Eenigste ERKENDE Boekhandel en Leesbibliotheek SANTPOORT-Station, TEL. 718 EEN GOED BOEK MOOI POSTPAPIER 'N VULPENHOUDER 'N VULPOTLOOD 'N KALENDER 'N FOTO-ALBUM, Enz. JDAJVlS in diverse prijzen Marsepain 20 ct per ons Marsepeinfiguren vanaf 10 cent per stuk Bestelt vroegtijdig MODERNE EN HYGIËNISCHE med. gedipl. voetverzorger-pedicuur Ook aan huis te ontbieden. naast slijterij „De Uilenboom", Hoofdstraat 174 SANTPOORT-STATION Bloemendaalscbestraatweg 144 TELEF. SANTPOORT No. 519 Flesschen mosselen 20 ct p. stuk enz. Groote voorraad versche zeevisch Gepelde garnalen 16 ct per ons. Ger. Paling De laatste etappe dei- Bint Nicoiaas camp. Gerookte Paling 55,65 70 ct. per half pond De fijnste gerookte Zalm 45 ct per ons Versch gestoomde makreel en harde bokking Engelsche sprot 16 ct per bos Engelsche bokking 3 3, 10 cent Uitgesneden Zalmbok king 14 ct makreel 16 ct per ons

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1